Blogi

State of the Cloud 2019 -kysely paljastaa pilvipalveluiden trendit: Julkisen pilven suosio kasvaa ja pilvipalveluiden optimoinnilla haetaan kustannussäästöjä

Tammikuussa kahdeksatta kertaa julkistettu RightScalen pilvimaailman trendejä tarkasteleva State of the Cloud -kysely keskittyi IaaS- ja PaaS-ratkaisuihin.

Raportissa ennustetaan kaiken kokoisten yritysten lisäävän investointejaan julkisiin pilvipalveluihin. Samalla yritykset listasivat jo kolmatta vuotta peräkkäin pääprioriteetikseen pilvipalvelujen kustannusten hallinnan.

Tässä muutamia keskeisimpiä poimintoja kyselyn tuloksista:

  • 84 prosentilla yrityksistä on multicloud-strategia.
  • 69 prosentilla vastaajista on käytössään vähintään yksi julkinen ja yksi yksityinen pilvi.
  • Vastaajilla oli keskimäärin käytössään 4,9 pilviympäristöä.
  • 64 prosenttia vastaajista aikoo optimoida pilvipalveluita säästääkseen rahaa.

Multicloud-stategian toteuttaminen näkyy myös suomalaisessa kilpailukentässä. Asiakkuudenhallinnastamme vastaava Jarkko Torppa täsmentää, että trendien seuraaminen riippuu usein toimialasta ja yrityksestä:

”Useilla asiakkaillamme on eri vaiheissa olevia multicloud-suunnitelmia, joihin vaikuttaa nykyinen IT:n tilanne, taloudellinen kyvykkyys, kilpailutilanne, kohderyhmä ja toimiala. Esimerkiksi perinteisessä teollisuudessa saatetaan tulla hyvinkin perässä pilveistymisen ajatusten kanssa.”
 

Azure kasvattaa suosiotaan yrityskäytössÄ

AWS tulee säilyttämään kärkisijan julkisten pilvipalveluiden tarjoajana myös tänä vuonna. Sen pesäero muihin kuitenkin kapenee entisestään.

Vahvimmin AWS:n niskaan hengittää Microsoft Azure, jonka osuus kaikista käyttöönotoista kasvoi edellisvuoden 45 prosentista 52 prosenttiin. Azure yleistyy erityisesti suurimpien yritysten keskuudessa.

Google pitää kolmatta sijaa. Sen käyttöönotto kasvoi yhdellä prosenttiyksiköllä 19 prosenttiin. Alla oleva kuva havainnollistaa eri pilvialustojen suosion jakautumista.
 

Public Cloud Adoption


Jarkko Torppa lisää, että usein halukkuuteen käyttää kansainvälisiä julkisia pilvipalveluita vaikuttavat mm. GDPR-asetukseen liittyvät seikat, kuten mitä halutaan tai voidaan viedä pilveen ja mitä tulee pitää visusti maan rajojen sisäpuolella:

”Näissä tapauksissa perinteiset virtualisointiratkaisut ja yksityiseen pilveen nojaavat toteutukset ovat niitä, joilla tämä tarve yleensä taklataan. Tietenkin taustalla on se, että asiakkaan ei tarvitse sitoa pääomaa tai huolehtia vanhenevasta infrastruktuurista.”
 

Sovellusalustat kiinnostavat

Kyselyn tulokset kertovat, että PaaS-palvelujen (Platform as a Service) käyttö kasvaa kovaa vauhtia. PaaS-palveluilla viitataan pilvilaskennan palveluihin, jotka tarjoavat alustan sovellusten kehittämiseen, ajamiseen ja hallinnointiin ilman it-infrastruktuurin usein monimutkaista rakentamista ja ylläpitoa.

Vastaajista 53 prosenttia kertoi käyttävänsä julkisten pilvien DBaaS-palveluja eli tietokantojen hankintaa palveluina. DBaaS-palvelun käyttö nopeuttaa sovelluskehitystä, sillä palveluntarjoaja ottaa vastuulleen tietokannan ylläpitotyöt, kuten versiopäivitykset.
 

Public Cloud Services Used


Nopeasti kasvavia käyttökohteita ovat myös tietovarastot, serverless, Container as a Service sekä koneoppiminen. Konttiteknologioista erityisesti Kuberneteksen suosio on kasvanut vuodessa räjähdysmäisesti. Myös me olemme toteuttaneet asiakkaillemme projekteja, joissa pilvikonsulttimme ovat onnistuneet vähentämään manuaalista työtä automatisoimalla tuotantoa Kubernetesta hyödyntämällä. Alla oleva kuva paljastaa, kuinka paljon Kuberneteksen suosio on kasvanut vuoden sisällä.
 

Container Tools Used


Uudet teknologiat tuovat siis mukanaan valtaisan määrän mahdollisuuksia lisätä kilpailukykyä ja kustannustehokkuutta. Se, mihin trendeihin kannattaa lähteä mukaan, riippuu pitkälti liiketoimintatavoitteista. Alustojen ja järjestelmien valinta määräytyy sen mukaan, mitkä teknologiat kulloinkin tukevat bisneksen tekemistä.

”Digitalisaatio pakottaa asiakkaat miettimään uusia ratkaisuja kilpailukyvyn varmistamiseksi. Sovellusalustat mahdollistavat nopean ja ketterän tavan kokeilla ja tuottaa uusia liiketoimintaratkaisuja ilman pääoman sitomista pitkäksi aikaa”, kiteyttää Jarkko.

Mistä sitten tietää, milloin on ylipäätään aika uusia IT-infraa? Lue blogistamme 5 tyypillisintä oiretta, jotka osoittavat, että infran uudistamisella alkaa olla hoppu.

Lue blogi