Telia Inmics-Nebula menestystarina Kemppi

Hitsausalan edelläkävijä Kemppi astui pilvipolulle

 

Haluatko kuulla lisää palveluidemme luomista mahdollisuuksista? Ota meihin yhteyttä.

Pilvipolku-palvelu tarjosi Kempille turvallisen tavan siirtyä pilveen

Kolme vuotta sitten hitsausalan pioneeriyritys Kemppi oli suurten IT-muutosten edessä, kun IT-organisaation roolia ja palveluiden tuottamisen rakennetta haluttiin muuttaa. Muutosten myötä alkoi myös meidän yhteistyömme Kempin kanssa. ”Alussa tehtävämme oli tarjota erilaisia loppukäyttäjäpalveluita ja työasemahallintaa. Vuosien aikana yhteistyömme on syventynyt useisiin muihinkin palveluihin, kuten Pilvipolku-konseptiin”, kertoo avainasiakkuuspäällikkö Jouni Autio.

Yhteistyön alkuaikoina Kempin tiimiin liittyi Tomi Moberg, jonka tehtäväksi muodostui huolehtia suunnitelluista muutoksista ja yrityksen ICT-infrastruktuurin edelleen kehittämisestä. 

Telia Inmics-Nebula menestystarina Kemppi

Tähtäimessä modernimpi tapa tuottaa palveluita

”Saapuessani taloon oli nykyinen roolini ulkoistettu. Astuessani ICT- ja infrapäällikön saappaisiin tuli tehtäväkseni viedä ICT-infrapalveluiden toimintamallin muutos läpi”, kertoo Moberg.

Yksi tärkeä osa yritysten välisestä yhteistyöstä rakentui Pilvipolku-konseptin ympärille. Pilvipolun avulla asiakkaalle luodaan kokonaisvaltainen siirtymäsuunnitelma liiketoimintavaatimukset huomioiden ja palvelut siirretään pilviympäristöön avaimet käteen -periaatteella.

Pilvipolku rakentuu viidestä vaiheesta; asiakkaan tarpeen ja tavoitetilan hahmotuksesta (Ymmärrys), teknologian nykytilan ja liiketoimintatavoitteiden analysoinnista (Workshopit), ratkaisujen esittelystä (Vaihtoehdot), roadmapin kehittämisestä sekä toteutuksesta avaimet käteen -periaatteella. ”Pilvipolku sopii yrityksille, jotka haluavat päästä nykyisestä tuottamismallista hiukan kypsempään ja modernimpaan tapaan tuottaa palveluita”, kuvailee pilvipalvelujohtaja Jani Meuronen.

Pilvialustaksi valittiin Azure

Kempillä Pilvipolku tarjosi ratkaisuja tytäryhtiöiden infran päivitykseen ja ylläpitoon. ”Osaamisemme ja valitsemamme ympäristön vahvuudet vakuuttivat Kempin yhteistyöstä. Keskustelujen ja analyysien kautta näimme, että Azure täytti parhaiten Kempin etäkonttorien palveluille asettamat tavoitteet: toimintavarmuus, nopea skaalautuvuus, konesalien lokaatiot sekä tietoturva. Pystyimme tarjoamaan kokonaistoimituksen julkisesta pilvestä paikallisiin infran ratkaisuihin mikä oli selkeä vahvuutemme”, Meuronen kertoo.

Pilvipolkua rakentaessamme otimme huomioon myös Kempin aiemmat kokemukset pilvipalveluiden käytöstä. ”Oman hitsausohjelmistomme kautta olimme jo aiemmin tutustuneet Azure-ympäristöön, joten se tuntui luontevalta vaihtoehdolta pilvipalveluihin siirryttäessä. Pilvipalveluihin siirtymisen takana oli ajatus helpommasta, kustannustehokkaammasta ja ketterämmästä ICT-palveluiden tuottamisesta”, kertoo Kempin Moberg.

Telia Inmics-Nebula menestystarina Kemppi

Kokonaisratkaisuja ehdotuksesta toteutukseen

Ennen kaikkien tytäryhtiöiden siirtymistä pilveen järjestettiin pilotti ensin Kempin Ruotsin toimipisteellä. ”Ruotsin pilottiprojektiin oltiin tyytyväisiä. Loppukäyttäjien käyttökokemus oli hyvä ja asiantuntijamme pystyivät toteuttamaan suunnitellun ympäristön Azureen nopeasti ja ilman ongelmia. Tämän jälkeen olemmekin siirtäneet kaikki Euroopan tytäryhtiömme Azuren päälle. Seuraava askel on siirtää maailmalla olevat toimistot Intiassa, Australiassa ja Kiinassa pilveen”, kertoo Moberg.

Pilvipolussa on tärkeää löytää kokonaisratkaisuja, jotka hyödyttävät liiketoimintaa. ”Pilvipolussa hyötynä on se, ettei aikaa tuhlaannu siilomaiseen ratkaisujen suunnitteluun vaan tarjotaan kokonaisratkaisuja ehdotuksesta toteutukseen, kuten Kempin tapauksessa. Meillä on laaja kokemus eri pilvipalveluiden osalta yhdistettynä liiketoiminnan ymmärtämiseen, mikä antaa meille mahdollisuuden luoda parhaat ratkaisut asiakkaalle”, korostaa Meuronen.

Näillä palveluilla toteutimme Kempin pilvisiirtymän

ribbon

Pilvipolku

Olemme luoneet konseptin, jolla pilvisiirtymä hoituu mutkattomasti. Pilvipolku-palvelu rakentuu viidestä vaiheesta tarpeen ja tavoitetilan hahmotuksesta, teknologian nykytilan ja liiketoimintatavoitteiden analysoinnista, ratkaisujen esittelystä, roadmapin kehittämisestä sekä toteutuksesta avaimet käteen -periaatteella.

Lue lisää

ribbon

Microsoft Azure

Microsoft Azure on globaalisti saavutettava pilvipalvelualusta, joka tarjoaa runsaasti ominaisuuksia skaalautuvien, tietoturvallisten ja liiketoimintakriittisten digitaalisten palveluiden rakentamiseen. Me autamme yritystäsi toteuttamaan visioita modernin digitaalisen liiketoiminnan rakentamiseksi tai nykyisen infrastruktuurin modernisoimiseksi Azure-pilvipalvelua hyödyntämällä. 

Lue lisää