Blogi

Miksi kannattaa hyödyntää multicloud- eli monipilviympäristöä?

Multicloud hyödyt Telia Inmics-Nebula

Multicloud- eli monipilviympäristö tarjoaa väylän ottaa parhaat puolet irti eri palveluntarjoajien pilvipalveluista ja hyödyntää samanaikaisesti sekä julkisen että yksityisen pilven tarjoamia mahdollisuuksia. Sen suurimpana etuna on mahdollisuus jakaa työkuormia eri ympäristöihin, jolloin infrastruktuurin joustavuus ja toimintavarmuus kasvaa – ilman toimittajaloukkuja.

Yrityksesi saattaa löytää tietylle liiketoiminta-alueelle mainiosti sopivan pilviratkaisun, mutta harva pilvipalvelu täyttää kaikkia tarpeitasi samanaikaisesti. Tietyt pilvialustat saattavat olla ihanteellisia sovelluskehittäjillesi, kun taas toiset sopivat hyvin vanhojen sovellustesi ylläpitoon. Multicloud on nostettava yrityksen strategiseksi valinnaksi, sillä saavutettavat hyödyt antavat liiketoiminnalle joustavuuden valita mistä poimitaan parhaat puolet tehostamaan omaa kilpailukykyä.

State of the Cloud 2019 -kyselyn mukaan peräti 84 prosentilla kansainvälisistä suuryrityksistä on multicloud-strategia. Alle listatut mahdollisuudet antavat osviittaa siitä, miksi yhä useampi yritys tukeutuu monipilviympäristöön.
 

Skaalautuvuus ja joustavuus

Kuten yllä mainittiin, monipilviympäristössä voi jakaa työkuormia eri ympäristöihin niiden käyttötarkoitusten mukaisesti. Pilvityökuormituksen jakaminen eri pilvipalveluntarjoajien kesken antaa mahdollisuuden rakentaa joustavia ja tehokkaita sovelluksia, jotka on optimoitu toimimaan tehokkaasti myös esimerkiksi ruuhkapiikkien aikana. Hyödyntämällä julkisen pilven palveluita, kuten AWS, Google Cloud tai Azure, saat lisäskaalautuvuutta sinne missä sitä eniten tarvitaan.
 

Toimintavarmuus ja luotettavuus

Skaalautuvuuden ohella multicloud-ympäristö voi tuoda lisää toimintavarmuutta ja luotettavuutta riskitilanteiden varalle. Monipilviympäristö tarjoaa suojaa esimerkiksi palvelunestohyökkäyksiä vastaan, kun ympäristöä pyritään kuormittamaan tarkoituksella. Yrityksesi voi ottaa käyttöön mm. Disaster Recovery -suunnitelman, jolloin kriittisen vian ilmetessä saat kahvaa kääntämällä infrastruktuurin pystyyn eri lokaatioon. Entistäkin paremmat mahdollisuudet kahdennettuun ratkaisuun takaa luotettavan ympäristön kriittisimmille palveluille.
 

Tukea myös paikallisista ratkaisuista

Julkinen pilvi tarjoaa runsaasti hyötyjä ja skaalautuvuutta, mutta toisinaan myös perinteisemmille, paikallisille ratkaisuille on paikkansa. Esimerkiksi latenssisyistä tuotantolaitos voi käyttää omaa konesalia minimoidakseen verkkoviiveen ja riskit palvelukatkoista. Tällöin mahdollisimman lähellä oleva ratkaisu voi osoittautua kaikista järkevimmäksi. Useat asiakkaamme hyödyntävät myös tietoturvasyistä suomalaisia pilvipalveluita, kuten INcloud 9 -pilvialustaa.
 

Kustannusten optimointi

Oikein suunniteltuna monipilviympäristö toimii hyvänä väylänä optimoida infrastruktuurin kustannuksia. Kun työkuormat jaetaan prosessoitavaksi niillä alustoilla, joilla niitä on järkevintä käyttää, kustannustehokkuus kasvaa. Esimerkiksi skaalautuvuutta vaativat palvelut voidaan ajaa julkisessa pilvessä ja tietoturvaltaan kriittisemmät palvelut yksityisessä pilvessä. Näin myös kustannukset joustavat niillä osa-alueilla, joilla vaaditaan eniten joustoa.

 

Mitä ottaa huomioon?


Kyvykkyydet ja resurssit

Vaikka monipilviympäristö sisältää paljon etuja, on myös hyvä arvioida, onko yrityksellä riittävästi resursseja tai työkaluja ylläpitää useasta pilvestä koostuvaa ympäristöä. Infrastruktuurin monimutkaistuessa myös tarve kyvykkyydelle ja resursseille luonnollisesti kasvaa. Kun ylläpito vaatii enemmän aikaa, innovoinnille ja kehittämiselle jää vähemmän aikaa.
 

Kokonaisuuden hallinta

Olemme huomanneet useiden asiakkaidemme kohdalla, että ympäristön kehittyessä moniulotteisemmaksi myös kokonaisuuden hallinta ja hahmottaminen hankaloituu. Esimerkiksi kustannusten seuraaminen kaikista käytössä olevista ympäristöistä on toisinaan mutkikasta, kun näkymä kokonaisuudesta hämärtyy. Tällöin on pohdittava minkälaiset työkalut tukevat parhaiten työskentelyä ja auttavat pitämään kaikki langat käsissä.
 

Nykytilanteen ja arkkitehtuurin hahmottaminen

Vaihtoehtojen kirjo eri pilvialustoille ja konesalipalveluille on valtaisa, mikä osaltaan vaikeuttaa oikeiden palveluiden tai työkalujen löytämistä. Kokemustemme perusteella voittava yhtälö syntyy, kun nykytilasta ja käytössä olevasta arkkitehtuurista sekä mahdollisista kipukohdista on mahdollisimman hyvä kuva. Vaikka periaatteessa monipilviympäristön voi rakentaa hyvinkin kustannustehokkaaksi, huonolla suunnittelulla sen hintalappu voi kasvaa turhan suureksi.
 

Löydä oma reittisi

Hyvä puoli monipilviympäristössä on se, että voit toteuttaa siirtymän juuri haluamallasi tavalla. Moni asiakkaistamme on esimerkiksi käyttänyt kokeilumielessä eri palveluita infrastruktuurissaan. Perinteisen konesali-infrastruktuurin kylkeen voi ketterästi ja turvallisesti testata mm. julkisen pilven palveluita. Koeponnistukset auttavat vähitellen löytämään omalle liiketoiminnalle sopivan reitin monipilviympäristöön.


Lue, kuinka olemme tukeneet Vapoa monipuolisesti sekä julkisen pilven käyttöönotossa että on-premise-ympäristön ylläpidossa.