Blogi

Taika-robotissa hyödynnetään videoanalytiikkaa ja datan visualisointia

Telia Taika-robotti Tripla kauppakeskus

Robotiikalle ja videoanalytiikalle on runsaasti käyttömahdollisuuksia esimerkiksi tuotantolaitoksissa ja linjastoissa, joissa ihmiset tekevät laadunvarmistusta tai tilojen ja laitteiden puhtauteen liittyviä havaintoja. Ne voivat tuoda merkittävää lisäarvoa myös kiinteistöhuoltoon, turvallisuuspalveluihin sekä laajemmin asiakaskokemuksen parantamiseen.

Heinäkuussa 2021 testattiin kauppakeskus Triplassa, miten 360 asteen videokameralla, 5G-reitittimellä ja reunalaskennalla varustettu Taika-robotti toimii ruokalähettinä. Taika liikkui testijakson ajan saattajan kanssa, mutta lokakuussa jo ilman mukana kulkevaa ihmistä. Robottien avulla voidaan lisätä automaatiota, tehostaa prosesseja ja parhaimmillaan tuottaa asiakkaille yhä parempaa palvelua.   

Teknologia on jo niin kypsää, että tällaisen palvelukonseptin toteuttaminen on mahdollista. Telia testaa robotin käyttöä kauppakeskuksessa keräten kokemuksia ihmisten suhtautumisesta autonomisesti liikkuvaan laitteeseen ja miten se pystyy liikkumaan kauppakeskuksen tiloissa ruokalähettinä. Projektissa kiinnitetään huomiota myös robotin turvallisuuteen ja tietosuojaan. Vastaavanlaista robotin alustaa käytetään yleisesti myös teollisuudessa ja sen keräämää dataa käsitellään verkon reunalla sekä turvallisessa 5G-verkossa.

Telia Inmics-Nebulan IT-ratkaisuarkkitehdit Lasse Kurkela ja Ville Palkosaari ovat olleet mukana useissa Telia Inmics-Nebulan hankkeissa, joissa on pilotoitu robotiikkaa. Taika-projektiin Lasse ja Ville ovat tuoneet erikoisosaamista reunalaskennasta, pilvialustoista, videoanalytiikasta ja datan visualisoinnista.

Lue Lassen ajatuksia pilvipalveluiden käytöstä ja hybridipilvistä.

Monipuolista erikoisosaamista vaaditaan

Taika osaa navigoida kauppakeskuksessa ja tunnistaa ihmishahmoja, lukumääriä ja sijaintitietoa. Taikan toteutuksessa on erityisesti kiinnitetty huomiota yksityisyyden suojaan ja siitä kerrotaan kauppakeskuksessa asioiville kaikilla yli sadalla Triplaan johtavalla ovella. Taika-robotin ja hissin ohjelmistot keskustelevat keskenään yhteisen rajapinnan kautta, Taika pystyy ohjaamaan hissiä ilman nappien painelua ja hissi tunnistaa Taika-robotin erityisvaatimukset mm. pitkittämällä ovien aukioloaikaa, jotta Taika ehtii paremmin kyytiin.  

”360 asteen videokameran kautta saatavasta aineistosta pystymme tekemään havaintoja robotin ympärillä liikkuvista ihmisvirroista. Yksittäiset ihmiset eivät ole tunnistettavissa datasta, jota muodostuu paljon mutta tässä tapauksessa keskitymme ihmisten sijaintiin. Tämän jälkeen työstämme datan sellaiseen muotoon, että voimme esittää Triplan ravintolamaailman kävijämääriä, kellonaikoja ja ruuhkatietoja helposti ymmärrettävässä muodossa”, sanoo Palkosaari.

Videokameran ottamaa kuvadataa prosessoidaan verkon reunalla. ”Käyttämällämme alustalla voidaan tehdä reaaliaikaista videokuva-analyysia äärimmäisen tehokkaasti. Käytämme koneoppimista sekä erilaisia algoritmeja datan työstämiseen. Uusien koneoppimismallien tekeminen on vaativaa työtä”, sanoo Kurkela. ”Teknologiatoimittajat markkinoivat meille aktiivisesti analytiikkamallejaan, ja hyödynnämme asiakkaan käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvimpia ratkaisuja”, kertoo Palkosaari.

Taika-robotti kauppakeskus Triplassa

Dataa rikastamalla uusia tietonäkymiä

Taikasta kertyvää dataa voidaan rikastaa yhdistämällä siihen materiaalia muista tietolähteistä.

”Tämä tarkoittaa esimerkiksi dataa kauppakeskuksen sisäolosuhteista, kuten lämpötilasta sekä sen vaikutuksesta ihmisten liikkumiseen ja ostokäyttäytymiseen. Usein johtopäätösten tekemiseen tarvitaan dataa eri lähteistä”, kertovat Kurkela ja Palkosaari. ”Videoanalytiikkaa voidaan hyödyntää monissa eri käyttötarkoituksissa, kamera voi olla vaikkapa autossa, trukissa tai lähes missä tahansa laitteessa. Voimme tuottaa asiakkaillemme eri datalähteistä koostettavia tietonäkymiä.

Robotteihin liittyvät tarpeet ja vaatimukset nousevat esille liiketoimintayksiköistä. ”Tekniikasta käymme keskusteluja asiakkaidemme kanssa sekä kartoitamme, mikä on mahdollista ja mikä ei.”

5G-teknologiaa, reunalaskentaa, koneoppimista ja videoanalytiikkaa on pilotoitu esimerkiksi Konecranesin  satamatrukeissa osana tulevaisuuden sataman kehittämistä.

”Opimme paljon lisää robotin käytöstä arkisissa tilanteissa. Ihmiset suhtautuivat Taikaan ensimmäisen testijakson aikana erittäin myönteisesti ja innovoivat meille myös uusia käyttötapoja roboteille – esimerkiksi kauppakeskuksessa opastamiseen liittyen”, sanoo Telialla Muro-hanketta vetävä kehitysjohtaja Marko Lepola.

Taika-robotti on osa VTT:n johdolla toteutettavaa MURO -hanketta, jonka tavoitteena on edistää palvelurobottien käyttöä kauppakeskuksissa, hotelleissa ja toimistoissa, teollisissa rakennuksissa ja tuotantolaitoksissa, lentokentillä sekä logistiikkakeskuksissa. MURO on ’co-creation’ -hanke, ja mukana ovat Suomen johtavat robotiikkayritykset.

 

The Future of ICT? Se on jo todellisuutta, lue lisää.

Haluatko kuulla lisää?

OTA YHTEYTTÄ