Telia Helsinki Data Center

Lemonsoft-järjestelmän käytettävyys saatiin
uudelle tasolle konesaliuudistuksen myötä

Haluatko kuulla lisää konesalipalveluistamme? Ota yhteittä myyntiimme.

Lemonsoft on suomalainen ohjelmistotalo, joka kehittää samannimistä toiminnanohjausjärjestelmää ja siihen liittyviä palveluja. Reilu vuosi sitten Lemonsoftilla alettiin pohtia, kuinka pitkään silloinen konesaliratkaisu vastaisi yrityksen ja sen asiakkaiden vaatimuksiin. Tietohallintopäällikkö Tuukka Karttunen kertoo, että he halusivat varmistua ennen kaikkea siitä, että konesali tukisi laajentuvuutta.

- Meillä heräsi huoli konesalin jatkuvuudesta, tilojen tekniikasta ja saammeko kaikki haluamamme yhteydet lisättyä. Tarkoituksemme on tarjota asiakkaillemme paras mahdollinen alusta Lemonsoft-järjestelmän käyttöön sekä nyt että tulevaisuudessa. Tulimme siihen lopputulokseen, ettei silloinen konesali tulisi palvelemaan yritystämme pitkässä juoksussa ja aloitimme keskustelut muiden palveluntarjoajien kanssa.

Telia Kotisivutyökalu

Lemonsoft oli tehnyt kanssamme yhteistyötä  useiden vuosien ajan muun muassa aiemman konesalin laitehankintoja tehdessään. Vierailu paikan päällä Telia Helsinki Data Centerissä vakuutti heidät myös konesalipalveluiden osalta.

- Totesimme tilojen täyttävän kaikki asettamamme kriteerit. Sen jälkeen lähdimme yhdessä miettimään käytännön toteutusta ja nopeasti varmistui, että saamme Telia Inmics-Nebulalta sekä projektiin tarvitsemamme arkkitehtuurin suunnittelun tuen että laitteet.

Nykyaikaisten tilojen lisäksi konesalin valinnassa painoivat vahvasti myös esimerkiksi tietoturva-asiat.

- Tietoturvan osalta vakuutuimme fyysisten tilojen turvallisuudesta ja sertifikaattien määrästä. Meille on tärkeää pystyä näyttämään omille asiakkaillemme, että käyttämämme konesaliratkaisu täyttää myös maailmalla laajasti tunnettujen tietoturvasertifikaattien kriteerit, Karttunen sanoo.
 

Kokoushuoneratkaisu

Kahdennus toi järjestelmälle pysyvän toimintavarmuuden

Lemonsoft-järjestelmän käytettävyyden ja toimintavarmuuden kannalta merkittävä muutos oli myös uuden konesaliratkaisun kaikkien komponenttien kahdentaminen. Nyt yrityksellä on täysi varmuus järjestelmän toiminnan jatkumisesta kaikissa tilanteissa.

Karttunen kertoo, että palvelun yliheitto tapahtui helmikuun alussa suunnitellun aikaikkunan tiimoissa ongelmitta. Telia Inmics-Nebulan avustuksella konesalien välille saatiin luotua datan siirron mahdollistava väliaikainen yhteys.

"Arvostamme sitä, että pystymme hankkimaan yhdeltä palveluntarjoajalta laajasti erilaisia ratkaisuja ja tarvittaessa yhteys laitevalmistajiinkin on olemassa."

Lopputulokseen tyytyväinen Karttunen kuvailee yritysten välisen yhteistyön olleen alusta asti sujuvaa. Lemonsoftilla arvostettiin erityisesti sitä, että projektin yhteyshenkilö pysyi koko ajan samana ja löytyi Vaasasta, jossa myös yrityksen oma pääkonttori sijaitsee. Se helpotti tiedonsaantia, laitehankintoja ja aikataulutuksia. Jatkossakin lähituki löytyy tarvittaessa omasta maakunnasta.

- Saimme koko ajan hyvää apua projektin suunnitteluun ja läpivientiin. Kaiken kaikkiaan yhteistyö sujui hyvin. Arvostamme lisäksi sitä, että pystymme hankkimaan yhdeltä palveluntarjoajalta laajasti erilaisia ratkaisuja ja tarvittaessa yhteys laitevalmistajiinkin on olemassa, Karttunen toteaa.

Etätöissä kahvilassa