Microsoft Office 365

Keskisuomalainen

Elinkaaripalvelu pitää Keskisuomalaisen koneet kunnossa

Haluatko kuulla lisää palveluidemme luomista mahdollisuuksista? Ota meihin yhteyttä. 

 

Kustannustehokkuutta laitehankintoihin

INlifecycle on monipuolinen elinkaaripalvelu, jossa asiakas ulkoistaa osittain tai kokonaan päätelaitteiden hankinnan, esiasennuksen, toimittamisen, käytönaikaisen hallinnan sekä huoltopalvelut, rahoituksen, laiterekisterin ylläpidon ja laitteiden kierrätyksen Inmicsille.

Elinkaaripalvelu huolehtii siitä, että asiakkaan päätelaitteet vaihdetaan sovitun syklin mukaisesti. Esimerkiksi kannettavien tietokoneiden elinkaari on tavallisimmin kolme vuotta. Kun tietokone on elinkaaripalvelun seurannassa ja sen elinkaarta on jäljellä kuukausi, lähettää palvelu tiedon laitteen uusimistarpeesta asiakkaan laitehankinnoista vastaavalle. Tämä auttaa hankinnoista vastaavaa ennakoimaan hankintatarpeita ja budjetoimaan hankinnat tarkasti.

Avainasiakaspäällikkömme Antti Rissanen kertoo, että Keskisuomalainen-konserni on yksi elinkaaripalvelun ensimmäisistä käyttäjistä. Palvelua alettiin tuottaa reilu kolme vuotta sitten nimenomaan konsernissa syntyneen laitteiden elinkaariraportoinnin tarpeen vuoksi. Alkuun käytössä oli suhteellisen yksinkertainen ohjelma, joka keräsi laitetiedot ja koosti niistä raportin. ”Elinkaariraportointi sai Keskisuomalainen-konsernilta hyvää palautetta ja se koettiin hyödyllisenä, joten lähdimme laajentamaan palvelua kohti kokonaisvaltaista INlifecycle-palvelua”, kertoo Rissanen palvelun kehitysvaiheista.

 

Telia Inmics-Nebula menestystarina Keskisuomalainen

Elinkaaripalvelussa asiakas kirjautuu palveluportaaliin, josta hän tekee tarvitsemiensa laitteiden tilauksen. Laitteille tehdään esiasennus ja tarvittaessa jopa kaikkien tarvittavien ohjelmistojen asennus, niin että laite voidaan viedä suoraan loppukäyttäjän työpöydälle odottamaan käynnistämistä.

Palveluportaalin kautta tehdään myös tarvittavat laitteen huolto- ja korjauspyynnöt. Pystymme hoitamaan laitteiden korjauksen monessa tapauksessa jopa samalla paikkakunnalla kuin elinkaaripalvelua käyttävä yritys on. Tämä nopeuttaa huomattavasti huolto- ja korjausaikoja, kun laitteita ei tarvitse lähettää maailmalle asti korjattaviksi.

Elinkaaripalvelu pitää huolen, että Keskisuomalainen-konsernissa käytettävät tietokoneet ja niiden lisälaitteet ovat aina kunnossa ja ajan tasalla.

Kun Keskisuomalainen reilu kolme vuotta sitten luopui omistamaan konekannasta ja siirtyi leasing-koneiden käyttöön, otettiin samalla käyttöön elinkaaren raportointipalvelu. Tarpeiden kasvaessa, palvelua on laajennettu ja Keskisuomalainen-konserni on ollut mukana myös kehitystyössä: tietojärjestelmäarkkitehti Arto Voutilainen Keskisuomalainen-konsernin tietohallinnosta esittää säännöllisesti meidän suuntaamme tarpeita ja toiveita, ja niistä oleellisimmat valikoituivat kehityslistalle. Voutilainen kertoo, että INlifecycle-elinkaaripalvelu on nopeuttanut ja helpottanut laitteiden elinkaaren seurantaa ja uusien laitteiden hankintaa. ”Elinkaaripalvelun laiterekisterin avulla voidaan jäljittää jopa käyttämättöminä lojuvat, käyttökelpoiset laitteet”, kehuu Voutilainen. ”Tällainen laite voidaan rekisteröidä toiselle käyttäjälle ja näin rahat eivät mene hukkaan toimettomina roikkuvissa laitteissa ja lisensseissä.”

INlifecycle-elinkaaripalvelu takaa, että asiakkaalla on käytössään uusimpien teknologioiden mukainen, tietoturvallinen laiteympäristö, jonka hallinnasta me vastaamme. Keskisuomalainen-konsernin tietohallinnossa työskentelee osaavia alan ammattilaisia, mutta monta aikaa vievää työvaihetta jää pois, kun me huolehdimme perusasiat kuntoon. Tällöin Arto Voutilainen kollegoineen ehtii keskittyä paremmin suunnittelu-, kehitys- ja tukitehtäviin.

Keskisuomalaisen haasteet ratkaistiin

ribbon

INlifecycle-elinkaarenhallintapalvelu

INlifecycle-elinkaarenhallintapalvelumme avulla yrityksesi voi ostaa meiltä rutiinitoimintoja palveluna ja vapauttaa aikaa oman liiketoiminnan ydintarpeisiin.

Lue lisää

ribbon

Toimiva ja tehokas arki

Yksi johtajan tärkeimmistä tehtävistä on luoda työntekijöille työmotivaatiota tukevat olosuhteet. Alasta riippumatta yhä suurempi osa työntekijöiden arjesta on jossain määrin kytköksissä teknologiaan ja tietoliikenteeseen.

Tutustu