Blogi
Written by
Telia Inmics-Nebula Juho Saari
Juho Saari
Business Development Manager

Miksei julkinen pilvi syrjäyttänytkään konesaleja? Kaksi uutta roolia hybridiympäristöissä

Juho Saari Telia Inmics-Nebula

Julkisen pilven suosio kasvaa huimaa vauhtia aiemmin käyttöönoton esteenä olleiden regulatiivisten syiden väistyessä. Tulevina vuosina alamme näkemään jopa perinteisesti omissa konesaleissa pyöritettyjä potilastietojärjestelmiä ja pankkitietoja julkisissa pilvissä. Julkisen pilven yleistyessä moni on povannut perinteisten konesalien hiipuvan hiljalleen pois.

Microsoftin, Amazonin ja Googlen investoinnit Pohjoismaihin ovat tehneet palveluista paikallisia, ja tätä kautta myös poliittisesti hyväksyttävämpiä vaihtoehtoja datan käsittelyyn ja varastointiin. On vaikea keksiä mitään negatiivista palveluntarjoajasta, joka tuo synnyinseudulleni kaakonkulmalle paljon kaivattuja uusia työpaikkoja.

Markkinoiden muutosta on vauhdittanut entisestään se, että kolme suurinta toimijaa ovat muuttaneet peliä jatkuvasti poistamalla pilvisiirroille yleisimmin nähtyjä esteitä. Muun muassa Googlen viimeaikaiset yritysostot helpottavat perinteisten työkuormien siirtämistä julkipilveen.

Kaikkien muutosten lomassa luemme kuitenkin jatkuvasti lehdistä suurista konesali-investoinneista, joiden takaa löytyy usein monia muita nimiä yleisimpien julkipilven tarjoajien lisäksi. Mitkä seikat ajavat investointeja?

Näkemykseni mukaan uusien konesali-investointien takaa löytyy kaksi uudenlaista tarvetta, jotka esittelen seuraavaksi.
 

Uuden sukupolven liiketoimintavisiot luovat jalansijaa hybridiratkaisuille

Tietohallinnon sijaan laskentatehon paikan määrittää nykyisin liiketoiminnan konkreettinen tarve ja lähtökohdat. Useissa tapauksissa yritykset katsovat maailmaa yksittäisten toimintojen ja tarpeiden kautta, jolloin valitun pilvipalvelun on tuettava selkeämmin liiketoiminnan tavoiteltuja päämääriä. Esimerkiksi analyytikko saattaa valita puhtaasti oman osaamisensa kautta Googlen pilven. AWS tulee valituksi uuden verkkoportaalin alustana, koska se on koodareille tuttu ja turvallinen. Azure taasen saattaa päätyä tietohallintopäällikön valinnaksi, sillä valmiit migraatiotyökalut tekevät perinteisen IT:n pilveistämisestä turvallista. Valinta tehdään siis täysin yksittäisen toiminnon kautta.

Erilaiset tarpeet luovat myös julkipilvien rinnalla eläville konesaleille uudenlaisia rooleja. Uuden sukupolven konesalit nähdään erikoistehtävissä esimerkiksi virtualisoinnin ja AI-avusteisten, toimintokohtaisten laskentatehotarpeiden tiimoilta. AI ja virtualisointi avaavat ovia hybridiympäristöille, joissa yhden suuren prosessin eri osia saatetaan suorittaa useissa eri konesaleissa ja julkipilvissä.

Hyvänä esimerkkinä toimii lähivuosina yleistyvä ostaminen kasvojen tunnistamisen avulla. Pian erillisille kassamaksuille ei ole enää tarvetta, kun kauppa tunnistaa automaattisesti kasvojen avulla ostajan ja veloittaa ostokset suoraan asiakkaalta.

Mitä ratkaisun taustalla sitten mahdollisesti tapahtuu?

Tässä yhteydessä palvelun käyttöliittymänä saattaa toimia Amazonin julkisesta pilvipalvelusta tarjoiltu web-näkymä, koska koodari kokee sen helpoimmaksi ja nopeimmaksi rakennusalustaksi. Videokuvan analysointi taasen saatetaan toteuttaa paikallisessa kameran takaa löytyvässä laitteessa eli ”Edge-palvelimessa”, jossa kuvan tunnistepisteet eritellään kasvonpiirteiden mukaan. Datan analysointi verkkoviiveen minimoimiseksi tehdään lähimmässä konesalissa, jossa yhdistetään Edge-palvelimen lähettämiä tunnistetietoja asiakaan tunnistetietojen kanssa. Kokonaisuudessaan itse maksutapahtuma toteutuu mahdollisesti esimerkiksi Googlen palvelussa. Kutsumme rykelmää hybridiratkaisuksi. Kokonaisuudessa jokaisella laskentakapasiteettia tarjoavalla lähteellä on oma roolinsa uudenlaisen asiakaskokemuksen rakentamisessa.

Konesalien roolina onkin toimia tavallaan jatkeena julkipilvien palveluille. Hyvän asiakaskokemuksen takaamiseksi osa kokonaisprosessista kannattaa tuottaa erillisissä konesaleissa ja laitteissa.
 

Konesalit mahdollistavat yhteydet julkipilviin

Pilvimaailman pirstaloituminen luo myös toisesta näkökulmasta katsottuna uusia tarpeita ja mahdollisuuksia hybridipilville. Hybridiympäristöjen yleistyminen avaa nimittäin uudenlaisia mahdollisuuksia optimoida julkisten pilvien ja omien konesalien tai tiettyjen alueiden välistä dataliikennettä.

Usein ollaan tilanteessa, jossa uusi sovellus kehitetään julkipilveen, mutta toimiakseen uusi hieno palvelu vaatii asiakasdatan käyttöönsä nopeammin kuin mitä yhteydet julkisen verkon kautta mahdollistaisivat.

Seurauksena syntyy uudenlaista liiketoimintaa hybridiverkkojen luomiselle, kun konesaleille rakentuu uusi rooli toimia eräänlaisina portteina olemassa olevien datalähteiden, järjestelmien ja julkipilvessä asuvien sovellusten välillä.

Tällöin konesalien päätarkoitus ei olekaan enää tarjota ainoastaan kotia palvelimille, vaan myös toimia liikenteen verkkopisteinä. Optimaalisessa tilanteessa konesalien avulla latenssi saadaan minimoitua tasolle, jolla ei enää havaitse eri palveluiden tuotantosijainteja.

Konesalien valinnassa korostuukin tulevaisuudessa niiden liitettävyys julkisen pilven palvelujen kanssa.

Kaiken kaikkiaan julkinen pilvi on mahdollistanut kokeilukulttuurin ja tuonut uusien innovaatioiden luomisen kaikkien ulottuville aloitusresursseista riippumatta. Uuden ajan konesalien tehtävä on auttaa julkisia pilviä mahdollistamaan seuraavan sukupolven innovaatiot.
 

Kiinnostaako hybridiympäristöt ja modernien konesalien rooli muuttuvassa maailmassa? Järjestimme HPE:n kanssa webinaarin aiheesta. Katso webinaari linkin takaa.

Katso webinaari 


 

Written by
Telia Inmics-Nebula Juho Saari
Juho Saari
Business Development Manager