Blogi

Koronalla ei vaikutusta pilvihankkeisiin: Tutkimus osoittaa, että joka kymmenes on jopa nopeuttanut suunnitelmia

Korona-pandemia on iskenyt uskomattomalla voimalla talouteen, yrityksiin ja ihmisten arkeen myös Suomessa. Me olemme seuranneet tarkasti koronan vaikutuksia asiakkaidemme it-strategioihin, it-investointeihin ja liiketoimintaan.

Miten Covid-19 on vaikuttanut eri toimialoilla toimivien yritysten pilvihankkeisiin? Mitkä ovat pilveen liittyvät tavoitteet ja mikä mahtaa olla pilven liiketoiminnoille tuottama arvo?

Kumppanimme AWS:n johdolla syyskuussa 2020 toteutetun kyselyn* mukaan 68 % it:stä, teknologiasta ja liiketoiminnoista vastaavista johtajista kertoi, että pilvihankkeita edistetään heidän edustamissaan organisaatioissa suunnitelmien mukaan. Katso alta havainnollistus tutkimuksen tuloksista. 

Koronan vaikutus pilvi-investointeihin

Teollisuudessa, kaupanalalla ja finanssisektorilla toimivista päättäjistä lähes joka kymmenes kertoi, että pilvihankkeita on jopa nopeutettu koronan myötä. Tulokset ovat hyvin samankaltaisia kuin mitä me itse saimme jututtamalla tietohallintojohtajia elokuussa 2020. Joka toinen CIO kertoi meille, ettei koronan tuoma poikkeustila ole vaikuttanut lainkaan heidän suunnitelmiinsa, investointikohteisiinsa tai toimintatapoihinsa. Osa on nopeuttanut tai muuttanut suunnitelmiaan hyödyntääkseen pilveä tehokkaammin. Yksi neljästä on lykännyt pilvihankkeita koronan takia.

Korona on tuonut henkisen harppauksen pilveen päin ja lisännyt uskoa digipalveluihin.


Ytimessä on nyt toimintavarmuus ja jatkuvuus

Pilvistymisaste on matalin teollisuudessa, jossa moni on vielä pilvimatkan alkuvaiheessa. Kaupan alalla joka neljäs on vienyt jo lähes kaiken pilveen ja finanssialalla joka viides.

Päättäjät ovat kiinnittäneet koronakaudella aiempaa enemmän huomiota perusasioihin, kuten toimintavarmuuteen ja jatkuvuuteen. Ytimessä on nyt toimintavarmuus, joka liittyy olennaisesti liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen digitalisoituvassa taloudessa. Neljä kymmenestä uskoo pilvipalveluiden ratkaisevan toiminta- ja huoltovarmuuteen liittyviä liiketoimintahaasteita.

Pilveen siirtymistä ei sinänsä pidetä itseisarvona, eikä yrityksissä ole asetettu ’pilvistymiselle’ varsinaisia tavoitteita. Pilvipalveluiden evaluointi on pääosin jatkuvaa, ja valintoja tehdään sen mukaan, mistä saadaan milloinkin suurin hyöty. Kustannustehokkuuden lisäksi osa näkee hyötyinä pilven tuoman nopeuden tuottaa uusia palveluita.

Hybridipilvien ja hybridien monipilviympäristöjen yleistyessä lähes joka toinen nostaa kriittisenä hankkeena esille toiminnanohjauksen ’pilviyttämisen’ sekä pilvimigraatiot. Kiinnostusta herättävät myös pilvinatiivit sovellukset sekä big data -alustat. Luontevinta näyttää olevan uusien ratkaisujen vieminen pilveen.

 

Löytyikö pilven ja liiketoiminnan kasvutavoitteiden välinen yhteys?

’Palveluistumisen’ megatrendin edetessä it-resursseja ostetaan kasvavassa määrin palveluna, ja resursseista halutaan myös maksaa todellisen kulutuksen mukaan. Liiketoiminnan jatkuvuuden korostuessa laskentateho ja tallennuskapasiteetti eivät saa loppua kesken myöskään tilanteissa, joissa tarpeet muuttuvat nopeasti. Riskit ympäristöjen kaatumiselle vähenevät, mikäli it-yksiköllä on kykyä ennakoida kapasiteettitarvetta ja selkeä näkymä käyttämiinsä it-resursseihin. CIO:t tavoittelevat havaintojemme mukaan pilvipalveluilla ennen kaikkea liiketoiminnan tukemista, digitaalisten palveluiden kehittämistä ja kustannussäästöjä. 

AWS:n kyselykin osoittaa, että pilven hyödyt it:lle ovat selkeitä ja ne tiedetään, mutta pilven tuoma arvo liiketoiminnalle kaipaa vielä lisää kirkastamista. Miten tunnistat oman ympäristösi kehityskohteet ja kipupisteet? Lue blogistamme.
 

Lue blogi: Näin tunnistat pilviympäristösi kehitysmahdollisuudet

 

*MRK Funnel Oy, Pilvi Markkinakartoitus 09/2020