Blogi
Written by
Jarkko Stråhle
Project Manager

Yritys pilveen, jalat maassa (OSA 2)

Ensimmäisessä "Yritys pilveen, jalat maassa" -blogisarjan kirjoituksessani kävin läpi oikean pilvipalvelun valintaa ja pohdiskelin pilveen siirtymisestä tavoiteltavia hyötyjä. Kuten lupasin, tässä osassa kerron sopivan palvelukumppanin valinnasta.

Pilvipalveluiden tarjoajia on Suomessa kymmenittäin, ja maailmalla tuhansittain. Internetin myötä palveluiden ostaminen maailman toisesta kolkasta on ihan yhtä helppoa kuin Suomestakin. Tämän johdosta potentiaalisia palvelukumppaneita on lähes rajattomasti. Toinen haaste on palveluiden saatavuus. Oletusarvo on, että Internetin kautta tarjottavat palvelut ovat saatavilla kellon ympäri, mistä tahansa päin maailmaa. 

Palveluntarjoajan valinnassa tulisikin kiinnittää huomiota kolmeen seikkaan:

 

  1. Palveluiden saatavuuteen ja infrastruktuurin luotettavuuteen, 
  2. Tarjolla oleviin hallintapalveluihin ja asiakaspalveluun, sekä 
  3. Palveluntarjoajan kokoon. 

 

Palveluiden saatavuus ja infrastruktuurin luotettavuus ovat luonnollisesti avainasemassa siinä, että yrityksen pilveen siirtämät palvelut pysyvät pystyssä. Saatavuudessa tulisi kiinnittää huomiota esimerkiksi tarjolla oleviin useamman saatavuusalueen ratkaisuihin.

Hallintapalvelut ja asiakaspalvelun sujuvuus taas näyttelevät tärkeätä roolia eteenkin erikoistilanteissa. Jos kommunikointi ulkomaalaisen palvelukeskuksen kanssa on vaikeata tai tukea saa vain chatissa, voi aiheutua ei-toivottuja tilanteita. Myös esimerkiksi USA:ssa sijaitsevalle palvelimelle yhteysviiveet Suomesta ovat merkittävässä roolissa, ihan jo pelkästään pitkistä etäisyyksistä johtuen. Nyrkkisääntönä voisinkin siis sanoa, että pilven tulisi sijaita mahdollisimman lähellä loppukäyttäjiä ja hallintapalvelut on järkevä toteuttaa turvallisen kumppanin kanssa, johon on helppo olla yhteydessä mahdollisissa vikatilanteissa.

Jos loppukäyttäjiä on useassa eri maassa, voi olla järkevää toteuttaa maantieteellisesti hajautettu toteutuskokonaisuus. Ei ole tavatonta, että suunnittelemme asiakkaillemme toteutuksia, joissa osa asiakkaamme palveluista sijaitsee Nebulan pilvessä Suomessa ja osa esimerkiksi Amazon AWS -palvelussa USA:ssa. Molempiin on saatavilla hallintapalvelut Nebulalta, jolloin asiakkaan ei tarvitse itse hallinnoida useita eri palveluntarjoajia.

Palveluntarjoajan valinnassa tulisi ottaa myös huomioon palveluntarjoajan koko. Pienillä, alle 20 henkeä työllistävillä palveluntarjoajilla ei välttämättä ole resursseja hoitaa todella laajamittaisia kokonaisuuksia suuryrityksille tai riittävästi uskottavuutta siihen, että yritykset uskaltaisivat rakentaa liiketoimintansa heidän varaansa. Vastaavasti taas iso kansainvälinen palveluntarjoaja ei välttämättä ole riittävän ketterä toimija pienyritykselle. Yritysten tulisikin valita vakavarainen ja itsensä kanssa saman kokoluokan palveluntarjoaja, jonka olemassaolo on varmaa myös huomennakin. Lisäksi SME-kokoluokan yritysten on helppo asioida toisten SME-yritysten kanssa.

Kun sopiva palvelukumppani on löytynyt ja sopimus on syntynyt, on aika siirtää palvelut pilveen. Siirrossa on useita seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon, jotta ylläpito ja yrityksen johto voivat nukkua yönsä rauhassa. Kerron näistä mahdollisista sudenkuopista lisää seuraavassa blogikirjoituksessani muutaman viikon kuluttua.

Written by
Jarkko Stråhle
Project Manager