Yleistä verkkotunnuksista

Seuraavassa ohjeessa käydään läpi yleisimpiä verkkotunnuksiin liittyviä asioita sekä termistöä.

 

Verkkotunnus eli domain, on esimerkiksi yrityksen verkkosivujen ja sähköpostipalveluiden yksilöivä nimi / verkko-osoite. Verkkotunnuksia on mahdollista rekisteröidä useilla eri päätteillä. Päätteet ovat useimmiten maakohtaisia (.fi, .se, .us tms.) tai kansainvälisiä (.com, .net, .org tms.). Verkkotunnuksen hinta vaihtelee sen päätteestä riippuen. Esimerkiksi Nebula Oy:n verkkotunnus on nebula.fi

Verkkotunnuksia voi rekisteröidä palveluntarjoajan (Nebula Oy) kautta, joka vastaa verkkotunnuksen ylläpitotoimista, kuten siitä, että verkkotunnuksen tekniset määritykset ovat kunnossa.

Palveluntarjoajien lisäksi taustalla toimii myös verkkotunnuksia myöntävä ja hallinnoiva osapuoli. Suomalaisia .fi-verkkotunnuksia rekisteröidään Viestintäviraston (Ficora) säännösten mukaisesti ja kansainvälisiä verkkotunnuksia ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) säännösten mukaisesti. 

Nebula Oy rekisteröi maakohtaisia sekä kansainvälisiä verkkotunnuksia hyväksyttyjen rekisterinpitäjien kautta. Tämän vuoksi joissakin verkkotunnuksiin liittyvissä toimenpiteissä ollaan myös yhteydessä 3. osapuoleen (esimerkiksi Ficora tai ICANN). Nebula toimii aina asiakkaan apuna verkkotunnuksen siirtoprosessissa parhaansa mukaisesti.

 

Sisällysluettelo

1. .fi-verkkotunnukset

1.1. Valtuutusavain ja siirtoavain

1.2. Siirtoajoista

2. Muut verkkotunnukset

2.1. Siirtoajoista

3. Nimipalvelimet

4. Rekisteröinti

5. WHOIS-tiedot

 

1. .fi-verkkotunnukset

Tietoa kaikista .fi-verkkotunnuksiin liittyvistä asioista löytyy Viestintäviraston verkkosivuilta osoitteesta: https://domain.fi Vastuut ja ehdot ovat kuvattu Nebulan käyttöehtosivuilla osoitteessa: /kayttoehdot Käytännössä Nebula Oy rekisteröi verkkotunnuksen asiakkaan ilmoittamilla tiedoilla, asiakkaan nimiin Viestintävirastolta. Asiakas on verkkotunnuksen hallinnollinen osapuoli.

 

1.1. Välittäjän vaihtoavain ja siirtoavain

fi-verkkotunnusten hallinnoinnista vastaa verkkotunnusvälittäjä ja viime kädessä viestintävirasto. Verkkotunnuksen ylläpitäjää tai välittäjää voidaan vaihtaa välittäjän vaihtoavaimen avulla ja tämän asiakas saa nykyiseltä välittäjältä, tai mikäli verkkotunnus on ilman välittäjää, niin tällöin välittäjän vaihtoavaimen saa viestintävirastolta. Nebula Oy ei säilö verkkotunnusten välittäjän vaihtoavaimia, vaan välittäjän vaihtoavain toimitetaan tarvittaessa verkkotunnuksen haltijalle (asiakkaalle). Siirtoavainta tarvitaan ainoastaan silloin, kun verkkotunnus halutaan siirtää haltijalta toiselle. 


Palveluntarjoaja voi suorittaa hallinnollisia toimenpiteitä verkkotunnukselle asiakkaan puolesta, mutta ainoastaan mikäli verkkotunnus on kyseisen välittäjän ylläpidossa. Lisätietoja https://www.viestintavirasto.fi/fiverkkotunnus.html 

1.2. Siirtoajoista

Verkkotunnus siirtyy lähes välittömästi, joskin nimipalvelimien ym. järjestelmien päivittyminen maailmanlaajuisesti voi kestää 24-72 tuntia. Käytännössä siis muutokset astuvat voimaan 24-72 tunnin kuluessa maantieteellisestä sijainnista riippuen.

 

2. Muut verkkotunnukset

Muita kuin .fi-verkkotunnuksia Nebula Oy rekisteröi hyväksyttyjen rekisterinpitäjien kautta. Käytännössä Nebula Oy rekisteröi verkkotunnuksen asiakkaan ilmoittamilla tiedoilla, asiakkaan nimiin Rekisterinpitäjältä. Asiakas on verkkotunnuksen hallinnollinen osapuoli. Yleisimpiä kansainvälisiä verkkotunnuksia hallitaan siirtoavaimen avulla (transfer key). Mikäli verkkotunnus on tarkoitus siirtää palveluntarjoajalta toiselle, siirto tehdään siirtoavaimen avulla. Tällöin myös verkkotunnuksen siirtolukko (registrar lock) on oltava avattuna. Kansainvälisten verkkotunnusten siirtoavainta, sekä siirtolukkoa voi hallinnoida lähes poikkeuksetta se palveluntarjoaja, jolta asiakas on verkkotunnuksen rekisteröinyt. Kansainvälisen verkkotunnuksen siirto on poikkeuksetta hyväksyttävä sähköpostitse tulevan vahvistuksen kautta. Vahvistusviesti toimitetaan verkkotunnuksen julkisiin tietoihin merkityn hallinnollisen osapuolen sähköpostiosoitteeseen. Verkkotunnus ei aina ole siirrettävissä, esimerkiksi heti rekisteröinnin jälkeen joillakin verkkotunnuksilla alkaa ns. grace period, jonka aikana verkkotunnusta ei voi siirtää. Tämä voi kestää useita viikkoja.

Maakohtaisten verkkotunnusten siirtokäytännöt saattavat vaihdella maittain.

 

2.1. Siirtoajoista

Kansainvälisten verkkotunnusten siirto käynnistyy usein 1-2 vuorokauden kuluessa siitä, kun hallinnollinen osapuoli on hyväksynyt verkkotunnuksen siirron. Nimipalvelimien ym. järjestelmien päivittyminen maailmanlaajuisesti voi kestää 24-72 tuntia. Kansainvälisen verkkotunnuksen siirtoon on siis hyvä varata aikaa ainakin viikko.

 

3. Nimipalvelimet

Verkkotunnus vaatii toimiakseen nimipalvelimet. Nebula Oy ylläpitää nimipalvelimia asiakkaiden verkkotunnuksia varten ja tarjoaa asiakkaille nimipalvelua. Asiakas voi halutessaan hankkia esimerkiksi kotisivupalvelun tai sähköpostipalvelun, jonka hintaan sisältyy nimipalvelu. Mikäli verkkotunnuksella ei ole hankittuna nimipalvelua, verkkotunnukseen liitetyt palvelut eivät toimi, verkkotunnuksen rekisteröinti raukeaa ja se vapautuu haettavaksi.

Asiakas voi halutessaan itse hallita, mitä nimipalvelimia verkkotunnus käyttää. Nimipalvelimien vaihtaminen tarkoittaa käytännössä joissakin tilanteissa palveluntarjoajan vaihtamista. Mikäli vaihdat itse tai 3. osapuoli vaihtaa puolestasi verkkotunnuksen nimipalvelimia, pidäthän huolen siitä, että sinulle ei jää laskutukseen tarpeettomia palveluita aikaisemmalle palveluntarjojalle.

 

4. Rekisteröinti

Jotta verkkotunnus toimii, sen on oltava rekisteröity. Verkkotunnus rekisteröidään aina vähintään vuodeksi kerrallaan. Saatavilla olevat rekisteröintiajat sekä rekisteröintihinnat riippuvat verkkotunnuksen päätteestä. Nebula Oy jatkorekisteröi halutessaan asiakkaan verkkotunnuksen asiakkaan puolesta, jotta siihen liitetyt palvelut eivät lakkaa toimimasta eikä verkkotunnus vapaudu muille haettavaksi. Asiakas voi myös itse hallita verkkotunnuksen jatkorekisteröintiasetuksia:

 

5. WHOIS-tiedot

WHOIS-tiedot tarkoittavat verkkotunnuksen julkisiin tietoihin merkittyjä verkkotunnuksen hallinnoivan osapuolen tietoja. Voit tehdä haluamastasi verkkotunnuksesta WHOIS-kyselyn esimerkiksi Viestintäviraston verkkosivuilta osoitteesta: http://dnstest.ficora.fi/whois.php?lang=fi

Verkkotunnuksia hallinnoivat osapuolet edellyttävät palveluntarjoajia pitämään julkisia tietoja ajan tasalla. Tämän vuoksi verkkotunnusasiakkaat saattavat aika ajoin vastaanottaa WHOIS-kyselyjä, joissa pyydetään tarkistamaan, että verkkotunnuksen haltijan tiedot pitävät paikkansa. .fi-verkkotunnusten osalta tietojen päivittäminen vaatii valtuutusavaimen.