Blogi
Written by
Piia Walin-Roitto
Piia Walin-Roitto
Offering Manager

Ovatko modernit työvälineesi hallinnassa vai ostatko niitä edelleen villisti?

Piian Blogi 2021

Jopa keskisuurissa ja suurissa organisaatioissa on edelleen melko yleistä, että mobiililaitteita ja tietokoneita hankitaan melko kirjavin käytännöin eri kanavista. Tiesitkö, että voit myydä koko laitekantasi meille ja jatkaa samojen laitteiden käyttöä Device as a Service (DaaS) -palveluna riippumatta siitä, miten, mistä ja keneltä ne on hankittu? Käytä tulevaisuudessa eurot fiksummin

Euroja voi vapautua keskisuuressa yrityksessä satoja tuhansia tuottavampaan käyttöön, mutta sitäkin suuremmat hyödyt saavutetaan laitteiden tehokkaalla hankintatavalla, keskitetyllä hallittavuudella laiteportaalissa sekä varmistetulla ja tietoturvallisella kierrätyksellä. Palvelulaitteet toimivat yhtä lailla tehokkaasti toimistolla ja etätöissä.   

Asiakkaamme Fennia halusi eroon hajanaisesta laitekannasta ja yhtenäistää organisaation laitehankintoja. He päätyivät hankkimaan työntekijöidensä mobiililaitteet ja tietokoneet meiltä palveluna. Heille parhaiten soveltuvat laitteet määrittelimme yhdessä.   

Matalampi kynnys keskitettyyn laitehallintaan 

Melko yleistä on sekin, ettei organisaatioissa tarkalleen tiedetä kuka mitäkin älypuhelinta tai tablettia käyttää. DaaS:in piiriin tuodut laitteet ovat näkyvissä portaalissa, joka sisältää muun muassa laiterekisterin sekä laitteiden tunniste- ja käyttäjätiedot. Palvelulaitteet voidaan tuoda helpommin myös keskitetyn hallinnan piiriin. Yritykset voivat hankkia työntekijöilleen palveluna moderniin työntekoon tarvittavat laitteet, eli tietokoneet, tabletit ja kännykät lisälaitteineen. 

Korostan sitäkin, että palvelulaitteesta on helpompi siirtyä myös keskitetyn laitehallinnan piiriin, joka on mobiliteetin ja etätyön yleistyessä sekä kyberriskien lisääntyessä yhä tärkeämpää. 

Keskitetty laitehallinta parantaa tietoturvaa, ja tarjoaa mahdollisuuden päivittää esimerkiksi älypuhelimiin uusia ohjelmistoversioita. Laitteet voidaan lukita ja tyhjentää etänä niiden kadotessa. Pilvipalveluiden käytön lisääntyessä on yhä tärkeämpää tunnistaa käyttäjien lisäksi myös laitteet, eli luotava myös laitteille ’identiteetti’.  

Käyttäjät arvostavat kokemuksemme mukaan, että he saavat palvelua yhden asiakaspalvelun kautta. Laitteiden tilausten hallinnointi ja laskujen käsittely hoituvat yhden portaalin kautta. Manuaalisen työn määrä vähenee ja raportointi on yksinkertaisempaa myös taloushallinnossa. 

Mitä teidän yritykselle merkitsee tietoturvallinen kierrätys?

Yrityksissä kiinnitetään nykyään yhä enemmän huomioita tietokoneiden ja mobiililaitteiden turvalliseen kierrätykseen. Voivatko yrityksesi työntekijöiden käytössä olleet laitteet ja ennen kaikkea niillä olevat tiedot päätyä esimerkiksi GDPR:n määräysten vastaisesti vääriin käsiin? Miten kierrätys hoituu teillä ja poistuvatko kaikki laitteella olevat yrityksen tiedot ja tiedostot varmasti pysyvästi? Palvelulaitteisiin kuuluu aina tietoturvallinen tyhjennys ja kierrätys.

Älypuhelimen tai tabletin tyhjentäminen ei hoidu ihan tuosta vain, ja siksi se kannattaa jättää sertifioitujen kierrätyskumppaneiden hoidettavaksi. Muista, että tehokas kierrätys on myös ympäristöteko. Voitko esimerkiksi päästä lähemmäksi yrityksesi vihreiden tavoitteiden saavuttamista palvelulaitteiden avulla?

Hyvää käyttökokemusta arvostetaan  

Portaaliin voidaan määritellä valikoidut tietokoneet, mobiililaitteet ja oheislaitteet asiakkaan toivomassa laajuudessa. Palvelulaitteisiin on saatavilla yrityksen oman ostorajan mukainen laskunjakopalvelu, jossa työntekijä voi kustantaa yrityksen määrittelemän laitteen hankintarajan ylimenevän osuuden itse. DaaS:in laskunjakopalvelussa käyttäjälle lähetetään sähköpostiin maksulinkki ylimenevästä euromäärästä, sillä käyttäjät haluavat usein hankkia yrityksen hankintarajaa kalliimman laitteen.  

Yritykset haluavat tarjota käyttäjille parhaat työvälineet houkutellakseen markkinoiden parhaita osaajia. Palveluna hankitut laitteet parantavat myös työntekijöidesi käyttökokemusta. Laitteiden tilaaminen sujuu hallitusti ja riskejä on vähemmän. 

On erittäin tärkeää, että palveluprosessi kattaa laitteiden koko elinkaaren. Gartner on listannut meidät hallittujen mobiilipalveluiden eturivin osaajaksi. Palveluna hankittujen laitteiden suosiosta kertoo paljon myös se, että iso osa asiakkaistamme haluaa jatkaa laitteiden hankkimista palveluna myös tulevien elinkaarien ajan. 

Haluatko kuulla aiheesta lisää?

Ota meihin yhteyttä

Written by
Piia Walin-Roitto
Piia Walin-Roitto
Offering Manager