Blogi
Written by
Telia Inmics-Nebula Jani Meuronen
Jani Meuronen
Head Of Business Development | Offering & Marketing | Modern Work Solutions

5 oiretta, joista tiedät, että IT-infran uudistamisella on kiire

IT-infran tekninen velka synnyttää ongelmia, jotka pahimmillaan vaarantavat yrityksen toiminnan jatkuvuuden ja heittävät kapuloita kasvun rattaisiin.  

On vaarallista tottua tilanteeseen, jossa IT koetaan hidasteeksi. Tällöin ei edes yritetä korjata asioita, jotka olisivat korjattavissa ja annetaan kilpailijoille vapaaehtoisesti tasoitusta. IT:n täytyy olla vähintäänkin mahdollistaja ja olennainen osa liiketoimintaa, mutta se voi olla myös kilpailuetu maailmassa, jossa nopeus on valttia. 

Listaan 5 tyypillisintä oiretta, joista tiedät, että IT-infran uudistamisella on jo kiire. 
 

1) Toiminnassa on katkoksia ja sovellukset käyvät hitaalla  

Jos yrityksen tuotannon ja järjestelmien on toimittava 24/7 on ympäristön vakaus kriittinen asia.  Silti missään tilanteessa jatkuvia katkoksia tai hitautta ei pidä hyväksyä, sillä ne ovat suoraan pois tuottavuudesta.  

Kun jatkuvuudesta ei ole riittävällä tasolla huolehdittu, epäonnistuu IT sen ensimmäisessä tehtävässä: liiketoiminnan mahdollistamisessa. Jokainen minuutti, jonka järjestelmät ovat alhaalla, maksaa joko suorina menetyksinä tai asiakaskokemuksen heikentymisenä.  
 

2) IT:n ohi ja yli kävellään kehitystyössä jatkuvasti 

Yleensä perimmäinen syy teknisen velan syntymiselle on IT:n ja liiketoiminnan huono keskusteluyhteys: liiketoiminnan tarpeet eivät välity IT:lle, jolloin infra ei palvele sen tarpeita. 

Uusien palveluiden käyttöönotto voi olla tuskallisen hidasta, esimerkiksi jos API-rajapinnat puuttuvat eikä alustaa saada ohjattua koodilla. Tiukassa aikapaineessa päädytään tekemään pistemäisiä hätäratkaisuja. Joissain tapauksissa kehittäjät kävelevät IT:n yli tykkänään ja ostavat itsenäisesti tarvitsemansa kapasiteetin esimerkiksi julkipilvestä, vaikka onnistunut sovelluskehitys vaatisi sovellus- ja infrapuolen yhteistyötä ja automaatiota. 

Tämän tuloksena voi olla kokonaisuus, joka ei ole kenenkään hallinnassa. Resurssien epätaloudellinen käyttö ja riskit kasvavat. 
 

3) IT-infran tunkkaaminen syö kaikki resurssit 

Pistemäisellä kehittämisellä on myös työllistävä vaikutus: pahimmillaan jopa puolet IT:n työajasta kuluu pelkkään ylläpitoon. Raudan tietoturvapäivitykset, vikatilanteiden valvonta ja korjaus, kapasiteetin hallinta, palveluiden provisiointi ja osaamisen ylläpitäminen syövät aikaa, vaikka samaan aikaan IT:tä kuristaa kustannuspaine: samalla budjetilla pitäisi tuottaa enemmän arvoa liiketoiminnalle. 

Kärjistäen voisi sanoa, että IT:n ajankäyttö pitäisi pystyä siirtämään rautakerroksen hengissä pitämisestä palvelukehitykseen. Tietokantaosaaminen, ohjelmointi, integraatiot sekä arkkitehtuurin suunnittelu tuovat liiketoiminnalle todellista lisäarvoa.  
 

4) Tietoturva pelottaa (tai olisi ainakin syytä) 

Käsi sydämelle: ovatko teknologian päivitykset kunnossa, varmasti? Jos vähänkään epäröit, saattaa infrassa olla haavoittuvuuksia, joita jopa harrastelijatason hakkeri pystyy halutessaan hyödyntämään, ammattilaisesta puhumattakaan.  

Vaikka palvelut eivät olisi suoraan yhteydessä julkiseen verkkoon, ei kannata tuudittautua valheelliseen turvallisuudentunteeseen: hyökkäyksiä on mahdollista tehdä myös välillisesti sisäverkosta käsin. Toki tässä on mahdollisuus myös katkeroituneen työntekijän sabotaasiin. 

Usein pistemäisen kehityksen tuloksena syntynyt monimutkainen arkkitehtuuri ja heikko tietoturva liittyvät yhteen: päivityksistä tulee niin työllistäviä, että niistä aletaan kiireen keskellä tinkiä. Päivitykset pitää mahdollisesti ajaa tietyssä järjestyksessä ja jokaiseen vaiheeseen sisältyy riski. Epäonnistunut päivitys voi esimerkiksi ajaa kriittisen komponentin vikatilaan, jolloin surkeimmassa tapauksessa koko kahdentamaton palvelu kaatuu. Näin huonossa tilanteessa tieturvariski voi tuntua pienemmältä pahalta – kunnes jotain sattuu. 
 

5) Järjestelmien elinkaaren loppu häämöttää 

"Aikansa kutakin" pätee erinomaisesti myös konesalirautaan. Koneoppiminen ja pilvipalvelut tuovat tehoja, joista ei vielä viitisen vuotta sitten ollut tietoakaan. Esimerkiksi vuosia sitten käyttöön otettujen leasing-laitteiden hyöty suhteessa hintaan saattaa olla tänä päivänä heikko. 

Vanha rauta ei välttämättä enää skaalaudu palveluiden vaatimaan tahtiin. Uusien palveluiden kehittäminen hidastuu, nykyiset järjestelmät toimivat tahmeasti ja niihin voi olla vaikea löytää päivityksiä. Tällöin uudistamisella on jo kiire, mutta pelkästään leasing-kauden päättyminen on hyvä hetki tarkastella tilannetta. 

Tilannetta mutkistaa se, että järjestelmiä uudistetaan usein eri aikoihin, joten legacy-ympäristön kokonaiselinkaari saattaa kasvaa hyvinkin pitkäksi. Siksi pitkän tähtäimen suunnittelu yhdessä liiketoiminnan kanssa on tärkeää. 
 

Tuliko bingo? Tarjoamme apua IT-infran uudistamiseen 

Jos IT:n kehityskohteita tuntuu olevan useita, kannattaa priorisoida ja rakentaa selkeä roadmap. Helppo ensimmäinen askel on IT-ympäristön kypsyysanalyysi, joka auttaa paikantamaan kriittisimmät kehityskohteet. Tee kypsyysanalyysi maksutta täällä:
 

Tee kypsyysanalyysi
 

Written by
Telia Inmics-Nebula Jani Meuronen
Jani Meuronen
Head Of Business Development | Offering & Marketing | Modern Work Solutions