Blogi

Joka toisessa yrityksessä arvioidaan oma pilviosaaminen heikoksi

David Ollas Telia


Kotimaisten it-päättäjien sekä liiketoimintajohdon kanssa käydyt keskustelut osoittavat, että pilvihankkeita on edistetty yrityksissä myös koronakaudella pääosin suunnitelmien mukaan. Yhä selvemmäksi on käynyt sekin, että pilviosaamiselle on valtavasti tarvetta.

AWS:n Suomessa tehdyn kyselyn* mukaan oman osaamisen pilvihankkeiden hankinnan ja johtamisen osalta arvioi 49 % hyväksi tai erittäin hyväksi ja 51 % välttäväksi tai huonoksi. Teollisuudessa peräti kaksi kolmesta arvioi pilviosaamisen organisaatiossaan välttäväksi tai huonoksi, kun taas finanssisektorilla ja kaupanalalla osaamista on enemmän. Tiedän tosin myös palveluliiketoimintaan vahvasti panostavia teollisuusyrityksiä sekä finanssitaloja, joilla on omasta takaa massiiviset pilviosaamisresurssit.

Monissa yrityksissä ei ole yhtään omaa sertifioitua pilviosaajaa, jolloin tietotaitoa ostetaan it-kumppanilta. Niillä, joilla on omia pilviosaajia, pilvipätevyys on usein yhden tai kahden ihmisen varassa. Kun omaa asiantuntemusta ei ole, halutaan kumppanin vievän pilvihankkeita hallitusti maaliin. It-kumppanilta odotetaan konsultoivaa otetta ja puolueetonta näkemystä pilven tarjoamista mahdollisuuksista sekä asiakaslähtöistä ohjausta pilvistrategiassa ja -hankkeissa.

Tutkimus pilviosaaminen toimialoittain


Sertifiointi pätevöittää ja työssä opitaan

CIO:t kokevat pilven eduiksi kustannustehokkuuden, toimintavarmuuden sekä mahdollisuuden kehittää liiketoimintaa joustavammin digitalisoituvassa taloudessa. Kun palveluita siirretään pilveen, on hankala arvioida etukäteen, kuinka paljon kapasiteettia lopulta tarvitaan ja mitä se maksaa. Monimutkaisia hinnoittelumalleja on runsaasti. Yrityspäättäjät odottavat pilvessäkin kustannusten läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta tietojärjestelmäkokonaisuudesta, mutta ilman osaamista tämä ei toteudu.

Sertifiointi ja käytännön kokeilut ovat parhaimpia keinoja todellisen pilviosaamisen vahvistamiseen. Sertifikaatteja löytyy teknisten ammattilaisten lisäksi myös palveluiden ostajille. Hankintaan tarvitaan tukea esimerkiksi tarvekartoitukseen, kustannuslaskentaan ja sopimusasioihin. Ostaja voi perehtyä kokonaiskustannuslaskelmiin sekä pilvipalveluiden kustannustehokkaaseen käyttöönottoon.

Ymmärrys pilvipalveluiden kustannusten muodostumisesta on yrityksissä vaikeasti hahmoteltavissa, ja pilvipalveluiden perusperiaatteet ovat yritysjohdolle tuntematon maaperä.

Palvelut kehittyvät nopeasti ja hybridiympäristöt yleistyvät, jolloin osaajilta vaaditaan perinteisen konesaliosaamisen lisäksi pilviosaamista. On ymmärrettävä molemmat puolet, jotta pystyy kehittämään liiketoimintasovelluksia sekä automatisoimaan liiketoimintaprosesseja. Nämä osaajat ovat nyt kortilla, mutta hyvä it-kumppani voi auttaa.

 

Heikko osaaminen voi johtaa vääriin ostopäätöksiin ja suorituskykyongelmiin

Ammattitaitoa tarvitaan myös toiminnanohjausjärjestelmien viemiseen perinteisistä konesaleista pilveen. Lähes joka toinen nostaa AWS:n selvityksessä kriittisenä hankkeena esille toiminnanohjauksen ’pilveistämisen’ sekä pilvimigraatiot. Kiinnostusta herättävät myös pilvinatiivit sovellukset sekä data-analytiikkaratkaisut.

Pilvipalveluiden evaluointi on haastavaa, ja kaikissa kehityksen käänteissä on vaikea pysyä mukana. Hyvän esimerkin tarjoaa ohjelmistokonttien orkestrointiteknologia Kubernetes. Siihen pätevöityminen vie vuosia, eikä kokeiluihin yksinkertaisesti ole varaa.

Laskentatehon ja tallennuskapasiteetin ennakointiin tarvitaan ammattitaitoa. Heikko osaaminen voi johtaa vääriin ja kalliisiin ostopäätöksiin sekä suorituskykyongelmiin, eikä olemassa olevaa dataa osata käytännössä hyödyntää. Laadukkaiden integraatioiden tärkeys kasvaa koko ajan, eikä arkaluontoinen data saa päätyä julkipilveen määräysten vastaisesti.

Pilviteknologiaa käytetään yrityksissä yhä enemmän. Ajan hermolla olevat it-palvelutalot vievät palvelumallejaan nyt pilvinatiiviin suuntaan, eli asiakkaille tuotetaan ennen kaikkea optimaalisesti toimivia, skaalautuvia ja kehittyviä palveluja. Mikäli tunnistat, ettei oma osaamisesi yksinkertaisesti riitä esimerkiksi pilvisiirtymän toteuttamiseen, pilviympäristösi kartoittamiseen tai hybridiympäristösi hallintaan sekä kehittämiseen, voimme yhdessä pohtia siihen ratkaisuja.

Liiketoimintaa hyödyttävien pilvipalvelujen rakentaminen vaatii oman ja kumppanin osaamisen lisäksi jatkuvaa yhteistyötä ja eri yksiköissä toimivien ammattilaisten osallistamista sekä yhteisiä pelisääntöjä ja kontrolleja pilvessä operointiin. 
 

Tarvitseko tukea pilviympäristösi tehostamisessa tai migraatiossa? Ota meihin yhteyttä.

Ota yhteyttä

 

David Ollas
Offering Manager, Business Digitalization
Telia


*MRK Funnel Oy, Pilvi Markkinakartoitus 09/2020