Blogi

Miten nopeammat verkkoyhteydet vaikuttavat uuden sukupolven konesaleihin?

Telia Inmics-Nebula konesaliyhteydet

Ovella kolkutteleva 5G-verkko vie tiedonsiirron ja -keruun uuteen aikakauteen. Liiketoiminta muuttuu entistä digitaalisemmaksi, bisnestä kehitetään asioista ja asiakkaista kerätyn datan pohjalta ja nopeat tietoliikenneyhteydet mahdollistavat kokonaan uudenlaisten digitaalisten palveluiden tuottamisen.

Tämä kaikki asettaa konesaleille joukon uusia vaatimuksia.

Pilviteknologioihin keskittyvässä CloudTech-verkkojulkaisussa arvioidaan nopeiden verkkoyhteyksien vaikutuksia seuraavan sukupolven konesaleihin. Artikkelissa esille nousevat muun muassa seuraavat asiat:
 

Edge Computing eli reunalaskenta


Ketterät 5G-verkot johtavat vääjäämättä laskentapisteiden kasvuun ja ne ovat yhteydessä paitsi konesalien, myös toistensa kanssa.

Edge computing tarkoittaa tekniikoita, joiden avulla datan prosessointi siirtyy lähemmäs päätelaitetta niin sanotuille reuna-alueille tai minikonesaleihin. Tulevaisuudessa esimerkiksi teollisuuden IoT-laite voi tehdä päätöksen olla siirtämättä tuottamaansa dataa verkon yli palvelimelle. Tämä tulee selvästi vähentämään IoT-palveluihin liittyneitä ns. latenssihaasteita.

- Reunalaskennan avulla esimerkiksi autojen mobiiliverkon kautta lähettämästä sijaintidatasta osa voidaan prosessoida lähempänä kohdetta. Se puolestaan nopeuttaa huomattavasti itse palvelun toimintaa, digitaalisista palveluistamme vastaava Jani Meuronen kommentoi artikkelissa esiin tulleita väittämiä.

Myös mobiililaitteiden reunalaskenta (MEC) kehittyy. Eurooppalaisen telealan standardoimisjärjestön, ETSI:n, hankkeessa on syntynyt MEC-malli, jota teleoperaattoreiden tulee noudattaa.
 

Konesalien suorituskyky


Datan määrän lisääntyessä konesaleilta vaaditaan entistä kovempaa suorituskykyä. Sitä ei kuitenkaan voi saavuttaa vain konesalien kapasiteettia lisäämällä.

Ongelmaa on pyritty ratkaisemaan muun muassa poistamalla osa verkkokytkimien tai reitittimien CPU-tehtävistä ja siirtämällä ne SmartNIC-verkkokorteille. Ne suorittavat muun muassa salausta ja TCP/IP-viitemallin tai HTTP:n käsittelyä.

Toinen esimerkki korkeamman suorituskyvyn mahdollistavista muutoksista on NVMe. Se on SSD-asemille kehitetty tallennusrajapintaprotokolla, joka on noussut keskeiseksi varastointitekniikaksi yrityksissä, joissa käsitellään isoja määriä erityisesti reaaliaikaisen analyysin ja uusien sovellusten tuottamaa tietoa.

 

Automaatio ja tekoäly


Tekoälyn ennustetaan ottavan vastuulleen tulevaisuudessa valtava määrä ihmisten tekemää, rutiininomaista työtä. Se tulee vaikuttamaan myös it-infrapalveluihin, sillä tekoälysovelluksia tullaan näkemään myös konesalien tehokkaamman pyörittämisen varmistamiseksi.

Tekoälyä tullaan hyödyntämään konesaleissa paitsi laskentavoiman kasvattamiseen, myös palvelimen toiminnan seuraamiseen.


Mikäli yrityksesi tähyää keinoja tehostaa ja modernisoida konesalia, lue kuinka toteutimme Pursolle konesaliuudistuksen viimeisintä teknologiaa hyödyntämällä.
 

Tutustu Purson tarinaan