Blogi

Ammattilaisen havaintoja pilvipalveluiden käytöstä ja hybridipilvistä

INcloudcare Telia Inmics-Nebula

Telian palveluksessa IT-ratkaisuarkkitehtina runsaat kolme vuotta toiminut Lasse Kurkela on nähnyt aitiopaikalta pilvipalveluiden käytön voimakkaan kasvun yrityksissä.

”Työnkuvani on monipuolinen, ja olen tekemisissä eri toimialoja edustavien asiakkaidemme kanssa. Autamme asiakkaitamme rakentamaan liiketoimintaa parhaiten palvelevia hybridejä IT-arkkitehtuureja. Kerromme asiakkaillemme eri ratkaisuista ja suunnittelemme taloudellisesti sekä toiminnallisesti järkeviä kokonaisuuksia. Pyrin siihen, että asiakkaamme saavat mahdollisimman paljon vastinetta IT-investoinneilleen. Meillä on kattava palvelutarjooma ja teknistä syväosaamista kaikille osa-alueille. Ymmärrämme asiakkaidemme liiketoimintatarpeita”, kertoo Kurkela.

IT-yksiköissä on yhä enemmän kokemusta julkipilvipalveluiden käytöstä, mutta julkipilvestä kertyvät piilokustannukset tuottavat Lassen mukaan edelleen yllätyksiä. ”Tietoliikennekuluja kertyy, kun dataa siirretään pilvestä ulospäin. Monissa pilvipalveluissa käytetään myös tapahtumapohjaisia mikromaksuja, joita kertyy esimerkiksi tallennuspalveluissa tiedoston luomisesta, lukemisesta, kirjoittamisesta ja poistamisesta varsinaisen tallennustilan lisäksi.”

 

Konsultointia julkipilven käyttöön 

Julkipilviympäristöt, kuten Azure, tahtovat paisua nopeasti uusien palveluiden käyttöönoton helpottuessa. ”Niitä voi luoda itse ja ne ovat välittömästi käytettävissä. Moni kokee helpommaksi luoda kokonaan uuden resurssin, kuten tietokannan tai virtuaalikoneen.”

”SaaS:in käyttö kasvaa erittäin nopeasti oikeastaan kaikilla toimialoilla, eikä pilvipalveluiden käyttöä voi oikeastaan välttää yksikään yritys. Monet ovat nyt laajentamassa pilvipalveluiden käyttöä, mutta pilven tarjoamaa elastisuutta ei kuitenkaan aina kyetä hyödyntämään. Yrityssovelluksia käytetään valtaosin arkisin tavallisina työaikoina, mutta ei useinkaan tunnisteta mahdollisuutta skaalata kapasiteettia tarpeen vaatiessa pilvessä olevalle palvelualustalle.”  

”Pyrimme siihen, että asiakkaillamme on realistinen käsitys pilvestä, ja mitä pilvimaailma voi heille tarjota. Rohkaisemme asiakkaitamme, ja tuomme esille esimerkiksi sen, että pilvessäkin tarvitaan varmistusta”, painottaa Lasse. ”Erinomaisia käyttökohteita löytyy runsaasti, ja me autoimme erästä asiakastamme toteuttamaan pilveen virtuaalisen työpöytäympäristön. Asiakas ei maksa 100 koneen käytöstä 24/7 vaan 8 tunnista viitenä arkipäivänä viikossa, jolloin koneita oikeasti käytetään. Tämä tuo asiakkaallemme melko vaikuttavan 60-70 prosentin kustannussäästön.”    

 

Konttiympäristöt yleistyvät nyt nopeasti

Yrityksissä voi olla jopa satoja sovelluksia, ja niiden määrä näyttää edelleen kasvavan. Palveluiden ja sovellusten väliset integraatiot lisääntyvät ketjuuntuvassa digitaloudessa. Pilviratkaisuja integroidaan myös perinteisiin järjestelmiin, kuten toiminnanohjausjärjestelmiin. Pilvestä hankittavien erppien suosiokin kasvaa. Sovelluskehitys lisääntyy voimakkaasti, ja Gartnerin mukaan kolme neljästä yrityksestä käyttää tuotantoympäristöissään kontteja vuoteen 2022 mennessä.  

Sovelluksia voi paketoida kontteihin, ja siirtää työkuormia ajettavaksi esimerkiksi omasta tai palveluntarjoajan datacenteristä julkipilveen. Kontti on yhden sovelluksen muodostama yksikkö, jossa on tarvittavat it-resurssit valmiina. Kontilla ei ole omaa käyttöjärjestelmää vaan se pyörii alustapalvelimensa käyttöjärjestelmässä eristettynä muiden konttien sovelluksista. Virtuaalikoneissa sen sijaan on oma käyttöjärjestelmä, joka pitää sopeuttaa sen alla olevaan virtualisointikerrokseen.

”Useammalla asiakkaallamme on käynnissä projekti, jolla pyritään vaihtamaan perinteisiä virtuaalikonepohjaisia ympäristöjä konttiympäristöihin. Virtuaalikoneiden siirtäminen eri ympäristöjen välillä vaatii runsaasti pohjatyötä, mutta kontit eivät”, korostaa Kurkela.   

Yrityksissä pohditaan nyt kuumeisesti, miten hybridit it-ympäristöt pysyvät kontrollissa. Konttitekniikka tuo it-yksiköille uusia työkaluja liiketoimintojen palvelemiseen ja vastaavasti liiketoiminnoille lisää mahdollisuuksia digitaalisiin kehityshankkeisiin.

 ”Näitä asioita sparrailemme yhä enemmän asiakkaidemme kanssa. Mitä toiminnallisuuksia halutaan mukaan, ja miten huomioidaan eri tietojärjestelmien väliset riippuvuudet? Hybridissä monipilvessä korostuu kyky siirtää työkuormia eri pilvien ja datakeskusten välillä. Konttiteknologian käyttöönotto on kohtuullisen helppoa, mutta konttien ja niiden ajoympäristöjen, kuten Kubernetes-klusterin, tehokas hallinta, ylläpito ja päivittäminen koko elinkaaren ajan vaativat erikoisosaamista.”

Telia tarjoaa Kubernetes-palveluja sen omasta konesalista sekä osaamista sovelluskehitykseen ja hybridien monipilvien toteuttamiseen.  

 

Lasse Kurkela

IT-ratkaisuarkkitehti, Telia Inmics-Nebula

 

Lue lisää it-konsultointipalvelusta