Blogi
Written by
Jukka Ahtikari
Head of Solutions Implementation

Mitkä ovat tulevaisuuden ICT:n peruspilarit ja miten lähteä liikkeelle?

Jukka Ahtikari

Dataa käytetään yrityksissä ja organisaatioissa yhä tehokkaammin uusien palveluiden kehittämiseen sekä toiminnan tehostamiseen. Eri tietolähteistä voidaan koostaa tietonäkymiä hyödyntämällä esimerkiksi IoT- ja 5G-teknologiaa sekä hybridejä IT-ympäristöjä, eli koosteisia pilvi- ja konesalipalveluita. On hallittava eri puolille hajautuneita tietolähteitä ja kyettävä liikuttelemaan dataa joustavasti. Esimerkiksi julkipilvipalvelut (AWS, Google sekä Azure ja PowerPlatform-alusta) sisältävät kasvavissa määrin näitä palvelukomponentteja ja ns. low code -tyyppisiä ohjelmistokomponenttien kehitysmahdollisuuksia.

Pilvipalvelut ovat toisin sanoen yhä enemmän muutakin kuin perinteistä ICT-infrastruktuuria, ja pilven komponenttikirjastot tuovat yrityksille todellista ketteryyttä.

Kuten tiedämme, sujuu datamassojen käsittely ja analytiikka julkipilvessä äärimmäisen tehokkaasti. Alustalta löytyy valmiita komponentteja datan keräämiseen ja prosessointiin esimerkiksi konenäön toteuttamiseen tai puheen tunnistamiseen. Konenäköä voidaan käyttää esimerkiksi tuotantolaitoksilla laadun varmistukseen ja toiminnan tehostamiseen osana automaatiokehitystä.

Paikallisen datan keräämisen (IoT) ja prosessoinnin (Edge Computing) sekä perinteisten datakeskusten ja pilvipalveluiden parhaat puolet yhdistävä hybrid-IT muodostavat tulevaisuuden ICT-palveluiden olennaisen peruspilarin. Hybrid-alustat tarjoavat skaalautuvuutta, läpinäkyvyyttä ja keskitettyä hallintaa. Viimeksi mainittu on myös tärkeä osa kustannustehokasta ja laadukasta jatkuvia palveluita, jotka varmistavat liiketoiminnan ja tietojärjestelmien jatkuvuuden.

 

Tuotantopiloteilla kohti koosteisia ja skaalautuvia palveluita

Autamme asiakkaitamme kehittämään liiketoimintojaan, ja kannustamme asiakkaitamme pilottiprojektien avulla kokeilemaan miten esimerkiksi IoT-anturilla tai kameralla muodostuvaa dataa voisi hyödyntää nykyisen toiminnan tehostamiseen ja laadun parantamiseen tai jopa uusien palveluiden rakentamiseen.

Laajempaankin tuotantomalliin tähtäävä kehityspilotti käynnistyy usein suuressakin organisaatiossa ensin rajatusta keihäänkärkityyppisestä hankkeesta. Mutta – yleensä aina – positiivisten kokemusten myötä nämä tuotantopilottiratkaisut halutaan skaalata tehokkaasti ja nopeasti suuremmiksi toteutuksiksi – laajentuen osaksi arkielämän tuotannollista toimintaa.

Telia tarjoaa kehitysmenetelmät erilaisten pilottien toteuttamiseen ja niiden ketterään laajempaan tuotantokäyttöön. Meiltä löytyy myös monipuoliset ja koosteiset teknologia- ja palveluelementit, jotka kattavat muun muassa IoT- ja reunalaskennan teknologiat sekä palvelualustaratkaisut. Ne perustuvat julkisen ja yksityisen pilven palveluihin sekä moderneihin joustaviin konesalikapasiteettiratkaisuihin. Korostaisin olennaisena osaamisalueena myös Telian tietoliikennepalveluita, kuten 5G-teknologioita ja yritysverkkoja, joiden avulla tuodaan nopeat ja luotettavat yhteydet asiakkaidemme kriittisimmästä paikallisesta ytimestä konesali- ja pilvipalveluihin sekä verkon reunalle.

Asiakkaillemme tehdyillä lukuisilla piloteilla olemme jo nyt synnyttäneet laajan valikoiman komponenttityyppisiä konfiguroitavia koosteisia palveluita. Niiden käyttöönotto on joustavaa, eli voimme keskittyä nopeaan kehittämiseen ja uusien ratkaisujen käyttöönottoon hyödyntäen samalla luotettavia jatkuvia palveluja.

Ota siis meihin yhteyttä niin tunnistetaan yhdessä sopiva kehittämisen keihäänkärkikohde pilotoitavaksi ja projektionnistumisten myötä myös ketterästi laajemmin hyödynnettäväksi osaksi yrityksesi uudistuvaa ja automatisoituvaa toimintaa.

 

Lue myös blogi "The Future of ICT ? Se on jo todellisuutta".

 

Ota yhteyttä

 

Written by
Jukka Ahtikari
Head of Solutions Implementation