Blogi
Written by
Jukka Ahtikari
Head of Solutions Implementation

Digitalisaation rakentaminen edellyttää nyt vahvaa muutoshallintaa

Jukka Ahtikari

Liiketoiminnan toimintaympäristöt muuttuvat nyt nopeasti. Samalla myös tarve digitaalisten palvelujen ja työkalujen ripeään käyttöönottoon lisääntyy. Ennakoivalla otteella ja hyvällä suunnittelulla muutokset voidaan ottaa vastaan helpommin.

Digitalisaation myötä monessa organisaatiossa on otettu välttämättömiä kehitysaskelia. Uudet teknologiat antavat paljon mahdollisuuksia liiketoiminnan tavoitteiden tukemiseen ja tuottavuuden lisäämiseen.

Telian Business Digitalisation -tiimin johtaja Jukka Ahtikari haluaa kuitenkin muistuttaa, että kehitys tuo mukanaan myös vaatimuksen yhä paremmasta muutoksen hallinnasta ja yhtenäisyydestä.

”Kun luodaan vauhdilla esimerkiksi uusia palveluita ja niitä tukevia sovelluksia, kokonaiskuva voi hämärtyä”, Ahtikari toteaa.

Ahtikari suositteleekin lähtemään liikkeelle tilannekartoituksella ja luomalla suunnitelma, jonka avulla digitaalinen ympäristö saadaan muutettua hallittavammaksi ja liiketoiminnan tarpeet aiempaa ketterämmin huomioivaksi.

”Tämän tilannekuvan avulla voimme parantaa IT-ympäristöjen hallintaa rakentamalla yhtenäisen ja liiketoiminnan kehittämistä tukevat pilvi- ja kapasiteettipalvelut.”
 

Siiloista yhtenäiseen toimintaympäristöön

Monessa organisaatiossa liiketoiminnan ja tietohallinnon välillä voi olla tahatonta siiloutumista. Ahtikari korostaakin yhteispelin merkitystä muutoksen onnistumisessa.

”Liiketoiminta haluaa edetä asioiden kanssa ketterästi, kun taas tietohallinnolla ei ole välttämättä aina tähän riittäviä mahdollisuuksia. Me haluamme korjata tätä epätahtisuutta ja mahdollistaa nopeat liikkeet – mutta hallitusti”, Ahtikari kuvailee.

Ahtikarin mukaan tavoitteena on saada sekä digitaalisten palvelujen kehittäminen että jatkuvat palvelut mahdollisimman laadukkaiksi, häiriöttömälle tasolle. Hyvin toimivassa ympäristössä liiketoiminnan ja teknologian yhteistyö mahdollistaa saumattomien horisontaalisten palveluketjujen luomisen.

”Samalla on hyvä muistaa, että myös organisaatioiden välinen verkostoituminen lisääntyy. Meidän roolimme on tukea asiakasyritysten verkottumista. Kun toimintaympäristö on kunnossa, voidaan esimerkiksi uusia palveluita ottaa haltuun ketterämmin eri ekosysteemeissä.”

Selkeän tiekartan ja hyvin toimivan IT-infrastruktuurin avulla liiketoimintasaa entistä paremmat mahdollisuudet omien tavoitteidensa toteutumiseen.

”Muutosten ennakoitavuus tuo kustannussäästöjä. Hyvin toimivassa IT-ympäristössä asioita voidaan myös automatisoida, lisätä tehokkuutta ja varmistaa, että asiantuntijat voivat keskittyä työssään oikeisiin asioihin”, Ahtikari summaa.

Written by
Jukka Ahtikari
Head of Solutions Implementation