Blogi
Written by
Jukka Ahtikari
Head of Business Digitalisation

Tehokkuus, tuottavuus, ketteryys ja laadukkuus – Miten varmistat, että IT-ympäristösi tukee tavoitteitasi muutosten ja kehitystyön ristituulessa?

Pilvipalveluiden ostajan opas Telia Inmics-Nebula

Liiketoiminnan kehittäminen ja toimintaympäristön muutokset heijastuvat organisaation strategiseen ja operatiiviseen toimintaan monella eri saralla. Siksi yrityksen oman toiminnan on oltava mahdollisimman tehokasta, tuottavaa, ketterää ja laadukasta. Jotta nämä tavoitteet saavutettaisiin, samoja vaatimuksia tulisi asettaa myös yrityksen tietojärjestelmille ja -tekniikalle. Tuottamamme haastattelututkimus paljastikin, että pilvipalveluiden tärkeimpinä hyötyinä nähdään nopeus, ketteryys, skaalautuvuus ja kustannustehokkuus.

Miten siis mahdollistetaan ICT-palveluiden rooli liiketoiminnan tavoitteiden ja muutoshallinnan tukijana? Entä miten toisaalta vältetään ajautuminen tilanteeseen, jossa IT-ympäristö hidastaa tekemistä? 

Yllä oleviin kysymyksiin ei ole tarjolla yhtä oikeaa vastausta. On kuitenkin muutamia olennaisia näkökulmia, jotka huomioimalla voidaan vahvistaa IT-ympäristön roolia tavoitteiden tukemisessa.

Kuten yleensä kaikessa toiminnassa, aiemmin tehdyt päätökset ja toimenpiteet heijastuvat jollain tavoin myös nykyhetkeen. Siksi on hyvä nostaa vielä ensin esiin muutamia tausta-asioita, joista osa on kasvattanut merkitystään vuosien varrella – etenkin silloin kun halutaan luoda yhä ketterämmin ja kustannustehokkaammin uusia asiakaskeskeisiä palveluita.

Yksi esimerkki tällaisesta ovat perinteiset liiketoimintajärjestelmät mm. palvelu- ja toiminnanohjauksen alueella. Ne ovat usein edelleen kriittisessä roolissa arkipäivän liiketoiminnassa. Koska ne tarjoavat olennaista asiakas- ja liiketoimintadataa, ne ovat myös tärkeässä roolissa digipalveluita kehitettäessä.

On kuitenkin hyvä tunnistaa, että näiden tietojärjestelmien toiminta perustuu joskus hyvinkin fokusoituun, toimintokohtaiseen näkökulmaan. Teknisesti ne voivat lisäksi toimia varsin suljetuissakin sovellus- ja kapasiteettiympäristöissä. Näistä toiminnallisista ja teknistä rajoituksista huolimatta niiden kehityksen on oltava monessa mielessä yhteensopivaa modernien ratkaisujen ja digipalvelurakentamisen kanssa.

On myös olennaista tunnistaa kehitystoiminnan jälkeinenkin aika: kehitysprojektin kautta syntyvät tulokset. Ne perustuvat usein hybridimallisiin tietojärjestelmäympäristöihin ja asiakaskeskeisiin digipalveluihin, jotka pitää projektin päättyessä ottaa haltuun sekä teknisen ylläpidon ja jatkuvien palveluiden näkökulmista. Toisin sanoen syntyvien tulosten kanssa on pystyttävä elämään projektin päätyttyä.

Tästä syystä esimerkiksi ketteryys, kustannustehokkuus ja laatu eivät ole vain kehittämiseen liittyviä tavoitteita – vaan myös ydinroolissa uusia palveluita käyttöönotettaessa.

 

Muutoshallintaan tarvitaan pelisääntöjä, tiekarttaa ja aktiivista palvelujohtamista

Osana organisaatioiden tavoitetta saada lisää nopeutta ja ketteryyttä ovat ne digipalveluiden kehityksessä siirtyneet yhä laajemmin käyttämään IT-resursseja julkipilvestä, joihin lukeutuu mm. Azure, AWS ja Google Cloud. Nämä pilvipalvelut eivät useinkaan yksin riitä.

Jotta nykyliiketoimintaan perustuviin, uudenlaisiin organisaation eri toimintojen läpi kulkeviin asiakaspolkuihin rakentuvat uudet digipalvelut pystyttäisiin toteuttamaan, uudet moderneja teknologioita hyödyntävät ratkaisut joudutaan integroimaan perinteisiin tietojärjestelmiin, kuten palvelu- ja toiminnanohjaukseen.

Miten tällaisessa monimuotoisessa ja usein myös monitoimittajien tuottamassa hybridimallisessa toimintaympäristössä hallitaan muutosta sekä vältetään merkittäviä järjestelmien hallintahaasteita ja liiketoimintariskejä?

Vastauksena voitaisiin esittää kolme lähtökohtaa:
 

1. Tunnista nykytilanne ja ota se haltuun

  • Tunnista toimintaympäristön kipu- ja kehityskohteet sekä otetaan IT-ympäristö liiketoimintakeskeisesti haltuun. Rakennetaan kustannustehokas kokonaisuus kehittämisestä jatkuviin palveluihin.
  • Luo puitteet liiketoiminnan ja tietohallinnon suunnitelmalliselle ja aktiiviselle yhteistyölle.
     

2. Määritä kehittämisen vaiheistettu tiekartta

  • Synkronoi IT-ratkaisut ja niiden kehitys liiketoimintasi kanssa, sekä varmista optimaalinen ja tehokas, tavoitekeskeinen toiminta.
  • Varmista liiketoiminnan ja tietohallinnon tavoitteiden yhteensopivuus sekä toiminnan tiekarttatyyppinen suunnitelmallisuus ja ketteryys.
     

3. Käyttöön aktiivinen kehitys- ja palvelujohtamismalli

  • Luo toimintamallit, joilla mahdollistuu aktiivinen, liiketoimintaa tukeva kehittäminen ja jatkuvat palvelut – monipuolisissa hybridiympäristöissä ja nykyaikaisessa DevOps-toiminnassa.
  • Uutta liiketoimintaa mahdollistavat toimintavarmat hybridi- ja pilvipalvelut saadaan käyttöön nopeasti ja kustannustehokkaasti.

 

Jokaisella organisaatiolla on oma historiansa ja nykytilansa sekä erityisesti kehitystarpeensa ja -tavoitteensa. Siksi täysin identtistä ratkaisumallia ei pystytä esittämään jokaiselle eri organisaatiolle.

Mistä merkeistä sitten tunnistaa, ettei oma IT-ympäristö ole täysin hallinnassa tai tue muutoshallintaa parhaalla mahdollisella tavalla? Käsittelen tätä aihetta seuraavassa blogissani.

 

Näistä merkeistä huomaat, että pilviympäristösi hallinta kaipaa ryhtiliikettäJukka Ahtikari
Head of Business Digitalisation

Written by
Jukka Ahtikari
Head of Business Digitalisation