Blogi

Kuinka rakennetaan paras työpaikka parhaille osaajille? – Nebulan missio pähkinänkuoressa

Vuonna 1997 perustettu Nebula on yli 20 vuotta kestäneen toimintansa jälkeen edelleen vahvan kasvun pyörteissä ja etsii nyt uusia osaajia kasvavaan joukkoonsa. Jatkuva kehitys on mahdollistettu tarttumalla ennakkoluulottomasti uusiin kehitysmahdollisuuksiin oikeina ajankohtina. Kasvun keskellä on hyvä pysähtyä miettimään, miten Nebulasta saadaan yhteisvoimin rakennettua sekä uusille että nykyisille työntekijöille työpaikka, jossa kaikki palaset loksahtavat paikoilleen. Tavoitteena on olla paras työpaikka parhaille osaajille. Mistä palasista tämä rakentuu Nebulalla?

Nebula-tiimi

 

Katse tulevaisuudessa ja ammatillisessa kehittymisessä

Nebulan näkemys parhaan työpaikan luomisesta nojaa vahvasti selkeän ammatillisen kehityspolun tarjoamiseen kaikille työntekijöille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työ tarjoaa riittävästi mahdollisuuksia hypätä mukaan uudenlaisiin projekteihin sekä tilaa ja luottamusta itsenäiseen päätöksentekoon, mikä vuorostaan näkyy ammatillisena kehittymisenä. Tämän mahdollistaa se, että myös yrityksellä on selkeä kehityssuunta ja visio tulevaisuudesta.

”Ammatillisen kehityssuunnan mahdollistaminen työntekijöille on pitkälti kiinni siitä, mihin suuntaan firma on menossa. Kasvu on yllättävän tärkeä asia myös henkilöstön kannalta, koska se tarjoaa jatkuvasti uusia mahdollisuuksia ja haasteita talon sisällä”, luonnehtii Nebulan CFO Vesa Aittomäki.

Nebulan jatkuva kehitys on mahdollistanut myös työntekijöille tilaisuuksia kasvaa yrityksen mukana. Uudet kehityspolut ovat luoneet työntekijöille tilaa kehittää osaamistaan ja haastaa itseään uudenlaisten työtehtävien parissa. Näitä mahdollisuuksia pyritään myös tulevaisuudessa tarjoamaan kaikille työntekijöille. Investoimalla työntekijöidemme kehittymiseen investoimme koko yritykseen.

Työn on oltava väylä vaikuttamiselle

Työmotivaatioon vaikuttaa yleisellä tasolla se, että työn kautta voi tuntea olevansa mukana vaikuttamassa asioihin, joilla on merkitystä myös suuremmalla mittakaavalla. Millä tavoilla tämä konkretisoituu Nebulalla?

”Nebulalla pääsee vaikuttamaan aidosti asiakkaiden liiketoiminnan kehittämiseen. Tarjoamme ICT-palveluita merkittäville suomalaisille pk-yrityksille, ja sen kautta autamme yrityksiä kasvamaan. Se on sekä firman että työntekijän missio”, Vesa toteaa.

Toiminnan kulmakivenä on se, että ICT-palveluiden kautta valmistamme suomalaisia yrityksiä digitalisoituvien markkinoiden tuottamiin haasteisiin. Asiakkainamme on lähes 50 000 pk-yritystä, jotka luottavat osaamiseemme. Asiakasyritysten kehittämisen suurimpana voimavarana on työntekijöiden asiantuntemus. Nebulan maine kumpuaa asiantuntevista työntekijöistä, jotka ovat osoittaneet olevansa luottamuksen arvoisia.

Positiivisen ilmapiirin kautta uusiin saavutuksiin

Ammatillisen kehittymisen ja työn merkityksellisyyden lisäksi Nebulalla pyritään panostamaan vahvasti työpaikalla viihtymiseen ja työhyvinvointiin. Viihtyvyyden rakentamiseen ei riitä ainoastaan ilmaisen limun lastaaminen jääkaappiin, vaan siihen vaikuttaa koko yrityskulttuuri ja ilmapiiri työyhteisössä. Uusien työntekijöiden tullessa mukaan kuvioihin yrityskulttuuri on alati muutoksen kohteena. Kulttuuria pyritään rakentamaan ja ylläpitämään avoimen rennolla otteella ja riittävän matalalla hierarkialla, joka tukee kommunikointia eri yksiköiden ja osastojen välillä.

”On myös tärkeää nostaa esiin hyviä suorituksia sekä yksilöiden että tiimien ja varsinkin koko yrityksen tasolla. On muistettava juhlistaa onnistumisia niin pienimuotoisesti kuin välillä myös kunnon pirskeillä”, muistuttaa Vesa.

Asiantuntevien, laadukkaiden palveluiden tarjoaminen mahdollistetaan jatkossakin sillä, että yhdessä tekemisen kulttuuri kukoistaa ja tiimipeli toimii. Edelläkävijyyttä ei rakenneta pelkästään työkalujen tai teknologioiden avulla. Se vaatii ennen kaikkea yhteistyötä ja motivoituneita, huippuosaavia työntekijöitä.

 

 

Haluatko olla osa dynaamista ja asiantuntevaa tiimiämme? Nebula hakee nyt joukkoonsa uusia osaajia. Tutustu lisää avoimiin työpaikkoihimme.

Lue lisää 100-kampanjasta

 

Tilaa blogit sähköpostiin

Lähetämme kerran kuussa yhteenvedon blogikirjoituksista sähköpostiin