Blogi

Ketterä, kustannustehokas ja innovatiivinen – julkinen pilvi on tullut jäädäkseen

Markkinoilla on selvästi nähtävissä, että yritykset ovat alkaneet suosia teknologiavalinnoissaan julkista pilveä yksityisen sijaan. Tämän ennusti tutkimusyhtiö Forrester jo vuonna 2014 – samaan aikaan kun julkaisimme täysin julkisen pilven ratkaisumme, INcloud 9 -palvelun. Tuolloin ilmassa oli toiveikkuutta siitä, että olimme tehneet oikean valinnan. Nyt muutama vuosi myöhemmin olemme valinnastamme täysin vakuuttuneita. Toivon, että tämän blogin luettuasi myös sinä näet julkisen pilven kiistattomat edut.

Telia Inmics-Nebula<


Kustomointi, innovointi vai molemmat?

Jos mietit, mitä eroa julkisella ja yksityisellä pilvellä nyt olikaan, on lyhyt vastaus tämä: Yksinkertaistettuna julkisen pilven infrastruktuuri sijaitsee jaetuilla palvelimilla muiden sitä käyttävien asiakkaiden kanssa, kun taas yksityinen pilvi on vain sen omistavan tahon käytössä. Kolmas vaihtoehto eli hybridipilvi puolestaan tarkoittaa sekä julkisen että yksityisen pilven muodostamaa kokonaisuutta.

Yksityinen pilvi valitaan usein tilanteissa, joissa yrityksellä on tarve laajaan kustomointiin ja halu pitää data omassa hallinnassa jokaista yksityiskohtaa myöden. Hyvin harvalla yrityksellä on kuitenkaan resursseja palkata riittävästi teknistä osaamista hoitamaan yksityisen pilven infrastruktuuria ja satsata sen jatkuvaan kehitykseen. Lisäksi yksityisen pilven aloitusinvestoinnit ovat yleensä mittavat, eivätkä tuotettavan palvelun kustannukset jousta siinä käytön mukaisesti. On myös yleistä, että dedikoiduissa palveluissa päädytään kustannusoptimointiin innovoinnin ja jatkuvan kehittämisen sijaan.

Julkisen pilven kohdalla tilanne on toinen. Markkinoilla olevat pilvipalvelujätit Amazon AWS, Microsoft Azure sekä Google mahdollistavat omilla tutkimus- ja kehitysbudjeteilla julkisen pilven infrastruktuuriin sellaisia kyvykkyyksiä, joita ei yksityisistä pilviratkaisuista löydy. Näin kaikki julkista pilveä käyttävät hyötyvät yhdenvertaisesti julkisen pilven erilaisista liiketoimintaa tukevista palveluista. Palvelun suuri volyymi taas takaa edulliset hinnat. Otetaan esimerkiksi AWS, joka julkaisee vuosittain yli tuhat uutta ominaisuutta palveluihinsa. Tällaiseen palveluun yksityinen pilvi ei yksinkertaisesti taivu. Lisäksi julkinen pilvi on oikein käytettynä erittäin kustannustehokas ratkaisu, jonka hinnat skaalautuvat todellisen käytön mukaisesti.

Kolmas ja yleiseksi muodostunut vaihtoehto osana yrityksen pilvisiirtymää on hybridipilviratkaisu, jossa yhdistyvät julkinen ja yksityinen pilvi. Hybridipilvi mahdollistaa muun muassa sen, että palveluissa säilytettävä sensitiivinen tieto pysyy omilla palvelimilla tai yksityisessä pilvessä, kun taas itse palvelu tuotetaan julkisesta pilvestä. Hybridiratkaisuilla saavutetaan usein mahdollisuus palvelun ketterään kehittämiseen kuin myös tarvittava skaalautuvuus.

Kehitystyötä ja pilotointia nopeasti ilman investointeja

Yksi merkittävimmistä syistä julkisen pilven palveluiden yleistymiseen on niiden mahdollistama ketteryys. Yhtä asiaa voi kokeilla, toista voi käyttää vain vähän.  Kevyimmillään evaluoinnin voi tehdä aamupäivän aikana ja jo iltapäivällä tarvittavat päätökset jatkosta. Julkinen pilvi mahdollistaakin todellisen ”fail fast” -kehittämisen. Uuden konseptin evaluoinnin voi aloittaa ilman investointikustannuksista aiheutuvaa raskasta päätöksentekoprosessia. Lupaavien hankkeiden kehittämistä jatketaan ja epäonnistuneet voidaan päättää ilman harmia hukkaan menneestä investoinnista.

Pilvipalvelujen skaalautuvuus takaa sen, että kustannukset ovat alhaisia varsinkin pienemmillä volyymeilla. Monet tapaamani asiakkaat pilotoivat palveluja pitkiäkin aikoja vain joidenkin kymmenien eurojen kuukausimaksulla. Samalla he keräävät kokemuksia palvelujen käytöstä. Itsepalvelu, rajapinnat ja integroitavuus mahdollistavat palvelujen helpon hallinnan ja niiden liittämisen toisiinsa isompien kokonaisuuksien muodostamiseksi.  

Hyvin yleinen ja perinteinen huoli pilvipalveluissa on ollut tietoturva ja siitä huolehtiminen. Edelleen se on yksi suurimmista esteistä pilvipalveluiden ostamiselle. Toukokuussa GDPR-lakiasetuksen astuessa voimaan huoli on oletettavasti suurempi kuin koskaan. Huolta ei ole vähentänyt se, että viime aikoina useat palveluntuottajat ovat olleet julkisuudessa erilaisten tietovuotojen takia. Lähes poikkeuksetta syynä on kuitenkin ollut väärin tehty tai heikko konfiguraatio, tarvittavien päivitysten puuttuminen tai tietojen säilyttäminen väärässä paikassa. Kannattaa kuitenkin muistaa, että isot pilvitoimijat panostavat merkittävällä tavalla palvelujen tietoturvaan ja heillä on tuhansia asiantuntijoita keskittymässä vain tähän osa-alueeseen. Yksityisen pilven ylläpidossa tämä on usein muutaman oman osaajan vastuulla.

Palvelittomat kehitysympäristöt yleistyvät vauhdilla

Mahdollisia pilvityyppejä on siis kolme, mutta niistä sitten kannattaa valita? Yhtä ainoaa ratkaisua ei ole, sillä loppujen lopuksi valittu malli riippuu aina yrityksen yksilöllisistä tarpeista, olemassa olevasta IT-infrastruktuurista ja valitusta IT-strategiasta. Nykyinen trendi vaikuttaa kuitenkin olevan se, että yritykset siirtyvät julkisten pilvipalveluiden piiriin. Hybridiratkaisuihin päädytään usein julkisen pilveen siirtymisen välivaiheena. Osa palveluista voidaan tuottaa julkisesta pilvestä ja osa perinteisemmästä tuotantoympäristöstä. Näin saadaan valjastettua sekä julkisen pilven hyödyt käyttöön että jo käytetyt investoinnit tehokkaasti hyödynnettyä. Yksityisen pilven ratkaisuja käytetään nykyisin melko harvoin. Niille on kuitenkin omat käyttötarpeensa, jotka monesti liittyvät lähinnä tietoturvavaatimuksiin ja joskus myös käytettävien sovellusten lisensseihin.

Henkilökohtaisesti uskon, että julkiset pilvipalvelut ovat tulleet jäädäkseen. Kehitys ei kuitenkaan pysähdy tähän. Tulevaisuudessa perinteisen palvelinkapasiteetin käyttö – oli se sitten tuotettu millä tavalla tahansa – tulee hiljalleen vähenemään. Palveluja tullaan enenevissä määrin siirtämään palvelittomiin kehitysympäristöihin. Palvelimet eivät toki varsinaisesti häviä minnekään. Pilvipalvelun toimittaja tarjoaa valmiin alustan sovelluskehityksen käyttöön ja kaikki alustan ylläpitoon liittyvät toimenpiteet jäävät toimittajan murheeksi. Palvelun käyttäjä voi suoraan keskittyä oman liiketoimintansa edellyttämän lisäarvon tuottamiseen.

Mikäli yritykselläsi on tarve pilvipalveluille tai pohdit pilveen siirtymistä, ota yhteyttä meihin. Autamme mielellämme pilvisiirtymässä. 

Ota yhteyttä