Blogi
Written by
Telia Inmics-Nebula Jani Meuronen
Jani Meuronen
Director, Digital Services

5 askelta hallittuun pilvisiirtymään Pilvipolun avulla

Pilvipalvelut ovat tulleet keskeiseksi osaksi modernia digitaalista bisnestä, mutta yhä edelleen pilveen siirtymisestä löytyy vain vähän tietoa. Miten pilveen siirrytään ja mitä se vaatii? Tässä blogissa kerromme, miten Pilvipolkumme auttaa yritystäsi löytämään yksilöllisen ja räätälöidyn reitin pilvipalveluiden pariin.
 

Nebula_pilvipolku_1200x800Digitalisaation ja digitalisoituvan liiketoiminnan myötä pilvipalveluiden käyttö on lähes arkipäiväistynyt, ja niiden käyttöönotosta on tullut helpompaa kuin koskaan ennen. Pilvipalveluita otetaan kuitenkin käyttöön usein ilman suunnitelmallisuutta, mistä syntyy ongelmia ennemmin tai myöhemmin. Haasteina voivat olla puutteellinen tietoturva ja pääsynhallinta tai jopa täysin väärin valittu teknologinen ratkaisu. Myös kustannukset voivat karata käsistä huolimattomalla suunnittelulla. Pilvipalvelut mahdollistavat liiketoimintaa ja tekevät siitä ketterää, mutta ainoastaan, jos niiden käyttöönotto on suunnitelmallista ja hallittua. Usein yrityksissä pohditaankin mitä, miten ja milloin yrityksen kannattaa siirtyä pilveen – vai kannattaako lainkaan?

Pilvisiirtymä on hyvä aloittaa maltilla

Usein pilveen siirrytään aloittamalla jostain pienestä osasta liiketoimintaa kaikki kerralla -siirtymisen sijaan. Ensimmäisenä pilveen saatetaan viedä itse ylläpidetystä infrasta esimerkiksi jokin yksittäinen sovellus tai vaikka verkkokauppa. Yhtä hyvin siirrettävä palvelu voi olla myös liiketoiminnalle kriittinen järjestelmä, kuten toiminnanohjausjärjestelmä (ERP) tai asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM). Oli siirrettävä palvelu mikä tahansa, pilvisiirtymältä haetaan sen kiistattomia etuja kuten vikasietoisuutta, skaalautuvuutta, kustannustehokkuutta ja tietoturvaa sekä ennen kaikkea ketterämpää ja laadukkaampaa tapaa tuottaa palveluita loppuasiakkaille.

Kokemuksesta tiedämme, että yritykset tarvitsevat pilvipalveluita entistä enemmän mahdollistaakseen ketterän kehityksen ja liiketoiminnan kasvun, jotta ne pysyvät kilpailukykyisinä nyt ja tulevaisuudessa. Siirtymiseen liittyy silti paljon kysymyksiä, kuten miten siirtymä tehdään ja mitä pilveen kannattaa viedä ensin. Vastauksia näihin kysymyksiin on varmasti yhtä paljon kuin on vastaajiakin, eikä yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua ole olemassa. Selvää on, että pilveen ei kuitenkaan siirrytä kertaheitolla tai napin painalluksella. Siirtymä on tehtävä hallitusti ja suunnitelmallisesti. Olemme vastanneet tähän haasteeseen kehittämällä viisivaiheisen Pilvipolku-konseptin, jonka läpikäytyä yritykset löytävät juuri heidän tarpeisiin soveltuvan tavan siirtyä pilveen.

Kypsyysanalyysistä pohja pilvisiirtymälle

Pilvipolku-konseptin ensimmäinen ja tärkein vaihe on alustavan ymmärryksen hankkiminen yrityksen tarpeista ja tavoitetilasta, mikä tehdään jo ensimmäisellä tapaamisella asiakkaan kanssa. Vahva dialogi asiakkaan kanssa on keskiössä. Apuna voidaan käyttää IT-palveluiden kypsyysanalyysimallia, jonka avulla saadaan tarkempi kuva nykytilanteesta: Mitä pilveen voitaisiin siirtää? Mitä palveluita on jo pilvessä? Kun tavoitteet on saatu selville, siirrytään toiseen vaiheeseen, jossa arvioidaan nykytilaa ja tarkennetaan tavoitteet. Samalla kartoitetaan liiketoiminnan vaatimukset, nykytilan kypsyys ja identifioidaan nykyhaasteet. Lisäksi analysoidaan nykyiset järjestelmät sekä niiden liiketoimintakriittisyys. Näistä saadaan lähtötiedot suunnitteluun, minkä jälkeen edetään pilvipolun kolmanteen vaiheeseen, jossa luodaan eri ratkaisuvaihtoehdot. Ratkaisuvaihtoehtoja arvioidaan ja iteroidaan sitä mukaa kuin tarvetta on. Pilvipolun avulla pystymme kartoittamaan samalla, mikä pilvialusta sopii juuri kunkin yrityksen yksilölliseen tarpeeseen.

Sopivan ratkaisumallin löydyttyä voidaan siirtyä pilvipolun neljänteen vaiheeseen, jossa tuotetaan konkreettinen pilvisiirtymän roadmap. Roadmap sisältää muun muassa aikataulutuksen, liiketoimintaprioriteetit ja siirtymäsuunnitelman. Viidennessä eli viimeisessä vaiheessa sovitaan yksittäisistä projekteista ja toteutuksista, tarkennetaan suunnitelmaa sekä sovitaan resurssit ja aikataulut. Pilvipolku-konseptin avulla yritys saa valmiin k mallin siitä, miten pilvisiirtymä voidaan tehdä. Hallitun siirtymän jälkeen voimme ottaa pilvialustan ylläpidon huoleksemme osana hallittuja pilvipalveluja (Managed Cloud). Näin asiakasyrityksen liiketoimintakriittinen digitaalinen palvelu toimii kuten sen pitääkin vuorokauden jokaisena tuntina.

Jokaisen pilvimatka on uniikki

Oli Pilvipolun jälkeen valittu siirtymistapa mikä tahansa, tarjoaa siirtyminen lukuisia etuja, jotka eivät suinkaan liity ”vain” rahan säästämiseen. Niitä ovat muun muassa parantunut toimintavarmuus työskentelyyn ja palveluihin, parempi tietoturva, globaali skaalautuminen ja tuottavuuden kasvu, kun yrityksessä voidaan ulkoistaa taustaprosessit ja keskittyä omaan ydinliiketoimintaan ja sen kehittämiseen. 

Pilvipalveluissa ei ole yhtä ainoaa ratkaisua, sillä jokainen yritys on tarpeineen uniikki. Tärkeää on se, että pilvipalvelut otetaan käyttöön hallitusti ja suunnitelmallisesti, ja että siirtymän jälkeen palveluja hallitaan ammattimaisesti. Pilvipolkumme on suunniteltu juuri tätä varten, ja uskomme, että sen avulla myös sinä tunnistat yrityksesi tarpeet ja löydät uuden potentiaalin.

 

Haluatko kuulla lisää Pilvipolusta? Lue, kuinka hitsausalan edelläkävijä Kemppi astui pilvipolulle.

Tutustu Kempin tarinaan

Written by
Telia Inmics-Nebula Jani Meuronen
Jani Meuronen
Director, Digital Services