Blogi
Written by
Jukka Ahtikari
Head of Solutions Implementation

The Future of ICT? Se on jo todellisuutta

Telia Taika-robotti Sokos Hotels

Dataa käytetään kaikilla toimialoilla esimerkiksi päätöksentekoon, asiakkaiden palvelemiseen, toiminnan tehostamiseen ja uudistamiseen sekä tuotteiden laadukkaaseen valmistukseen. Datan hyödyntämiseen liittyy myös tiedon kerääminen. Sitä kertyy valtavia määriä muun muassa sensorein varustetuista laitteista osana arkipäivän konkreettista toimintaympäristöä, eli siellä missä ihmisten toiminta, laitteet ja niiden kokoama data kohtaavat.

Uudet innovaatiot ja oman liiketoiminnan ketterä optimointi edellyttävät nyt ja tulevaisuudessa kykyä hyödyntää yhä reaaliaikaisemmin lukuisista eri lähteistä kertyvää dataa. Haasteita luovat kuitenkin esimerkiksi datan pirstaloituminen eri toiminta- ja järjestelmäympäristöihin. Niihin liittyvät tietotekniset infrastruktuurit ovat myös lisääntyvässä määrin hajautuneena sekä pilvipalveluihin että datakeskuksiin – eli eräänlaisiin Hybrid-IT -ympäristöihin.

Koska liiketoiminnan saumattomat asiakaskeskeiset palvelut ja joustavat tuotantoprosessit edellyttävät yhteentoimivia datavirtoja eri tietojärjestelmien välillä, pitää perinteiset ja osin siiloutuneet liiketoiminnan tietojärjestelmät saada oikeasti keskustelemaan keskenään.

Robotiikalla ja pilvipalveluilla saumatonta yhteentoimivuutta

Yritykset voivat saavuttaa merkittäviä etuja yhdistämällä eri järjestelmien tarjoamia datoja hyödyntäen robotiikkaa ja pilvipalveluita muun muassa tuotantolaitoksissa, logistiikassa, taloushallinnossa sekä asiakaspalvelussa.

Asiakas voi esimerkiksi seurata omia tilauksiaan, ja automatisoinnilla voidaan tuotannon poikkeustilanteissa ennakoivasti tarjota tilaukseen liittyvää asiakaspalvelua. Tällöin eri työntekijöiden aikaa vapautuu järkevämpään ja aidosti asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin, samalla kun automaatio ja robotit hoitavat rutiinit sekä varmistavat pitkälle automatisoidut prosessit – tuotannosta asiakaspalveluun.

Hyödyntämällä ketterästi dataa erilaisten laitteiden ja koneiden välittömässä läheisyydessä niitä voidaan operoida ja jopa huoltaa etänä nykyaikaisten tietoliikenneverkkojen, esimerkiksi 5G- ja yritysverkkojen, tukiessa reaaliaikaisuutta. Tuotantoa voidaan ajaa käytössä olevan materiaalin laadun ja määrän perusteella sekä markkinoilta tulevan kysynnän mukaan. Tuottavuus paranee, ja asiakkaiden toiveisiin voidaan vastata aiempaa ketterämmin ja jopa yhä ennakoivimmin.

Perinteisiäkin toimintaympäristöjä voidaan uudistaa käyttämällä dataa saumattomasti ja reaaliaikaisesti. Kiinnostavia esimerkkejä löytyy jo runsaasti. Kehitämme tulevaisuuden satamaa yhdessä asiakkaamme Konecranesin kanssa. 5G-teknologialla varustetuista satamatrukeista kertyy 360-asteen kameran tuottamaa dataa reaaliaikaiseen videoanalyysiin. Pilotoimme analytiikan, reunalaskennan, tekoälyn ja 5G-teknologian hyötyjä. Voitaisiinko esteitä ja ihmisiä tunnistavia trukkeja operoida tehokkaammin ja mitä toimintoja voisi automatisoida?

Kun operointiin yhdistää dataa palvelukohtaisiin tarpeisiin eri liiketoimintajärjestelmästä saadaan mahdollisuudet luoda aiempaa ketterämpiä palveluita – jopa palveluketjuja, jotka ylittävät organisaatiorajat ja luovat samalla uusia liiketoimintaverkostoja, ekosysteemeitä.

Telia Taika-robotti Tripla-kauppakeskuksen edessä

Robotit yleistyvät osana automaation kehitystä

Fyysinen robotti voi toimia monipuolisesti, eräänlaisena monitoimikoneena huolehtien sekä fyysisen että digimaailman tarpeista. Esimerkiksi erilaisia RFID-koodeja tunnistava robotti, jossa on kamera ja muita IoT-tyyppisiä antureita voisi liikkua esimerkiksi rakennuksissa ja tuotantolaitoksissa varmistamassa ympäristön kuntoon ja turvallisuuteen liittyviä asioita. Häiriötilanteessa robotti voisi pyytää automaattisesti apua, joka toiselta robotilta tai asiantuntijaihmiseltä.

Poikkeustilanteet voivat olla myös positiivisia, eli robotti voisi esimerkiksi rakennustyömaalla liikkuessaan tehdä aktiivista inventaariota vastaantulevista työkaluista ja rakennustarvikkeista sekä ylläpitää niiden osalta ajantasaista rekisteriä automaatisesti.

Telialla on kokemusta robottien  kehittämisestä ja datan hyödyntämisestä sekä koosteisten palveluiden kehittämisestä olipa kyse sitten ohjelmistorobotista tai fyysisestä robotista. Telia on parhaillaankin mukana VTT:n johdolla toteutetussa MURO-hankkeessa (Multi-purpose Service Robotics as Operator), jolla pyritään edistämään palvelurobottien monipuolista käyttöä esimerkiksi kauppakeskuksissa, hotelleissa ja toimistoissa, teollisissa rakennuksissa ja tuotantolaitoksissa, lentokentillä sekä logistiikkakeskuksissa.

Seuraavassa blogissa kerron mitä ratkaisuja yritykset tarvitsevat tulevaisuuden ICT:n toteuttamiseen.

 

Pilvipalvelut datan hyödyntämisen, automaation ja robotiikan tukena

 

Katso video Telian Future of ICT-tapahtumasta.

 

Kysy lisää

 

Written by
Jukka Ahtikari
Head of Solutions Implementation