Nebulan asiakasrekisteri

 

1. Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.


2. Rekisterinpitäjä

Nebula Oy (jäljempänä "Nebula")
Y-tunnus 2305424-7
Valimotie 21, 00380 HELSINKI


3. Rekisterin nimi

Nebulan Asiakasrekisteri


4. Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteröidyn suostumuksella tai sopimussuhteen perusteella tapahtuva Nebulan palveluihin liittyvä henkilötietojen käsittely.


5. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja käytetään Nebulan puhelinneuvonta-, asennus-, neuvonta-, huolto-, valvonta-, tiedotus-, korjaus-, laitteisto-, verkko-, pilvi-, konesali-, hallinta-, konsultointi-, ja koulutuspalveluihin sekä Nebulan kaikkiin palveluihin liittyen asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, laskuttamiseen, saatavien valvontaan, analysointiin, tilastointiin sekä tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen, tarjoamiseen, tuotteisiin ja palveluihin liittyvien väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan sekä Nebulan ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.

Rekisterin tietoja voidaan lisäksi käyttää Nebulan ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten markkinointiin, suoramarkkinointiin, markkinoinnin ja suoramarkkinoinnin kohdistamiseen, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi tai peruuttaa suostumuksensa.


6. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, kieli, ikä, syntymäaika
  • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten hankitut tuotteet ja palvelut, niiden hankinnan syyt, asiakkaan palvelun tuottamiseksi tarvittavat tiedot, asiakaskontaktihistoria, palvelun myyjätiedot  ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
  • Lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
  • Käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot
  • Henkilötunnus luotettavaa tunnistamista ja luotonvalvontaa varten
  • Muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
  • Tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
  • Pankki-, varallisuus-, rahoitus-, ja muiden vastaavien palveluiden osalta kerätään ko. palveluissa tarvittavia tietoja
  • Asiakaspalvelutilanteisiin liittyvän viestinnän tallennus


7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään tuotteen tai palvelun tilauksen yhteydessä, palvelua käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä Väestörekisteristä ja sekä kerätä, että päivittää Nebulan tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten muista rekistereistä, Suomen Asiakastieto Oy, Suomen Posti Oyj:n rekistereistä, Suomen Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä vastaavista rekistereistä.


8. Tietojen luovutus

Nebula voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sekä sopimussuhteen sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Nebulan alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Nebula voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Nebula huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.


9. Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää pääsääntöisesti pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää tällöin myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista tunnistautumista. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumisia valvotaan.

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietovarastoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietovarastot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista voi sijaita Nebulan alihankkijoilla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla. Nebula voi myös käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin Nebula huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Nebulan tiloissa liikkuvilta edellytetään henkilökortin esillä pitämistä, eikä liikkuminen ole mahdollista ilman asianmukaista kulunvalvontakorttia.


10. Tarkistusoikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Nebula Oy
Valimotie 21
00380 HELSINKI

Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, henkilötunnus, posti- ja sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Tarkastuspyyntöön vastaaminen edellyttää henkilöllisyyden varmistamisen.