Blogi
Written by
Piia Walin-Roitto
Piia Walin-Roitto
Offering Manager

Keskitetty laitehallinta parantaa turvallisuutta ja helpottaa loppukäyttäjien arkea 

Kotitoimisto

Maailmanlaajuinen pandemia ajoi tietotyöläiset pikavauhdilla kotikonttoreille ja pois yrityksen sisäverkosta. Turvallinen ja tuottava etätyö vaatii kuitenkin niin pilvi- ja verkkoratkaisujen kuin loppukäyttäjien päätelaitteiden tarkastelua.
 
Tietoturvasta puhuttaessa sanotaan usein, että käyttäjä on suurin tietoturvariski. Valveutunut käyttäjä ehkäisee merkittävän osan tietoturvahyökkäyksistä, mutta vastuu turvallisesta työympäristöstä on silti aina työnantajalla – riippumatta siitä, työskennelläänkö tehtaassa vai pilviympäristössä. Rikolliset löytävät jatkuvasti uusia tapoja ja reittejä, joten ei voida olettaa, että kukaan meistä pystyisi tunnistamaan vaaranpaikat sadan prosentin varmuudella.
 
Ennen sähkölukkojen yleistymistä liiketilojen turvallisuus oli sidoksissa siihen, muistiko viimeisenä lähtevä työntekijä lukita ovet. Muistan tapauksen, jossa asiakas oli soittanut yritykseen ja ilmoittanut olevansa paikalla, mutta henkilökuntaa ei näkynyt missään. Tämä johtui siitä, että myymälän piti olla suljettu, mutta kokenut työntekijä oli tuntemattomasta syystä unohtanut lukita liikkeen etuoven. Täysin inhimillinen unohdus, mutta onneksi ovea kokeili rehellinen kanta-asiakas eikä rosvo.
 
Inhimilliset erehdykset ovat suurin syy myös silloin, kun rikolliset pääsevät murtautumaan yrityksen digitaalisiin toimitiloihin. Siksi onkin tärkeää, että inhimillisen virheen mahdollisuus on huomioitu yrityksen tietoturvastrategiassa. Laitehallintaympäristö vaatii jatkuvaa ylläpitämistä, jotta se säilyy turvallisena ja toimivana.

 
Hyvin toteutettu laitehallinta on käyttäjälle lähes huomaamaton

Keskitetyn laitehallinnan avulla yrityksellä on halutun tasoinen kontrolli ja näkyvyys laitekantaan, jolla yrityksen ja sen asiakkaiden tietoja käsitellään. Moderni laitehallinta ei tarkoita, että käyttäjiltä poistetaan kaikki oikeudet ja hallintaan liitettyjen laitteiden käyttö takkuilee. Oikein toteutettuna käyttäjä ei päivittäisessä käytössään edes juuri huomaa laitteensa olevan kiinni yrityksen laitehallinnassa.
 
Perinteisten ominaisuuksien, kuten esimerkiksi salasanavaatimuksen, etätyhjennyksen ja sovellusjakelun, lisäksi hallintateknologiat mahdollistavat monta muuta hyödyllistä ja vähemmän tunnettua ominaisuutta. Sellaisia ovat esimerkiksi henkilökohtaisten tilien poisto yrityksen omistamista laitteista, laitteen asettaminen näyttämään vain tiettyä sovellusta ja laitteiden reaaliaikaisen käyttäjätiedon osoittaminen. 

Monesti unohtuu, että myös mobiililaitteiden kautta on mahdollista päästä käsiksi yrityksen ympäristöön. Mobiililaitteet kulkevat usein käyttäjän mukana myös työ- ja vapaa-ajalla, joten riski laitteen joutumisesta vääriin käsiin on moninkertainen verrattuna toimistossa säilytettäviin tietokoneisiin.

 

Asiantunteva kumppani pysyy laitehallintateknologian kehityksen vauhdissa


Laitehallintateknologiat kehittyvät jatkuvasti ja uusia kyvykkyyksiä tulee tiheään tahtiin. Hyvän ja turvallisen laitehallintaympäristön pystytys ja hallinnoiminen vaativat asiantuntijuutta sekä aikaa ja mahdollisuutta kehittää omaa osaamista sitä mukaa, kun teknologiat, laitteet tai vaatimukset muuttuvat. Moni yritys hyödyntääkin laitehallinnassa asiantuntevaa kumppania, sillä yrityksellä ei aina ole mahdollisuutta tai intressiä varata resursseja tai hankkia itselleen tarvittavaa osaamista, jotta kokonaisuus olisi turvallisesti ja tehokkaasti järjestetty.

Laitehallinta parantaa turvallisuuden lisäksi loppukäyttäjäkokemusta ja tuottavuutta, kun esiasennus, sovellusjakelu ja päivitykset eivät enää työllistä laitteiden käyttäjiä. Muutokset voidaan tarvittaessa pilotoida ja asentaa keskitetysti häiritsemättä käyttäjien työntekoa.

Valittavana on useita erilaisia laitehallintateknologioita ja niitä on myös mahdollista yhdistää, joten jokaiselle yritykselle löytyy varmasti sopiva ratkaisu.

Mietityttääkö laite- ja elinkaaren hallinta? Onko yrityksenne laitehallinta vasta rakenteilla vai haluaisitko käydä nykyistä kokonaisuuttanne läpi asiantuntijoiden kanssa? Me autamme, on kyse sitten projektiluonteisesta tekemisestä tai laitehallintaympäristön kokonaisvaltaisesta hallinnasta! Ota yhteyttä omaan asiakasvastaavaasi tai myyntitiimiimme!

 

Ota yhteyttä

Written by
Piia Walin-Roitto
Piia Walin-Roitto
Offering Manager