Blogi
Written by
Fredrik Slotte
Fredrik Slotte
Offering Manager | Modern Workplace Solutions

Mitä Microsoftin lisenssimuutokset tuovat tullessaan

CSP-Blog

Microsoft-pilvipalveluiden (Office 365 ja Microsoft 365) hinnoittelussa ja hankintamallissa on meneillään muutos, joka tulee koskettamaan lähtökohtaisesti kaikkia CSP-lisensointimallia hyödyntäviä tahoja.

Alkureaktiot hintojen ja lisenssiehtojen muutoksesta ovat olleet negatiivisia – kuitenkaan vaikutus ei sitä ole, vaikka näin voisi kasvavan hinnan johdosta ajatella. Kaikkea tietoa ei syyskuussa ilmoitetusta muutoksesta ollut heti saatavilla, joten ensireaktioiden jälkeen piti hetki odotella. Tällöin huomattiin, että tässäkin asiassa on kaksi puolta ja pelkkään hinnankorotukseen takertuminen on osittain tarttumista lillukanvarsiin.

Tärkeimmät muutokset tulevat olemaan hinnankorotukset (jotka ovat muuten ensimmäisiä isompia lähes kymmeneen vuoteen), päiväkohtaisen lisensoinnin jääminen historiaan sekä sopimusten uusiminen huomioimaan uutta lisensointimallia.

Hinnankorotus perusteltiin vapaasti suomennettuna seuraavasti: palvelupaketeilla saavutetaan hintaansa enemmän arvoa. Tämä pitääkin paikkansa, varsinkin niille asiakkaille, jotka käyttävät palvelua laajasti ja ovat sitä kautta tuottaneet sillä arvoa monella eri tavalla. Ne, jotka eivät ole pysyneet työtapojen ja teknologien kehityksen kyydissä, eivät varmastikaan koe saaneensa 365-palveluista juurikaan hyötyä – tai ainakaan sellaista hyötyä, jolla voisi hinnankorotukset perustella.

Juuri tuossa on koko kokonaisuuden juoni ja kehityksen suuntaviivat. Ne, jotka pystyvät kehittämään prosessejaan ja hyödyntämään Microsoft 365 -ekosysteemiä laajalti, saavat merkittävän hyödyn. Ne, jotka hankkivat ratkaisuja todella pistemäisesti yksittäisiin tarpeisiin, eivätkä katso tai huomioi kokonaiskuvaa, eivät myöskään hyödy samalla tavalla.

Alkutietojen aiheuttaman ärsytyksen jälkeen moni asia on ehtinyt jo muuttumaan. Keskeisimpiä ovat muun muassa Defender-tuoteperheeseen liittyvät muutokset. Uusi Defender for Endpoint P1 tulee osaksi Microsoft 365 E3 -palvelupakettia vuodenvaihteen hujakoilla. Tämän lisäksi Microsoft Igniten aikaan tuli myös tieto siitä, että Defenderistä tulee myös pienemmille yritykselle suunnattu for Business -versio.

Microsoft Defender

Defender for Business on kattava kokonaisuus, joka tulee mukaan maksutta Business Premium -käyttäjille. Tässä kohdassa voi jo miettiä, oliko se hinnankorotus sittenkään niin paha juttu, koska sillä mahdollistetaan entistä parempia ominaisuuksia entistä laajemmalla käyttäjäjoukolle. Yrityksen pitää vain muistaa nämä uudet mahdollisuudet hyödyntää.

Positiivia muutoksia on muuallakin. Esim. Power Apps -puolella oli hinnoittelu alkanut edellisten hinnanmuutosten jälkeen ohjaamaan palvelukehitystä – eikä pelkästään hyvällä tavalla. Nyt otetaan selvästikin askeleita taaksepäin tai ainakin parempaan suuntaan. Täältä tulee nimittäin malli Pay as you go -malli. Tämä helpottaa mm. erilaisten POC:ien tekoa merkittävästi.

Eniten negatiivisia kommentteja on aiheuttanut päiväkohtaisen laskutusmallin loppuminen. Tämä hankaloittaa hieman lisenssimuutoksia ja pakottaa samalla asiakkaat tarkempaan suunnitteluun. Onneksi tässä suunnittelussa voi hyvä kumppani auttaa, jolloin vaikutukset saadaan minimioitua.

Jatkossa lisenssejä ei voi poistaa kuin sopimuksen uusintapäivinä ja oletuksena tämä tapahtuu vuositasolla. Myöskin jokainen tilattu lisenssi saa uusintapäivän sen mukaan, milloin lisenssi on tilattu. Tämä lisää ennen kaikkea hallinnollista tuskaa, joka on kuitenkin hallittavissa. Isommilla asiakkailla uusintapäivään perustuva malli on jo ollut Microsoftin vakiointisopimusten kautta käytössä vuosia ja sen kanssa on opittu elämään oikein mainiosti.

Tarjolle tulee myös kuukausipohjainen lisensointi, jolloin määrää voidaan pienentää tai lisenssit poistaa kuukausitasolla. Tästä kuitenkin joutuu tämänhetkisten tietojen valossa maksamaan noin 20% kovempaa hintaa kuin vuosisopimuksista.

Lopulliset tiedot tulevista malleista saadaan selville loppuvuoden aikana ja suuremmat sopimusuusinnat tulevat ajankohtaiseksi heti alkuvuodesta. Uuden sopimuksen mukaiset toimenpiteet on tämänhetkisen tiedon mukaan suoritettava helmikuun 2022 loppuun mennessä. 

Sopimuksia uusitaan siksi, että tässä yhteydessä siirrytään ns. Legacy CSP -mallista NCE CSP -malliin. Akronyymeillä ei tässä kohtaa ole sen suurempaa merkitystä, mutta rutiineilla on. Mikäli sopimuksille ei syystä tai toisesta tehdä mitään, on lopputulema nykyhetken valossa se, että uusi sopimusmalli hintoineen astuu automaattisesti voimaan heinä-elokuussa 2022. Tähän tilanteeseen ei kuitenkaan kannata oman organisaation kanssa joutua.

Omalle organisaatiolle sopiva malli kannattaa ilman muuta sopia tammi-helmikuun aikana. Tällöin on saavutettavissa hintasuoja (eli nykyisen sopimuksen mukaisia hintoja) vuodeksi. Ei muuta kuin avoimin mielin kohti tulevaisuutta – se, mikä on varmaa, on jatkuva muutos ja sen kanssa pitää oppia elämään.

Haluatko kuulla Microsoftin palveluista?

Ota meihin yhteyttä

Written by
Fredrik Slotte
Fredrik Slotte
Offering Manager | Modern Workplace Solutions