Telia Inmics-Nebula asiakastarina Jyty

JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO JYTY

Yhteistyö vapauttaa Jytyn resursseja

Haluatko kuulla lisää palveluidemme luomista mahdollisuuksista? Ota meihin yhteyttä. 

 

TÄHTÄIMESSÄ OMAAN LIIKETOIMINTAAN KESKITTYMINEN

Pystyäkseen keskittymään oman liiketoimintansa kehittämiseen, Jyty on päättänyt ulkoistaa infrastruktuurinsa ulkopuoliselle toimijalle. Kokonaisulkoistamisessa etuna on se, että kaikkien palveluiden ollessa keskitettynä samalle tarjoajalle, myös asiakaspalvelun saaminen tarpeen vaatiessa on helpompaa ja usein myös laadukkaampaa kuin hajautetussa ympäristössä.

Tiivis yhteistyö takaa sen, että tekniset asiantuntijat tuntevat ympäristön hyvin ja pystyvät ratkaisemaan ympäristön kehittämiseen tai korjaamiseen liittyviä tarpeita.

 

Telia Inmics-Nebula menestystarina Jyty

JYTYLLE TUOTETTU PALVELURATKAISU

Käytännössä Jytyn koko infrastruktuuri liiketoimintajärjestelmiä lukuun ottamatta on suurelta osin Telia Inmics-Nebulan kehittämä ja hallinnoima. Telia Inmics-Nebulan Jytylle tuottama infrastruktuuri koostuu kapasiteettipalveluista ja työn tuottavuutta tukevista ratkaisuista. Kapasiteettipalveluun sisältyy palvelimet, jotka on siirretty Telia Inmics-Nebulan INcloud 9 -pilvialustalle. Kokonaisvaltainen IT-palveluratkaisu kattaa myös palvelinten hallinnan ja valvonnan.

Nebulan vastuulla on huolehtia siitä, että Jytyn palvelut pysyvät toiminnassa, tietoturvallisina ja suorituskykyisinä vuorokauden ympäri. Tämä pyritään mahdollistamaan toimivilla prosesseilla, työkaluilla ja ympärivuorokautisesti miehitetyllä palvelukeskuksella.

Telia Inmics-Nebula asiakastarina Jyty

Kapasiteetti- ja verkkopalveluiden lisäksi Nebula tuottaa Jytylle työn tuottavuutta tukevia palveluita, kuten työasemapalveluita ja Microsoft Office 365 -lisenssien välittämistä. Telia Inmics-Nebula toimii työasemien loppukäyttäjien tukena ja helpottaa työntekijöiden arkea tarjoamalla apua mahdollisten ongelmatilanteiden yhteydessä.

Jytyn työntekijöillä on käytössään yrityksen oma palvelu- ja tukinumero, josta he saavat tarvittaessa yhteyden tukihenkilöön.

Työasemapalvelut kattavat myös vakioidun työympäristön ja virustorjunnan, sekä jatkossa työaseman elinkaaripalvelun sisältäen hankinnan, esiasennuksen, laitekannan seurannan ja laitteiden turvallisen hävityksen.

Työn tuottavuuden ja modernin työnteon tarpeisiin vastaamiseksi Jyty on hiljattain ottanut Nebulan avustuksella käyttöön Microsoft Office 365 -palvelun, joka mahdollistaa liikkuvan työn tekemisen.

Telia Inmics-Nebulan ja Jytyn asiantuntijat istuvat aika ajoin alas keskustelemaan infrastruktuurin kehitystarpeista ja puntaroimaan sitä, miten IT-ympäristö saadaan tukemaan liiton liiketoiminnallisten suunnitelmien toteuttamista. Näin kehitystyötä viedään yhteisvoimin eteenpäin.

KUMPPANUUDEN MYÖTÄ ENEMMÄN AIKAAKEHITYSTYÖLLE

Telia Inmics-Nebulan yhteistyömallin kautta IT-palveluratkaisu on tuotu lähelle Jytyn henkilökuntaa ja tehty mahdollisimman helpoksi. Liiton johtava tietohallintoasiantuntija Ville Väyrynen kuvailee yhteistyömallia seuraavasti: ”Yhteistyö Telia Inmics-Nebulan kanssa on helppoa.

Palvelupiste palvelee koko Jytyn henkilökuntaa ja on nopeasti tavoitettavissa. Nimetyn yhteyshenkilön kautta kaikki palveluun liittyvät asiat saadaan nopeasti eteenpäin, oli kyse mistä tahansa palveluun liittyvästä tarpeesta. Asiantuntijoiden kanssa on mutkatonta asioida. Lisäksi pääkonttorilla käy viikoittain tutuksi tullut ja ympäristön tunteva lähituki.”

Jytyn ja Telia Inmics-Nebulan välisen yhteystyön hyödyt ovat tuoneet liitolle mahdollisuuksia keskittyä omaan liiketoimintaansa ja sen kehittämiseen ICT-infrastruktuurin ylläpidon sijasta.

”Ulkoistamalla infra Telia Inmics-Nebulalle, käytössä on koko asiantuntijaorganisaatiomme ja osaava ihminen löytyy niin verkon, palvelimien kuin työasemien ylläpitoon liittyviin tehtäviin. Jytyn resurssit voidaan keskittää ydinliiketoiminnan pyörittämiseen ja kehittämiseen”, kuvailee Väyrynen. Ohessa liitto on saanut kumppanuudesta myös kustannuksellisia hyötyjä, sillä INcloud 9 -pilvialustan käyttöönoton myötä kuukausittaiset kustannukset ovat Väyrysen mukaan laskeneet.

Jatkossa Telia Inmics-Nebulan ja Jytyn välinen yhteistyö tulee syvenemään, kun asiakasympäristöä kehitetään vastaamaan liiton liiketoiminnan ja loppukäyttäjien eli työasemapalveluita käyttävien työntekijöiden tarpeisiin entistä monipuolisemmin. Sopimus liitolle tuotettavista palveluista onkin vastikään uusittu.

”Vanhan sopimuksen umpeutuessa ei oikeastaan tarvinnut edesmiettiä toimittajan vaihtamista tai kilpailuttamista. Yhteistyö oli toimivaa ja päädyttiin sopimuksen uudistamisen yhteydessä myös päivittämään infra Jytyn nykyistä tarvetta vastaavaksi”, toteaa Väyrynen.

Telia Inmics-Nebula menestystarina Solita

Näillä palveluilla tuemme Jytyn toimintaa

ribbon

Toimiva ja tehokas arki

Yksi johtajan tärkeimmistä tehtävistä on luoda työntekijöille työmotivaatiota tukevat olosuhteet. Alasta riippumatta yhä suurempi osa työntekijöiden arjesta on jossain määrin kytköksissä teknologiaan ja tietoliikenteeseen. Lisäämme työn tehokkuutta ja toimivuutta tarjoamalla toimivat ICT-palvelut jokaiseen hetkeen.

Tutustu

ribbon

Konesali- ja pilvipalvelut

Meillä on useiden vuosien kokemus konesali- ja pilviteknologioista, ja sertifioidut konsulttimme auttavat sinua käyttöönotoissa, automaation sekä tuotannon kehityksessä ja ylläpidossa. Autamme valitsemaan tarpeisiisi oikean alustan ja huolehdimme, että ympäristösi toimii 24/7/365.

Tutustu