Webinaarisarja

Webinaarisarja

Managed Cloud – Ota nykytila
haltuun ja varmista jatkuvuus

Keskiviikkona 27.5., 3.6. ja 10.6. kello 8.30–9.00

 

Tunnista kehityskohteet.
Löydä oikeat ratkaisut.
Hallitse muutosta.
Varmista jatkuvuus.

 


Pilven tärkeimpinä hyötyinä nähdään usein nopeus, helppous, ketteryys, skaalautuvuus ja kustannustehokkuus. Samaan aikaan kuitenkin huoli pilven kustannuksista, hallittavuudesta ja tietoturvasta sekä omasta osaamistasosta jarruttaa yhä joissakin yrityksissä pilven täysimääräistä hyödyntämistä. Tavoiteltujen hyötyjen saavuttaminen edellyttääkin liiketoiminnan ja teknologian yhteispeliä sekä kokonaisuuden huomioivaa suunnittelua, halusit sitten hyödyntää erilaisia konesaliratkaisuja tai julkista pilveä.

Tästä syystä haluamme tarjota webinaarisarjan, jossa tuomme kattavasti näkökulmia pilven hallintaan aina turvallisesta käyttöönotosta kustannustehokkaaseen toimintaan ja erilaisten kipupisteiden taklaamiseen.

Ensimmäisessä jaksossa käsittelemme sitä, kuinka ympäristön kehityskohteet voidaan tunnistaa parhaiden ratkaisuvaihtoehtojen löytämiseksi. Toisessa jaksossa pureudumme muutostenhallintaan ja keskustelemme siitä, miten liiketoiminnan ja teknologian yhteispeliä voidaan tehostaa. Kolmannen jakson teemana on kustannustehokkuuden, ketteryyden ja hallittavuuden mahdollistaminen sekä jatkuvuuden varmistaminen.


Jaksot ja sisältö

Keskiviikko 27.5. kello 8.30–9.00

Kuinka tunnistat pilviympäristösi kipu- ja kehityskohteet?

Ennen ympäristön tehostamista ja kehittämistä on ymmärrettävä nykytilanne ja suurimmat kehityskohteet. Kattava ymmärrys nykytilasta tarjoaa parhaimmat puitteet oikeiden ratkaisujen ja kehitystarpeiden löytämiselle. Käymme jaksossa käytännönläheisin esimerkein läpi, miten olemme kartoittaneet asiakkaidemme kipu- ja kehityskohteita sekä tehneet niiden pohjalta suosituksia ympäristön kehittämisestä.

Katso tallenne

Keskiviikko 3.6. kello 8.30–9.00

Kuinka hallitset muutoksia ja varmistat liiketoiminnan ja teknologian yhteispelin?

Liiketoimintaympäristöt muuttuvat jatkuvasti. Samalla ne heijastavat erilaisia vaatimuksia ja nostavat esiin uusia painopisteitä pilvi- ja konesaliympäristöille. Tästä syystä tarvitaan tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä kehittämisen ja jatkuvien palveluiden alueilla. Keskustelemme tässä jaksossa käytännön esimerkkien ja asiakastoteutusten kautta kehittämisen ja muutosten hallinnasta liiketoiminnan tavoitteiden tukemiseksi.

Katso tallenne

Keskiviikko 10.6. kello 8.30–9.00

Kuinka sinetöit ympäristön kustannustehokkuuden, ketteryyden ja hallittavuuden sekä luot puitteet jatkuvuudelle?

Hyvin suunnitellut tietojärjestelmä- ja pilviympäristöt luovat vankan perustan kustannustehokkuudelle ja tietoturvalle. Huomioimalla toimintamallit mahdollistetaan samalla ketteryys uuden kehittämisessä ja jatkuvissa palveluissa. Mitkä asiat luovat tehottomuutta ja miten se voi ilmetä liiketoiminnassa? Entä mitä uusia ketteryyttä ja kustannustehokkuutta tukevia ratkaisuja olisi hyödynnettävissä? Näihin kysymyksiin vastaamme webinaarin kolmannessa jaksossa.

Katso tallenne