Blogi

Pilven monet kasvot – IaaS, PaaS ja SaaS

IaaS, PaaS, SaaS…liiketoimintapäättäjien on välillä vaikea saada otetta pilvipalveluista. Tämän blogin luettuasi ymmärrät pilvipalveluita paremmin ja olet lähempänä teknologista harppausta, joka vie liiketoimintasi uudelle tasolle.

Pilvipalveluissa on eroja ja erilaisista pilvipalveluista puhutaan usein toistensa synonyymeina, vaikka asia ei ole näin yksiselitteinen. IaaS, PaaS ja SaaS muodostavat ikään kuin kolmion, jonka pohjalla on infra, keskitasolla sovellusalustat ja huipulla ohjelmistot. Pilveen voi siis siirtää hyvinkin suuren tai vain pienen osan omassa ylläpidossa olevista palveluista tai korvata olemassa olevat palvelut suoraan pilveen rakennetuilla applikaatioilla. 

IaaS, SaaS ja PaaS

 

IaaS, Paas ja SaaS – pilvipalveluita isoon ja pieneen tarpeeseen

IaaS (Infrastructure as a Service) eli infrastruktuuri palveluna tarkoittaa yleensä verkon yli käytettävää palvelinkapasiteettia. IaaS vastaa pitkälti omassa konesalissa sijaitsevaa palvelinta, jossa kuitenkin palvelun toimittaja huolehtii palvelun edellyttämistä tiloista, laitteista ja niiden ylläpidosta sekä niihin liittyvistä investoinneista ja tarvittavista henkilöresursseista.

Koska IaaS-mallissa tarjotaan pelkkä infrastruktuuri, vaatii se ostajalta palvelimien käyttöjärjestelmiin ja pilvi-infrastruktuuriin liittyvää osaamista. IaaS sopiikin ennen kaikkea organisaatioille, joilla on tarve hallita laajasti tuotettavaa palvelua ja jolta löytyy tarvittava IT-osaaminen. Hyvä esimerkki IaaS-palvelusta on suomalainen INcloud 9 -pilvipalvelu, joka soveltuu hyvin sovellusten rakennusalustaksi.

IaaS-palvelujen kustannuksia on usein vaikea verrata perinteisen on-premise eli omissa tiloissa olevan ympäristön kuluihin. Yksi-yhteen vertailu voi tuottaa yllättävän tuloksen, jonka mukaan oma palvelinympäristö vaikuttaa olevan kustannuksiltaan pienempi. Tällaisessa tilanteessa kustannuslaskentaa tehneeltä on voinut jäädä huomioimatta esimerkiksi palvelintilan kustannukset, kuten sähköt, ilmastoinnit, laitteiston ylläpitoon liittyvät kulut, erilaiset rutiiniluontoiset päivitystehtävät ja 24/7-päivystyksen kulut. Lisäksi kannattaa huomioida, että palvelinympäristön fyysinen tietoturva on todennäköisesti hoidettu paremmin toimittajan toimesta verrattuna yrityksen omaan laitetilaan.

PaaS (Platform as a Service) eli sovellusalusta palveluna tarkoittaa nimensä mukaisesti alustapalvelua ohjelmistojen kehittämiseen, testaamiseen ja julkaisuun. IaaS-kerroksen lisäksi PaaS sisältää tarvittavat sovellukset, joiden avulla voidaan esimerkiksi kehittää web- ja mobiilisovelluksia, tarjota tietokantapalveluja tai erilaisia julkaisualustoja loppukäyttäjien käyttöön.

PaaS-palvelussa palvelunkäyttäjän tulee huolehtia vain tuottamastaan sisällöstä ja palveluntoimittaja vastaa alla olevan palvelukerroksen toiminnasta. Erilaisia PaaS-palveluita löytyy lukematon määrä, ja ne tarjoavatkin organisaatiolle erinomaisen keinon keskittyä sisällön tuottamiseen pitäen kuitenkin osan ympäristön hallintaan liittyvistä tehtävistä itsellään.

SaaS (Software as a Service) eli ohjelmisto palveluna on useimmille tutuin pilvipalvelun muoto, jota käytämme päivittäin. Sen sijaan, että yrityksessäsi käytetään sen omalta palvelimelta ajettua ohjelmistoa, kuten Microsoft Officea, pyöritetään sitä pilvestä. SaaS-palveluissa maksetaan tyypillisesti vain käytetystä palvelusta, joka on käytettävissä aina Internet-yhteyden ollessa saatavilla. Palvelussa toimittaja tarjoaa valmiin sovelluksen käytettäväksi, ja markkinoilla onkin saatavilla laaja valikoima esimerkiksi toiminannanohjaus (ERP)-, asiakkuudenhallinta (CRM)- ja toimistosovelluspalveluja. 

Sovelluksen toimittaja vastaa palvelussa sovelluksen toimivuudesta, sen tarvitsemasta kapasiteetista ja tyypillisesti myös sovelluksen päivittämisestä. On kuitenkin huomioitava, että sovellukset vaativat asiakaskohtaisen käyttöönoton, jotta ne soveltuvat organisaation käyttöön. Lisäksi käyttävän organisaation tulee huolehtia pääsy- ja käyttöoikeuksien hallinnasta sekä mahdollisista lakisääteisistä velvoitteista, kuten esimerkiksi GDPR:n mukaisesta toiminnasta.

SaaS-palvelut soveltuvat erityisen hyvin organisaatioille, jotka haluavat keskittyä pelkästään sisällön tuottamiseen ja jättää alla olevat kerrokset toimittajan huoleksi.

 

Mikä palvelu sopii juuri minulle?

Kun puhutaan pilveen siirtymisestä, voidaan sillä siis tarkoittaa montaa eri asiaa. Lähestymistapa vaihtelee sen mukaan, valitaanko IaaS, PaaS vai SaaS. Pilvipalvelujen käyttöä harkitsevan organisaation tulisikin ensin määritellä varsinainen tarve, minkä jälkeen voidaan tehdä teknologisia päätöksiä.

Otetaan esimerkki. Keinoälyyn erikoistunut ja paljon laskentatehoa vaativa ohjelmistotalo tarvitsee ison määrän kapasiteettia ja laskentatehoa. Tällaisen kapasiteetin hankintakustannukset saattavat nousta satoihin tuhansiin euroihin, ja ympäristön mitoitus täytyisi tehdä maksimitarpeen mukaisesti. IaaS puolestaan mahdollistaa laskentakapasiteetin tarpeen mukaisen käytön, jota veloitetaan esimerkiksi minuuttihinnalla.

Pilvipalveluiden keskeinen etu onkin sen liiketoimintamalli: asiakas saa palvelut käyttöön helposti, kustannukset pysyvät kurissa ja palvelu skaalautuu kulloisenkin tarpeen mukaan. Esimerkin yrityksen kannattaisikin ensisijaisesti harkita IaaS- tai PaaS-palvelujen käyttöönottoa, eikä laitehankintoja.

Toisena esimerkkinä voitaisiin ottaa yritys, jonka liiketoiminta perustuu verkkokauppaan. Yritys tuottaa verkkokaupan tarvitseman kapasiteetin itse. Tavallisina päivinä verkkokauppa kestää liikenteen ongelmitta ja asiakkaat pääsevät etenemään ostoputkessa. Onnistuneen markkinointikampanjan tuloksena verkkokaupan käyttö kasvaa räjähdysmäisesti eikä se kestä lisääntynyttä kuormitusta.

Lopputuloksena verkkokauppa kaatuu kesken suurimman asiakasryntäyksen ja yritys menettää merkittävällä tavalla liikevaihtoa ja potentiaalisia asiakkaita. Tilanne oltaisiin vältetty, jos yrityksen verkkokauppa olisi hyödyntänyt pilven tarjoamaa maantieteellistä hajautusta, kuormantasaajia ja automaattista skaalautumista.

Yritykselle saattaa myös riittää pilvipalveluna SaaS, jolloin yritys ottaa käyttöönsä pelkän palvelun, kuten Office 365:n tai Zendeskin. Vaikka tämä on ostajalle verrattain helppoa, SaaS-palveluihin siirtyessä tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota palvelun soveltuvuudesta organisaation käyttöön. SaaS-palvelujen räätälöitävyys on aina hieman rajallista, ja siksi käyttöön valitun tuotteen tulisikin sopia suoraan ostajan organisaatiolle.

Lue lisää tästä kirjoituksesta: IT-infran uudistajan opas – vaihtoehdot ja vertailu

Itse ei tarvitse osata – tarjoamme kaiken avaimet käteen periaatteella

Meillä on pilvi- ja infrastruktuuripalveluista kokemusta jo 20 vuotta – ne ovat liiketoimintamme ydintä. Pilvipalveluista on nopeasti tullut sähkön kaltainen hyödyke, jonka käyttö perustuu tuotannon sijaan palvelusopimukseen.

Me uskomme, että asiakkaamme voivat saada niistä keskeisen ja korvaamattoman osan omaan liiketoimintaansa. Mutta varmasti voimme luvata sen vain silloin, kun siirtyminen pilveen tehdään hallitusti ja suunnitelmallisesti. Tätä varten olemme kehittäneet Pilvipolku-konseptin. Sen avulla saat avaimet käteen -suunnitelman ja toteutuksen pilvipalveluihin siirtymiseksi.

Tutustu Pilvipolkuun