Blogi
Written by
Jarkko Stråhle
Project Manager

Yritys pilveen, jalat maassa (OSA 1)

Monet suomalaisyritykset ovat siirtäneet palveluitansa pilveen ja useat vielä harkitsevat.

Esteenä on usein siirtymisen vaikeus tai mahdollisesti jopa hankaluus hahmottaa mitä palveluita voidaan siirtää pilveen ja miten. Siirtymän tulee luonnollisesti olla mahdollisimman helppo, katkoton ja liiketoiminnan jatkuvuuden takaava toimenpide. Lisäksi pilvestä tulisi saada liiketoiminnallisia hyötyjä. Tulen tässä moniosaisessa blogikirjoituksessani antamaan vinkkejä helppoon pilvisiirtymiseen.

Sanat Pilvi tai Cloud eivät varsinaisesti kerro palvelutyyppiä tai sitä, että soveltuuko kyseinen palvelu juuri sinun yrityksesi käyttöön. Erilaisia pilvipalvelutyyppejä on useita ja yleisimmät niistä ovat: PaaS, SaaS ja IaaS. Monelle nämä termit ovat tuttuja, mutta mikäli eivät ole, niin suosittelen tutustumaan Nebulan tarjoamaan pilvipalveluiden ostajan oppaaseen.

Lataa opas

 

Pohdinnassa pilvipalveluiden hyödyntämisestä yrityksen liiketoiminnassa olisi hyvä hahmottaa, että mitä palveluita yritys voi ostaa pilvipalveluina ja ennen kaikkea minkälaisena pilvipalveluna. Esimerkiksi sähköpostipalveluiden hankkiminen SaaS-palveluna on yleensä helppoa ja siirtyminen on kivutonta. Vastaavasti taas itse toteutetun liiketoimintasovelluksen hankkimismahdollisuus SaaS-palveluna on epätodennäköistä. Palveluntarjoajat osaavat auttaa oikean *aaS-palvelun valitsemisessa ja osaavat myös kertoa mitkä nykyisistä palveluista on mahdollista siirtää pilveen ja mitkä ei.

Toinen pohdittava asia on tavoiteltavat hyödyt; miksi yrityksen tulisi käyttää pilvipalveluita ja mitkä ovat tavoiteltavat hyödyt? Yleensä tähän on perinteisesti ollut vastauksena kustannukset, mutta yhä useammin tavoiteltavat hyödyt voivat olla myös jotain muuta. Lisäksi tavoiteltavat hyödyt vaihtelevat sen mukaan keneltä asiaa kysyy.

Talousjohtajan näkökulmasta hyödyt voivat olla mm. laiteinvestointikustannusten muuttuminen operatiivisiksi kustannuksiksi ja IT-kustannusten ennustettavuuden paraneminen. Teknologiapäättäjien näkökulmasta katsottuna hyödyt voivat olla parantunut kapasiteetin hallinta ja skaalautuvuus, käyttöönoton nopeus ja ylläpidon helppous. Tavoiteltavia hyötyjä tulisikin pohtia eri näkökulmista, jotta ei tule pettymyksiä. Esimerkiksi, jos yrityksen sähköpostipalvelin on toiminut vuosikausia yrityksen toimitiloissa, ei sähköpostipalveluiden vaihtaminen SaaS-pohjaiseksi palveluksi tuo todennäköisesti välittömiä kustannussäästöjä. Päinvastoin, kustannukset saattavat nousta. Tällöin saavutettavat hyödyt ovat skaalautuvuudessa ja ylläpidon helppoudessa; yrityksen omasta sähköpostipalvelimen ylläpidosta luopumalla säästetään resursseja johonkin tuottavampaan ja lisäksi turvataan esimerkiksi se, että palvelimen tallennustila ei lopu kesken. Entä jos palvelin menee rikki? Mitä sen korvaaminen tai korjaaminen maksaa? Talousjohtaja tuskin on innoissaan yllättävistä laiteinvestoinneista.

Kun tavoitteet ja tavoiteltavat hyödyt ovat selvillä, on aika aloittaa sopivan palvelutoimittajan valinta ja kilpailutus. Kerron tästä lisää seuraavassa blogikirjoituksessani muutaman viikon kuluttua.

Written by
Jarkko Stråhle
Project Manager