Blogi

Julkipilven tietoturvaan luotetaan ja luottokumppania tarvitaan 

Henkilöitä istuu pöydän ääressä tapaamisessa

Amazon Web Services Finland selvitti¹ kumppaneidensa ja tutkimusyhtiö Funnelin kanssa vuonna 2021, miten keskikokoisissa ja suurissa yrityksissä käytetään julkipilvipalveluita. It-yksiköissä ja liiketoimintojen johtotehtävissä teollisuudessa, kaupanalalla ja rahoitussektorilla toimivat henkilöt luottavat julkipilven tietoturvaan ja turvautuvat osaavaan luottokumppaniin.  

Julkipilvimyynti on edelleen maailmanlaajuisesti kovassa kasvussa, ja julkipilvipalveluihin kohdistuva kysyntä on kovaa myös suomalaisissa yrityksissä.    

73 % haluaa kumppanin pitämään pilvikokonaisuuden hallinnassa

Lähes kolme neljästä kyselyyn haastatelluista suomalaisista it- ja liiketoimintapäättäjistä haluaa ensisijaisesti tehdä yhteistyötä kumppanin kanssa, joka kykenee hallinnoimaan koko yrityksen hankkimaa pilvipalveluiden kokonaisuutta. Yhä useampi haluaa hankkia palvelutalon tuottamia Managed Cloud  -palveluita. Vain 27 % jättäisi kokonaisuuden yksittäisten osaajien varaan.  

Kumppaneilta odotetaan apua innovatiivisten ohjelmistojen ja ratkaisujen rakentamiseen sekä näkemyksiä käyttää pilvipalveluita yhä tehokkaammin. Luottamuksen rakentaminen vie aikaa. 

Integraatioiden tärkeys korostuu it-arkkitehtuurien hajautuessa, ja se nousee esille myös haastatteluissa. Pilvipohjaisten sovellusten käyttö lisääntyy digitalisaation myötä, mutta moni tarvitsee jatkossa myös perinteisiä legacy-järjestelmiä. Hyvä hallittavuus korostuu entisestään. Arkkitehtuurin rakentamiseen ja pilvipalveluiden hankkimiseen tarvitaan monipuolista osaamista, selkeitä ohjeita, hyviä käytäntöjä ja riittäviä kontrolleja. 

100 % pitää julkipilven tietoturvaa erinomaisena tai hyvänä

Tietoturva nousee AWS:n tutkimuksessa joka vuosi vahvasti esille, ja vuonna 2021 vastaajilta kysyttiin pilvipalveluiden tietoturvasta yleisellä tasolla. Pilvipalveluiden tietoturvaan luotetaan vuosi vuodelta enemmän, sillä todellista käyttökokemusta on kertynyt jo hieman pidemmältä ajalta. Isoilla yrityksillä on tunnetusti varaa investoida tietoturvaan, ja se myös tiedostetaan yhä paremmin.

Suomessa toimivista vastaajista 25 % arvioi julkipilven tietoturvan erinomaiseksi ja loput 75 % hyväksi. Tietoturvassa on vastaajien mukaan enemmänkin kyse siitä, miten käyttäjät operoivat pilvipalvelussa ja miten he pilvipalvelua käyttävät. Datan tietoturvaa unohtamatta. Tietoturvahaasteita ilmaantuukin enemmän yksilötasolla kuin toimittajatasolla. 

Julkipilven tietoturva

Toimialoilla painottuvat eri asiat

Strategisilla keihäänkärkihankkeilla pyritään edistämään kasvua ja elinvoimaisuutta. Korona-pandemia on vaikuttanut yrityksiin merkittävästi. On pitänyt ikään kuin pohtia liiketoimintaa myös eri näkökulmista ja luoda uudestaan ’uusi normaali’. 

Yrityksissä pohditaan nyt ahkerasti, miten liiketoiminnan keskiössä olevia työkuormia ja järjestelmiä, kuten toiminnanohjausta ja crm:ää, kannattaisi uudistaa. Kaupan-alalla halutaan kehittää erityisesti sähköistä kaupankäyntiä ja verkkokauppoja sekä hyödyntää analytiikkaa ja dataa yhä fiksummin. Teollisuudessa korostuvat automaatio, ohjelmistorobotiikka ja IoT. Rahoitusalalla kehitetään verkkokauppaa ja digitaalisia myyntiratkaisuja.  

Hieman yli puolet haastatelluista suosisi yhtä pilvialustaa  ja 40 % vastaajista on monipilvialustan kannalla. Kumppanin suositukset vaikuttavat merkittävästi valittuun pilvistrategiaan. Vastaajat pitävät pilvipalveluiden ja ratkaisujen kehittymistä todella myönteisenä. Kumppanit toimivat asiakaslähtöisemmin ja ymmärtävät asiakkaan liiketoimintaa yhä paremmin. Pilvipalveluiden käytöstä on tullut helpompaa.

Single cloud vai multi cloud

Omaa pilviosaamista ei ole ja vastuullisuus nostaa päätään

Merkittävimpinä haasteita nousivat esille pilviosaamisen matala taso omassa organisaatiossa, tietoturvakysymykset sekä datan omistajuus ja legacy-infrastruktuuriin liittyvä integroitavuus. Vastaajat ovat kiinnostuneita oppimaan pilvestä lisää, mutta siihen ei yksinkertaisesti jää arjessa aikaa. Pilvipalveluiden huimassa kehitysvauhdissa on vaikea pysyä mukana.Pilven tietoturva ja datan kontrolli ovat keskeinen huolenaihe. Kuka omistaa datan, kun yritys tallentaa loppuasiakkaansa dataa julkipilviympäristöön palveluntarjoajan kautta?

Vastuullisuusasiat nousevat julkipilveen liittyvissä keskusteluissa myös yhä enemmän esille, vaikkakin sen painoarvo vaihtelee edelleen suuresti. Vastuullisuuteen liitetään ympäristöasiat ja datan tietoturvallisuus. Päättäjiä kiinnostaa muun muassa raaka-aineiden kierrätys, tuotteiden elinkaari, päästöt, hiilijalanjälki sekä energiatehokkuus. Lue Telian yritysvastuusta.

Vastuullisuus näkyy yhä enemmän myös tarjouspyynnöissä, ja vaikuttaa kumppaneiden valintaan sekä koko ekosysteemiin ja toimitusketjuun.

 

¹AWS Finland toteutti haastattelututkimuksen kumppaneidensa sekä tutkimusyhtiön Funnelin kanssa. Telia Inmics-Nebula oli mukana tutkimushankkeessa yhtenä AWS Finlandin kumppanina. Tutkimus tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2019, ja vuonna 2021 se tehtiin Suomen lisäksi ensimmäisen kerran myös Ruotsissa.

 

Ota yhteyttä