Blogi

Edge Computing raivaa tietä uusille innovaatioille

Telia Markus Heikkilä, Jukka Ahtikari ja Marko Lepola

Datan palvelukeskeistä prosessointia ja hyödyntämistä tehostavat reunalaskentaratkaisut mahdollistavat uudenlaisia teknologisia innovaatioita. Mutta mitä reunalaskenta oikeastaan tarkoittaa? Entä minkälaisia uusia ratkaisuja ja hyötyjä sen avulla voi saavuttaa?

Edge computing, eli reunalaskenta, tarkoittaa datan prosessointia lähellä sen keräyspaikkaa, mahdollistaen datan joustavan hyödyntämisen viiveettömästi. Kun data liikkuu vauhdilla ja ajantasaisesti, on mahdollista rakentaa täysin uudenlaisia teknisiä toteutuksia ja verkostomaisia palveluita, jotka vaikuttavat meidän jokaisen arkeen.

Edge computing -ratkaisuilla voidaan esimerkiksi nopeuttaa valmistavan teollisuuden käyttämien IoT-laitteiden datan prosessointia ja muun muassa tehostaa laadunvalvontaa ja automaatiota. Ratkaisuilla voidaan myös parantaa käyttäjäkokemusta esimerkiksi verkkopeleissä ja videomainonnassa välttämällä turhauttavat latausviiveet. Mahdollisuudet ulottuvat monille eri toimialoille, myös uusien ekosysteemien rakentamiseksi.

Telian liiketoiminnan kehitysjohtaja Marko Lepolan ja 5G-pilottihankkeista vastaavan projektipäällikkö Markus Heikkilän mukaan reunalaskentakapasiteetin rakentamisessa kehittyneet pilvi- ja konesalipalvelut sekä nopea 5G-verkko ovat keskeisessä roolissa. 5G mahdollistaa aiempaa useampien laitteiden hallinnan verkon kautta ja reunalaskennan liittämisen myös liikkuviin kohteisiin.

 

Reunalaskennalla havaitaan tienpinnan laatupoikkeamat

Mahdollisten edge computing -käyttökohteiden kirjo on todella laaja. Sopivaa toteutusta mietittäessä keskiöön on nostettava haaste, johon ratkaisua reunalaskennasta etsitään. Projektipäällikkö Heikkilän mukaan Telia on toteuttanut Forum Virium Helsingin Urbansense -hankkeessa useita onnistuneita reunalaskentaprojekteja.

Triplan kauppakeskuksessa reunalaskennan käyttöä pilotoitiin ilmanlaadun ja äänenvoimakkuuden valvonnassa. Tavoitteena oli taata kauppakeskuksen tilojen turvallisuus. Triplan pilottiprojektissa hyödynnettiin sekä Telian 5G -verkkoa että Telia Cloud 9 -pilvipalvelua. Mittausdataa kerättiin kauppakeskukseen asennettujen antureiden avulla ja reunalaskennalla analysoitiin antureiden keräämää tietoa. Tiettyjen raja-arvojen ylittymisestä välittyi reaaliaikainen tieto yleisestä turvallisuudesta vastaavalle taholle.

Toisena esimerkkinä Heikkilä mainitsee Telian kokeilun, jossa ajoneuvoon asennetun videokameran tuottamaa kuvaa analysoidaan reunalaskennalla. Kuvavirrasta tunnistetaan kuoppia ja tienpinnan laatupoikkeamia.

–Ajantasainen tieto katujen kunnosta jaetaan huolto- ja kunnossapitotoimien käyttöön sekä myös kaupunkilaisille, jotka saavat tätä kautta tiedon katujen kunnosta, Heikkilä kertoo.

 

Asiantuntija heti mukaan

Liiketoimintatarpeet täyttävän ja turvallisen reunalaskentaratkaisun rakentamiseen tarvitaan datakeskeistä yhteentoimivuutta ja automaatiota, luotettavia kapasiteetti- ja pilvipalveluratkaisuja, tasokkaita edge-laitteita, ja kehittyneitä verkkoratkaisuja.

Kehittämisessä kannattaa lähteä liikkeelle pienin askelin keskittyen yrityksen potentiaalisimpiin palveluprosesseihin. Kun pyörä on saatu pyörimään, on helpompi edetä ketterän, kustannustehokkaan ja jatkuvasti etenevän kehittämisen polulla.

Koska kokonaisuus rakentuu monista eri elementeistä, huolellisen suunnittelun ja rakentamisen tarve korostuu. Telian Business Digitalisation -yksikön johtajan Jukka Ahtikarin mukaan systemaattisella kehitystyöllä taataan ratkaisun toimivuus, joustavuus ja tietoturva sekä varmistetaan, että liiketoimintaan saadaan konkreettisia hyötyjä, myös toimintaympäristön muuttuessa.

Ahtikari suosittelee, että reunalaskentaratkaisua mietittäessä yrityksen kannattaa ottaa asiantuntijakumppani avuksi jo heti kehitysalueiden tunnistamisvaiheeseen.

– Näin pystytään tehokkaasti huomioimaan muun muassa kokonaisarkkitehtuuri ja kumppaniverkostot sekä hyödynnetään hybridiympäristöjen mahdollisuudet joustavasti. Samalla varmistetaan ratkaisujen skaalautuvuus tulevaisuudessa. Telia pystyy kattavimpana toimijana Suomessa tarjoamaan luotettavan ja hallitun reunalaskentaratkaisun kehittämisen ja ylläpidon kokonaispalveluna, Ahtikari kertoo.

 


Katso videolta kiteytys reunalaskennasta

 


Janoatko vielä lisää tietoa? KATSO Edge Computing -webinaarin tallenne

Kiinnostaako Edge Computing ja sen käyttötarkoitukset? Suosittelemme tutustumaan Edge Computing -webinaariimme.

Katso webinaari