Blogi
Written by
Telia Inmics-Nebula Markus Vuorinen
Markus Vuorinen
Head of Service Offering

Kolme käytännön esimerkkiä – kuinka säästät pilven avulla

Kerroin aiemmassa blogissani Nebula Cloud 9:n uudesta hinnoittelusta, joka on nyt saatavilla. Kuinka uusi malli sitten tuottaa yritykselle säästöjä ja joustavuutta? Katsotaan kolmea eri skenaariota:

Skenaario 1

Yrityksellä on ympäristössään käytössä 10 palvelinta, näillä tuotetaan asiakkaiden verkkosivustoja ja -kauppoja. Yrityksellä on pitkät sopimukset verkkosivustoista omien loppuasiakkaiden kanssa, joten työkuormat ovat hyvin ennustettavia seuraavien kahden vuoden ajan. Sen kehitysympäristöt tarvitsevat kuitenkin aina uuden julkaisun ympärillä kolme ylimääräistä palvelinta työpäivän ajan, joilla mahdollistetaan testaukset, sekä datan hallittu siirto tuotantoon staging-ympäristön kautta. Yrityksen kannattaa siis ottaa 10 palvelinta pitkillä sopimuksilla ja kaksi palvelinta ”On-Demand”-laskutusmallilla.

Skenaario 2

Yrityksellä on käytössä normaali toimistoympäristö koostuen tiedosto-, tulostus- yms.-palvelimista.  Palvelimia on yhteensä n. 25 kpl. Yrityksen työkuormat ovat hyvin staattisia ja tarve ylimääräiselle kapasiteetille on parhaimmillaankin satunnaista. Yrityksen kannattaa ottaa kaikki palvelimet pitkillä sopimuksilla.

Skenaario 3

Yritys tarjoaa omille asiakkailleen koulutuksia verkkoympäristöstä. Verkkoympäristöt luodaan automaattisella orkestroinnilla, joten ne voidaan poistaa aina koulutuksen päätteeksi. Koulutukset ajoittuvat arkisin maanantain ja torstain välisille päiville klo 9-15, muina aikoina ympäristöjä ei tarvita. Palvelimia tarvitaan yhtäaikaisesti 4 kpl. Yrityksen kannattaa siis ottaa kaikki resurssit ”On-Demand”-laskutusmallilla  

Alla olevissa laskelmissa käydään läpi mikä on paras tapa jokaiselle yritykselle tuottaa ympäristönsä ja näin ottaa parhaat hyödyt uudesta hinnoittelumallista.

Laskelmissa on käytetty seuraavia oletuksia

  • 740 tuntia/kk
  • Prepaid säästää 50% verrattuna On-Demand palvelimiin
  • Palvelimen keskihinta on 150€ (0,21€/h)
  • Kuukaudessa on neljä viikkoa

 

Hinnasto

 

Hyödyntämällä parhaalla tavalla uutta hinnoittelumallia, voivat asiakkaat yllämainituissa esimerkeissä päästä yli 50% säästöihin - jopa 75% säästöihin. Säästöt toki riippuvat yrityksestä, mutta optimoimalla sekä sopimuksia että teknistä toteutusta, tulee varmasti jokaiselle yritykselle mahdollisuuksia säästää. Tämä tapahtuu joko siirtämällä työkuormia pidemmille sopimuksille tai vaihtoehtoisesti sulkemalla järjestelmiä silloin, kun niitä ei tarvita. Samalla yritykselle tulee mahdollisuus käyttää joustavasti kapasiteettia pilvestä.

Written by
Telia Inmics-Nebula Markus Vuorinen
Markus Vuorinen
Head of Service Offering