Blogi

Haastattelututkimus osoittaa: Pilveen siirtymistä jarruttaa yhä osaamisen puute

Pilvipalvelut Telia

Selvitimme, miten laajasti pilvipalveluja oikeasti käytetään keskisuurissa ja suurissa suomalaisyrityksissä. Kysyimme sitä tietohallintojohtajilta, IT-johtajilta ja liiketoimintajohdolta. Analysoimme tässä blogissa kyselymme tuloksia ja kerron johtajien ajatuksia julkipilvestä, hyvistä pilvikumppaneista sekä tulevista digihankkeista.

Pilven käyttöä hidastaa ennen kaikkea oman pilviosaamisen puute sekä pilveen yllättävänkin sitkeästi liitettävät tietoturvahuolet. Pilven todelliset kustannukset herättävät myös kysymysmerkkejä. Se ei yllätä, että pilvipalveluiden hallittavuus tuottaa niin monille haasteita. Johdolla ei ole aikaa kehittämistyöhön, vaikka se olisi digiajassa ja uusien teknologioiden kehittyessä erityisen tärkeää. Viime aikoina läpiviedyistä suurista digihankkeista 36 prosenttia nosti esille jonkin liiketoimintakriittisen järjestelmän, kuten ERP:in tai CRM:n, uudistamisen.

6 prosenttia johtajista pitää julkipilven hyödyntämistä organisaatiossaan jo täysimittaisena, ja 36 prosenttia arvioi pilvipalvelujen käyttöasteen laajaksi myös liiketoimintakriittisten järjestelmien osalta. Joka kolmas on käyttöönottovaiheessa, eli toteuttamassa myös isompia ja osittain myös liiketoimintakriittisiä pilvihankkeita. Joka neljäs on vielä julkipilven osalta testi- ja arviointivaiheessa, eli aika lailla alussa.

Mitä yritykset hankkivat julkipilvestä oikeasti? 33 prosenttia on vienyt julkipilveen O365:n, ja 22 prosenttia erilaisia SaaS-palveluja, kuten esimerkiksi henkilöstö- tai taloushallinnon ratkaisuja. 18 prosenttia kertoo yrityksen vieneen julkipilveen CRM:n, ERP:in tai muun liiketoimintakriittisen järjestelmän. IT-infrastruktuurinsa on vienyt julkipilveen joka viides (19%). Julkipilven laajamittaiseen käyttöön on yrityksissä vielä paljon matkaa erityisesti liiketoimintakriittisten järjestelmien ja IT-infrastruktuuriratkaisujen osalta.
 

Pilven hallinnassa haasteita

Vastaajilla on selvästi haluja ja kiinnostusta siirtyä pilveen. Tärkeimpinä pilven hyötyinä johtajat nostavat esille nopeuden, helppouden, ketteryyden, kustannustehokkuuden ja skaalautuvuuden. Sekään ei yllätä, että pilvipalveluiden hallittavuus tuottaa monille haasteita. Pilvipalvelut on usein hajautettu eri toimijoille ja kumppaneille, jolloin kokonaisuus on hukassa. Valvonta on vaikeaa, ja raportointi puutteellista.

"Lisääntyvä tarve hallita kehittämisen rinnalla myös jatkuvita palveluita ja erityisesti hallita monimuotoista muutosta, osoittaa asiakkaiden toimintaympäristöjen kehittyneen tilanteeseen, jossa ei olla enää rakentamassa  yksittäisiä pilvitoteutuksia.

Nyt asiakkaiden liiketoimintatarpeet edellyttävät laaja-alaisia pilvipalveluratkaisuja – myös on-premise -palvelut huomioiden. Tämä muutos on tärkeä huomioida, kun ollaan valitsemassa ammattitaitoista IT-toimittajaa, joka pystyy aidosti tukemaan kehittämisen ja jatkuvien palveluiden kokonaisuutta horisontaaliset liiketoimintaprosessit huomioiden Hybrid-toimintaympäristössä, eli kattaen sekä pilvipalvelut että perinteiset kapasiteettiratkaisut.

Telia Inmics-Nebula on monipuolinen hybrid-toimintaympäristöjen osaaja ja yhteistyökumppani järjestelmäympäristöjen kehittämisestä jatkuviin palveluihin", kommentoi Jukka Ahtikari, Head of Business Digitalization.

Pilvipalvelujen laajamittaisempaa käyttöä hidastavat ennen kaikkea yrityksen oman tai ICT-kumppanin osaamisen puute sekä pilveen edelleen sitkeästi liitettävät tietoturvahuolet ja hintataso.

Tiedän, että julkipilven käyttö on tuottanut monille myös yllätyksiä. Kustannukset ovat nousseet luultua paljon suuremmiksi, ja sovellusten käytettävyydessä on ilmennyt haasteita. Latenssi ei ole riittänyt. Pilveen liittyvät yllätykset voidaan välttää huolellisella suunnittelulla, ja kaikkiin tarpeisiin löytyy paras mahdollinen ratkaisu julkipilvestä, yksityisestä pilvestä tai omasta konesalista.

On huolestuttavaa, ettei johdolla käytännössä ole aikaa asiakaslähtöisen toiminnan kehittämiseen. Tästä on puhuttu pitkään, mutta tilanne ei näytä suuremmin helpottuneen. Meneekö työaika lukuisten hankkeiden edistämiseen sekä hybridiympäristöjen uudistamiseen? Järjestelmien uudistaminen ja yhtenäistäminen sekä digitalisaatio, parempi kustannustehokkuus ja liiketoiminnan tehostaminen painottuvat voimakkaasti yritysten IT-strategioissa.

 

Kumppanilta halutaan kehitysideoita

Pilviteknologiat kehittyvät nopeasti ja ratkaisuja tulee koko ajan lisää markkinoille. Näin on ollut siitä saakka, kun ensimmäiset pilviteknologiat tulivat markkinoille. On vaikea pysyä ajan hermolla, ja siksi yhä useampi haluaa pilven osalta luottaa asiaan syvällisesti vihkiytyneisiin kumppaneihin.


Kyselyymme vastanneet johtajat arvostavat eniten pilvikumppanin kykyä innovoida ja tuoda uusia ideoita pöytään. Johtajien aikaa jäisi varmasti nykyistä enemmän asiakaslähtöisten ratkaisujen kehitystyöhön, mikäli yrityksen oma ICT-kumppani hoitaisi pilviympäristön hallinnan. Selvä enemmistö (79%) johtajista haluaa kokonaisvaltaisen ICT-kumppanin, jolta saa apua ja näkemystä muutenkin kuin vain häiriötilanteissa.

Seuraavien 6-18 kuukauden aikana yrityksissä on tarkoitus panostaa digihankkeiden osalta taloushallinnon, hankinnan, asiakaspalvelun ja ERP:in digitalisointiin. Uskon, että julkipilven yhä laajamittaisempi ja liiketoimintakriittisempi käyttö etenee 2020-luvulla, mutta se vaatii lisää osaamista ja ymmärrystä sekä tietoa julkipilvialustojen tietoturvasta ja hinnoittelusta. Me olemme yritysten tukena, ja kannustamme johtoa tarttumaan pilven kiistattomiin hyötyihin.