Blogi

Pilvi tuo säästöjä rohkealle

TIVIAn IT-Barometritutkimus vuodelta 2014 antaa näkökulman suomalaiseen IT-maisemaan. Siinä yli 200 suomalaista johtajaa kertoo näkemyksensä koskien IT-investointeja, kustannuksia sekä oman organisaationsa IT-johtamista. 

Yli 85% tutkimuksen vastaajista oli sitä mieltä, että IT:n johtaminen ja soveltaminen on merkittävää heidän organisaatioidensa tulevalle menestykselle. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että IT tuottaa lisäarvoa mahdollistamalla uusien innovaatioiden kehittämisen ja prosessien tehostamisen.

Tutkimuksessa havaittiin kuitenkin, että yleisesti suomalaisissa yrityksissä IT-investoinnit eivät ole käytännössä kasvumoottori. Päinvastoin, IT-investoinnit ovat jälkisyklisiä; IT-investoinnit seuraavat karkealla tasolla vuosittain BKT:n kasvua, vuoden jälkijunassa. Toisin sanoen, vaikka ajatustasolla IT on avain kasvuun ja innovaatioihin, käytännön tasolla IT on edelleen hankintalistalla vasta silloin kun rahaa koetaan olevan käytettävissä lisäinvestointeihin, sen sijaan että IT-investointeja käytettäisiin moottorina kasvun ja säästöjen luomiseen.

Suomi on pilvipalveluissa yksi maailman johtavista maista. Yli 60 prosentilla suomalaisista organisaatioista on strategia ja toimintasuunnitelma pilvipalveluille. Lähes puolella yrityksistä tavoitteena on lisätä pilvipalveluiden käyttöä mahdollisimman paljon, ja nykyiset IT-palvelut olisi niin halutessa siirrettävissä pilvipalveluiksi. Suurin osa ajattelee, että pilvipalveluiden käyttö lisää IT-palveluiden joustavuutta ja tehokkuutta, ja lähes joka toisen mielipide on, että pilvipalveluiden käyttö mahdollistaa merkittävät kustannussäästöt. 

Pilvipalvelut ovat vielä toistaiseksi uusi asia monelle organisaatiolle. Mikäli yrityksessä koetaan, kuten suurimmassa osassa suomalaisia yrityksiä, että yrityksellä ei ole riittävän korkeaa kompetenssia IT-investointien soveltamiseen ja johtamiseen, voi kynnys pilvi-investointeihin nousta korkeaksi. Suomalaiset pilvipalvelut voivat kuitenkin olla avain kasvuun ja uusiin innovaatioihin.

Pilvipalvelut ovat tulleet jäädäkseen, ja rohkeat hyödyntävät edun kasvuun ja kustannussäästöihin ensin. Kun palvelut hankkii suomalaiselta, luotettavalta toimijalta, on kynnys astua pilvimaailmaan jo merkittävästi pienempi.