Telia Inmics-Nebula menestystarina Kymppivoima

IT-PALVELUIDEN ULKOISTAMISELLA VAUHTIA KYMPPIVOIMAN BISNEKSEEN

Haluatko kuulla lisää palveluidemme luomista mahdollisuuksista? Ota meihin yhteyttä. 

 

Keskittyminen ydinliiketoiminnassa

Kymppivoima lähti vuonna 2015 harkiten siirtämään niitä toimintoja pois yrityksestä, jotka eivät olleet sähköntuotannon asiantuntijoiden ydinbisnestä. Yksi näistä alueista oli tietohallinto.

Tietohallintojohtamista Kymppivoimalle ostettiin alaan erikoistuneelta Sofigate Oy:ltä ja IT-päällikön puikkoihin siirtyi kokenut tietohallintoammattilainen Kimmo Koivisto.

”Kymppivoiman IT-tarpeet ovat poikkeuksellisen haasteellisia. Normaalisti tämän kokoluokan yritys ei tarvitse näin järeitä ja isoa kokoluokkaa olevia järjestelmiä. Sovellusten ja infran täytyy olla turvallisia ja prosessien pyöriä tehokkaasti”, Koivisto sanoo.

Kymppivoima on sähköntuotannon ja -hankinnan omistus- ja asiantuntijaorganisaatio, jonka omistajina ja asiakkaina toimivat paikalliset sähköyhtiöt ympäri Suomea. Omistajayhtiöiden kautta katetaan kolmannes koko Suomen sähkönjakeluverkosta. Sähköä toimitetaan yli miljoonalle suomalaiselle.

 

Telia Inmics-Nebula menestystarina Kymppivoima

Kimmo Koiviston lisäksi IT-palveluiden kumppaniksi valikoitui Telia Inmics-Nebula, jonka kanssa Koivisto lähti kehittämään Kymppivoiman IT-palveluiden ulkoistamista. Ensimmäiseksi listalla oli omien palvelimien siirtäminen Telia Inmics-Nebulan konesaliin. ”Nyt tämä trendi jatkuu meillä. Haluamme ulkoistaa raudan, palvelut ja jossain määrin myös sovellukset”, listailee Koivisto.

Koivisto kuitenkin korostaa, että ulkoistaminen ei ole mikään ideologinen juttu, jota pitää viedä eteenpäin pakolla. Esimerkiksi tulostinten osalta Kymppivoimalla päädyttiin kompromissiin, jossa tulostimet ostettiin omaksi, mutta tulostuspalvelu ostetaan Telia Inmics-Nebula.

”Suunta on kuitenkin se, että Kymppivoimassa keskitytään ydintekemiseen ja muut asiat ostetaan alan ammattilaisilta. Asioita tarkastellaan kuitenkin tapauskohtaisesti”, Koivisto sanoo.

Telia Inmics-Nebula menestystarina Kymppivoima
Kymppivoiman IT-päällikkö Kimmo
Koiviston mielestä ulkoistamisprosessissa
ei aina tunnisteta asiakkaan saamaa
asiantuntijahyötyä taloudelliseksi eduksi.

Jaakko Sipinen Inmicsiltä kokee, että Kymppivoiman harkittu eteneminen omasta infrasta eroon on osa kokonaisvaltaista infran modernisointiprosessia.

”Tähän liittyy aina paljon suunnittelua ja työtunteja. Meillä on tarkkaan määritelty sapluuna kartoitukselle ja käyttöönotolle, jotta saamme ensin nykyiset järjestelmät haltuun ja sen jälkeen etenemme harkitun suunnitelman mukaan eteenpäin.”

Ulkoistusprosessissa Kymppivoima ei tyytynyt katsomaan prosessia sieltä, mistä yleensä ulkoistamista tarkastellaan eli kustannusten kautta. Koivisto sanoo, että yhtiössä haluttiin keskittyä laatuun ja joustavuuteen. Sitä kautta Koivisto uskoo yhtiölle kertyvän taloudellista hyötyä.

”Joustavuuden ja laadun mittareilla tuomaa taloudellista arvoa on vaikeampi laskea. Laatu tarkoittaa meille sitä, että järjestel- mät ovat paremmin ja enemmän käytettävissä. Toinen merkittävä tekijä on joustavuus. Voimme kasvattaa tai pienentää resursseja oman tarpeemme mukaan.”

”Jos tarvitsemme uuden palvelimen, se onnistuu helposti, tarvittaessa palvelut myös skaalautuvat alaspäin, kuvaa Koivisto ulkoistusprosessin mukanaan tuomia hyötyjä.”

Koiviston mielestä ulkoistamisprosessissa ei aina tunnisteta myöskään asiakkaan saamaa asiantuntijahyötyä taloudelliseksi eduksi. Nyt Kymppivoima saa ostopalveluina sekä tietohallinnon ammattilaisen sekä Telia Inmics-Nebulan kokeneet asiantuntijat ja viilatut palvelutuotteet.

Telia Inmics-Nebulan kautta Kymppivoiman tarpeita paikan päällä yhtenä päivänä viikossa palvelee Lauri Heino, jolla on myös vakituinen tuuraaja. Koivisto kehuukin, että kavereillamme osaaminen on kovaa tasoa.

”Mielestäni tällaisessa paketissa voittajia ovat sekä palveluita ostava yritys että yksilöt. Yritys saa päteviä, työssään jatkuvasti kehittyviä työntekijöitä ja yksilö saa työssään enemmän mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä verrattuna siihen, että hän olisi yhdessä työpaikassa, jossa tehtäviä olisi vähemmän ja suppeammin.”

Telia Inmics-Nebula indatacenter

Kun Kimmo Koivisto on töissä useammassa yrityksessä tietohallinnon johtamisen tehtävissä, tekee hän töitä monen yhteistyökumppanin kanssa. Tästä näköalapaikalta hän toteaa, että Telia Inmics-Nebula on hänen mielestään IT-päällikön näkökulmasta sellainen valttikortti, jolla yritys erottuu edukseen muista alan toimijoista.

”Asiakkaan ja Telia Inmics-Nebulan yhteiskäytössä oleva tietohallinnon dokumentaatio on aivan omaa luokkaansa. Molemmat tahot voivat tehdä dokumentteihin merkintöjään”, Koivisto kehuu.

Telia Inmics-Nebula asiakastarina Kymppivoima

Kymppivoiman haasteet ratkaistiin

ribbon

Toimiva ja tehokas arki

Yksi johtajan tärkeimmistä tehtävistä on luoda työntekijöille työmotivaatiota tukevat olosuhteet. Alasta riippumatta yhä suurempi osa työntekijöiden arjesta on jossain määrin kytköksissä teknologiaan ja tietoliikenteeseen.

Lue lisää

ribbon

Konesali- ja pilvipalvelut

Meillä on useiden vuosien kokemus konesali- ja pilviteknologioista, ja sertifioidut konsulttimme auttavat sinua käyttöönotoissa, automaation sekä tuotannon kehityksessä ja ylläpidossa. 

Tutustu