Technical Bulletins https://www.inmicsnebula.fi/fi fi "Autentikoiva postipalvelin suuriin viestimääriin" -palvelu poistuu käytöstä https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/autentikoiva-postipalvelin-suuriin-viestimaariin-palvelu-poistuu-kaytosta Päivitämme palveluitamme vastaamaan yritysten tulevaisuuden tarpeita. Osana uudistusta "Autentikoiva postipalvelin suuriin viestimääriin" -palvelumme poistuu käytöstä ja se irtisanotaan päättymään toimitusehtojemme mukaisesti 1.10.2023. Miksi palvelu poistuu? Satojen sähköpostiviestien lähettämiseen tarkoitettu palvelu on teknisiltä ominaisuuksiltaan vanhentunut ja sen käyttö on ollut vähäistä. Poistuvalle palvelulle ei valitettavasti ole korvaavaa palvelua. Mitä toimenpiteitä muutos edellyttää? Palvelu poistuu asiakkaiden käytöstä automaattisesti päättymispäivänä 1.10.2023. Asiakkaat voivat irtisanoa palvelun myös aiemmin normaalilla kahden kuukauden irtisanomisajalla. Palvelua käyttäville asiakkaille on lähetetty muutoksesta tiedote sähköpostitse. Tue, 13 Jun 2023 15:21:20 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/autentikoiva-postipalvelin-suuriin-viestimaariin-palvelu-poistuu-kaytosta Kriittinen Log4j-komponentin haavoittuvuus / Critical Vulnerability in Log4j Component https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/kriittinen-log4j-komponentin-haavoittuvuus-critical-vulnerability-log4j-component PÄIVITYS 19.1.2022 14:40 Telia Inmics-Nebula jatkaa edelleen maailmanlaajuisen log4j-komponentin haavoittuvuuden tilanneseurantaa. Haavoittuvuudella ei ole tällä hetkellä vaikutuksia Telia Inmics-Nebulan palveluihin. Olemme keskittyneet haavoittuvuuden julkaisemista lähtien ylläpitämiemme alustapalveluiden suojaamiseen ja jatkuvuuden varmistamiseen huomioiden päivittyvän tilannekuvan ja palvelutoimittajien suositukset. Reagoimme muuttuviin tilanteisiin ja tiedotamme teitä, mikäli tilannekuva muuttuu oleellisesti. Päivitämme log4j-tiedotetta aina myös verkkosivuillemme osoitteessa www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet. Tuorein log4j-ohjelmistopäivitys, versionumerolla 2.17.1, julkaistiin 27.12.2021. Koska tilannekuva elää koko ajan ja yksi päivitys ei välttämättä riitä, asiakkaan tulee olla itse aktiivinen haavoittuvuuden seurannan osalta ja reagoida tarvittaessa muutoksiin. Tilannekuvan muodostamisen osalta tulee muistaa myös se, että kyseinen komponentti saattaa olla paketoituna kolmannen osapuolen sovellukseen, mutta kyseinen sovellus ei käytä sitä. Sen lisäksi tulee huomioida, että mahdollisen palvelimella sijaitsevan log4j-komponentin päivittäminen ei välttämättä suojaa ympäristöäsi kokonaisuudessaan. Kehotamme asiakkaitamme edelleen olemaan suoraan yhteydessä sovellus- tai laitetoimittajiin. Telia Inmics-Nebula voi palvella sovellustason palvelupyynnöissä vain rajoitetusti, noudattaen asiakkaan tai asiakkaan välittämää sovellustoimittajan suoraa ohjeistusta. Telia Inmics-Nebula ei vastaa mahdollisesta palvelupyynnön jälkeisestä asiakkaan liiketoimintaympäristöön kohdistuvasta haitasta. Suosittelemme seuraamaan Kyberturvallisuuskeskuksen ohjeita. Kyberturvallisuuskeskus on julkaissut myös haavoittuvuutta koskevan suomenkielisen videon, johon tutustua viestin lopussa olevasta linkistä. Tietosuojavaltuutettu on myös julkaissut tiedotteen koskien log4j-haavoittuvuutta. Tiedotteessa kerrotaan, että rekisterinpitäjien on huomioitava henkilötietojen suoja. Tietosuojavaltuutetun toimistolle tulee ilmoittaa, mikäli mahdollinen tietoturvaloukkaus on vaarantunut henkilötietoja. Kriittinen haavoittuvuus apache log4j-komponentissa Tietosuojavaltuutetun tiedote     Telia Inmics-Nebula continues to minimize risks and maintain situation awareness regarding the Log4j vulnerability. The announced vulnerability doesn’t currently affect services provided by Telia Inmics-Nebula. Since the vulnerability was announced we’ve been focusing on securing the continuity of our Service Platforms while at the same considering the updates with situation awareness and vendor guidelines. We will respond to changing conditions and will communicate separately if the situation awareness significantly changes. Our log4j info is always being updated also on our websites in www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet. The most recent log4j software update, version 2.17.1, was released Dec 27th, 2021. As the situation awareness evolves all the time and one software update isn’t necessarily enough, Customer itself must remain active and if necessary, react to changes regarding the vulnerability. Regarding the vulnerability situation awareness, one must also remember that the vulnerable component might be embedded inside a 3rd party software, but the software isn’t necessarily using the vulnerable component. In addition, updating a possible server side Log4j component doesn’t necessarily fully protect your environment. Our strong recommendation is still to contact your Software and Device vendors. Telia Inmics-Nebula has limited capabilities in terms of software layer service requests. We will act on Customer’s advice or on vendor’s advice guided by our Customer. Telia Inmics-Nebula is not responsible of for any damage in Customer’s business environment as result of the service request. We also recommend following the instructions of National Cyber Security Center (NCSC-FI). NCSC-FI also released a Finnish-speaking video regarding the vulnerability. Click on the link below to access. Data Protection Ombudsman’s release regarding the log4j vulnerability is also available. Data controllers must consider the protection of personal data. If a security breach has occurred and personal data has been compromised, The Office of the Data Protection Ombudsman must be informed. Critical Vulnerability in apache log4j component (Finnish) Data Protection Ombudsman's release (Finnish)   Tue, 12 Apr 2022 13:59:04 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/kriittinen-log4j-komponentin-haavoittuvuus-critical-vulnerability-log4j-component Telia Inmics-Nebulan huolto- ja häiriötiedottaminen on siirtynyt https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/telia-inmics-nebulan-huolto-ja-hairiotiedottaminen-siirtynyt Hyvä asiakkaamme, Osana Telia Inmics-Nebulan yhdistymistä Telia Finlandiin ja Telia Cygateen, Telia inmics-Nebulan huolto- ja häiriötiedottamisen sijainti on vaihtunut. Löydät jatkossa kaikki huolto- ja häiriötiedotteet osoitteesta https://www.telia.fi/asiakastuki/viat-ja-hairiot. Tulemme sulkemaan Telia Inmics-Nebulan sivuston loppuvuoden kuluessa. ### Dear Customer, As part of Telia Inmics-Nebula's merge to Telia Finland and Telia Cygate, maintenance and disturbance notification location has changed. In the future one can find all maintenance and disturbance related notifications in https://www.telia.fi/asiakastuki/viat-ja-hairiot. We will close Telia Inmics-Nebula's web pages by the end of the year. Mon, 06 Nov 2023 15:26:50 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/telia-inmics-nebulan-huolto-ja-hairiotiedottaminen-siirtynyt Huoltotöitä Cloud9 HKI-2 saatavuusalueella 19.10.2023 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-2-saatavuusalueella-19102023 Suoritamme rautavian vuoksi huoltotöitä HKI-2 saatavuusalueella. Huoltotyöt aiheuttavat kolmelle asiakkaalle lyhyen tietoliikennekatkoksen. Pahoittelemme huoltotöistä aiheutuvaa haittaa. --------------------------------------------------------------------- Maintenance in Cloud9 HKI-2 availability zone 19.10.2023 Starting time Thu 19.10.2023 – 22:00 EEST Ending time Thu 19.10.2023 – 24:00 EEST There is a hardware failure, so we will do some maintenance in the network traffic services in the HKI-2 availability zone. Expected impact on three customers with very brief network service disruption. We apologize for any inconvenience caused by the maintenance work. Thu, 19 Oct 2023 15:41:42 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-2-saatavuusalueella-19102023 Häiriö osassa cloud 9 -palvelua https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osassa-cloud-9-palvelua 13.10.2023 16:10 PÄIVITYS / UPDATE: Häiriötilanne on ohi. Jos kuitenkin havaitset käyttämässäsi Cloud 9 -palvelussa vielä vikaa, niin otathan yhteyttä asiakaspalveluumme. Issue has been resolved. In case you still experience disturbances in your Cloud 9-service, please contact our customer service. 13.10.2023 13:20 PÄIVITYS / UPDATE: Häiriötilanne on suurilta ostin saatu korjattua. Jatkamme edelleen tilanteen seurausta. Problem has now been mostly fixed. We are still continuing to monitor the situation. ==== 13.10.2023 09:50 PÄIVITYS / UPDATE:   Osassa Cloud 9 -palvelustamme on edelleen aktiivinen häiriötilanne. Viankorjaustoimenpiteet ovat käynnissä. Seruaava tiedote viimeistään 13.10.2023 15:00. Part of our Cloud 9 service is still affected by an incident. We're actively working to restore the services. Next update Oct 13th 15:00 at the latest. ==== 12.10.2023 13:30 PÄIVITYS / UPDATE: Vika on saatu paikallistettua ja palveluita osittain palautettua, jatkamme korjaustöitä loppujen palveluiden osalta / Issue has been located and some of the services have been restored. We will continue working on restoring rest of the services.  12.10.2023 11:50 PÄIVITYS / UPDATE: Vianselvitys on yhä käynnissä / Troubleshooting is still in progress. ==== Yön aikana havaitsimme pienessä osassa Cloud 9 -palvelua vikatilanteen. Olemme aloittaneet korjaustoimet tilanteen ratkaisemiseksi ja pyrimme korjaamaan tilanteen mahdollisimman pikaisesti. Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa   During the night we discovered an issue that caused problems for a small part of our Cloud 9-service. We are carrying out steps to mitigate the problem and normalize the situation as soon as possible. We apologize for any inconvenience caused. Fri, 13 Oct 2023 19:04:15 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osassa-cloud-9-palvelua Huoltotöitä Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella 12.10.2023 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-1-saatavuusalueella-12102023 Suoritamme Cloud9 tietoliikennepalveluissa muutostöitä HKI-1 saatavuusalueella. Muutokset vaikuttavat Internet -liikenteen reititykseen, konesaliverkon palveluihin sekä kuormanjakopalveluun (NELB). Töistä aiheutuu ajoittaisia lyhyitä tietoliikennekatkoksia. Pahoittelemme muutoksista aiheutuvaa haittaa. --------------------------------------------------------------------- Maintenance in Cloud9 HKI-1 availability zone 12.10.2023 Starting time Thu 12.10.2023 – 00:00 Ending time Thu 12.10.2023 – 06:00 We will perform configuration changes that effect service level of Cloud9 communication services in HKI-1 availability zone. Services affected by these changes are Internet -routing, datacenter networks and load balancing (NELB). These changes will cause brief disruptions to communications. We apologize for any inconvenience caused by these changes. Thu, 05 Oct 2023 14:37:55 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-1-saatavuusalueella-12102023 Huoltotöitä Cloud9 HKI-2 saatavuusalueella 10.10.2023 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-2-saatavuusalueella-10102023 Suoritamme Cloud9 tietoliikennepalveluissa muutostöitä HKI-2 saatavuusalueella. Muutokset vaikuttavat Internet -liikenteen reititykseen, konesaliverkon palveluihin sekä kuormanjakopalveluun (NELB). Töistä aiheutuu ajoittaisia lyhyitä tietoliikennekatkoksia. Pahoittelemme muutoksista aiheutuvaa haittaa. --------------------------------------------------------------------- Maintenance in Cloud9 HKI-2 availability zone 10.10.2023 Starting time Tue 10.10.2023 – 00:00 Ending time Tue 10.10.2023 – 06:00 We will perform configuration changes that effect service level of Cloud9 communication services in HKI-2 availability zone. Services affected by these changes are Internet -routing, datacenter networks and load balancing (NELB). These changes will cause brief disruptions to communications. We apologize for any inconvenience caused by these changes. Thu, 05 Oct 2023 14:39:49 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-2-saatavuusalueella-10102023 30.9. jälkeen MyNebula -sivuston kautta ei voi enää maksaa laskuja. https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/309-jalkeen-mynebula-sivuston-kautta-ei-voi-enaa-maksaa-laskuja TIN fuusion myötä tulevista muutoksista MyNebula-sivustolta poistetaan laskunmaksumahdollisuus 30.9 jälkeen. Laskut voi maksaa joko tilisiirrolla tai tilaamalla e-laskun. Maksuvaihtoehtoista löydät lisätietoa täältä. Mahdollisista muutoksista tiedotamme asiakkaita erikseen.  As a result of the TIN merger, the MyNebula-website will no longer be able to accept bill payments after 30 September. Invoices can be paid either by bank transfer or by ordering an e-invoice. For more information on payment options, click here. Customers will be informed separately of any changes. Sat, 30 Sep 2023 09:57:45 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/309-jalkeen-mynebula-sivuston-kautta-ei-voi-enaa-maksaa-laskuja Hätähuolto Lauttasaaren konesalissa 30.9. kello 20:00 alkaen - Emergency router maintenance in Lauttasaari data center https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hatahuolto-lauttasaaren-konesalissa-309-kello-2000-alkaen-emergency-router-maintenance Hyvä asiakkaamme, Suoritamme ohjelmistovian takia lauantaina 30.9. kello 20:00 alkaen hätähuollon Lauttasaaren konesalin reitittimelle. Huollon aikana yhteyksissänne saattaa näkyä hetkellisiä katkoksia. Koska yhteydet on kahdennettu, katkosten pitäisi olla lyhyitä. Pahoittelemme toimenpiteestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. -- Dear customer, Due to a software fault, we will conduct emergency maintenance to one of our routers in the Lauttasaari data center, on Saturday, September the 30th, at 20:00 hours. During this maintenance, there may be some interruptions to your connections. Because the services are dual-homed, these interruptions should be short. We apologize for any inconvenience. Fri, 29 Sep 2023 11:32:58 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hatahuolto-lauttasaaren-konesalissa-309-kello-2000-alkaen-emergency-router-maintenance Huoltotöitä Cloud9 HKI-2 saatavuusalueella 14.9.2023 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-2-saatavuusalueella-1492023 Huollamme Cloud9 levyjärjestlemää HKI-2 saatavuusalueella ja huollon aikana järjestelmä joudutaan käynnistämään uudelleen. Uudelleenkäynnistyksestä johtuen asiakkaille päin saattaa näkyä pientä hitautta tai viivettä levypalveluissa. Pahoittelemme huoltotöistä aiheutuvaa haittaa. We will perform a maintenance reboot on one of the Cloud9 storage devices in HKI-2 availability zone. This will most likely show up as a momentary slowness or increased latency in some of the storage services. We apologize for any inconvenience caused by the maintenance. Thu, 07 Sep 2023 16:29:01 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-2-saatavuusalueella-1492023 Kytkinverkon huoltotöitä Jyväskylän Kanavuoren konesalissa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/kytkinverkon-huoltotoita-jyvaskylan-kanavuoren-konesalissa Suoritamme kytkinverkon huoltotöitä Jyväskylän Kanavuoren konesalissa 12.9.2023 klo 23:00. Huollon arvioitu kesto on noin tunnin verran. Yhteyksiin ei pitäisi tulla katkoksia. Mikäli yhteyspalvelussa ilmenee häiriöitä vielä huoltotöiden päättymisen jälkeen, pyydämme teitä olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa häiriötä   We are performing maintenance on our datacenter services in Jyväskylä Kanavuori datacenter at 12.9.2023 klo 23:00. There shouldn't be network impact. If there is any disturbances in our communication services after the maintenance period, please contact our customer service. We apologize for any inconvenience Mon, 04 Sep 2023 09:43:03 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/kytkinverkon-huoltotoita-jyvaskylan-kanavuoren-konesalissa Huoltotöitä Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella 12.9.2023 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-1-saatavuusalueella-1292023 Suoritamme Cloud9 tietoliikennepalveluissa muutostöitä HKI-1 saatavuusalueella. Muutokset vaikuttavat Internet -liikenteen reititykseen, konesaliverkon palveluihin sekä kuormanjakopalveluun (NELB). Töistä aiheutuu ajoittaisia lyhyitä tietoliikennekatkoksia. Pahoittelemme muutoksista aiheutuvaa haittaa. We will perform configuration changes that effect service level of Cloud9 communication services in HKI-1 availability zone. Services affected by these changes are Internet -routing, datacenter networks and load balancing (NELB). These changes will cause brief disruptions to communications. We apologize for any inconvenience caused by these changes. Mon, 11 Sep 2023 12:04:55 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-1-saatavuusalueella-1292023 Kytkinverkon huoltotöitä Jyväskylän Kilpisenkadun konesalissa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/kytkinverkon-huoltotoita-jyvaskylan-kilpisenkadun-konesalissa Suoritamme kytkinverkon huoltotöitä Jyväskylän kilpisenkadun konesalissa 11.9.2023 klo 23:00. Huollon arvioitu kesto on noin tunnin verran. Yhteyksiin ei pitäisi tulla katkoksia. Mikäli yhteyspalvelussa ilmenee häiriöitä vielä huoltotöiden päättymisen jälkeen, pyydämme teitä olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa häiriötä   We are performing maintenance on our datacenter services in Jyväskylä kilpisenkatu datacenter at 11.9.2023 klo 23:00. There shouldn't be network impact. If there is any disturbances in our communication services after the maintenance period, please contact our customer service. We apologize for any inconvenience Mon, 04 Sep 2023 09:34:48 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/kytkinverkon-huoltotoita-jyvaskylan-kilpisenkadun-konesalissa Runkoverkkomme huoltotöitä HDC Pitäjänmäen konesalissa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/runkoverkkomme-huoltotoita-hdc-pitajanmaen-konesalissa Suoritamme runkoverkkomme huoltotöitä HDC pitäjänmäen konesalissa 30.8.2023 klo 23:00 Huollon arvioitu kesto on noin tunnin verran. Yhteyksiin ei pitäisi tulla katkoksia. Mikäli yhteyspalvelussa ilmenee häiriöitä vielä huoltotöiden päättymisen jälkeen, pyydämme teitä olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa häiriötä   2)  We are performing maintenance on our core network services in HDC pitäjänmäki at 30.8.2023 klo 23:00. There shouldn't be network impact. If there is any disturbances in our communication services after the maintenance period, please contact our customer service. We apologize for any inconvenience Thu, 17 Aug 2023 08:57:32 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/runkoverkkomme-huoltotoita-hdc-pitajanmaen-konesalissa Runkoverkkomme huoltotöitä HDC Pitäjänmäen konesalissa 30.8.2023 klo 23:00 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/runkoverkkomme-huoltotoita-hdc-pitajanmaen-konesalissa-3082023-klo-2300 Suoritamme runkoverkkomme huoltotöitä HDC pitäjänmäen konesalissa 30.8.2023 klo 23:00 Huollon arvioitu kesto on noin tunnin verran. Yhteyksiin ei pitäisi tulla katkoksia. Mikäli yhteyspalvelussa ilmenee häiriöitä vielä huoltotöiden päättymisen jälkeen, pyydämme teitä olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa häiriötä   2)  We are performing maintenance on our core network services in HDC pitäjänmäki at 30.8.2023 klo 23:00. There shouldn't be network impact. If there is any disturbances in our communication services after the maintenance period, please contact our customer service. We apologize for any inconvenience Thu, 17 Aug 2023 12:11:14 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/runkoverkkomme-huoltotoita-hdc-pitajanmaen-konesalissa-3082023-klo-2300 Häiriötilanne osassa Webhotel -palveluita https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairiotilanne-osassa-webhotel-palveluita-0 Olemme havainneet häiriön joka vaikuttaa osaan Webhotel -palveluita. Ongelma voi ilmetä ajoittaisena sivuston vastaamattomuutena. Selvitämme tilannetta. Päivitys 19:05: Laitevian korjaus on menossa. Korjattu 19:50. ------------------------------------ We have noticed a fault in some of the Webhotel -services. This might show as an occasional unresponsiveness or slowness of the services. Currently investigating the situation. Update 7:05pm: Device failure repairing is ongoing. Fixed 7:50pm. Tue, 18 Jul 2023 20:43:34 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairiotilanne-osassa-webhotel-palveluita-0 Häiriötilanne osassa Webhotel -palveluita https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairiotilanne-osassa-webhotel-palveluita   Olemme havainneet häiriön joka vaikuttaa osaan Webhotel -palveluita. Ongelma voi ilmetä ajoittaisena sivuston vastaamattomuutena. Selvitämme tilannetta. Päivitys 11:00: Häiriö on saatu rajattua ja palveluiden pitäisi toimia taas normaalisti. ------------------------------------ We have noticed a fault in some of the Webhotel -services. This might show as an occasional unresponsiveness or slowness of the services. Currently investigating the situation. Update 11:00am: Problem has been identified and no more service problems should occur. Wed, 05 Jul 2023 12:02:07 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairiotilanne-osassa-webhotel-palveluita Telia Kotisivu -palvelun huoltotyö https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/telia-kotisivu-palvelun-huoltotyo Suoritamme Kotisivutyökalu-palveluun huoltotöitä. Huoltotöiden aikana pääsy Kotisivu -palvelun hallintatyökaluun on estetty. Huoltotöiden aikana Kotisivutyökalulla tehdyillä sivustoilla voi esiintyä hitautta sekä yhteys sivustoihin saattaa katketa hetkellisesti. Pahoittelemme huoltotöistä aiheutuvaa haittaa. Fri, 30 Jun 2023 11:02:59 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/telia-kotisivu-palvelun-huoltotyo Huoltotöitä Cloud9 HKI-2 saatavuusalueella 15.6.2023 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-2-saatavuusalueella-1562023 Huoltotöitä Cloud9 HKI-2 saatavuusalueella 15.6.2023  Suoritamme Cloud9 tietoliikennepalveluissa huoltotöitä HKI-2 saatavuusalueella. Töistä saattaa aiheutua ajoittaisia lyhyitä tietoliikennekatkoksia. Pahoittelemme huoltotöistä aiheutuvaa haittaa. --------------------------------------------------------------------- Maintenance in Cloud9 HKI-2 availability zone 15.6.2023 We are doing some maintenance in the network traffic services in the HKI-2 availability zone. There might be short breaks in the network traffic during that time. We apologize for any inconvenience caused by the maintenance work. Wed, 07 Jun 2023 15:04:57 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-2-saatavuusalueella-1562023 Autentikoiva SMTP palvelun käyttökatko 14.6.2023 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/autentikoiva-smtp-palvelun-kayttokatko-1462023 Autentikoiva SMTP -palvelussa tehdään huoltoa 14.6.2023. Käyttökatko alkaa klo 20:00 ja kestää kaksi tuntia.     Wed, 31 May 2023 14:00:23 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/autentikoiva-smtp-palvelun-kayttokatko-1462023 Huoltotöitä Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella 13.6.2023 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-1-saatavuusalueella-1362023 Huoltotöitä Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella 13.6.2023  Suoritamme Cloud9 tietoliikennepalveluissa huoltotöitä HKI-1 saatavuusalueella. Töistä saattaa aiheutua ajoittaisia lyhyitä tietoliikennekatkoksia. Pahoittelemme huoltotöistä aiheutuvaa haittaa. --------------------------------------------------------------------- Maintenance in Cloud9 HKI-1 availability zone 13.6.2023 We are doing some maintenance in the network traffic services in the HKI-1 availability zone. There might be short breaks in the network traffic during that time. We apologize for any inconvenience caused by the maintenance work. Wed, 07 Jun 2023 15:08:38 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-1-saatavuusalueella-1362023 Hätähuolto HDC:n, Lauttasaaren ja Jyväskylän palomuuriklustereihin / Emergency maintenance to the HDC, Lauttasaari and Jyväskylä firewall clusters 12.6.2023 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hatahuolto-hdcn-lauttasaaren-ja-jyvaskylan-palomuuriklustereihin-emergency-maintenance Suoritamme kriittisen ohjelmistopäivityksen HDC:n (Helsinki Data Center), Lauttasaaren ja Jyväskylän palomuuriklustereihin 12.6.2023 kello 20:00 alkaen, jatkuen tarvittaessa kello 02:00 asti. Tässä aikaikkunassa voi esiintyä useampia lyhyitä katkoksia yhteyksillenne. Ohjelmistopäivitys liittyy hiljattain FortiOS:ssä raportoituun SSL-VPN haavaan. Pahoittelemme huollosta aiheutuvaa häiriötä. --- We will perform a critical software upgrade to the HDC (Helsinki Data Center), Lauttasaari and Jyväskylä firewall clusters on the 12th of June 2023, starting at 20:00 hours and continuing, if necessary, until 02:00 hours. During this maintenance window, there may be several short interruptions to your connections. The software upgrade fixes recent SSL-VPN vulnerability in the FortiOS. We apologize for any inconvenience. Mon, 12 Jun 2023 14:53:58 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hatahuolto-hdcn-lauttasaaren-ja-jyvaskylan-palomuuriklustereihin-emergency-maintenance Häiriö osassa Telia Inmics-Nebulan tuottamissa sähköpostipalveluissa. https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osassa-telia-inmics-nebulan-tuottamissa-sahkopostipalveluissa Päivitys 13:20: Kaikki palvelinjonoon tallentuneet viestit toimitetaan perille sähköpostilaatikoihin jonojen purkautuessa. Jonojen purkautumisessa kestää hetki. Mikäli lähettäjä saa virheviestin liittyen sähköpostin toimittamiseen, sähköposti tulee lähettää uudelleen. Päivitys 12:30: Häiriö on saatu korjattua klo 12:15.    Olemme havainneet häiriön osassa Telia Inmics-Nebulan tuottamissa sähköpostipalveluissa. Häiriö alkanut 16.5.2023 Osalla käyttäjistä saapuva sähköpostiliikenne ei saavu perille asti. Häiriötä selvitetään korkealla prioriteetilla. Pahoittelemme häiriöstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Wed, 17 May 2023 13:21:18 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osassa-telia-inmics-nebulan-tuottamissa-sahkopostipalveluissa Häiriöitä verkkoyhteyksissä https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairioita-verkkoyhteyksissa Telian kiinteissä- ja mobiiliyhteyksissä voi esiintyä satunnaisia häiriöitä eri paikkakunnilla. Häiriötä korjataan parhaillaan. Voit seurata häiriökorjauksen edistymistä täältä:https://www.telia.fi/asiakastuki/hairiotiedote?id=sabre_527661222&lang=fi Katkokset tietoliikenneyhteyksissä saattavat aiheuttaa häiriöitä myös muihin palveluihin.   Päivitys: 15:00, Yhteydet ovat pääosin palautuneet. Lisätietoa: https://www.telia.fi/asiakastuki/hairiotiedote?id=sabre_527661222&lang=fi Tue, 18 Apr 2023 16:16:51 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairioita-verkkoyhteyksissa Huoltotöitä Cloud9 HKI-2 saatavuusalueella 16.3.2023 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-2-saatavuusalueella-1632023 Huoltotöitä Cloud9 HKI-2 saatavuusalueella 16.3.2023  Alkamisajankohta To 16.3.2023 – 00:00 Päättymisajankohta To 16.3.2023 – 06:00 Suoritamme Cloud9 tietoliikennepalveluissa muutostöitä HKI-2 saatavuusalueella. Muutokset vaikuttavat Internet -liikenteen reititykseen, konesaliverkon palveluihin sekä kuormanjakopalveluun (NELB). Töistä aiheutuu ajoittaisia lyhyitä tietoliikennekatkoksia. Pahoittelemme muutoksista aiheutuvaa haittaa. --------------------------------------------------------------------- Maintenance in Cloud9 HKI-2 availability zone 16.3.2023 Starting time Thu 16.3.2023 – 00:00 Ending time Thu 16.3.2023 – 06:00 We will perform configuration changes that effect service level of Cloud9 communication services in HKI-2 availability zone. Services affected by these changes are Internet -routing, datacenter networks and load balancing (NELB). These changes will cause brief disruptions to communications. We apologize for any inconvenience caused by these changes. Mon, 13 Mar 2023 12:53:17 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-2-saatavuusalueella-1632023 Huoltotöitä Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella 14.3.2023  https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-1-saatavuusalueella-1432023 Huoltotöitä Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella 14.3.2023  Alkamisajankohta Ti 14.3.2023 – 00:00 Päättymisajankohta Ti 14.3.2023 – 06:00 Suoritamme Cloud9 tietoliikennepalveluissa muutostöitä HKI-1 saatavuusalueella. Muutokset vaikuttavat Internet -liikenteen reititykseen, konesaliverkon palveluihin sekä kuormanjakopalveluun (NELB). Töistä aiheutuu ajoittaisia lyhyitä tietoliikennekatkoksia. Pahoittelemme muutoksista aiheutuvaa haittaa. --------------------------------------------------------------------- Maintenance in Cloud9 HKI-1 availability zone 14.3.2023 Starting time Tue 14.3.2023 – 00:00 Ending time Tue 14.3.2023 – 06:00 We will perform configuration changes that effect service level of Cloud9 communication services in HKI-1 availability zone. Services affected by these changes are Internet -routing, datacenter networks and load balancing (NELB). These changes will cause brief disruptions to communications. We apologize for any inconvenience caused by these changes. Mon, 13 Mar 2023 12:52:53 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-1-saatavuusalueella-1432023 Huoltoa palomuuripalveluissa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltoa-palomuuripalveluissa Suoritamme kriittisiä ohjelmistopäivityksiä palomuuripalveluissamme tiistaina 13.12.2022 klo 22:00 alkaen, jatkuen tarvittaessa 02:00 asti. Tässä aikaikkunassa voi esiintyä useampia lyhyitä katkoksia yhteyksillenne. Pahoittelemme huollosta aiheutuvaa häiriötä. ----- We will perform critical software updates to our firewall services on the 13th of December 2022, starting at 22:00 hours and continuing, if necessary, until 02:00 hours. During this maintenance  window, there may be a several short interruptions to your connections. We apologize for any inconvenience.   Tue, 13 Dec 2022 14:32:16 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltoa-palomuuripalveluissa Häiriö puhelinpalveluissamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-puhelinpalveluissamme PÄIVITYS 00:15 - Häiriötilanne puhelinjärjestelmissä on korjattu. Havaitsimme vikatilanteen puhelinpalveluissamme. Puhelut eivät saavu asiakaspalvelijoille. Olemme aloittaneet toimenpiteet häiriön ratkaisemiseksi ja pyrimme korjaamaan tilanteen mahdollisimman pikaisesti. Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa. === UPDATE 00:15 - The issue in our phone systems has been resolved. We have discovered an issue that prevents phone calls to our customer service. We are carrying out steps to mitigate the problem and normalize the situation as soon as possible. We apologize for any inconvenience caused. Wed, 30 Nov 2022 00:26:20 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-puhelinpalveluissamme Häiriö osassa cloud9-palvelua https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osassa-cloud9-palvelua-3 16:49 PÄIVITYS: Vika korjattu / UPDATE: Problem fixed   Havaitsimme vikatilanteen pienessä osassa Cloud 9 -palvelua.  Olemme aloittaneet toimenpiteet häiriön ratkaisemiseksi ja pyrimme korjaamaan tilanteen mahdollisimman pikaisesti. Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa.   ===   We had discovered an issue that caused problems for a small part of our Cloud 9-service. We are carrying out steps to mitigate the problem and normalize the situation as soon as possible. We apologize for any inconvenience caused. Tue, 27 Sep 2022 16:52:01 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osassa-cloud9-palvelua-3 HÄIRIÖ OSASSA CLOUD9-PALVELUA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osassa-cloud9-palvelua-2 19:52: PÄIVITYS / UPDATE: Korjattu. Fixed. 19:00 PÄIVITYS / UPDATE: Selvitys on edelleen käynnissä. Investication still in progress.   Havaitsimme vikatilanteen pienessä osassa Cloud 9 -palvelua.  Olemme aloittaneet toimenpiteet häiriön ratkaisemiseksi ja pyrimme korjaamaan tilanteen mahdollisimman pikaisesti. Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa.   ===   We had discovered an issue that caused problems for a small part of our Cloud 9-service. We are carrying out steps to mitigate the problem and normalize the situation as soon as possible. We apologize for any inconvenience caused. Thu, 15 Sep 2022 20:24:25 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osassa-cloud9-palvelua-2 Muutos Webhotel Pro -palvelinympäristöön https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/muutos-webhotel-pro-palvelinymparistoon Webhotel Pro -palvelinympäristöön suoritetaan 21.9.2022 tietoturvan lisäämiseksi välttämätön muutos, joka saattaa vaatia toimenpiteitä myös teiltä. Käytännössä alla olevien, tyypillisesti .htaccess-tiedostossa julistettavien optioiden käyttäminen on 21.9.2022 alkaen alustalla kielletty ja kiellon rikkominen aiheuttaa sivuston kaatumisen (Internal Server Error). - Options All - Options +FollowSymLinks Olemme havainneet, että ainakin Joomlan oletusasennus käyttää +FollowSymLinks -optiota, vaikka sovellus ei sitä toimiakseen tarvitse. Mikäli Joomla-sivustonne lakkaa toimimasta muutoksen seurauksena, korjauksena toimii yleensä kyseisen rivin poistaminen .htaccess-tiedostosta. Tämän lisäksi erityisesti Drupal-sisällönhallintaohjelmisto on altis erilaisille häiriöille tämän muutoksen seurauksena. Korjauksena esimerkiksi kuvalinkkien hajoamiseen toimii useimmissa tapauksissa /files -tai vastaavassa hakemistossa olevan .htaccess-tiedoston muokkaaminen. Tiedostossa oleva rivi "Options None" tulee poistaa tai kommentoida. Kyseinen .htaccess-tiedosto on muokattavissa (S)FTP- tai SSH-yhteyden avulla tekstieditorilla. Huomaattehan, että kyseessä on niin sanottu piilotiedosto, joten se ei välttämättä näy FTP-ohjelmistolle oletusasetuksin. Suosittelemme olemaan tarvittaessa sivuston ylläpitäjään yhteydessä. Thu, 15 Sep 2022 13:58:30 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/muutos-webhotel-pro-palvelinymparistoon Häiriö osassa Cloud9-palvelua https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osassa-cloud9-palvelua-1 9:45 PÄIVITYS / UPDATE: Selvitys on edelleen käynnissä. Investication still in progress. 10:15 PÄIVITYS / UPDATE: Korjaus etenee, osa instansseista toimii jälleen. Fix in progress, part of instances already working. 10:40 PÄIVITYS / UPDATE: Korjattu. Fixed.   Havaitsimme vikatilanteen pienessä osassa Cloud 9 -palvelua.  Olemme aloittaneet toimenpiteet häiriön ratkaisemiseksi ja pyrimme korjaamaan tilanteen mahdollisimman pikaisesti. Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa.   ===   We had discovered an issue that caused problems for a small part of our Cloud 9-service. We are carrying out steps to mitigate the problem and normalize the situation as soon as possible. We apologize for any inconvenience caused. Tue, 06 Sep 2022 10:43:18 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osassa-cloud9-palvelua-1 Verkkohäiriö konesalissamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/verkkohairio-konesalissamme Olemme havainneet häiriön konesalissamme verkossa joka koskettaa pientä osaa asiakkaidemme palveluista. Vikaa korjataan parhaillaan, pahoittelemme tästä aiheutunutta häiriötä. PÄIVITYS 22:15 - Häiriö on korjattu. Kiitos asiakkaillemme kärsivällisyydestä! --- We have noticed an issue in our data center network that affects a small part of our customers services. The issue is being fixed, we're sorry for the inconvenience. UPDATE 22:15 - The issue has been fixed. Thank you for your patience! Thu, 01 Sep 2022 22:29:15 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/verkkohairio-konesalissamme Häiriötä Microsoftin palveluissa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairiota-microsoftin-palveluissa Päivitys 17:00: Olemme seuranneet tilannetta ja reititys vaikuttaisi toimivan palveluissamme. Mahdollisesti verkko-operaattoristanne riippuen häiriötä saattaa edelleen esiintyä. Päivitys 16:10: Häiriö vaikuttaa liittyvän reitityksiin kohti microsoftin palveluita. Seuraamme tilanteen etenemistä.   Olemme havainneet häiriötä osassa Microsoftin palveluissa. Häriön piirissä on osa Azuren ja O365 palveluista. Tarkkaa tietoa häiriön laajudesta ei tällä hetkellä ei ole.   Wed, 24 Aug 2022 17:06:48 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairiota-microsoftin-palveluissa Korjattu /Häiriö sähköpostin lähetyksessä palveluistamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-authsmtp-palvelussa Vika on saatu korjattua ja tilanne normaali jällen.   PÄIVITYS 22:30 - Häiriön korjaustyöt ovat edelleen meneillään. PÄIVITYS 21:10 - Häiriön korjaustyöt ovat edelleen meneillään. PÄIVITYS 19:10 - Häiriön korjaustyöt ovat edelleen meneillään. PÄIVITYS 17:50 - Häiriön korjaustyöt ovat edelleen meneillään. PÄIVITYS 16:30 - Häiriön on havaittu vaikuttavan myös tikettijärjestelmämme viestinlähetykseen. Häiriön korjaustyöt jatkuvat edelleen. PÄIVITYS 15:15 - Häiriön aiheuttanut vika on paikannettu ja korjaustyöt meneillään. Olemme havainneet häiriön Autentikoiva SMTP-palvelussamme. Ongelmia esiintyy palvelua käyttävissä lähtevissä sähköpostiviesteissä. Häiriön selvitys on aloitettu ja vikatilanteen laajuutta selvitetään. Wed, 27 Jul 2022 00:06:12 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-authsmtp-palvelussa PÄIVITYKSIÄ TELIA INMICS-NEBULA DNS-PALVELUUN 21.7.2022 KELLO 10:00 ALKAEN https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/paivityksia-telia-inmics-nebula-dns-palveluun-2172022-kello-1000-alkaen Suoritamme päivityksiä Telia Inmics-Nebula DNS-palvelussa 21.7.2022. kello 10:00 alkaen. Päivityksillä parannamme palvelun vikasietoisuutta. Päivitykset eivät vaadi asiakkailtamme toimenpiteitä. Mon, 18 Jul 2022 15:37:54 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/paivityksia-telia-inmics-nebula-dns-palveluun-2172022-kello-1000-alkaen Katkos virtuaalialustassa (korjattu) https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/katkos-virtuaalialustassa-korjattu päivityksen yhteydessä virtualisointialustassa havaittiin ongelma yksittäisellä nodella ja siellä olevat koneet jouduttiin käynnistämään uudelleen pahoittelemme palvelussa tapahtunutta lyhyttä katkosta Tue, 05 Jul 2022 21:47:37 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/katkos-virtuaalialustassa-korjattu Telia Inmics-Nebula kehittää Microsoft SPLA -lisenssiseurantaa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/telia-inmics-nebula-kehittaa-microsoft-spla-lisenssiseurantaa Kehitämme Telialla palvelinalustojen käytön seurantaa lisenssikäytön oikeellisuuden takaamiseksi. Toiminnalla halutaan varmistaa käytettävien lisenssien oikeellisuus ja asianmukainen käyttö Microsoftin lisenssiehtojen mukaisesti sekä asiakaslaskutuksen oikeellisuus.  Toiminta perustuu palvelimille asennettaviin agentteihin, jotka keräävät palvelimilta vain tarvittavat tiedot. Agentti on suoritettava tiedosto, joka ajetaan Windowsin ajastettuna tehtävänä säännöllisesti. Seurannan kohteena ovat vain Microsoft-lisenssit. Agenttien asennukset ja lisenssien seuranta aloitetaan välittömästi Telia Inmics-Nebulan toimesta eikä toiminta lähtökohtaisesti vaadi asiakkailtamme toimenpiteitä. Mikäli toimenpiteitä vaaditaan esimerkiksi pääsyoikeuksien vuoksi, otamme asiakkaisiin erikseen yhteyttä. Laitteista kerättävät tiedot: asennetut Microsoftin sovellukset ja niiden versiot paikalliset Microsoft-tuotteiden lisensoidut käyttäjät paikalliset käyttäjäryhmät käyttöjärjestelmän tiedot Microsoft-lisenssin alaisista käyttäjistä kerättävät tiedot: käyttäjätunnus käyttäjäryhmät käyttäjän nimitiedot (etu- ja sukunimi) sähköpostiosoite (tarvittaessa) Agentin keräämät tiedot palvelimista toimitetaan salatun yhteyden yli Telian konesalissa olevalle palvelimelle, jossa ne tallennetaan käyttötarkoituksen mukaiseen tietokantaan. Kerättyihin tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan kyseistä tietoa työssään tarvitsevat henkilöt. Tietoja säilytetään koko palvelusopimuksen ajan ja yksittäisiä henkilötietoja ei ole mahdollista poistaa ennen sopimuskauden päättymistä. Sopimuskauden päättyessä tiedot poistuvat tietokannasta Microsoftin lisenssiehtojen mukaisesti ja maksimissaan 5 vuoden kuluttua lisenssisopimuksen päättymisestä.   Mon, 04 Jul 2022 08:55:50 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/telia-inmics-nebula-kehittaa-microsoft-spla-lisenssiseurantaa Ohjelmistopäivityksiä kanavuoren (KVU) konesalin reitittimiin 16.6.2022 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ohjelmistopaivityksia-kanavuoren-kvu-konesalin-reitittimiin-1662022 Teemme ohjelmistopäivityksiä kanavuoren (KVU) konesalin reitittimiin 16.6 klo 00-04 välillä. Huollon aikana saattaa näkyä lyhyitä (~1 min) katkoksia.   Pahoittelemme mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Mon, 23 May 2022 17:33:34 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ohjelmistopaivityksia-kanavuoren-kvu-konesalin-reitittimiin-1662022 Huoltotöitä Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella 15.6.2022 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-1-saatavuusalueella-1562022 Huoltotöitä Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella 15.6.2022 Alkamisajankohta Ke 15.6.2022 - 00:00 Päättymisajankohta Ke 15.6.2022 - 03:00 Suoritamme Cloud9 tallennusjärjestelmien muutostöitä HKI-1 saatavuusalueella. Muutoksista ei uskota aiheutuvan asiakasvaikutusta. --------------------------------------------------------------------- Maintenance in Cloud9 HKI-1 availability zone 15.6.2022 Starting time Wed 15.6.2022 - 00:00 Ending time Wed 15.6.2022 - 03:00 We will perform storage service software upgrades in Cloud9 HKI-1 availability zone. The work is not expected to have any impact on service levels. Mon, 13 Jun 2022 14:11:53 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-1-saatavuusalueella-1562022 Ohjelmistopäivityksiä Lauttasaaren konesalin reitittimiin 14.6.2022 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ohjelmistopaivityksia-lauttasaaren-konesalin-reitittimiin-1462022 Teemme ohjelmistopäivityksiä Lauttasaaren konesalin reitittimiin 14.6 klo 00-04 välillä. Huollon aikana saattaa näkyä lyhyitä (~1 min) katkoksia.   Pahoittelemme mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Mon, 23 May 2022 16:46:31 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ohjelmistopaivityksia-lauttasaaren-konesalin-reitittimiin-1462022 Päivityksiä Telia Inmics-Nebula DNS-palveluun 31.5.2022 kello 10:00 alkaen https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/paivityksia-telia-inmics-nebula-dns-palveluun-3152022-kello-1000-alkaen Suoritamme päivityksiä Telia Inmics-Nebula DNS-palvelussa 31.5. kello 10:00 alkaen. Päivityksillä parannamme palvelun vikasietoisuutta. Päivitykset eivät vaadi asiakkailtamme toimenpiteitä.     Tue, 24 May 2022 15:56:15 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/paivityksia-telia-inmics-nebula-dns-palveluun-3152022-kello-1000-alkaen HUOLTOTÖITÄ LAUTTASAAREN KONESALISSA 18.5.2022 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-lauttasaaren-konesalissa-1852022 Suoritamme huoltotöitä Lauttasaaren konesalissa 18.5.2022 22.00 - 02.00. Huollon aikana osassa yhteyksistä voi ilmetä lyhyitä katkoksia.  We are performing network maintenance in our Lauttasaari data center. There might be short interruptions in connections during maintenance.   Tue, 03 May 2022 12:43:33 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-lauttasaaren-konesalissa-1852022 Ohjelmistopäivityksiä HDC:n reitittimiin https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ohjelmistopaivityksia-hdcn-reitittimiin Hyvä asiakas. Teemme ohjelmistopäivityksiä reitittimiin HDC:ssä 11.5 klo 00-04 välillä. Huollon aikana saattaa näkyä lyhyitä (~1 min) katkoksia.   Pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa. Tue, 03 May 2022 13:52:11 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ohjelmistopaivityksia-hdcn-reitittimiin Huoltotyö Telia Kotisivu -palvelussa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotyo-telia-kotisivu-palvelussa-0 Huollamme Telia Kotisivu -palvelun levyjärjestelmää tiistaina 10.5.2022 klo 00:00-06:00 välisenä aikana. Huollosta voi aiheutua katkoksia Telia Kotisivu -palvelun toimintaan. Pahoittelemme mahdollista häiriötä. We are performing maintenance on Telia Kotisivu storage system on Tuesday 10.5.2022 from 00:00 to 06:00. The maintenance may cause disruption to Telia Kotisivu service. We regret any inconvenience that may be caused. Mon, 25 Apr 2022 18:08:42 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotyo-telia-kotisivu-palvelussa-0 InDocuments-järjestelmän huoltokatkos https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/indocuments-jarjestelman-huoltokatkos Huollamme torstaina 28.4. klo 20 - 23 taustajärjestelmiä liittyen InDocuments palveluumme. InDocumentsin käytössä saattaa tulla pieniä katkoksia kyseisenä ajankohtana. Mon, 25 Apr 2022 09:38:02 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/indocuments-jarjestelman-huoltokatkos Huolto kuormantasaajille Helsinki Data Centerissä (HDC) 5.4.2022. https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huolto-kuormantasaajille-helsinki-data-centerissa-hdc-542022 Suoritamme huoltoa Helsinki Data Center (HDC) kuormantasaajille 5.4.2022 kello 22:00 alkaen, jatkuen tarvittaessa 6.4.2022 kello 02:00 asti. Huoltokatkon aikana palvelussa tulee näkymään useita erillisiä katkoksia. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa vaivaa. We will be performing maintenance to the Helsinki Data Center (HDC) load balancers on the 5th of April, 2022 starting at 22:00 hours, continuing (if needed) until 02:00 on the 6th of April. During this maintenance, there will be several interruptions to our services. We apologize for any inconvenience. Wed, 16 Mar 2022 11:45:43 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huolto-kuormantasaajille-helsinki-data-centerissa-hdc-542022 Webhotel Exclusive -palvelu lopetetaan https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/webhotel-exclusive-palvelu-lopetetaan Hei, kehitämme palveluitamme jatkuvasti vastaamaan asiakkaidemme tulevaisuuden tarpeita. Yritykselläsi käytössä oleva Webhotel Exclusive -palvelu irtisanotaan toimitusehtojemme mukaisesti ja sen toiminta päättyy 1.10.2022. Webhotel Exclusive on palvelu www-sivujen tuottamista varten ja se sijaitsee asiakaskohtaisella palvelimella. Palvelu on teknisiltä ominaisuuksiltaan vanhentunut ja se poistuu yrityksesi käytöstä automaattisesti päättymispäivänä. Palvelu koskettaa pientä osaa asiakkaistamme ja olemme teihin suoraan yhteydessä. Thu, 31 Mar 2022 08:33:06 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/webhotel-exclusive-palvelu-lopetetaan Huoltotyö IMAP-/POP3-sähköpostijärjestelmässä on ohi https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotyo-imap-pop3-sahkopostijarjestelmassa-ohi Huoltotyöt IMAP-/POP3-sähköpostijärjestelmässä ovat päättyneet. *************  Suoritamme huoltotyön IMAP-/POP3-sähköpostijärjestelmään keskiviikkona 30.3.2022 klo 20:00 alkaen, jatkuen tarvittaessa klo 01:00 asti. Työ on osa Lauttasaaren verkon uudistusprojektia. Huollosta aiheutuu arviolta 4–5 tunnin katko IMAP-/POP3-sähköpostijärjestelmään. Huollon aikana sähköpostiviestit eivät saavu perille, eikä sähköpostiin pääse webmailin kautta. Tänä aikana sinulle lähetyt viestit jäävät talteen ja saat ne huollon jälkeen. Pahoittelemme huollosta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. == Dear customer, We will be performing routine maintenance to the Lauttasaari firewall cluster on Wednesday, 30.3.2022 starting at 20:00 hours, continuing (if needed) until 01:00 hours. This work is part of the Lauttasaari network upgrade project. Due to this maintenance, there will be an approximately 4–5-hour impact to IMAP/POP3 email services. During the maintenance you cannot access the email system or receive email messages. If email messages are sent to you during this time, they will be delivered to you after the maintenance is completed. We apologize for any inconvenience. Wed, 30 Mar 2022 22:10:10 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotyo-imap-pop3-sahkopostijarjestelmassa-ohi Secondary DNS -palvelu lopetetaan https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/secondary-dns-palvelu-lopetetaan Secondary DNS -palvelu lopetetaan toimitusehtojemme mukaisesti ja sen toiminta päättyy 1.7.2022. Secondary DNS -palvelu on nimipalvelu, jossa Telia Inmics-Nebulan nimipalvelimet ovat olleet Slave-tilassa ja muutokset tietueisiin on tehty muualta ennalta määritellyistä nimipalvelimista. Kehitämme palveluitamme jatkuvasti vastaamaan asiakkaidemme tulevaisuuden tarpeita. Palvelu on teknisiltä ominaisuuksiltaan vanhentunut ja se poistuu yrityksesi käytöstä automaattisesti päättymispäivänä.   Palvelu koskettaa pientä osaa asiakkaistamme ja olemme teihin suoraan yhteydessä. Tue, 22 Mar 2022 12:43:36 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/secondary-dns-palvelu-lopetetaan Ratkaistu: Häiriö Exchange -sähköpostipalvelussa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ratkaistu-hairio-exchange-sahkopostipalvelussa Päivitys 12:38: Häiriö on korjattu.   Olemme havainneet häiriön Exchange -sähköpostipalvelussa (Sähköposti ja kalenteri). Korjaustoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme häiriötä! Tue, 15 Mar 2022 12:50:37 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ratkaistu-hairio-exchange-sahkopostipalvelussa Ratkaistu: DNS-palveluissa häiriö https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ratkaistu-dns-palveluissa-hairio EDIT: 14:00 - Häiriö korjattu kello 12:20 ja tilanne on jälleen normaali. EDIT: 13:15 - Seuraamme tilannetta ja tarkistamme itsepalveluportaalin toimivuutta DNS-muutoksien osalta. EDIT: 12:20 -  DNS -palvelut toiminnassa jälleen. Seuraamme tilannetta. Olemme havainneet häiriön DNS-palveluissa.  Korjaustoimenpiteet ovat parhaillaan menossa. Pahoittelemme tästä aiheutunutta häiriötä. -- UPDATE: 12:20 PM - DNS services are working again.  There is a disturbance currently occuring in our DNS services. This issue is being attended. We apologize for the inconvenience. Wed, 02 Mar 2022 14:09:05 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ratkaistu-dns-palveluissa-hairio Suoritamme 10.1.2022 keskitetyn valvontajärjestelmämme päivityksiä https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/suoritamme-1012022-keskitetyn-valvontajarjestelmamme-paivityksia Suoritamme 10.1.2022 keskitetyn valvontajärjestelmämme päivityksiä. Päivitysten aikana valvontajärjestelmään saattaa tulla lyhyitä katkoja. Nämä eivät vaikuta asiakasympäristöjen toimintaan. We are conducting updates to our centralized monitoring system on 10th of January 2022. During the updates, there might be short monitoring service outages. These will not impact customer enviroments Thu, 16 Dec 2021 15:53:55 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/suoritamme-1012022-keskitetyn-valvontajarjestelmamme-paivityksia RATKAISTU: VERKKOHÄIRIÖ LAUTTASAAREN VERKOSSA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ratkaistu-verkkohairio-lauttasaaren-verkossa Päivitys: Kello 21:00 Viankorjaukset ovat valmistuneet. Päivitys: Kello 20:15 Viankorjaukset etenevät häiriönkohteena olevissa ympäristöissä ja palvelimissa. Päivitys: Kello 17:00 Verkon osalta korjaus on tehty, viankorjaukset ovat käynnissä häiriönkohteena olevissa ympäristöissä ja palvelimissa. Päivitys: Kello 15:55: Korjaustoimenpiteet ovat käynnissä edelleen. Vika koskettaa yhtä osaa laitesalista. Olemme havainneet häiriön Lauttasaaren runkoverkossamme. Selvitys/vian korjaus on parhaimmillaan menossa. Pahoittelemme tästä aiheutunutta häiriötä.   There is a disturbance currently occuring in our data communications network. This issue is being attended. We apologize for the inconvenience. Sun, 09 Jan 2022 21:35:31 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ratkaistu-verkkohairio-lauttasaaren-verkossa Korjattu/ Verkkohäiriö Lauttasaaren verkossa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-verkkohairio-lauttasaaren-verkossa Päivitys 22:48: Verkkovika on saatu korjaattu. Mikäli havaitsette vielä ongelmia palveluissa, olettehan yhteydessä. Pahoittelemme tästä aiheutunutta häiriötä.   Päivitys: 19:43: Vika on osittain korjattu, mutta vielä ei ongelmat ole lopullisesti ohi. Korjaame ja seuraamme tilannetta vielä.   Olemme havainneet häiriön Lauttasaaren runkoverkossamme. Selvitys/vian korjaus on parhaimmillaan menossa. Pahoittelemme tästä aiheutunutta häiriötä.   There is a disturbance currently occuring in our data communications network. This issue is being attended Sat, 08 Jan 2022 22:50:57 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-verkkohairio-lauttasaaren-verkossa Huoltotyö Telia Kotisivu -palvelussa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotyo-telia-kotisivu-palvelussa Huollamme Telia Kotisivu -palvelun levyjärjestelmää tiistaina 9.11. klo 09:00-12:00 välisenä aikana. Huollosta voi aiheutua katkoksia Telia Kotisivu -palvelun toimintaan. Pahoittelemme mahdollista häiriötä. -- We are performing maintenance on Telia Kotisivu storage system on Tuesday 9.11. from 09:00 to 12:00. The maintenance may cause disruption to Telia Kotisivu service. We regret any inconvenience that may be caused. Tue, 02 Nov 2021 15:36:46 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotyo-telia-kotisivu-palvelussa Webhotel Pro-palvelun sähköposteissa edelleen häiriöitä https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/webhotel-pro-palvelun-sahkoposteissa-edelleen-hairioita PÄIVITYS 5.11 11:00 - Häiriö on korjattu ja tilanne jälleen normaali. PÄIVITYS 14:30 - Häiriö on tällä erää korjattu, jatkamme vielä tilanteen seurantaa. PÄIVITYS 11:50 - Työt ovat edenneet ja häiriö purkautumassa, seuraamme vielä tilannetta muutosten varalta. PÄIVITYS 10:30 - Työt sähköpostien korjaamiseksi jatkuvat. Osalla Webhotel Pro-palvelumme käyttäjistä esiintyy edelleen häiriöitä sähköpostin käytössä. Tapausta selvitettin eilen ja se merkattiin virheellisesti selvitetyksi aiemmalla häiriöilmoituksella, pahoittelemme tästä aiheutunutta häiriötä. Selvitämme tapausta paraikaa. Fri, 05 Nov 2021 11:49:18 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/webhotel-pro-palvelun-sahkoposteissa-edelleen-hairioita Häiriö Webhotel Pro -sähköpostipalvelussa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-webhotel-pro-sahkopostipalvelussa PÄIVITYS 20:43: Häiriö on korjattu palvelimen osalta, seuraamme tilannetta. PÄIVITYS 20:00: Yhdellä sähköpostipalvemella alkoi esiintyä hidastelua uudelleen, vaikutusta noin kello 19:00 eteenpäin korjaustoimet jatkuvat vielä. PÄIVITYS 17:35: Häiriö on korjattu. PÄIVITYS 17:10: Tilanne on saatu suurelta osin palautettua ja korjaustoimet jatkuvat vielä. PÄIVITYS 16:10: Korjaustoimet jatkuvat. Olemme havainneet häiriön osassa Webhotel Pro -sähköpostipalvelua Vianselvitys on käynnissä. Pahoittelemme häiriötä! Wed, 03 Nov 2021 22:58:42 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-webhotel-pro-sahkopostipalvelussa Korjattu, Telialla ulkomaan tietoliikenneyhteyksissä voi esiintyä häiriöitä. https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-telialla-ulkomaan-tietoliikenneyhteyksissa-voi-esiintya-hairioita Hei, Saimme tiedon että vika on saatu korjattua ja tilanne taas normaali. Hei, Olemme saaneet tiedon, että palvelut ovat osittain saatuu korjattua, mutta loppullista korjaus aikataulua ei vielä tässä vaiheessa voida ilmoittaa.   Hei, Saimme tiedon että Telialla ulkomaan yhteyksissä saattaa esiintyä häiriöitä. Tilanne on selvityksessä.  Tiedotamme lisää korjaustoimien edetessä.  Thu, 07 Oct 2021 21:26:27 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-telialla-ulkomaan-tietoliikenneyhteyksissa-voi-esiintya-hairioita Korjattu: Häiriö Cloud 9 -hallintarajapintojen saatavuudessa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-cloud-9-hallintarajapintojen-saatavuudessa Cloud 9 -ympäristön komponentin huollon yhteydessä ilmeni vikatila, joka vaikutti väliaikaisesti ympäristön hallintarajapintojen saatavuuteen. Häiriö saatiin paikannettua ja korjattua pikaisesti alkamisen jälkeen, ja palvelut ovat taas saatavilla normaaliin tapaan. Häiriöllä ei ollut vaikutusta käytössä olevaan kapasiteettiin. Pahoittelemme tästä teille mahdollisesti aiheutunutta haittaa. Alkamisajankohta Ti 21.09.2021 13:25 Päättymisajankohta Ti 21.09.2021  14:00 --- A technical issue occurred during maintenance procedures of a Cloud 9 service component, which caused temporary downtime for the environments service management endpoints. The issue was quickly located and fixed, and all services are operational again. The issue didn't have an effect on Cloud 9 -capacity resources. We apologize for any inconvenience this may have caused. Issue start time:Tuesday 21.09.2021 13:25 Issue resolved time: Tuesday 21.09.2021 14:00   Tue, 21 Sep 2021 14:37:54 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-cloud-9-hallintarajapintojen-saatavuudessa Huoltotöitä Cloud9 HKI-2 saatavuusalueella 16.9.2021 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-2-saatavuusalueella-1692021 Alkamisajankohta To 16.9.2021 - 00:00 Päättymisajankohta To 16.9.2021 - 02:30 Suoritamme muutostöitä Cloud9 alustan tietoliikenteeseen. Töiden ei odoteta vaikuttavan asiakkaiden palvelun laatuun. --------------------------------------------------------------------- Maintenance in Cloud9 HKI-2 availability zone 16.9.2021 Starting time Thu 16.9.2021 - 00:00 Ending time Thu 16.9.2021 - 02:30 We will performing network changes to Cloud9 platform. This work is not expected to have any impact on customer workloads. Wed, 08 Sep 2021 15:01:49 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-2-saatavuusalueella-1692021 Huoltotöitä Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella 14-15.9.2021 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-1-saatavuusalueella-14-1592021 HKI-1 Alkamisajankohta Ti 14.9.2021 - 00:00 Päättymisajankohta Ti 14.9.2021 - 06:00 HKI-1 Alkamisajankohta Ke 15.9.2021 - 00:00 Päättymisajankohta Ke 15.9.2021 - 06:00 Suoritamme Cloud9 alustan ohjelmistojen päivitystöitä. Töiden ei odoteta vaikuttavan asiakkaiden palvelun laatuun. --------------------------------------------------------------------- Maintenance in Cloud9 HKI-1 availability zone 14-15.9.2021 HKI-1 Starting time Tue 14.9.2021 - 00:00 Ending time Tue 14.9.2021 - 06:00 HKI-1 Starting time Wed 15.9.2021 - 00:00 Ending time Wed 15.9.2021 - 06:00 We will performing software updates on Cloud9 platform. This work is not expected to have any impact on customer workloads. Wed, 08 Sep 2021 15:06:33 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-1-saatavuusalueella-14-1592021 Häiriö osassa Cloud9-palvelua https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osassa-cloud9-palvelua-0 PÄIVITYS 20:15 Häiriö poistunut / Issue resolved Havaitsimme häiriön cloud9 alustallamme, joka vaikuttaa pieneen osaan asiakkaidemme virtuaalipalvelimista. Häiriö liittyy valvontaverkkoon eikä ole tiedossa, että sillä olisi asiakasvaikutusta.   We noticed an issue on our cloud9 platform, which affects a small group of our customers virtual servers. There is an issue in monitoring network and it should not affect to customer instances. Tue, 07 Sep 2021 20:18:13 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osassa-cloud9-palvelua-0 Häiriö Jyväskylän konesalissa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-jyvaskylan-konesalissa PÄIVITYS 09:00 - Palvelu ovat saatu palautettua yksittäisiä häiriötä lukuunottamatta. Pahoittelemme aiheutunutta häiriötä. PÄIVITYS 08:00 - Korjaustyöt ovat edenneet mutta jatkuvat edelleen. PÄIVITYS 06:00 - Korjaustyöt ovat edenneet mutta jatkuvat edelleen. PÄIVITYS 03:00 - Korjaustyöt ovat meneillään. Olemme havainneet häiriön Itä-Päijänteentien konesalissamme. Häiriö vaikuttaa salissa sijaitseviin palvelimiin sekä palveluihimme. Vianselvitys on käynnissä. Wed, 01 Sep 2021 23:36:02 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-jyvaskylan-konesalissa Huoltotyö La 28.8.2021 00.00 - 02.00 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotyo-la-2882021-0000-0200 Päivitys 00:30:  Huoltotyöt on suoritettu ja yhteydet toimivat normaalisti. ---- Suoritamme kiireisiä huoltotöitä Lauttasaaren konesalissa 28.8.2021 00.00 - 02.00. Huollon aikana osassa yhteyksistä voi ilmetä lyhyitä katkoksia. We are performing urgent network maintenance in our Lauttasaari data center 28.8.2021 00.00 - 02.00 a.m. There might be short interruptions in connections during maintenance. Sat, 28 Aug 2021 00:30:11 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotyo-la-2882021-0000-0200 Huoltotöitä object storage-järjestelmään / Object storage maintenance work https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-object-storage-jarjestelmaan-object-storage-maintenance-work Huollamme object storage järjestelmää keskiviikko-aamuna klo 07:00 UTC+3 alkaen. Huoltotyöt voivat mahdollisesti aiheuttaa katkoksia Telia Kotisivu-palveluun 07:00-08:00 välillä. Object storage maintenance work will commence on Wednesday at 07:00. The maintenance work may cause temporary downtime in the Telia Homepage-service between 07:00-08:00. Mon, 23 Aug 2021 16:25:52 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-object-storage-jarjestelmaan-object-storage-maintenance-work HÄIRIÖ OSALLA TELIAN SÄHKÖPOSTI- JA KALENTERIPALVELUN OWA-KÄYTTÄJISTÄ https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osalla-telian-sahkoposti-ja-kalenteripalvelun-owa-kayttajista Päivitys 16:00 Häiriön aiheuttanut vika on paikallistettu ja korjattu. ----- Telia Inmics-Nebulan jaetussa sähköposti- ja kalenteripalvelussa (Hosted Exchange) on havaittu satunnainen ongelma osalla OWA-käyttäjiä (web-käyttöliittymä). Ongelma liittyy ympäristössä tehtyihin päivityksiin ja selvitämme asiaa asiantuntijoiden kanssa. Osalla käyttäjistä ongelman saa korjattua tyhjentämällä selaimen välimuistin.   Pahoittelemme ongelmasta mahdollisesti aiheutunutta häiriötä palvelussa.     Wed, 18 Aug 2021 16:43:10 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osalla-telian-sahkoposti-ja-kalenteripalvelun-owa-kayttajista Häiriö osassa cloud9 palvelua hki2 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osassa-cloud9-palvelua-hki2 Havaitsimme häiriön cloud9 alustallamme, joka vaikuttaa pieneen osaan asiakkaidemme virtuaalipalvelimista. Häiriö saatiin korjattua 12.8. 10:45 ja palvelut ovat taas toiminnassa.   We noticed an issue on our cloud9 platform, which affects a small group of our customers virtual servers. The issue has been fixed 12.8. at 10:45 and services are back online. Thu, 12 Aug 2021 12:40:22 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osassa-cloud9-palvelua-hki2 Huoltotöitä Cloud9 HKI-1 ja HKI-2 saatavuusalueilla 10-13.8.2021 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-1-ja-hki-2-saatavuusalueilla-10-1382021 Huoltotöitä Cloud9 HKI-1 ja HKI-2 saatavuusalueilla 10-13.8.2021 HKI-1 Alkamisajankohta Ti 10.8.2021 – 00:00 Päättymisajankohta Ti 10.8.2021 – 06:00 HKI-1 Alkamisajankohta Ke 11.8.2021 – 00:00 Päättymisajankohta Ke 11.8.2021 – 06:00 HKI-2 Alkamisajankohta To 12.8.2021 – 00:00 Päättymisajankohta To 12.8.2021 – 06:00 HKI-2 Alkamisajankohta Pe 13.8.2021 – 00:00 Päättymisajankohta Pe 13.8.2021 – 06:00 Suoritamme Cloud9 alustan ohjelmistojen päivitystöitä. Töiden ei odoteta vaikuttavan asiakkaiden palvelun laatuun. --------------------------------------------------------------------- Maintenance in Cloud9 HKI-1 and HKI-2 availability zones 10-13.8.2021 HKI-1 Starting time Tue 10.8.2021 – 00:00 Ending time Tue 10.8.2021 – 06:00 HKI-1 Starting time Wed 11.8.2021 – 00:00 Ending time Wed 11.8.2021 – 06:00 HKI-2 Starting time Thu 12.8.2021 – 00:00 Ending time Thu 12.8.2021 – 06:00 HKI-2 Starting time Fri 13.8.2021 – 00:00 Ending time Fri 13.8.2021 – 06:00 We will performing software updates on Cloud9 platform. This work is not expected to have any impact on customer workloads. Wed, 04 Aug 2021 17:19:10 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-1-ja-hki-2-saatavuusalueilla-10-1382021 Hätähuolto Jyväskylän INdatacenter palomuuripalveluissa / Emergency maintenance on Jyväskylä INdatacenter firewall services https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hatahuolto-jyvaskylan-indatacenter-palomuuripalveluissa-emergency-maintenance-jyvaskyla Suoritamme palomuuripalveluumme hätähuollon Jyväskylän alueella Ma 9.8.2021 kello 21:00 alkaen. Huollon arvioitu kesto on noin viisi tuntia. Huoltotyön aikana ilmenee lyhyitä katkoksia osassa alueen jaettuja palomuuripalveluita. Mikäli palveluissanne ilmenee häiriöitä vielä huoltotöiden päättymisen jälkeen, pyydämme teitä olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme.    We are performing emergency maintenance on our shared firewall services in Jyväskylä area on 9th of August 2021 starting at 21:00. Approximate duration is five hours. There will be short interruptions on some of our shared firewall services. If there is any disturbances in your services after the maintenance period, please contact our customer service. Thu, 05 Aug 2021 15:36:15 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hatahuolto-jyvaskylan-indatacenter-palomuuripalveluissa-emergency-maintenance-jyvaskyla KORJATTU: Häiriö runkoverkossa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-runkoverkossa PÄIVITYS 15:00: Vika on korjattu tästä seuranneita yksittäisiä häiriöitä lukuunottamatta, olemme näiden häiriöiden vaikuttamiin asiakkaisiin yhteydessä erikseen. Kiitämme asiakkaitamme kärsivällisyydestä! PÄIVITYS 13:30: Vika on suurimmalta osin korjattu, seuraamme tilannetta normaalin toiminnan varmistamiseksi. Olemme havainneet häiriön runkoverkossamme. Selvitämme vikaa parhaimmillaan. Pahoittelemme tästä aiheutunutta häiriötä.   Sun, 18 Jul 2021 15:07:59 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-runkoverkossa Häiriö osassa Cloud9 sekä Webhotel Pro -palvelua https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osassa-cloud9-seka-webhotel-pro-palvelua PÄIVITYS 5.7. kello 10:00 Vika on korjattu. PÄIVITYS 5.7. kello 08:10 Korjaustoimet jatkuvat. PÄIVITYS 14:00 Todennäköinen vika on saatu selville ja korjaustoimet etenevät. PÄIVITYS 12:00 Selvitys jatkuu edelleen. PÄIVITYS 10:30 Vian selvitys on vielä kesken. Olemme havainneet häiriön Cloud9-palvelussa joka vaikuttaa pieneen osaan asiakkaidemme virtuaalipalvelimista. Häiriö vaikuttaa myös osalle Webhotel Pro asiakkaista. Korjaamme tilannetta paraikaa, pahoittelemme tästä aiheutunutta häiriötä.   We've noticed an issue in our Cloud 9 service which affects a small part of customer servers running on the platform. Issue also affects a small part of Webhotel Pro customers. Work repairing the issue is ongoing. We apologize for any inconveniences caused. Mon, 05 Jul 2021 10:58:09 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osassa-cloud9-seka-webhotel-pro-palvelua Häiriö virtualisointiympäristössä https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-virtualisointiymparistossa EDIT: 08:15- Häiriö korjattu. Olemme havainneet häiriön virtualisointialustassamme   Häiriö koskettaa pientä osaa asiakkaistamme   Palvelimet on saatu toimintaan ja palvelut ovat käynnissä. Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa.   ===   EDIT: 08:15- Repairs are done. We have discovered an issue on our virtualization platform.   The issue affects a small part of our customers. Servers are up and running and services are working. We apologize for the inconvenience. Thu, 01 Jul 2021 08:25:08 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-virtualisointiymparistossa Päivitystöitä Jyväskylän INdatacenter palomuuripalveluissa / Maintenance at Jyväskylä INdatacenter firewall services https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/paivitystoita-jyvaskylan-indatacenter-palomuuripalveluissa-maintenance-jyvaskyla Suoritamme palomuuripalveluihimme ohjelmistopäivityksiä Jyväskylän alueella 28.6.2021 kello 21:00 alkaen. Huoltoikkunan arvioitu kesto on noin 4-5 tunnin verran. Huoltotyön aikana ilmenee lyhyitä katkoksia osassa alueen jaettuja palomuuripalveluita. Mikäli palveluissanne ilmenee häiriöitä vielä huoltotöiden päättymisen jälkeen, pyydämme teitä olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme.    We are performing software upgrades on our shared firewall services in Jyväskylä area on 28.6.2021 starting at 21:00. Approximate duration of the maintenance window is 4-5 hours. There will be short interruptions on some of our shared firewall services. If there is any disturbances in your servicesafter the maintenance period, please contact our customer service. Mon, 14 Jun 2021 15:40:04 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/paivitystoita-jyvaskylan-indatacenter-palomuuripalveluissa-maintenance-jyvaskyla Häiriö TIN:n nimipalveluissa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-tinn-nimipalveluissa PÄIVITYS 13:10 Palveluihin liittyvät häiriöt on korjattu. Olethan yhteydessä tukeemme mikäli kuitenkin huomaat häiriöitä edelleen. PÄIVITYS 12:40 Nimipalveluita koskenut vikatilanne on korjattu. Yksittäisten palveluiden osalta saattaa olla vielä katkoksesta aiheutuneita ongelmia ja niiden selvitystä jatketaan. PÄIVITYS 12:30 Häiriö vaikuttaa nimipalveluamme käyttäviin palveluihin. Olemme havainneet häiriön HDC:n konesalin xen ympäristön palveluissa. Ongelman koskevien palveluiden selvitys on vielä kesken. Korjaus toimenpiteet tilanteen palauttamiseksi on menossa.   Pahoittelemme aiheutunutta häiriötä. Fri, 18 Jun 2021 13:31:26 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-tinn-nimipalveluissa Telian runkoverkossa laajavaikutteinen häiriö Pohjanmaan alueella https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/telian-runkoverkossa-laajavaikutteinen-hairio-pohjanmaan-alueella PÄIVITYS 4:30 Häiriö korjattu "POHJANMAAN ALUEELLA ON HAVAITTU TELIAN RUNKOVERKOSSA LAAJAVAIKUTTEINEN HÄIRIÖ, JOKA VAIKUTTAA MOBIILIVERKKOON SEKÄ KIINTEISIIN DATAYHTEYKSIIN." https://www.telia.fi/asiakastuki/hairiotiedote?id=sabre_310755551&lang=fi Thu, 17 Jun 2021 04:36:03 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/telian-runkoverkossa-laajavaikutteinen-hairio-pohjanmaan-alueella HÄIRIÖ LAUTTASAAREN KONESALIVERKOSSA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-lauttasaaren-konesaliverkossa PÄIVITYS 23:00 Suoraan palveluihin liittyvät häiriöt on korjattu. Olethan yhteydessä tukeemme mikäli kuitenkin huomaat häiriöitä edelleen. PÄIVITYS 21:20 Yksittäisiä häiriöitä korjataan edelleen. PÄIVITYS 18:50 Verkon vikatilanne on korjattu. Yksittäisten palveluiden osalta saattaa olla vielä katkoksesta aiheutuneita ongelmia ja niiden selvitystä jatketaan. PÄIVITYS 18:30 Korjaustoimenpiteet ovat edenneet, mutta vikatilannetta ei ole saatu vielä kokonaan ratkaistua. PÄIVITYS 17:30 Korjaustoimenpiteet ovat edelleen käynnissä. Häiriö Lauttasaaren konesaliverkossa Korjaustoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme häiriötä! Fri, 18 Jun 2021 12:47:46 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-lauttasaaren-konesaliverkossa Huoltoa Lauttasaaren konesalissa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltoa-lauttasaaren-konesalissa Lauttasaaren konesaliverkossa tehdään huoltoa 11.6.2021 (to-pe yö) 00.00 - 02.00 välisenä aikana. Huollon yhteydessä voi tulla muutamia pieniä katkoksia yhteyksiin.  Wed, 02 Jun 2021 11:47:44 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltoa-lauttasaaren-konesalissa HUOLTOTYÖ 10.6.2021 00.00 - 06.00 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotyo-1062021-0000-0600 Suoritamme huoltotöitä Pitäjänmäen konesalissa kuukausittaisessa huoltoikkunassamme 10.6.2021 klo 00:00 - 06:00. Huollon aikana osassa yhteyksissä voi ilmetä lyhyitä katkoksia. We are performing network maintenance in our Lauttasaari data center during out monthly maintenance window 10.6.2021 00:00 – 06:00 (EET). There might be short interruptions in connections during maintenance. Wed, 26 May 2021 14:43:16 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotyo-1062021-0000-0600 Huoltotöitä Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella 9.6.2021 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-1-saatavuusalueella-962021 Suoritamme Cloud9 tallennusjärjestelmien muutostöitä HKI-1 saatavuusalueella. Muutoksista ei uskota aiheutuvan asiakasvaikutusta. --------------------------------------------------------------------- Maintenance in Cloud9 HKI-1 availability zone 9.6.2021 Starting time Wed 9.6.2021 – 00:00 Ending time Wed 9.6.2021 – 06:00 We will perform configuration changes to storage services in Cloud9 HKI-1 availability zone. These changes are not expected to have any impact on service levels. Tue, 25 May 2021 00:20:58 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-1-saatavuusalueella-962021 Huoltotöitä Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella 8.6.2021 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-1-saatavuusalueella-862021 Suoritamme Cloud9 tietoliikennepalveluissa muutostöitä HKI-1 saatavuusalueella. Muutokset vaikuttavat Internet -liikenteen reititykseen, konesaliverkon palveluihin sekä kuormanjakopalveluun (NELB). Töistä aiheutuu ajoittaisia lyhyitä tietoliikennekatkoksia. Pahoittelemme muutoksista aiheutuvaa haittaa. --------------------------------------------------------------------- Maintenance in Cloud9 HKI-1 availability zone 8.6.2021 Starting time Tue 8.6.2021 – 00:00 Ending time Tue 8.6.2021 – 06:00 We will perform configuration changes that effect service level of Cloud9 communication services in HKI-1 availability zone. Services affected by these changes are Internet -routing, datacenter networks and load balancing (NELB). These changes will cause brief disruptions to communications. We apologize for any inconvenience caused by these changes. Tue, 25 May 2021 00:15:13 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-1-saatavuusalueella-862021 Telia Kotisivu -palvelun kirjautumissivu on muuttunut / Login page of the Telia Home Page service has changed https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/telia-kotisivu-palvelun-kirjautumissivu-muuttunut-login-page-telia-home-page-service-has Telia Kotisivu -palvelun kirjautumissivu on muuttunut Telia Kotisivu -palvelun kirjautumissivu on muuttunut osoitteesta https://kotisivut.nebula.fi osoitteeseen https://kotisivut.inmicsnebula.fi. Muutos ei vaikuta palvelun sisältöön. -- Login page of the Telia Home Page service has changed Login Page of the Telia Home page service has changed from https://kotisivut.nebula.fi to https://kotisivut.inmicsnebula.fi. Change does not affect content of the service. Wed, 26 May 2021 16:19:29 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/telia-kotisivu-palvelun-kirjautumissivu-muuttunut-login-page-telia-home-page-service-has Kotisivutyökalussa huoltokatko tiistaina 25.5.2021 klo 13.00 - 13.15 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/kotisivutyokalussa-huoltokatko-tiistaina-2552021-klo-1300-1315 Hyvä asiakkaamme.  Kotisivutyökalussa suoritetaan huoltotoimenpiteitä tiistaina 25.5.2021 klo 13.00 - 13.15. Huollon aikana sivustojen ja editorin toiminnassa saattaa esiintyä lyhyitä katkoja tai hidastelua.   Pahoittelemme häiriötä. Fri, 21 May 2021 03:05:12 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/kotisivutyokalussa-huoltokatko-tiistaina-2552021-klo-1300-1315 Huoltotöitä Cloud9 HKI-1 ja HKI-2 saatavuusalueilla / Maintenance in Cloud9 HKI-1 and HKI-2 availability zones https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-1-ja-hki-2-saatavuusalueilla-maintenance-cloud9-hki-1-and-hki-2 Huoltotöitä Cloud9 HKI-1 ja HKI-2 saatavuusalueilla 11-12.5.2021 Alkamisajankohta Ti 11.5.2021 – 00:00 Päättymisajankohta Ti 11.5.2021 – 06:00 Alkamisajankohta Ke 12.5.2021 – 00:00 Päättymisajankohta Ke 12.5.2021 – 06:00 Päivitämme Cloud9 palvelualustan tallennuskapasiteettiin liittyviä ohjelmistoja. Töistä ei odoteta aiheutuvan haittaa asiakkaiden työkuormille. --------------------------------------------------------------------- Maintenance in Cloud9 HKI-1 and HKI-2 availability zones 11-12.5.2021 Starting time Tue 11.5.2021 – 00:00 Ending time Tue 11.5.2021 – 06:00 Starting time Wed 12.5.2021 – 00:00 Ending time Wed 12.5.2021 – 06:00 We will be upgrading storage capacity software on Cloud9 platform. These upgrades are not expected to have any impact on customer workloads.   Mon, 26 Apr 2021 16:02:50 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-1-ja-hki-2-saatavuusalueilla-maintenance-cloud9-hki-1-and-hki-2 Korjattu, Aiheeton virheviesti "Undeliverable" palvelujärjestelmäämme viestiä lähettäessä https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-aiheeton-virheviesti-undeliverable-palvelujarjestelmaamme-viestia-lahettaessa Tilanne on taas normaali ja järjestelmä palauttaa oikeat vastaukset.   Palvelujärjestelmässämme on havaittu ongelma jossa se lähettää virheellisen vastauksen järjestelmään saapuneisiin viesteihin väittäen vastaanottavan laatikon olevan täysi. Kyseiset viestit ovat aiheettomia ja viestit jotka järjestelmään lähetetään rekisteröityvät normaalisti. Selvitämme tapausta. Pahoittelemme tästä aiheutunutta häiriötä. Wed, 28 Apr 2021 07:47:12 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-aiheeton-virheviesti-undeliverable-palvelujarjestelmaamme-viestia-lahettaessa Huoltotöitä Pitäjänmäen konesalissa 26.4.2021 22.00 - 02.00 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-pitajanmaen-konesalissa-2642021-2200-0200 Suoritamme huoltotöitä Pitäjänmäen konesalissa 26.4.2021 22.00 - 02.00. Huollon aikana osassa yhteyksistä voi ilmetä lyhyitä katkoksia.  We are performing network maintenance in our Pitäjänmäki data center. There might be short interruptions in connections during maintenance Thu, 22 Apr 2021 15:27:48 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-pitajanmaen-konesalissa-2642021-2200-0200 Microsoftin auditointi käynnissä Telia Inmics-Nebulan toimittamille SPLA-ohjelmistopalveluille https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/microsoftin-auditointi-kaynnissa-telia-inmics-nebulan-toimittamille-spla Microsoft auditoi parhaillaan Telia Inmics-Nebula Oy:n toimittamia SPLA-ohjelmistopalveluita. Auditoinnin suorittaa Microsoftin valitsema riippumaton auditoija Ernst & Young. Microsoft vaatii auditointia varten tiedot kaikista Cloud 9 -palvelimillemme asennetuista Microsoft-tuotteista. Ainoastaan näiden Microsoft-tuotteiden käyttöönottoon liittyvät tiedot välitetään Microsoftille. Osa palvelimista on suojattu asiakkaiden toimesta erilaisilla rajoituksilla ja / tai salasanoilla. Olemme lähettäneet näille Cloud 9 -asiakkaillemme sähköpostitse vaihtoehdot sekä ohjeet tietojen keräämiseen ja toimittamiseen. Vaadittavat tiedot on palautettava viimeistään 18.5.2021, jotta auditointi saadaan päätökseen. Auditointiin liittyvät tiedot voi lähettää osoitteeseen msspla@inmicsnebula.fi. Mon, 26 Apr 2021 15:46:30 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/microsoftin-auditointi-kaynnissa-telia-inmics-nebulan-toimittamille-spla Palvelujärjestelmän huolto https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/palvelujarjestelman-huolto Kehitämme palveluitamme ja järjestelmiämme jatkuvasti voidaksemme palvella asiakkaitamme paremmin. Olemme parhaillaan päivittämässä palvelujärjestelmäämme, ja tämä aiheuttaa pieniä muutoksia joihinkin online-palveluihimme. MITÄ TEEMME? Päivitämme palvelujärjestelmäämme voidaksemme käsitellä yhteydenottoja ja palvelupyyntöjä aiempaa sujuvammin ja paremmin. Päivitys tapahtuu 14. huhtikuuta 2021. MIKÄ MUUTTUU?MyNebula-palvelu ei ole käytettävissä päivityksen aikana 14.4.2021 klo 18:00 – 15.4.2021 klo 06:00. Päivityksen jälkeen MyNebula toimii kuten ennenkin. Asiakaspalvelumme ja muut portaalimme toimivat kuten aikaisemminkin. Muilta osin muutos on sisäinen, eikä aiheuta sinulle toimenpiteitä. Osana muutosta joidenkin lähettämiemme sähköpostiviestien ulkoasu ja sisältö päivittyy. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaisiin palvelupyyntöihin ja joihinkin tilauksiin liittyvät viestit. -- We are constantly developing our services to better serve our customers. We’re currently updating our internal support service. This causes some minor disturbances and changes to our online services. WHAT ARE WE DOING? We are updating our support services to better handle incoming contacts and service requests. This update takes place on April 14th 2021. WHAT’S CHANGING?MyNebula will be temporarily unavailable between April 14th 18:00 and April 15th 06:00. After the update, MyNebula will work as before. Our customer services and other portals are not affected. Apart from the aforementioned, this change is internal and does not require any action from you. As part of the change some of our email communications will look different in the future. These communications include messaging from various support requests and orders.   Tue, 13 Apr 2021 16:55:44 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/palvelujarjestelman-huolto KOTISIVUTYÖKALUSSA HUOLTOKATKO 14.4.2021 KLO 13:00 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/kotisivutyokalussa-huoltokatko-1442021-klo-1300 Päivitys: Aiemmin ilmoitettu huoltoajankohta siirretty uuteen ajankohtaan 14.4. kello 13:00 alkaen, päivämäärät on muutettu alapuolelle. -- Siirrämme Kotisivutyökalu-palvelun uudelle palvelinalustalle tiistaina 14.4.2021 klo 13:00 alkaen. Siirrosta voi aiheutua noin 10 minuutin mittainen katkos verkkosivujen toimintaan sekä noin 30 minuutin mittainen katkos editorin eli sivujen muokkauksen toimintaan. Siirto ei edellytä palvelun käyttäjiltä mitään toimenpiteitä. Pahoittelemme huoltokatkosta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. We are transferring Kotisivutyökalu / Homepage creator service to a new server platform on 14.4.2021 on 13:00. This may cause a 10 minute downtime to websites and 30 minute downtime to website editor. No actions are required from customers and end users of the service. We apologize for the inconvenience. Tue, 13 Apr 2021 17:36:48 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/kotisivutyokalussa-huoltokatko-1442021-klo-1300 Huoltotyö 13.4.2021 00.00 - 06.00 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotyo-1342021-0000-0600 Suoritamme huoltotöitä Lauttasaaren konesalissa kuukausittaisessa huoltoikkunassamme 13.4.2021 klo 00:00 - 06:00. Huollon aikana osassa yhteyksissä voi ilmetä lyhyitä katkoksia.   - We are performing network maintenance in our Lauttasaari data center during out monthly maintenance window 13.4.2021 00:00 – 06:00 (EET). There might be short interruptions in connections during maintenance. Fri, 02 Apr 2021 07:30:35 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotyo-1342021-0000-0600 KORJATTU: Häiriö osassa Cloud9-palvelua https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-cloud9-palvelua-0 Päivitys 12:00: Vika on saatu korjattua.   Olemme havainneet häiriön Cloud9-palvelussa joka vaikuttaa pieneen osaan asiakkaidemme virtuaalipalvelimista. Korjaamme tilannetta paraikaa, pahoittelemme tästä aiheutunutta häiriötä. -- Update 12:00: The issue has now been resolved.   We've noticed an issue in our Cloud 9 service which affects a small part of customer servers running on the platform. Work repairing the issue is ongoing. We apologize for any inconveniences caused. Mon, 12 Apr 2021 12:20:11 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-cloud9-palvelua-0 Häiriö osassa Cloud9-palvelua https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osassa-cloud9-palvelua PÄIVITYS 17:35 - Palvelut ovat palautettu ja asiakkaiden kanssa on sovittu jatkotoimenpiteet PÄIVITYS 14:55 - Työt tilanteen korjaamiseksi jatkuvat muutaman yksittäisen palvelimen osalta PÄIVITYS 12:50 - Työt tilanteen korjaamiseksi jatkuvat, suurinosa palvelimista on saatu palautettua toimintaan. PÄIVITYS 11:40 - Työt tilanteen korjaamiseksi jatkuvat. PÄIVITYS 10:00 - Työt tilanteen korjaamiseksi jatkuvat. PÄIVITYS 8:15 - Työt tilanteen korjaamiseksi jatkuvat. PÄIVITYS 5:55 - Selvitystyöt ovat käynnissä. PÄIVITYS 4:45 - Työt tilanteen korjaamiseksi jatkuvat. Olemme havainneet häiriön Cloud9-palvelussa joka vaikuttaa pieneen osaan asiakkaidemme virtuaalipalvelimista. Korjaamme tilannetta paraikaa, pahoittelemme tästä aiheutunutta häiriötä. -- UPDATE 14:55 - Work on the issue is ongoing. Most of the affected servers are now working normally. UPDATE 12:50 - Work on the issue is ongoing. Most of the affected servers are now working normally. UPDATE 11:40 - Work on the issue is ongoing. UPDATE 10:00 - Work on the issue is ongoing. UPDATE 8:15 - Work on the issue is ongoing. UPDATE 5:55 - Work on the issue is ongoing. UPDATE 4:45 - Work to repair the issue is ongoing. We've noticed an issue in our Cloud 9 service which affects a small part of customer servers running on the platform. Work repairing the issue is ongoing. We apologize for any inconveniences caused. Fri, 02 Apr 2021 17:44:19 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osassa-cloud9-palvelua Häiriö palvelinympäristössä https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-palvelinymparistossa-1 PÄIVITYS 13:45 - Toimenpiteet tilanteen normalisoimiseksi on saatu päätökseen. Kiitämme asiakkaitamme kärsivällisyydestä!   Palvelinympäristössämme on havaittu häiriötilanne. Häiriö vaikuttaa pieneen osaan palvelimia. Huoltotoimenpiteet vikatilanteen korjaamiseksi ovat käynnissä. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa. - UPDATE 13:45 - All work on this issue is finished. We thank our customers for your patience!   There is currently a disturbance occurring in our server services, This issue is being attended. We apologize for any inconvenience. Tue, 30 Mar 2021 13:45:06 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-palvelinymparistossa-1 Huoltotyö Telia-Inmics Nebula Kotisivutyökaluun 25.3.2021 kello 06:00-07:00. https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotyo-telia-inmics-nebula-kotisivutyokaluun-2532021-kello-0600-0700 Hei, Suoritamme huoltoa Kotisivutyökalun kuormantasaajiin 25.3.2021 kello 06:00 - 07:00 välillä. Huoltoikkunan aikana palvelussa voi näkyä useita katkoksia. Pahoittelemme huollon aiheuttamaa haittaa. Thu, 18 Mar 2021 10:27:34 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotyo-telia-inmics-nebula-kotisivutyokaluun-2532021-kello-0600-0700 Häiriö palvelinympäristössä https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-palvelinymparistossa-0 PÄIVITYS 19.3 14:55 - Taustatyöt tilanteen normalisoimiseksi on saatu päätökseen. Kiitämme asiakkaitamme kärsivällisyydestä! PÄIVITYS 10:10 - Vian vaikutus asiakkaidemme palvelimiin on korjattu, jäljellä enää taustatyöt tilanteen palauttamiseksi normaaliin. PÄIVITYS 8:20 - Korjaustyöt ovat edenneet ja häiriö on saatu rajattua, suurin osa häiriön piirissä olleista palvelimista on jälleen toiminnassa. Palvelinympäristössämme on tällä hetkellä tilapäinen häiriötilanne. Häiriö vaikuttaa pieneen osaan palvelimia. Huoltotoimenpiteet vikatilanteen korjaamiseksi ovat käynnissä. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa. - UPDATE 19.3 14:55 - All work on this issue is finished. We thank our customers for your patience! UPDATE 10:10 - Effects to our customer servers have been mitigated, work is being done on the background to normalize the situation. UPDATE 8:20 - Work repairing the issue is ongoing and the effects are being mitigated. Most of the affected servers are now working normally. There is currently a disturbance occurring in our server services, This issue is being attended. We apologize for any inconvenience. Fri, 19 Mar 2021 15:01:14 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-palvelinymparistossa-0 Microsoft Exchange -palvelut jälleen käytettävissä https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/microsoft-exchange-palvelut-jalleen-kaytettavissa Traficomin tiedottaman Microsoftin vakavan tietoturvahaavoittuvuuden vuoksi Telia Inmics-Nebulan Exchange-sähköposti- ja kalenteripalvelut olivat poissa käytöstä, kunnes tarvittavat tietoturvatoimet saatiin suoritettua. Katko ei koskenut Microsoft Exchange Online tai Microsoft Office 365 -palvelua. Traficom tiedotti 3.3. Exchange 2010, 2013, 2016 ja 2019 versioita koskevasta haavoittuvuudesta: https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/haavoittuvuus_7/21 Haavoittuvuus raportoitiin kriittisenä. Traficom päivitti 8.3. tiedotetta täydentäen jälkitarkastustarpeen: https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/varoitus-exchangen-hyvaksikaytetty-haavoittuvuus Häiriö on maailmanlaajuinen ja koskee kaikkia Microsoft Exchange -palveluntarjoajia. Ryhdyimme välittömiin toimenpiteisiin yhteistyössä Microsoftin kanssa haavoittuvuuksien korjaamiseksi sekä hyökkääjien asentamien mahdollisten takaporttien löytämiseksi ja poistamiseksi. Microsoft Exchange -haavoittuvuuden korjaaminen vaati sähköpostipalvelimien päivityksen, jonka olemme suorittaneet. Lisäksi olemme tarkastaneet palvelimet mahdollisen tunkeutumisen varalta ja ympäristö on tutkimuksemme perusteella todettu turvalliseksi. Kyberturvallisuuskeskuksen ohjeiden mukainen jatkoselvitys jatkuu. Sekä ennen häiriötä että häiriön aikana saapuneet sähköpostit ovat nyt luettavissa.     Tue, 16 Mar 2021 20:49:02 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/microsoft-exchange-palvelut-jalleen-kaytettavissa VALMISTUNUT: Hätähuolto palomuuripalvelussa / emergency maintenance https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/valmistunut-hatahuolto-palomuuripalvelussa-emergency-maintenance Suoritamme hätähuollon yhdelle palomuuriklusterille 2.3.2021 klo 00.00-01.00 välillä. Huollon yhteydessä voi ilmetä lyhyitä katkoksia palomuurin kautta kulkeviin yhteyksiin. Pahoittelemme katkoksen aiheuttamaa haittaa. -- We are performing emergency maintenance to firewalls on 2.3.2021 from 0:00 to 1:00. During this there will be a short disconnection in network connections. We apologize for any inconvenience caused.   Tue, 02 Mar 2021 01:06:22 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/valmistunut-hatahuolto-palomuuripalvelussa-emergency-maintenance Valmistunut: Huoltotyö Webhotel -palvelussa (whadv2-hki1.hosting.fi) https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/valmistunut-huoltotyo-webhotel-palvelussa-whadv2-hki1hostingfi Päivitys klo 2:15: Huolto päättynyt ja Webhotel -palvelunne on käytettävissä. Suoritamme ylimääräisen huoltotyön Webhotel -palvelimellamme whadv2-hki1.hosting.fi ensi yönä 20.2.2021 klo 00:30-02:00, jonka aikana sivustot saattavat olla tavoittamattomissa. Pahoittelemme häiriötä. Sat, 20 Feb 2021 02:23:27 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/valmistunut-huoltotyo-webhotel-palvelussa-whadv2-hki1hostingfi Häiriö yhteyspalveluissa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-yhteyspalveluissa-0 PÄIVITYS 08:15 - Häiriö on saatu korjattua, mikäli havaitsette palveluissanne vielä häiriöitä, niin ottakaa yhteyttä asiakaspalveluumme. PÄIVITYS 07:45 - Häiriön korjaustyöt ovat edelleen käynnissä. PÄIVITYS 06:15 - Häiriön korjaustyöt ovat edelleen käynnissä. Olemme havainneet häiriön runkoverkossa joka vaikuttaa yhteyspalveluihimme. Vian korjaustyöt ovat paraikaa käynnissä.  Pahoittelemme tästä aiheutunutta häiriötä. --- UPDATE 08:15 - Repairs have been completed. If you still experience problems in your services please contact our customer service UPDATE 07:45 - Repairs on this issue are still ongoing. We have discovered network incident within our services. Repairs on this issue have been started. We apologize for any inconvenience caused. Mon, 15 Feb 2021 08:16:12 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-yhteyspalveluissa-0 Häiriö sähköposti ja kalenteri palvelussa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-sahkoposti-ja-kalenteri-palvelussa PÄIVITYS 21:00: Lähtevän sähköpostin ongelma on korjattu. Kiitämme asiakkaita kärsivällisyydestä! Lähtevässä sähköpostissa on häiriötilanne. Tämä koskee ensisijaisesti sähköposti ja kalenteri -palvelun (hosted exchange) asiakkaita. Korjaamme tilannetta. Pahoittelut häiriöstä. Fri, 12 Feb 2021 21:04:10 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-sahkoposti-ja-kalenteri-palvelussa Huoltotöitä Cloud9 HKI-2 saatavuusalueella maanantain 8.2 ja perjantain 12.2 välisinä öinä https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-2-saatavuusalueella-maanantain-82-ja-perjantain-122-valisina-oina Huoltotöitä Cloud9 HKI-2 saatavuusalueella maanantain 8.2 ja perjantain 12.2 välisinä öinä Alkamisajankohta 00:00 Päättymisajankohta 06:00 Viimeistelemme Cloud9 alustan arkkitehtuurin uudistamista siirtämällä verkkopalveluita uuden arkkitehtuurin puolelle. Migraatioista aiheutuu muutaman minuutin pituisia tietoliikennekatkoksia noin 50% työkuormista. Töitä suoritetaan jokaisena yönä 00-06 välillä alkaen maanantai-tiistai yönä ja päättyen torstai-perjantai yönä. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa. --------------------------------------------------------------------- Maintenance in Cloud9 HKI-2 availability zone during Monday 8th - Friday 12th February 2021 nights Starting time 00:00 Ending time 06:00 We will be finalizing Cloud9 platform modernization by migrating network services to the new architecture platform. These migrations will cause 1-2 minute communication outages to roughly half of customer workloads. Work will be conducted during 00-06 every night starting on Monday-Tuesday night and concluding after Thursday-Friday night. We apologise for the inconvenience. Sat, 30 Jan 2021 23:42:45 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-2-saatavuusalueella-maanantain-82-ja-perjantain-122-valisina-oina Häiriö palvelinympäristössä https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-palvelinymparistossa Päivitys 04.02.2021 17:00: Olemme saaneet vikaa rajattua ja häiriö kohdistuu enää muutamaan asiakkaaseen. Päivitys 29.01.2021 12:50: Korjaustoimenpiteet jatkuvat viikonlopun yli, arviota niiden lopullisesta valmistumisesta ei vielä ole.  Päivitys 27.01.2021 14:15: Korjaustoimenpiteet jatkuvat, arviota niiden lopullisesta valmistumisesta ei vielä ole. Päivitys 26.01.2021 11:00: Korjaustoimenpiteet jatkuvat, arviota niiden lopullisesta valmistumisesta ei vielä ole. Päivitys 24.01.2021 20:45: Korjaustoimenpiteet jatkuvat. Päivitys 22.01.2021 18:00: Korjaustöitä jatketaan yli viikonlopun, työt vian korjaamiseksi tulevat jatkumaan vielä ensi viikolla. Päivitys 22.01.2021 08:00: Korjaustoimenpiteet jatkuvat, arviota niiden lopullisesta valmistumisesta ei vielä ole. Päivitys 21.01.2021 19:20: Korjaustoimenpiteet jatkuvat, arviota niiden lopullisesta valmistumisesta ei vielä ole. Päivitys 21.01.2021 09:15: Korjaustoimenpiteet jatkuvat. Tarkempaa arviota korjauksen lopullisesta valmistumisesta ei vielä ole. Päivitys 20.01.2021 17:20: Korjaustoimenpiteet jatkuvat. Tarkempaa arviota korjauksen valmistumisesta ei vielä ole. Päivitys 20.01.2021 2:15: Korjaustoimenpiteet jatkuvat. Tarkempaa arviota korjauksen valmistumisesta ei vielä ole. Päivitys 19.01.2021 15:40: Korjaustoimenpiteet jatkuvat. Päivitys 19.01.2021 13:10: Häiriön korjaus valmistuu aikaisintaan 20.1, työt tilanteen korjaamiseksi ovat kuitenkin käynnissä jatkuvasti. Päivitys 19.01.2021 12:20: Vikaa korjataan edelleen. Päivitys 19.01.2021 10:30: Korjaukset ovat edenneet mutta ovat vielä käynnissä, pahoittelemme töiden kestoa. Päivitys 19.01.2021 9:10: Vian korjaustyöt ovat edelleen käynnissä. Päivitys 19.01.2021 8:00: Vian selvitys on edelleen työn alla. Päivitys 19.01.2021 6:20: Vian korjaus etenee laitetoimittajan avustuksella. Päivitys 19.01.2021 4:50: Vian selvitys jatkuu edelleen. Päivitys 19.01.2021 3:20: Vika on rajautunut yhteen levyjärjestelmään ja aiheuttaa häiriöitä pieneen osaa palvelimia. Palvelinympäristössämme on tällä hetkellä tilapäinen häiriötilanne, huoltotoimenpiteet vikatilanteen korjaamiseksi ovat käynnissä. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa. --- Update 04.02.2021 17:00: We have managed to limit the fault and it impacts only to few customers. Update 29.01.2021 12:50: Repairs on this issue are still ongoing. Update 26.01.2021 11:00: Repairs on this issue are still ongoing. Update 24.01.2021 20:45: Repairs on this issue are still ongoing. Update 22.01.2021 8:00: Repairs on this issue are still ongoing. Unfortunately, there is no more specific estimate available when the repairs are finished. Update 21.01.2021 9:15: Repairs on this issue are still ongoing. Update 20.01.2021 2:15: Root cause has been identified to single data storage system.  Repairs on this issue are still ongoing. Unfortunately, there is no more specific estimate available when the repairs are finished. There is currently a disturbance occurring in our server services, This issue is being attended. We apologize for any inconvenience. Thu, 04 Feb 2021 17:00:49 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-palvelinymparistossa Tietoliikennehuolto Cloud9 HKI-2 saatavuusalueella / Maintenance in Cloud9 HKI-2 availability zone 14.1.2021 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/tietoliikennehuolto-cloud9-hki-2-saatavuusalueella-maintenance-cloud9-hki-2-availability Suoritamme tietoliikennepalveluiden huoltoa Cloud9 HKI-2 saatavuusalueella. Työt voivat aiheuttaa muutamille asiakkaille lyhyitä tietoliikennekatkoksia. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa ja toivotamme kaikille huoletonta vuodenvaihdetta.   We will be performing maintenance on communication services in Cloud9 HKI-2 availability zone. This work may cause brief communication outages to some customers. We apologize for the inconvenience and wish everyone a trouble-free new year. Wed, 23 Dec 2020 12:51:04 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/tietoliikennehuolto-cloud9-hki-2-saatavuusalueella-maintenance-cloud9-hki-2-availability Korjattu: HÄIRIÖ OSASSA CLOUD 9 -PALVELUA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-cloud-9-palvelua Päivitys 16:30: Vika on saatu korjattua. Havaitsimme vikatilanteen pienessä osassa INcloud 9 -palvelua. Selvitämme häiriötä. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa. === Update 16:30: The issue has now been fixed. We had discovered an issue that caused problems for a small part of our Cloud 9-service. We are investigating problem. We apologize for any inconvenience Fri, 25 Dec 2020 16:40:29 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-cloud-9-palvelua Hätähuolto verkossa 4.12.2020 klo 0 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hatahuolto-verkossa-4122020-klo-0 Suoritamme hätähuollon yhden Helsingin laitesalimme verkossa. Huolto aiheuttaa häiriön pieneen osaan asiakkaita. Pahoittelemme huollosta aiheutuvaa haittaa. Thu, 03 Dec 2020 16:44:28 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hatahuolto-verkossa-4122020-klo-0 Korjattu: Häiriö Sähköposti ja kalenteri palvelussa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-sahkoposti-ja-kalenteri-palvelussa PÄIVITYS 11:00: Häiriö on saatu korjattu ja palvelut palautettu. Mikäli vielä havaitset ongelmia, olethan yhteydessä asiakastukeemme asiasta. Pahoittelut vielä aiheutuneesta haitasta. PÄIVITYS 10:45: Häiriöön on tehty korjaus toimenpiteitä ja seuraamme tilannetta. Olemme havainneet laajavaikutteisen häiriön Sähköposti ja kalenteri palvelussa. Vikatilanne vaikuttaa osaan Sähköposti ja kalenteri palvelun käyttäjiin. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa.   Update 11:00: The issue has now been fixed. We have discovered a major incident within our "Sähköposti ja kalenteri" service. We apologize for any inconvenience. Wed, 02 Dec 2020 11:22:23 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-sahkoposti-ja-kalenteri-palvelussa Ylimääräinen huolto Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella / Additional maintenance in Cloud9 HKI-1 availability zone https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ylimaarainen-huolto-cloud9-hki-1-saatavuusalueella-additional-maintenance-cloud9-hki-1 Ylimääräinen huolto Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella 2.12.2020 Alkamisajankohta Ke 2.12.2020 - 00:00 Päättymisajankohta Ke 2.12.2020 - 06:00 Suoritamme tietoliikennepalveluiden huoltoa Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella. Töiden perusteena on verkon vakauttaminen 12.11.2020 tietoliikennehäiriöstä. Aiemman tietoliikennehäiriön takia, osalla asiakkaistamme on edelleen ollut puutteita verkon itsepalvelutoiminnallisuuksissa. Töiden odotetaan näkyvän asiakkaille tietoliikenteen lyhyinä katkoksina. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa ja toivotamme kaikille huoletonta vuodenvaihdetta. --------------------------------------------------------------------- Additional maintenance in Cloud9 HKI-1 availability zone 2.12.2020 Starting time Wed 2.12.2020 - 00:00 Ending time Wed 2.12.2020 - 06:00 We will be performing maintenance on communication services in Cloud9 HKI-1 availability zone. Action is required to stabilize the network following 12.11.2020 disruption. Due to prior network disruption some of our clients are still experiencing limited self-service capability issues. Network performance is expected to experience few brief degradations during this maintenance. We apologize for the inconvenience and want to wish everybody an uneventful holiday season. Wed, 18 Nov 2020 12:28:14 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ylimaarainen-huolto-cloud9-hki-1-saatavuusalueella-additional-maintenance-cloud9-hki-1 Ylimääräinen huolto S1 ja S2 konesaliverkoissa / Additional maintenance in S1 and S2 datacenter networks https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ylimaarainen-huolto-s1-ja-s2-konesaliverkoissa-additional-maintenance-s1-and-s2 Ylimääräinen huolto S1 ja S2 konesaliverkoissa 2.12.2020 Alkamisajankohta Ke 2.12.2020 - 00:00 Päättymisajankohta Ke 2.12.2020 - 06:00 Suoritamme S1 ja S2 tilojen konesaliverkkojen elinkaarihallinnan mukaisia laitevaihtoja. Asiakaskohtaisesta ratkaisusta riippuen töistä aiheutuu muutamia 5min katkoksia tai yksi tunnin pituinen katkos. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa. Nämä työt saattavat loppuun 12.11.2020 aloitetut elinkaarihallinnan toimenpiteet. --------------------------------------------------------------------- Additional maintenance in S1 and S2 datacenter networks 2.12.2020 Starting time Wed 2.12.2020 - 00:00 Ending time Wed 2.12.2020 - 06:00 We will be performing lifecycle management related datacenter networking equipment replacement actions in our S1 and S2 facilities. The impact varies according to customer specific solutions between a few 5 minute disruptions and a single 1 hour disruption. We apologise for the inconvenience. This maintenance will complete lifecycle management actions that were initiated on 12.11.2020 Wed, 18 Nov 2020 14:09:38 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ylimaarainen-huolto-s1-ja-s2-konesaliverkoissa-additional-maintenance-s1-and-s2 Osa tietoliikenteen muutoksista ei aktivoidu Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella / Some networking changes are not activated in Cloud9 HKI-1 availability zone https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/osa-tietoliikenteen-muutoksista-ei-aktivoidu-cloud9-hki-1-saatavuusalueella-some Merkittävä osa Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella tehtävistä tietoliikenteen muutoksista ei tällä hetkellä aktivoidu. Häiriö ilmenee esimerkiksi vasta luodun instanssin tietoliikennehäiriönä muihin samassa verkossa oleviin instansseihin. Työskentelemme häiriön korjaamiseksi. Pyydämme tekemään aktivoitumatta jääneistä muutoksista vikailmoituksen. A significant part of networking changes in Cloud9 HKI-1 availability zone are not activating currently. For example, a newly created instance may not be able to communicate with other instances in the same network. We are working to resolve this issue and ask our customers to open a support ticket in case they encounter this issue. Tue, 19 Jan 2021 08:53:25 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/osa-tietoliikenteen-muutoksista-ei-aktivoidu-cloud9-hki-1-saatavuusalueella-some Korjattu: Häiriö Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella - Disruption in Cloud9 HKI-1 availability zone https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-cloud9-hki-1-saatavuusalueella-disruption-cloud9-hki-1-availability-zone Cloud9 HKI-1 saatavuusalueen Internet-yhteyksissä häiriö. Vika alkanut noin klo 03:00 ja sen piirissä on valtaosa tietoliikenteestä Internetin suuntaan. Korjaamme vikaa parhaillaan ja pahoittelemme siitä aiheutuvaa haittaa. HKI-2 saatavuusalueen yhteydet toimivat normaalisti. Disruption in Cloud9 HKI-1 availability zone Internet-bound connections. Disruption started at around 03:00 and affects the majority of Internet connectivity in HKI-1 AZ. We are working to restore connectivity and apologise for the inconvenience. HKI-2 services are unaffected. PÄIVITYS 07:20 - Vian selvitys jatkuu paraikaa. /  The issue and repairs on it are still ongoing. PÄIVITYS 8:38 - Vian selvitys/korjaus jatkuu paraikaa. Osa palveluista on jo saatu korjattua /  The issue and repairs on it are still ongoing. Some of the services have already been repaired.  PÄIVITYS 9:29  - Vian selvitys/korjaus jatkuu paraikaa. Osa palveluista on jo saatu korjattua /  The issue and repairs on it are still ongoing. Some of the services have already been repaired.  PÄIVITYS 10:28  - Vian selvitys/korjaus jatkuu paraikaa. Suurin osa palveluista on jo saatu korjattua /  The issue and repairs on it are still ongoing. Most of the services have already been repaired.    Vika on saatu korjattu ja palvelut palautettu. Mikäli vielä havaitset ongelmia, olethan yhteydessä asiakastukeen asiasta. Pahoittelut vielä aiheutuneesta haitasta.   The problem is resolved and services up and running as normal. If you still find some problem, please contact our support for future investigation. Apologise for the inconvenience. Thu, 12 Nov 2020 11:24:37 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-cloud9-hki-1-saatavuusalueella-disruption-cloud9-hki-1-availability-zone Huoltotöitä S1 ja S2 konesaliverkoissa / Maintenance in S1 and S2 datacenter networks https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-s1-ja-s2-konesaliverkoissa-maintenance-s1-and-s2-datacenter-networks Huoltotöitä S1 ja S2 konesaliverkoissa 12.11.2020 Alkamisajankohta To 12.11.2020 - 00:00 Päättymisajankohta To 12.11.2020 - 06:00 Suoritamme S1 ja S2 tilojen konesaliverkkojen elinkaarihallinnan mukaisia laitevaihtoja. Asiakaskohtaisesta ratkaisusta riippuen töistä aiheutuu muutamia 5min katkoksia tai yksi tunnin pituinen katkos. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa. --------------------------------------------------------------------- Maintenance in S1 and S2 datacenter networks 12.11.2020 Starting time Thu 12.11.2020 - 00:00 Ending time Thu 12.11.2020 - 06:00 We will be performing lifecycle management related datacenter networking equipment replacement activities in our S1 and S2 facilities. The impact varies according to customer specific solutions between a few 5 minute disruptions and a single 1 hour disruption. We apologise for the inconvenience. Tue, 03 Nov 2020 03:06:53 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-s1-ja-s2-konesaliverkoissa-maintenance-s1-and-s2-datacenter-networks Huoltotöitä Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella / Maintenance in Cloud9 HKI-1 availability zone https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-1-saatavuusalueella-maintenance-cloud9-hki-1-availability-zone-0 Huoltotöitä Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella 11.11.2020 Alkamisajankohta Ke 11.11.2020 - 00:00 Päättymisajankohta Ke 11.11.2020 - 06:00 Viimeistelemme Cloud9 alustan arkkitehtuurin uudistamista migratoimalla viimeisiä asiakastyökuormia uuden arkkitehtuurin puolelle. Migraatioista aiheutuu lyhyitä katkoksia muutamille asiakaskuormille. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa. --------------------------------------------------------------------- Maintenance in Cloud9 HKI-1 availability zone 11.11.2020 Starting time Wed 11.11.2020 - 00:00 Ending time Wed 11.11.2020 - 06:00 We will be finalizing Cloud9 platform modernization by migrating the remaining customer workloads to the new architecture platform. Migrations will cause brief downtime to a limited set of customer workloads. We apologise for the inconvenience. Tue, 03 Nov 2020 02:09:21 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-1-saatavuusalueella-maintenance-cloud9-hki-1-availability-zone-0 KORJATTU: Häiriö Inlan/inwatch-valvontapalvelussa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-inlaninwatch-valvontapalvelussa Havaitsimme häiriön inlan/inwatch -valvontapalvelussa. Häiriö vaikutti valvomon näkymään, asiakkaiden inlan-valvontapalvelut ovat muuten toimineet normaalisti häiriön ajan. Valvomon puolen häiriö on korjattu kello 00:59 mennessä ja tilanne on normaali. Pahoittelemme häiriötä! Wed, 11 Nov 2020 02:33:21 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-inlaninwatch-valvontapalvelussa Huoltotöitä Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella / Maintenance in Cloud9 HKI-1 availability zone https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-1-saatavuusalueella-maintenance-cloud9-hki-1-availability-zone Huoltotöitä Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella 10.11.2020 Alkamisajankohta Ti 10.11.2020 - 00:00 Päättymisajankohta Ti 10.11.2020 - 06:00 Suoritamme yleisen palvelutuotannon sekä Webhosting työkuormien migraatioita Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella. Töistä aiheutuu ajoittaisia katkoksia palveluihin. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa. --------------------------------------------------------------------- Maintenance in Cloud9 HKI-1 availability zone 10.11.2020 Starting time Tue 10.11.2020 - 00:00 Ending time Tue 10.11.2020 - 06:00 We will performing workload migrations in Cloud9 HKI-1 availability zone. Common services and Webhosting service availability will be impacted during the migration. We apologise for the inconvenience.   Tue, 03 Nov 2020 02:06:22 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-1-saatavuusalueella-maintenance-cloud9-hki-1-availability-zone Verkkohäiriö osassa konesaliverkkoja https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/verkkohairio-osassa-konesaliverkkoja   PÄIVITYS 15:10 Vikatilanne on korjattu, mikäli havaitsette palveluissanne vielä häiriöitä, niin voitte ottaa yhteyttä asiakaspalveluunne PÄIVITYS: 13:00: Verkon osalta häiriö on nyt korjattu, selvitys jatkuu vielä yksittäisten palveluiden osalta PÄIVITYS: 11:55: Häiriöitä esiintyy edelleen ja selvitys on vielä käynnissä PÄIVITYS: 11:00: Häiriö on saatu suurimmaksi osaksi korjattua, mutta yksittäisillä asiakkailla saattaa vielä esiintyä häiriöitä PÄIVITYS 10:15: Korjaus on edennyt ja osa häiriöistä on jo poistunut PÄIVITYS 9:40: Korjaustoimenpiteet etenevät PÄIVITYS 9:00: Häiriön tutkiminen jatkuu   Olemme havainneet laajavaikutteisen häiriön palveluissamme.   Vikatilanteen laajuutta selvitetään.     Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa.   ===   Update 15:10 The Network incident has been repaired at 12:10, if you still experience problems in your services please contact our customer service We have discovered a major incident within our services.   The impact of the fault is currently under evaluation.     We apologize for any inconvenience. Wed, 11 Nov 2020 10:01:10 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/verkkohairio-osassa-konesaliverkkoja Verkkohäiriö pienessä osassa konesaliverkkoja. https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/verkkohairio-pienessa-osassa-konesaliverkkoja Hyvä asiakas.   Havaitsimme 1.11.2020 klo:20:00 verkkohäiriön osassa konesaliverkkoa.  Ongelma korjattiin reitittämällä liikenne toista kautta.   Häiriö päätty 22:00.    Pahoittelut tästä aiheutuneesta vaivasta!  Mon, 02 Nov 2020 11:08:00 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/verkkohairio-pienessa-osassa-konesaliverkkoja Ongelmia sähköpostin lähettämisessä sivutiloista https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ongelmia-sahkopostin-lahettamisessa-sivutiloista Olemme havainneet häiriön joka estää sähköpostin lähetyksen pienestä osasta Webhotel Pro-sivutiloistamme. Vian syy on selvillä ja tällä hetkellä korjauksessa, pahoittelemme tästä aiheutunutta häiriötä! Päivitys 18:30 - Häiriö ei enää vaikuta palveluidemme toimintaan mutta korjaustyöt jatkuvat edelleen. Päivitys 22:00 - Häiriön juurisyy on korjattu. Fri, 30 Oct 2020 22:22:03 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ongelmia-sahkopostin-lahettamisessa-sivutiloista Huoltotöitä Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella 15.10.2020 - Maintenance in Cloud9 HKI-1 availability zone https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-1-saatavuusalueella-15102020-maintenance-cloud9-hki-1 Huoltotöitä Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella 15.10.2020 Alkamisajankohta To 15.10.2020 - 00:00 Päättymisajankohta To 15.10.2020 - 06:00 Suoritamme ohjelmistopäivityksiä Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella. Töistä ei odoteta aiheutuvan häiriöitä asiakkaille. --------------------------------------------------------------------- Maintenance in Cloud9 HKI-1 availability zone Starting time Thu 15.10.2020 - 00:00 Ending time Thu 15.10.2020 - 06:00 We will performing software updates Cloud9 HKI-1 availability zone. We do not expect any disruptions to customer workloads. Thu, 17 Sep 2020 17:57:17 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-1-saatavuusalueella-15102020-maintenance-cloud9-hki-1 Huoltotöitä Cloud9 HKI-2 saatavuusalueella 13.10.2020 - Maintenance in Cloud9 HKI-2 availability zone https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-2-saatavuusalueella-13102020-maintenance-cloud9-hki-2 Huoltotöitä Cloud9 HKI-2 saatavuusalueella 13.10.2020 Alkamisajankohta Ti 13.10.2020 - 00:00 Päättymisajankohta Ti 13.10.2020 - 06:00 Suoritamme ohjelmistopäivityksiä Cloud9 HKI-2 saatavuusalueella. Töistä ei odoteta aiheutuvan häiriöitä asiakkaille. --------------------------------------------------------------------- Maintenance in Cloud9 HKI-2 availability zone Starting time Tue 13.10.2020 - 00:00 Ending time Tue 13.10.2020 - 06:00 We will performing software updates in Cloud9 HKI-2 availability zone. We do not expect any disruptions to customer workloads.   Thu, 17 Sep 2020 17:55:32 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-2-saatavuusalueella-13102020-maintenance-cloud9-hki-2 Korjattu: IRC-palvelussa häiriö https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-irc-palvelussa-hairio Palvelimella irc.nebula.fi havaittin ongelma josta johtuen palvelimen tarjoama IRC-palvelu on tavoittamattomissa. Palvelimen korjaus on parhaillaan käynnissä. PÄIVITYS 17:45: Tapaus on vielä korjattavana, arvoitu korjaus noin 19:00. PÄIVITYS 18:55: Vika on korjattu. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa. Tue, 08 Sep 2020 18:59:11 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-irc-palvelussa-hairio Tiketöintijärjestelmän päivitys lauantaina 5.9.2020 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/tiketointijarjestelman-paivitys-lauantaina-592020 Päivitämme nykyisen tiketöintijärjestelmän lauantaina 5.9.2020 aamuyöstä. Palvelu ajetaan alas perjantaina 4.9. klo 23:30 ja se alustavasti saadaan takaisin käyttökuntoon aamulla klo 07:30.  my.nebula.fi ei siis ole käytettävissä aikavälillä pe 4.9. klo 23:30 – la 5.9. klo 07:30. Samoin sähköpostinkäsittelyssä on viivettä kyseisenä ajankohtana.    Our current ticketing system will be upgraded on the night of Saturday the 5th of September. The service will be shut down on Friday at half past 11 pm and it should be up and running again on Saturday at half past 7 am.  my.nebula.fi will be down between Friday 4.9. 11:30 pm and Saturday 5.9. 07:30 pm. Also email processing will have a delay during that time.  Fri, 04 Sep 2020 11:44:41 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/tiketointijarjestelman-paivitys-lauantaina-592020 Runkoverkon huolto/muutostyö 20-21.8 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/runkoverkon-huoltomuutostyo-20-218 Helsinki alueella tehdään raidemetron rakennustöitä ja tästä johtuen runkoverkon yhteyksiin tehdään huolto/muutostöitä torstai-perjantai 20-21.8 välisenä yönä. Tällä saattaa olla hetkellisiä vaikutuksia verkon toimivuuteen. Huolto/muutostyö aloitetaan 20.8 kello 22:00. Tämä koskee kaikkia asiakkaita. Mikäli yhteyspalvelussa ilmenee häiriöitä vielä huoltotöiden päättymisen jälkeen, pyydämme teitä olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme.     Due to raidemetro work in Helsinki, we will be performing network maintenance on Thursday-Friday night 20-21.8.2020 with start at 20.8 22:00. Network connections may have short unavailability periods. This will affect all customers. If there is any disturbances in our communication services after the maintenance period, please contact our customer service.     Pahoitelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa. We apologize for any inconvenience. Wed, 19 Aug 2020 16:16:10 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/runkoverkon-huoltomuutostyo-20-218 KORJATTU: HÄIRIÖ OSASSA INCLOUD9-PALVELUA 25.07.2020 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-incloud9-palvelua-25072020 Olemme havainneet vikatilanteen pienessä osassa INcloud 9 -palvelua. Korjaustoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa. == We have discovered an issue that causes problems for a small part of our INCloud 9 services. Resolving the issue is still ongoing. We apologize for any inconvenience caused. Sat, 25 Jul 2020 03:58:22 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-incloud9-palvelua-25072020 KORJATTU: Häiriö sähköpostin lähetyksessä Webhotel Pro -alustassa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-sahkopostin-lahetyksessa-webhotel-pro-alustassa Olemme havainneet häiriön sähköpostin lähetyksessä Webhotel Pro -alustassa. EDIT: Vika on korjattu. Pahoittelemme häiriötä! Tue, 14 Jul 2020 12:51:51 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-sahkopostin-lahetyksessa-webhotel-pro-alustassa HUOLTOTÖITÄ WEBHOTELLIALUSTOISSA / MAINTENANCE IN WEBHOTEL PLATFORMS https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-webhotellialustoissa-maintenance-webhotel-platforms Suoritamme huoltokatkon Webhotellialustoillamme. Huollon aikana osa Webhotellipalveluista saattavat olla hetkellisesti saavuttamattomissa. Maintenance in our Webhosting platforms. During maintenance, some Webhotel services might be temporarily inaccessible.  Thu, 09 Jul 2020 14:20:38 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-webhotellialustoissa-maintenance-webhotel-platforms KORJATTU: Häiriö valvontapalvelussa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-valvontapalvelussa-0 Valvontapalvelussamme on havaittu häiriö, joka vaikuttaa osaan valvottavista kohteista. Tutkimme tilannetta.   10:40 päivitys, valvonta toimii jälleen normaalisti. Sat, 11 Jul 2020 11:55:16 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-valvontapalvelussa-0 Häiriö Cloud9 hallintarajapinnassa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-cloud9-hallintarajapinnassa Olemme havainneet häiriön Cloud 9-pilvipalvelumme hallinnassa. Tilanne ei vaikuta olemassaolevaan kapasiteettiin tai mutta näiden hallintapaneeli tai muut hallintamenetelmät voivat olla saavuttamattomissa. Vian korjaustoimenpiteet ovat käynnissä.  PÄIVITYS 14:10 - Tilanne on palautumassa ja rajapinnat ovat toiminnassa, hitautta kapasiteetin hallintaominaisuuksissa voi kuitenkin vielä esiintyä. Hallintarajapinnat saatiin täysin toimintaan perjantaina klo 20. Häiriön vuoksi osa virtuaaliverkoista on saattanut päätyä tilaan, jossa ne eivät toimi oikein. Mikäli huomaatte tästä johtuvia häiriöitä verkkoyhteyksissä, niin olettehan meihin välittömästi yhteydessä. --- We have noted a fault in our Cloud 9-service management. The issue does not affect already running instances, but the control panel might be unreachable. We are currently fixing the issue. UPDATE 14:10 - The issue is currently recovering and the control interfaces are now responding, there might still be some slowness in the response of the control panel. The control panel were fully operational on Friday at 8pm. Due to the issue, some virtual networks may have ended up in a state where they are not working properly. If you notice any issues in the network connection, please contact us immediately. Mon, 29 Jun 2020 10:34:21 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-cloud9-hallintarajapinnassa Korjattu: Häiriötilanne runkoverkossamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-runkoverkossamme-0 Olemme havainneet häiriötilanteen asiakasyhteyksissämme hetki sitten, korjaus- sekä selvitystyöt tilanteen korjaamiseksi ovat käynnissä. PÄIVITYS 01:15 - Vika on paikallistettu, korjaustyöt ovat tällä erää edelleen käynnissä. PÄIVITYS 02:35 - Vika on korjattu ja yhteydet palautuneet. Jos havaitsette yhteyksissänne häiriön jäljiltä, käynnistättehän ensisijaisesti laitteistonne uudelleen. Jos ongelma edelleen jatkuu, olkaa yhteydessä asiakaspalveluumme. Kiitos kärsivällisyydestänne! -- We have noticed an issue in our backbone network, the work to identify and fix the issue are currently ongoing. UPDATE 01:15 - We have located the source of the issue and are working on the fix. UPDATE 02:35 - The issue has been fixed and the the network is working normally. If you still have issues after this, please reboot your networking equipment. If the issue remains, contact our customer support. Thank you for your patience! Sun, 21 Jun 2020 02:44:17 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-runkoverkossamme-0 KORJATTU: Laajavaikutteinen verkko häiriötilanne konesalissa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-laajavaikutteinen-verkko-hairiotilanne-konesalissa PÄIVITYS 15:52: Häiriö on korjattu. PÄIVITYS 14:45 : Korjaukset ovat edelleen käynnissä. PÄIVITYS 13:45 : Korjaukset ovat edelleen käynnissä. PÄIVITYS 12:15 : Suurin osa vian piiriin kuuluneista verkkoyhteyksistä on palautunut, mutta korjaustoimenpiteet jatkuvat edelleen PÄIVITYS 11:15 : Korjaustoimenpiteet etenevä PÄIVITYS: 10:15 : Korjaukset ovat edelleen käynnissä. PÄIVITYS: 09:25 : Korjaukset ovat edelleen käynnissä.   Arvoisa asiakkaamme,   Olemme havainneet laajan verkkohäiriön konesalissa. Asiaa tutkitaan parhaillaan ja korjaustoimet on aloitettu. Valitettavasti korjausaikataulua ei ole tällä hetkellä.   Pahoittelut häiriöstä aiheutuvaa vaivaa.   ----------------------------------------- UPDATE 15:52: The issue is now resolved. UPDATE 14:45 : Repairs are still ongoing. UPDATE 13:45 : Repairs are still ongoing. UPDATE 12:15 : Most of the network connections affected by the failure have been restored, but remedial action is still ongoing UPDATE 11:15 : Remedies are progressing UPDATE 10:15 : Repairs are still ongoing. UPDATE 09:25 : Repairs are still ongoing.   Dear customer,   We have detected a widespread network outage. An investigation and remedial action has been initiated, but the corrective schedule cannot be assessed at this time.   We apologize for the inconvenience.   Sat, 13 Jun 2020 15:53:58 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-laajavaikutteinen-verkko-hairiotilanne-konesalissa Huoltotöitä Cloud9 alustassa 11.06 / Maintenance in Cloud9 service platform. https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-alustassa-1106-maintenance-cloud9-service-platform Huoltotöitä Cloud9 alustassa 11.06.2020 Alkamisajankohta To 11.06.2020 - 00:00 Päättymisajankohta To 11.06.2020 - 03:00 Suoritamme ohjelmistopäivityksiä Cloud9 alustaan. Töistä ei odoteta aiheutuvan häiriöitä asiakkaille. --------------------------------------------------------------------- Maintenance in Cloud9 service platform. Starting time Thu 11.06.2020 - 00:00 Ending time Thu 11.06.2020 - 03:00 We will performing software updates to Cloud9 platform. We do not expect any disruptions to customer workloads. Mon, 08 Jun 2020 12:42:39 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-alustassa-1106-maintenance-cloud9-service-platform KORJATTU: HÄIRIÖ OSASSA INCLOUD9-PALVELUA 10.6 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-incloud9-palvelua-106 Olemme havainneet vikatilanteen pienessä osassa INcloud 9 -palvelua. Korjaustoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa. == We have discovered an issue that causes problems for a small part of our INCloud 9 services. Resolving the issue is still ongoing. We apologize for any inconvenience caused. Wed, 10 Jun 2020 03:45:18 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-incloud9-palvelua-106 Huoltotöitä Cloud9 alustassa 9.6. / Maintenance in Cloud9 service platform https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-alustassa-96-maintenance-cloud9-service-platform Huoltotöitä Cloud9 alustassa 09.06.2020 Alkamisajankohta Ti 09.06.2020 - 00:00 Päättymisajankohta Ti 09.06.2020 - 03:00 Suoritamme ohjelmistopäivityksiä Cloud9 alustaan. Töistä ei odoteta aiheutuvan häiriöitä asiakkaille. --------------------------------------------------------------------- Maintenance in Cloud9 service platform. Starting time Tue 09.06.2020 - 00:00 Ending time Tue 09.06.2020 - 03:00 We will performing software updates to Cloud9 platform. We do not expect any disruptions to customer workloads.   Mon, 08 Jun 2020 12:40:54 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-alustassa-96-maintenance-cloud9-service-platform HÄIRIÖ TELIA INMICS-NEBULAN VALVOMON PUHELINLINJASSA 30.5 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-telia-inmics-nebulan-valvomon-puhelinlinjassa-305 Päivitys klo 15:40: Valvomon puhelinlinjan häiriö on korjattu. --- Olemme havainneet vian Telia Inmics-Nebulan valvomon puhelinlinjassa. Valvomomme puhelinlinja ei ole tällähetkellä toiminnassa,vikaa selvitetään. Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa. Sat, 30 May 2020 15:42:26 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-telia-inmics-nebulan-valvomon-puhelinlinjassa-305 Häiriö Telia Inmics-Nebulan runkoverkossa 25.5 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-telia-inmics-nebulan-runkoverkossa-255 PÄIVITYS 13:05 - Runkoverkon vika on korjattu 12:55. Olemme havainneet vian runkoverkossamme joka alustavasti vaikutti kaikkiin palveluihimme. Vian vaikutus on tällä hetkellä jo saatu minimoitua ja vian tarkempi syy on selvityksessä. Kiitämme asiakkaitamme kärsivällisyydestänne! --- UPDATE 13:05 - The fault in the backbone has been fixed at 12:55. We have noticed a fault in our backbone network which affected all our services briefly. We have already mitigated the effects and are looking further into the root cause of the fault. Thank you for your patience! Mon, 25 May 2020 13:10:32 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-telia-inmics-nebulan-runkoverkossa-255 Huoltotöitä Cloud9 alustassa 13.5 sekä 14.5. https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-alustassa-135-seka-145 Suoritamme ohjelmistopäivityksiä Cloud9 alustaan kahtena perättäisenä yönä. Töistä ei odoteta aiheutuvan häiriöitä asiakkaille. Töitä tehdään vain HKI-2 saatavuusalueella. Alkamisajankohta Ke 13.05.2020 - 00:00 Päättymisajankohta Ke 13.05.2020 - 03:00 Alkamisajankohta To 14.05.2020 - 00:00 Päättymisajankohta To 14.05.2020 - 03:00 --------------------------------------------------------------------- Maintenance in Cloud9 service platform. We will be performing software updates to Cloud9 platform for two consecutive nights. We do not expect any disruptions to customer workloads. Work will only affect HKI-2 availability zone. Starting time Wed 13.05.2020 - 00:00 Ending time Wed 13.05.2020 - 03:00 Starting time Thu 14.05.2020 - 00:00 Ending time Thu 14.05.2020 - 03:00 Mon, 25 May 2020 13:13:23 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-alustassa-135-seka-145 HUOLTOTÖITÄ KONESALIEN YHTEYKSIIN 12.5 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-konesalien-yhteyksiin-125 Päivitys 14.4.2020 Ensi yölle suunniteltu huolto on siirretty (15.4.2020 klo 00:00 - 06:00.) ja uudesta ajankohdasta ilmoitetaan myöhemmin. Update 14.4.2020 Please be advised that the network maintenance originally scheduled for 15.4.2020 00:00 - 06:00 (EET) is postponed. Details of the rescheduled maintenance will be communicated later -- Suoritamme huoltotöitä konesaliemme yhteyksiin kuukausittaisessa huoltoikkunassamme 15.4.2020 klo 00:00 - 06:00. Huollon aikana osassa yhteyksissä voi ilmetä lyhyitä katkoksia. We are performing network maintenance in our data center during out monthly maintenance window 15.4.2020 00:00 - 06:00 (EET). There might be short interruptions in connections during maintenance. Update 20.4.2020 Suoritamme huoltotöitä konesaliemme yhteyksiin kuukausittaisessa huoltoikkunassamme 12.5.2020 klo 00:00 - 06:00. Huollon aikana osassa yhteyksissä voi ilmetä lyhyitä katkoksia.   We are performing network maintenance in our data center during out monthly maintenance window 12.5.2020 00:00 - 06:00 (EET). There might be short interruptions in connections during maintenance. Update 12.5.2020 Huolto päättyi noin 2:40. Maintenance ended about 2:40am. Tue, 12 May 2020 05:28:39 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-konesalien-yhteyksiin-125 Vikatilanne Telian verkossa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/vikatilanne-telian-verkossa Olemme havainneet laajan verkkovian joka vaikuttaa Telian verkkoihin. Ongelman korjaustyöt ovat aloitettu. Ajantasaisimmat tiedot viasta saatte suoraan Telian vikailmoituksesta osoitteesta https://www.telia.fi/asiakastuki/hairiotiedote?id=sabre_187244176. There is currently major disturbances occuring in Telia communications networks. This issue is being attended. Telia is also updating their own notification of the issue in the link above. Update: 19:45 Vikatilanne on suurimmalta osin selvitetty, sen vaikutus saattaa yksittäisille asiakkaille vielä näkyä Telian nimipalvelimilla mutta tämä on paraikaa tarkastettavana. The issue is nearly solved but small effects from the issue might still be visible to a small part of Telia nameserver users, this is currently being rectified.  Update: 15:50 Telia on päivittänyt tiedotettaan ja yhteydet alkavat jälleen palautumaan, tiedotamme aiheesta tarkemmin töiden edetessä. Telia has updated their notification on the issue and the network is recovering. We will report more about the issue as the repairs progress. Sat, 25 Apr 2020 19:53:16 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/vikatilanne-telian-verkossa Huoltotöitä Cloud9 alustassa 23.04.2020 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-alustassa-23042020 Huoltotöitä Cloud9 alustassa. Alkamisajankohta To 23.04.2020 - 23:00 Päättymisajankohta Pe 24.04.2020 - 02:00 Huollamme muutamia Cloud9 alustan palvelimia. Huollossa vaihdetaan komponentteja palvelun laadun varmistamiseksi. Töistä ei odoteta aiheutuvan häiriöitä asiakkaille. Töitä tehdään sekä HKI-1 että HKI-2 saatavuusalueilla. Huoltotyö päättyi 00:15. --------------------------------------------------------------------- Maintenance in Cloud9 service platform. Starting time Thu 23.04.2020 - 23:00 Ending time Fri 24.04.2020 - 02:00 We will be performing maintenance on a few Cloud9 platform servers. The work consists of changing server components to ensure service quality. We do not expect any disruptions to customer workloads. Work will affect both HKI-1 and HKI-2 availability zones. Maintenance ended at 00:15. Fri, 24 Apr 2020 00:24:26 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-alustassa-23042020 INCloud9 palvelun häiriö / INCloud9 service disturbance 14.4.2020 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/incloud9-palvelun-hairio-incloud9-service-disturbance-1442020 Hyvä asiakkaamme,  INCloud9 palvelussa oli pienimuotoinen häiriö 14.04.2020 aikana. Häiriö esiintyi kello 09:20 - 09:41 välillä ja sen piirissä oli pieni määrä asiakkaiden volyymeja. Häiriön aiheutti konfiguraatiovirhe levyjärjestelmässä. Konfiguraatiovirhe johtui kapasiteetin käyttöönotossa tapahtuneesta inhimillisestä virheestä. Lisäämme automaatiota levyjärjestelmien käyttöönottoon. Automaatiolla estetään vastaavan tilanteen tapahtuminen tulevaisuudessa. Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa. -- Dear customer, INCloud9 service platform experienced a minor service disturbance on April 14th 2020 between 09:20 - 09:41 hours. This disturbance affected small quantity of client volumes. The disturbance was caused by configuration error in storage system. Configuration error was caused by human error while commissioning new capacity. We will add automation to storage capacity commissioning. With automation we will prevent similar incidents in future. We apologize for the inconvenience.   Tue, 14 Apr 2020 14:20:17 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/incloud9-palvelun-hairio-incloud9-service-disturbance-1442020 Vikatilanne Telian runkoverkossa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/vikatilanne-telian-runkoverkossa Runkoverkon toiminnassa on havaittu häiriö joka aiheuttaa ongelmia pääasiassa 4G-yhteyksien toimintaan, korjaamme häiriötä paraikaa. Päivitys 01:30 - Runkoverkon vikatilanne on korjattu ja yhteydet palautuneet. Jatkamme normaalia valvontaa ja olemme tarvittaessa asiakkaisiin tarkemmin yhteydessä tapaukseen liittyen. Kiitos kärsivällisyydestänne! Sun, 05 Apr 2020 02:16:06 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/vikatilanne-telian-runkoverkossa Sähköposti ja Kalenteri -palvelun päivittäminen jatkuu https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/sahkoposti-ja-kalenteri-palvelun-paivittaminen-jatkuu Jatkamme aiemman ilmoituksemme (https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/sahkoposti-ja-kalenteri-palvelu-paivittyy) mukaisesti palvelumme päivittämistä. Muutokset palveluun tehdään taustalla eikä muutosten pitäisi vaikuttaa asiakasyhteyksiin.  On kuitenkin mahdollista, että muutokset osuvat sellaiseen aikaan, että olet käyttämässä postilaatikkoasi. Käyttäessäsi Microsoft Outlook sähköpostiohjelmaa saat tässä tapauksessa ilmoituksen, joka kehottaa käynnistämään ohjelman uudelleen. Käyttäessäsi muutoksen aikana selainpohjaista sähköpostia tai yhteystapasi on IMAP(S). Kirjautuminen sähköpostipalveluun tulee tällöin tehdä uudestaan sähköpostipalveluiden toiminnan palauttamiseksi. Näissä tapauksissa käytättävän sovelluksen pitäisi ilmoittaa sinulle asiasta. Mitään asetusmuutoksia käytössä oleviin sähköpostisovelluksiin ei muutoksen yhteydessä tarvitse asiakkaiden laitteisiin tehdä. Tavoitteenamme on saada palvelun muutokset toteutettua toukokuun puoliväliin mennessä. Mikäli sinulle herää kysymyksiä palvelun päivittymiseen liittyen, olethan yhteydessä asiakastukeemme. Palvelemme arkisin kello 8–17. Sun, 05 Apr 2020 00:56:49 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/sahkoposti-ja-kalenteri-palvelun-paivittaminen-jatkuu Huoltotöitä palomuuripalveluun 11.3.2020 00-02 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-palomuuripalveluun-1132020-00-02 Hyvä asiakkaamme, päivitämme Lauttasaaren palomuuriklusteria 11.3.2020 klo 00.00-02.00 välillä. Palomuurien päivityksen yhteydessä ilmenee lyhyt muutaman minuutin katkos palomuurin kautta kulkeviin yhteyksiin. == Dear customer, we will be upgrading the Lauttasaari firewall cluster on 11th of March between 00-02 hours. Short interruption of network traffic (a couple of minutes) is expected. Thu, 27 Feb 2020 10:44:50 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-palomuuripalveluun-1132020-00-02 Huoltotöitä Cloud9 HKI-1 verkkopalveluissa / Network maintenance in Cloud9 HKI-1 availability zone https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-1-verkkopalveluissa-network-maintenance-cloud9-hki-1-availability Huollamme Cloud9 HKI-1 saatavuusalueen verkkopalveluita 11.3.2020 klo 00.00-06.00 välillä. Huollossa tehtävien ohjelmistopäivitysten takia on odotettavissa muutaman minuutin pituisia tietoliikennekatkoksia Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella. --------------------------------------------------------------------- We will be performing network maintenance in Cloud9 HKI-1 availability zone on 11.3.2020 between 00.00-06.00 hours. Network connections may be disrupted for a few minutes during the software upgrades. This will affect a limited scope of customers. Thu, 27 Feb 2020 10:43:17 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-1-verkkopalveluissa-network-maintenance-cloud9-hki-1-availability KORJATTU: HÄIRIÖ OSASSA INCLOUD9-PALVELUA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-incloud9-palvelua-1 Olemme havainneet vikatilanteen pienessä osassa INcloud 9 -palvelua. Korjaustoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa. PÄIVITYS 1:20: häiriön aikana sammuneet instanssit ovat jälleen käynnissä Mon, 02 Mar 2020 01:22:29 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-incloud9-palvelua-1 HÄIRIÖ OSASSA INCLOUD9-PALVELUA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osassa-incloud9-palvelua Olemme havainneet häiriötilanteen pienessä osassa Helsingin konesalimme verkossa HKI-2 saatavuusalueella. Vikaa korjataan. Pahoittelemme tästä aiheutunutta häiriötä! Päivitys 13:45 : Korjaustoimenpiteet ovat käynnissä. Päivitys 14:10: Korjaustoimenpiteet ovat käynnissä ja koskee pientä osaa HKI2-saatavuusaluetta. Päivitys 14:45: Korjaustoimenpiteet etenevät ja arvioitu korjausaikataulu kello 18:00 mennessä. Päivitys 15:45: Korjaustoimenpiteet etenevät odotetusti. Päivitys 16:50: Vian vaikutusta on saatu rajattua huomattavasti, lopullisen korjausarvion joudumme kuitenkin siirtämään eteenpäin kello 20:00. Päivitys 17:50: Korjaustoimenpiteet etenevät ja vian vaikutus pienenee jatkuvasti korjauksien edetessä. Päivitys 19:10: Korjaustoimenpiteet ovat edelleen käynnissä. Päivitys 19:55: Rajaamme vian vaikutusta jatkuvasti pienemmälle alueelle, lopullista korjausaikataulua joudumme kuitenkin siirtämään eteenpäin kello 23:00 asti. Kiitämme kärsivällisyydestänne! Päivitys 21:10: Vika vaikuttaa enää hyvin pieneen osaan HKI2-saatavuusalueen käyttäjistä. Päivitys 22:10: Vika on poistunut mutta tähän liittyviä jälkiefektejä saattaa vielä näkyä palvelimilla. Seuraamme tilannetta. Päivitys 23:01: Vika on poistunut eikä tästä enää pitäisi näkyä palvelimillakaan vaikutuksia. Seuraamme tilannetta normaalisti. Kiitämme asiakkaita kärsivällisyydestänne! -- There is currently disturbance occuring in small part of our data center network in Helsinki Cloud9 HKI-2 availability zone.  This issue is being attended. We apologize for any inconvenience caused. Update 13:45: Corrective actions are in progress. Update 14:10:  Repairs are in progress and issue is occuring in a small part of our Cloud 9-service HKI-2 availability zone Update 14:45:  Repairs are still in progress and estimated fix time 18:00. Update 15:45: The repairs are progressing as expected. Update 16:50: The effects of the issue have been largely mitigated but the approximate for the final repairs to be completed will be moved to 20:00. Update 17:50: The effect of the disturbance is decreasing as the repairs are progressed. Update 19:10: The repairs are still being run at this time. Update 19:55: We are continuously limiting the effects of the disruption, but unfortunately we will have to move the approximated repair completion time to 23:00. We thank you for your patience! Update 21:10: The disturbance has been narrowed down to affect only a very small part of our HKI2-availability zone users. Update 22:10: The issue is fixed but some effects from the disturbance may be noticeable to servers. We are monitoring the situation. Update 23.01: The issue has been fixed and no effects caused by it should be noticeable to servers. Monitoring will be continued normally. Thank you to our customers for your patience! Mon, 17 Feb 2020 10:05:43 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osassa-incloud9-palvelua Huoltotöitä palomuuri-palveluun 13.2.2020 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-palomuuri-palveluun-1322020 Päivitämme Pitäjänmäen palomuuriklusteria 13.2.2020 klo 00.00-02.00 välillä. Palomuurien päivityksen yhteydessä voi ilmetä lyhyitä katkoksia palomuurin kautta kulkeviin yhteyksiin. Mon, 13 Jan 2020 14:30:23 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-palomuuri-palveluun-1322020 Huoltotöitä Cloud9 HKI-2 verkkopalveluissa / Network maintenance in Cloud9 HKI-2 availability zone https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-2-verkkopalveluissa-network-maintenance-cloud9-hki-2-availability Huoltotöitä Cloud9 HKI-2 verkkopalveluissa Alkamisajankohta To 13.02.2020 - 00.00 Päättymisajankohta To 13.02.2020 - 06.00 Huollamme Cloud9 HKI-2 saatavuusalueen verkkopalveluita 13.2.2020 klo 00.00-06.00 välillä. Huollon takia osalla asiakkaista ilmenee muutaman minuutin pituisia tietoliikennekatkoksia Cloud9 HKI-2 saatavuusalueella. ------------------------------------------------------------------------ Network maintenance in Cloud9 HKI-2 availability zone Starting time Thu 13.02.2020 - 00.00 Ending time Thu 13.02.2020 - 06.00 We will be performing network maintenance in Cloud9 HKI-2 availability zone on 13.2.2020 between 00.00-06.00 hours. Network connections will be disrupted for a few minutes during this time for a limited scope of customers.   Tue, 28 Jan 2020 15:13:01 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-cloud9-hki-2-verkkopalveluissa-network-maintenance-cloud9-hki-2-availability KORJATTU: HÄIRIÖ OSASSA INCLOUD9-PALVELUA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-incloud9-palvelua-0 Hyvä asiakkaamme, Olemme havainneet vikatilanteen pienessä osassa INcloud 9 -palvelua. Vikatilanne alkoi noin 10:02, ja sen korjaustoimenpiteet aloitettiin välittömästi. Tässä yhteydessä pieni osa pilvipalveluinstansseja käynnistyi uudelleen. Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa. == We have discovered an issue that causes problems for a small part of our INCloud 9 services. The issue started at 10:02, and repair procedures were initiated immediately. A small portion of affected cloud instances were restarted. We apologize for any inconvenience caused. Tue, 11 Feb 2020 14:57:43 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-incloud9-palvelua-0 Huoltotöitä konesalien yhteyksiin 11.2.2020 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-konesalien-yhteyksiin-1122020 Suoritamme huoltotöitä konesaliemme yhteyksiin kuukausittaisessa huoltoikkunassamme 11.2.2020 klo 00:00 - 06:00. Huollon aikana osassa yhteyksissä voi ilmetä lyhyitä katkoksia. We are performing network maintenance in our data center during out monthly maintenance window 11.2.2020 00:00 – 06:00 (EET). There might be short interruptions in connections during maintenance. Fri, 17 Jan 2020 08:51:58 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-konesalien-yhteyksiin-1122020 KORJATTU: Häiriö osassa INCloud9-palvelua https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-incloud9-palvelua Hyvä asiakkaamme, Olemme havainneet vikatilanteen pienessä osassa INcloud 9 -palvelua. Vikatilanne alkoi noin 18:36, ja sen korjaustoimenpiteet aloitettiin välittömästi. Tässä yhteydessä pieni osa pilvipalveluinstansseja käynnistyi uudelleen. Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa.   == We have discovered an issue that causes problems for a small part of our INCloud 9 services. The issue started at 18:36, and repair procedures were initiated immediately. A small portion of affected cloud instances were restarted. We apologize for any inconvenience caused. Mon, 10 Feb 2020 21:07:03 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-incloud9-palvelua Palvelimen smtp.nebula.fi IP-osoite on muuttunut https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/palvelimen-smtpnebulafi-ip-osoite-muuttunut Nebulan verkon yleisen sähköpostipalvelimen IPv4-osoite on muuttunut, uusi IP-osoite palvelimelle on 81.17.196.92. Palvelimen IPv6-osoite on myös vaihtunut, tämä saattaa kuitenkin vielä muuttua lähitulevaisuudessa kehittäessämme sähköpostijärjestelmäämme. Fri, 20 Mar 2020 13:03:35 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/palvelimen-smtpnebulafi-ip-osoite-muuttunut Häiriö Helsingin konesalin verkossa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-helsingin-konesalin-verkossa-0 Olemme havainneet häiriötilanteen Helsingin konesalimme verkossa. Pahoittelemme tästä aiheutunutta häiriötä! Päivitys 16:30: Korjaustoimenpiteet ovat käynnissä. Päivitys 17:30: Häiriön korjaus on edelleen kesken. Päivitys 17:50: VIka on korjattu --- There is currently disturbance occuring in our data center network in Helsinki. This issue is being attended. We apologize for any inconvenience caused. Update 16:30: Corrective actions are in progress. Update 17:30: Repairs are still in progress. Update 17:50 Issue resolved. Mon, 03 Feb 2020 17:55:22 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-helsingin-konesalin-verkossa-0 Verkkokauppamme inmics.webmercs.com on tilapäisesti pois käytöstä https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/verkkokauppamme-inmicswebmercscom-tilapaisesti-pois-kaytosta Verkkokaupassamme inmics.webmercs.com on tilapäinen häiriö, jonka johdosta sivu on hetkellisesti suljettu. Olethan yhteydessä asiakasvastaavaasi laitteiden hankkimiseen liittyvien asioiden tiimoilta. Korjaamme vikaa parhaillaan ja tiedotamme lisää tilanteen edetessä.  Päivitys: Vika on korjattu sunnuntaina 2.2.2020 Tue, 30 Jan 2024 14:53:59 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/verkkokauppamme-inmicswebmercscom-tilapaisesti-pois-kaytosta Jaettujen tietokantapalveluiden hallintaohjelmisto päivittynyt https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/jaettujen-tietokantapalveluiden-hallintaohjelmisto-paivittynyt Olemme päivittäneet 28.1.2020 jaetuissa tietokantapalveluissamme käytettävän phpMyAdmin-hallintasovelluksen Adminer-sovellukseen. Palveluun voi kirjautua osoitteessa: https://phpmyadmin.inhosting.fi. Uusi sovellus tarjoaa samat tärkeimmät ominaisuudet kuin vanhakin ja siihen voi kirjautua samoilla tietokantatunnuksilla kuin aiemminkin. Palvelun käyttöohjeet löytyvät osoitteesta: https://tuki.inmicsnebula.fi/tietokantahallinta-inweb/ Lisätietoja päivityksestä saatte tarvittaessa asiakaspalvelustamme, jonka yhteystiedot löydätte osoitteesta: https://www.inmicsnebula.fi/fi/yhteystiedot Tue, 28 Jan 2020 17:45:11 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/jaettujen-tietokantapalveluiden-hallintaohjelmisto-paivittynyt Häiriö Helsingin konesalin verkossa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-helsingin-konesalin-verkossa Päivitys klo 12:20: Vika verkossamme on saatu korjatuksi. Kiitämme kärsivällisyydestänne! Päivitys klo 11:08: Vika on rajattu NELB-kuormantasauspalveluumme ja sitä korjataan paraikaa. Olemme havainneet häiriötilanteen Helsingin konesalimme verkossa. Pahoittelemme tästä aiheutunutta häiriötä! Sat, 11 Jan 2020 12:32:28 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-helsingin-konesalin-verkossa Sähköposti ja kalenteri -palvelu päivittyy https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/sahkoposti-ja-kalenteri-palvelu-paivittyy Sähköposti ja Kalenteri -palvelu, jonka alusta päivittyy 1.1.2020 alkaen. Palvelun sisältö ja hinnat säilyvät päivityksessä ennallaan, eli käytettävissä on jatkossakin sama määrä tallennustilaa ja helppokäyttöinen selainkäyttöliittymä. Mikä muuttuu? Uusi alusta tukee seuraavia sähköpostiohjelmistoja: Office 365 ProPlus Outlook 2019 Outlook 2016 Outlook 2013 Outlook 2010 SP2 Outlook 2016 for Mac Outlook for Mac for Office 365 Lisäksi POP3/POP3S -yhteystapa poistuu. Muille kuin yllä mainituille sovelluksille uusi alusta ei virallisesti tarjoa tukea, mikä tarkoittaa sitä, että sähköpostitilin asennus ei onnistu tai sen käytössä ilmenee ongelmia. Voit kuitenkin käyttää webmailia osoitteessa https://he10.nebula.fi/owa entiseen malliin. Mitä toimenpiteitä vaaditaan? Jos sähköpostiohjelmasi ei ole jokin yllä mainituista, niin sähköpostiohjelma täytyy päivittää 1.1.2020 mennessä. Jos sinulla on ollut käytössä POP3-protokolla, kannattaa viestit arkistoida ja tallentaa, jotta ne eivät häviä sähköpostiohjelman päivityksen myötä. Helpoin tapa hankkia jatkuvasti uusimpaan versioon päivittyvä Outlook on Office 365 Business -lisenssi, jonka voi tilata osoitteesta: https://www.inmicsnebula.fi/fi/palvelut/laitteet-ja-sovellukset/microsoft-office-365 Thunderbird ja Mac Mail -ohjelmien ongelmatilainteisiin löytyy vinkkiä tukikeskuksesta (https://tuki.inmicsnebula.fi/yleisimmat-ongelmatilanteet-sahkoposti-ja-kalenteri/). Huomaattehan, että palvelumme ei virallisesti tue sähköpostiohjelmia, joita ei ole mainittu yllä olevassa listassa. Viestien arkistointiin löytyy ohje tästä linkistä: https://support.office.com/fi-fi/article/s%C3%A4hk%C3%B6postien-varmuuskopiointi-e5845b0b-1aeb-424f-924c-aa1c33b18833 Mikäli sinulle herää kysymyksiä palvelun päivittymiseen liittyen, olethan yhteydessä asiakastukeemme. Palvelemme arkisin kello 8–17. Fri, 20 Mar 2020 13:19:08 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/sahkoposti-ja-kalenteri-palvelu-paivittyy Korjattu: HÄIRIÖ OSASSA CLOUD9-PALVELUA 27.12. https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-cloud9-palvelua-2712 Hyvä asiakkaamme, Olemme havainneet vikatilanteen pienessä osassa INcloud 9 -palvelua. Vikatilanne alkoi noin 12:25, ja sen korjaustoimenpiteet aloitettiin välittömästi. Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa.   Päivitys 14:35: Häiriön korjaus on edelleen kesken. Päivitys 15:35: Häiriön korjaus on edelleen kesken. Päivitys 17:20: Häiriön korjaus on edelleen kesken. Päivitys 18:10: Häiriön korjaus on edelleen kesken. Päivitys 19:10: Häiriön korjaus on edelleen kesken, osa instansseista on jo saatu korjattua ja ne ovat käynnistyneet uudelleen. Päivitys 20:22: VIka on korjattu ja viimeisetkin instanssit ovat käynnistyneet === We have discovered an issue that causes problems for a small part of our Cloud 9-service. The issue started at 12:25, and repair procedures were initiated immediately. We apologize for any inconvenience caused.   Update 14:35: Repairs are still in progress. Update 15:35: Repairs are still in progress. Update 17:20: Repairs are still in progress. Update 18:10: Repairs are still in progress. Update 19:10: Repairs are still in progress. Update 20:22: Issue resolved. Fri, 27 Dec 2019 20:49:10 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-cloud9-palvelua-2712 Häiriö osassa sähköpostipalveluita https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osassa-sahkopostipalveluita PÄIVITYS 9:50: Häiriötilanne on korjattu ja sähköpostiliikenne kulkee jälleen normaalisti. Olemme havainneet häiriön osassa sähköpostipalveluitamme joka tilapäisesti estää sähköpostin vastaanottamisen. Pahoittelemme tästä aiheutunutta häiriötä! Mon, 23 Dec 2019 10:39:06 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osassa-sahkopostipalveluita Häiriö osassa Cloud9-palvelua 21.12. https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osassa-cloud9-palvelua-2112 Hyvä asiakkaamme, Olemme havainneet vikatilanteen pienessä osassa INcloud 9 -palvelua. Vikatilanne alkoi noin 9:50, ja sen korjaustoimenpiteet aloitettiin välittömästi.   Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa.   Päivitys 14:39 : Häiriö korjattu. ----------------------------------------------------------------- Dear customer, We have noticed an issue affecting a small part of our customers of our Cloud9 services. The issue started at 9:50, and repair procedures were initiated immediately.   We apologize for any inconvenience caused by the issue.   Update 14:39 : Issue resolved   Sat, 21 Dec 2019 14:40:57 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osassa-cloud9-palvelua-2112 Sähköpostin toimituksen ongelmat, 21.12 04:00 - 23.12 08:55 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/sahkopostin-toimituksen-ongelmat-2112-0400-2312-0855 Aiempaan tekniseen tiedotteeseen liittyen, sähköpostijärjestelmässämme olleen virheellisen konfiguraation vuoksi Inmics-Nebulan asiakkaiden laatikoihin lähetetyt sähköpostiviestit eivät ole tallentuneet otsikon mukaisella aikavälillä. Ongelma ei kuitenkaan ole vaikuttanut lähtevän sähköpostin kulkemiseen. Pahoittelemme tästä aiheutunutta häiriötä! Mon, 23 Dec 2019 10:38:27 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/sahkopostin-toimituksen-ongelmat-2112-0400-2312-0855 KORJATTU: Häiriö osassa Cloud9-palvelua https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-cloud9-palvelua PÄIVITYS 01:00: Vika on korjattu. PÄIVITYS 23:00: Viankorjaustoimenpiteet ovat edelleen käynnissä pienessä osassa pilvi-instansseja. PÄIVITYS 20:40 - Aiemmasta kommunikaatiosta poiketen toimenpiteet eivät ole riittäneet tilanteen korjaamiseen, korjaavat toimenpiteet jatkuvat. Olemme vielä tarkemmin yhteydessä asiakkaisiin joiden palveluihin vika on vaikuttanut.   Olemme havainneet häiriön osassa Cloud9-palveluamme. Vikaa korjataan parhaillaan.   Häiriö vaikuttaa pieneen osaan Cloud9 asiakkaistamme. Pahoittelemme tästä aiheutunutta häiriötä!   Mon, 16 Dec 2019 01:21:31 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-cloud9-palvelua KORJATTU: Häiriötilanne INcloud9-pilvipalvelussamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-incloud9-pilvipalvelussamme-0 PÄIVITYS 9.12. klo 12: häiriö on ohi Olemme havainneet häiriön pienessä osassa INcloud 9 -palveluamme. Tutkimme asiaa.   === UPDATE 9.12. at noon: issue has resolved We had discovered an issue that caused problems for a small part of our Cloud 9-service. We are currently investigating the issue. Mon, 09 Dec 2019 12:00:11 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-incloud9-pilvipalvelussamme-0 KORJATTU: HÄIRIÖ JYVÄSKYLÄN KONESALIN YHTEYKSISSÄ https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-jyvaskylan-konesalin-yhteyksissa Vika konesalin yhteyksissä on korjattu. Havaitsimme vikatilanteen Jyväskylän konesalimme yhteyksissä. Pahoittelemme tästä aiheutunutta häiriötä.   Sat, 07 Dec 2019 04:59:59 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-jyvaskylan-konesalin-yhteyksissa Traficom päivittää fi-verkkotunnusjärjestelmään ilmoitettujen yhdistysten rekisterinumerot y-tunnuksiksi https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/traficom-paivittaa-fi-verkkotunnusjarjestelmaan-ilmoitettujen-yhdistysten Liikenne- ja viestintävirasto Traficom päivittää yhdistysten rekisterinumerot y-tunnuksiksi fi-verkkotunnusjärjestelmään 02.12.2019 yhteistyössä Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) kanssa. Yritys- ja yhteisötunnus eli Y-tunnus korvaa yhdistyksellesi annetun rekisterinumeron.  Vaativatko muutokset toimenpiteitä? Y-tunnus annetaan kaikille yhdistyksille automaattisesti PRH:n toimesta. Y-tunnuksen päivittäminen ei siis vaadi yhdistykseltäsi toimenpiteitä. Mikäli yhdistykselläsi on jo ennen uudistusta Y-tunnus, sama tunnus säilyy vastaisuudessakin.  Voit tarkistaa uuden Y-tunnuksesi yhdistysrekisterin uudesta tietopalvelusta tai ytj.fi-verkkosivuston yrityshausta. Lue aiheesta lisää PRH:n sivuilta: https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistysrekisteri_uudistuu.html Fri, 29 Nov 2019 12:34:46 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/traficom-paivittaa-fi-verkkotunnusjarjestelmaan-ilmoitettujen-yhdistysten Häiriö osassa valvontapalvelua https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osassa-valvontapalvelua Valvontapalvelussamme havaittiin tänään aamulla häiriö joka vaikutti joidenkin asiakkaiden näkyvyyteen valvonnassamme. Olemme vielä sähköpostitse yhteydessä asiakkaisiin joihin häiriö on vaikuttanut. Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutunutta haittaa. Sat, 30 Nov 2019 11:44:44 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osassa-valvontapalvelua Häiriö Jyväskylän konesalin yhteyksissä https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-jyvaskylan-konesalin-yhteyksissa PÄIVITYS 30.11 10:01: Vika konesalin yhteyksissä on korjattu. Olemme havainneet vikatilanteen Jyväskylän konesalimme yhteyksissä, tapausta selvitetään tällä hetkellä. Pahoittelemme tästä aiheutunutta häiriötä.   Sat, 30 Nov 2019 10:01:49 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-jyvaskylan-konesalin-yhteyksissa Häiriö webhotellialustassa 23.11. https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-webhotellialustassa-2311 Osa INweb-palvelualustan sivustoista oli tavoittamattomissa lauantaina 23.11. noin klo 15:10 - 17:30. Syynä oli palvelualustan vikatilanne. Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutunutta haittaa. Tue, 26 Nov 2019 11:27:15 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-webhotellialustassa-2311 Sähköpostipalvelun vanha käyttöliittymä poistuu käytöstä 22.11. https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/sahkopostipalvelun-vanha-kayttoliittyma-poistuu-kaytosta-2211 Pyrimme määrätietoisesti kehittämään palveluidemme laatua, jotta voisimme tarjota yrityksellesi luotettavan ja kestävän toimintaympäristön. Parantaaksemme webmail-palvelun käyttökokemusta, tulemme 22.11. korvaamaan vanhan käyttöliittymän uudella, modernimmalla käyttöliittymällä.   Mon, 21 Oct 2019 13:44:45 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/sahkopostipalvelun-vanha-kayttoliittyma-poistuu-kaytosta-2211 KORJATTU: Häiriötilanne sähköpostipalvelussa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-sahkopostipalvelussa Olemme havainneet häiriön sähköpostipalvelussamme. Vikaa tutkitaan. Vika koskettaa pientä osaa asiakkaistamme. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa.   Päivitys 14:55: Vika on korjattu 14:50. Jonoon kerääntyneiden viestien toimituksessa menee vielä hetki. Päivitys 15:55 Jonoon kerääntyneet viestit toimitettu ja häiriö on poistunut. Thu, 31 Oct 2019 21:35:00 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-sahkopostipalvelussa Jyväskylän konesalin yhteyksissä häiriöitä https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/jyvaskylan-konesalin-yhteyksissa-hairioita PÄIVITYS 14:34: Vika konesalin yhteyksissä on korjattu. Olemme havainneet Jyväskylän konesalin yhteyksissä ongelmia, toimenpiteet vian korjaamiseksi ovat käynnissä. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa. Sat, 26 Oct 2019 14:37:23 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/jyvaskylan-konesalin-yhteyksissa-hairioita [KORJATTU] Häiriötilanne Kotisivutyökalu -palvelussa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-kotisivutyokalu-palvelussa Havaitsimme häiriötilanteen Kotisivutyökalu-palvelussa. Vika on korjattu. Pahoittelemme häiriötä! Thu, 24 Oct 2019 16:29:06 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-kotisivutyokalu-palvelussa KORJATTU: Häiriö osassa INcloud 9 -palvelua https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-incloud-9-palvelua-2 Havaitsimme vikatilanteen pienessä osassa INcloud 9 -palvelua. Tutkimme vikatilannetta. Arvioitu korjaus klo 19:00. Päivitys 19:08 Vikatilanne on korjattu ja instanssit ovat käynnistymässä.  === We had discovered an issue that caused problems for a small part of our Cloud 9-service. We are investicating problem. Estimated fix time 7pm. Update: 7:08pm Problem solved and instances are starting.   Tue, 22 Oct 2019 19:35:51 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-incloud-9-palvelua-2 KORJATTU: Webmailiin kirjautuessa häiriötilanne https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-webmailiin-kirjautuessa-hairiotilanne Olemme havainneet häiriön webmail palvelussa. Vika korjattu 14:20 Pahoittelemme häiriötä! Päivitys 12:55: aika-arvio päivitetty, korjaustoimenpiteet ovat edelleen käynnissä Päivitys 13:25: aika-arvio päivitetty, korjaustoimenpiteet ovat edelleen käynnissä Päivitys 14:00: aika-arvio päivitetty, korjaustoimenpiteet ovat edelleen käynnissä Päivitys 14:25: vika on korjattu, seuraamme vielä tilannetta Päivitys 14:50: vikaa ei ole enää esiintynyt Mon, 14 Oct 2019 14:54:24 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-webmailiin-kirjautuessa-hairiotilanne KORJATTU: HÄIRIÖ OSASSA INCLOUD 9 -PALVELUA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-incloud-9-palvelua-1 Havaitsimme vikatilanteen pienessä osassa INcloud 9 -palvelua. Vika on saatu korjattua. Häiriön kohteena olevat palvelimet ovat tässä yhteydessä uudelleenkäynnistyneet. Alkamisajankohta: 11.10.2019 klo 22:38 Päättymisajankohta: 11.10.2019 klo 23:35 Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa. === We had discovered an issue that caused problems for a small part of our Cloud 9-service. The issue has now been fixed. The servers that have been affected by the incident have restarted. Issue began: 11.10.2019 10:38 PM Issue resolved: 11.10.2019 11:35 PM We apologize for any inconvenience caused. Sat, 12 Oct 2019 00:10:23 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-incloud-9-palvelua-1 Hetkellisiä kirjautumisongelmia osassa sähköpostipalveluja https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hetkellisia-kirjautumisongelmia-osassa-sahkopostipalveluja Osassa sähköpostipalveluita oli ajoittaisia kirjautumiskatkoksia välillä klo 13:00 - 14:20. Häiriö vaikutti sähköpostin lukemiseen, eikä sillä ollut vaikutusta sähköpostin välitykseen. Pahoittelemme häiriötä! Mon, 07 Oct 2019 14:48:44 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hetkellisia-kirjautumisongelmia-osassa-sahkopostipalveluja Tilapäinen häiriö Inweb-alustassa / Service disruption in Inweb-service https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/tilapainen-hairio-inweb-alustassa-service-disruption-inweb-service Päivitys 09:56 - Ongelma on saatu selvitettyä ja yhteydet toimivat jälleen. Pahoittelemme tästä aiheutunutta vaivaa. Olemme havainneet osaan asiakkaistamme vaikuttavan häiriötilanteen Inweb-palvelussa. We have noticed an issue in our Inweb-services, causing temporary outages for a small part of our customers. Sun, 06 Oct 2019 09:58:45 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/tilapainen-hairio-inweb-alustassa-service-disruption-inweb-service KORJATTU: VERKKOHÄIRIÖ JYVÄSKYLÄN KONESALEISSA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-verkkohairio-jyvaskylan-konesaleissa PÄIVITYS 15:50: Vika on korjattu. PÄIVITYS 15:00: Korjaustoimenpiteet jatkuvat ja osa yhteyksistä on saatu jo palautettua. Olemme havainneet laajavaikutteisen häiriön, joka vaikuttaa Jyväskylän laitesaliimme.    Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa.   === UPDATE 15:50 (03:50 PM): Repairs are finished and issue has been solved UPDATE 15:00 (03:00 PM): Repairs are ongoing and some connections have already been restored. We have discovered a major incident within our data center in Jyväskylä.   We apologize for any inconvenience. Thu, 03 Oct 2019 15:54:58 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-verkkohairio-jyvaskylan-konesaleissa KORJATTU: Häiriö INCloud9 palvelussa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-incloud9-palvelussa-1 Havaitsimme vikatilanteen pienessä osassa INcloud 9 -palvelua. Vika on saatu korjattua. Häiriön kohteena olevat palvelimet ovat tässä yhteydessä uudelleenkäynnistyneet. Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa. === We had discovered an issue that caused problems for a small part of our Cloud 9-service. The issue has now been fixed. The servers that have been affected by the incident have restarted. Issue began: 11.9.2019 10:05 Issue resolved: 11.9.2019 10:45 We apologize for any inconvenience caused. Wed, 11 Sep 2019 11:00:30 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-incloud9-palvelussa-1 KORJATTU: HÄIRIÖTILANNE SÄHKÖPOSTIPALVELUISSAMME https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-sahkopostipalveluissamme-0 Olemme havainneet häiriön sähköpostipalvelussamme. Vikaa tutkitaan. Vika koskettaa pientä osaa asiakkaistamme. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa. Tue, 03 Sep 2019 15:01:31 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-sahkopostipalveluissamme-0 KORJATTU: HÄIRIÖ OSASSA INCLOUD 9 -PALVELUA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-incloud-9-palvelua-0 Havaitsimme vikatilanteen pienessä osassa INcloud 9 -palvelua. Vika on saatu korjattua. Häiriön kohteena olevat palvelimet ovat tässä yhteydessä uudelleenkäynnistyneet. Alkamisajankohta: 19.08.2019 klo 02:17 Päättymisajankohta: 19.08.2019 klo 02:30 Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa. === We had discovered an issue that caused problems for a small part of our INcloud 9-service. The issue has now been fixed. The servers that have been affected by the incident have restarted. Issue began: 19.08.2019  02:17 AM Issue resolved: 19.08.2019 02:30 AM We apologize for any inconvenience caused.   Mon, 19 Aug 2019 02:35:17 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-incloud-9-palvelua-0 KORJATTU: Häiriötilanne konesaliverkossamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-konesaliverkossamme PÄIVITYS klo 6:50: Häiriö korjattu. PÄIVITYS klo 6:45: Häiriö on valtaosin korjattu. Olemme havainneet häiriötilanteen konesaliverkossamme. Häiriö koskettaa huomattavaan osaan asiakkaidemme palveluista. Vikaa tutkitaan. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa. == UPDATE 6:50: Issue has been resolved. UPDATE 6:45: Mostly fixed. We have discovered a fault in datacenter network. The fault affects a significant portion of our customers' services. Investigations are currently underway. We apologize for any inconvenience. Mon, 05 Aug 2019 06:51:19 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-konesaliverkossamme Häiriö osassa INcloud 9 -palvelua https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osassa-incloud-9-palvelua-0 Havaitsimme vikatilanteen pienessä osassa INcloud 9 -palvelua saatavuusalueella Helsinki-2. Vika on saatu korjattua.   Häiriö johtui INCloud 9 -palveluun liittyvän verkkolaitteen häiriöstä. Häiriön aikana liikennöinti oli osittain tai kokonaan estynyt. Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa. === We had discovered an issue that caused problems for a small part of our Cloud 9-service within availability zone Helsinki-2. The issue has now been fixed.   The issue was caused by a fault in a networking device within the INCloud 9 service. During the issue, traffic was partially or fully impaired. We apologize for any inconvenience caused. Fri, 02 Aug 2019 10:52:17 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osassa-incloud-9-palvelua-0 KORJATTU: HÄIRIÖ OSASSA INCLOUD 9 -PALVELUA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-incloud-9-palvelua Havaitsimme vikatilanteen pienessä osassa INcloud 9 -palvelua. Vika on saatu korjattua. Häiriön kohteena olevat palvelimet ovat tässä yhteydessä uudelleenkäynnistyneet. Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa! -- We had discovered an issue that caused problems for a small part of our Cloud 9-service. The issue has now been fixed. The servers that have been affected by the incident have restarted. We apologize for any inconvenience caused. Fri, 19 Jul 2019 00:27:09 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-incloud-9-palvelua Häiriö sähköpostipalvelussamme (exchange) https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-sahkopostipalvelussamme-exchange Update 08:40 AM - Issue has been resolved. Sähköpostipalvelussamme on tällä hetkellä tilapäinen häiriötilanne, huoltotoimenpiteet asian korjaamiseksi ovat käynnissä. There is currently a temporary disturbance occuring in our email service, This issue is being attended. Wed, 10 Jul 2019 08:49:19 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-sahkopostipalvelussamme-exchange [KORJATTU] Häiriötilanne InCloud9-pilvipalvelussamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-incloud9-pilvipalvelussamme PÄIVITYS klo 8:20: vika on korjattu. Havaitsimme vikatilanteen pienessä osassa INcloud 9 -palvelua saatavuusalueella Helsinki-2. Vika on saatu korjattua.   Häiriö johtui INCloud 9 -palveluun liittyvän verkkolaitteen häiriöstä. Häiriön aikana liikennöinti oli osittain tai kokonaan estynyt. Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa. === We had discovered an issue that caused problems for a small part of our Cloud 9-service within availability zone Helsinki-2. The issue has now been fixed.   The issue was caused by a fault in a networking device within the INCloud 9 service. During the issue, traffic was partially or fully impaired. We apologize for any inconvenience caused. Fri, 05 Jul 2019 09:16:45 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-incloud9-pilvipalvelussamme Häiriö osassa INcloud 9 -palvelua https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osassa-incloud-9-palvelua Havaitsimme vikatilanteen pienessä osassa INcloud 9 -palvelua. Vika on saatu korjattua. Häiriön kohteena olevat palvelimet ovat tässä yhteydessä uudelleenkäynnistyneet. Alkamisajankohta: 05.07.2019 klo 00:45 Päättymisajankohta: 05.07.2019 klo 00:52 Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa. === We had discovered an issue that caused problems for a small part of our Cloud 9-service. The issue has now been fixed. The servers that have been affected by the incident have restarted. Issue began: 05.07.2019 12:45 AM Issue resolved: 05.07.2019 12:52 AM We apologize for any inconvenience caused. Fri, 05 Jul 2019 00:54:55 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osassa-incloud-9-palvelua [KORJATTU] Häiriötilanne sähköpostipalveluissamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-sahkopostipalveluissamme PÄIVITYS 14:45: Häiriö korjattu. Olemme havainneet häiriön sähköpostipalvelussamme. Vikaa tutkitaan. Vika koskettaa pientä osaa asiakkaistamme. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa. Thu, 04 Jul 2019 14:46:31 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-sahkopostipalveluissamme [Korjattu] Häiriö osassa sähköpostipalvelua https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-sahkopostipalvelua Päivitys kello 14:10 - Häiriö on korjattu Sähköpostipalvelussamme on tällä hetkellä tilapäinen häiriötilanne, huoltotoimenpiteet asian korjaamiseksi ovat käynnissä. **There is currently a temporary disturbance occuring in our email service, This issue is being attended. Mon, 01 Jul 2019 14:12:51 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-sahkopostipalvelua Poikkeukselliset aukioloajat puhelinpalvelussa perjantaina 28.06.2019 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/poikkeukselliset-aukioloajat-puhelinpalvelussa-perjantaina-28062019 Puhelinasiakaspalvelumme on 28.06.2019 koulutuksessa kello 12:00 alkaen. Koulutuksen takia puhelinpalvelumme on valitettavasti suljettuna 12:00 - 17:00. Tavoitatte meidät kuitenkin normaalisti sähköpostilla osoitteesta yritystuki@nebula.fi. Pahoittelut lyhyemmästä päivästä puhelinasiakaspalvelussa Thu, 27 Jun 2019 16:24:09 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/poikkeukselliset-aukioloajat-puhelinpalvelussa-perjantaina-28062019 VERKKOKATKOS HÄTÄHUOLLON YHTEYDESSÄ https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/verkkokatkos-hatahuollon-yhteydessa-0 Laitevian vuoksi joudumme tekemään hätähuoltoa 25.6.2019 alkaen kello 01:00. Tämä aiheuttaa katkoksen pieneen osaan yhteyksistä. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa. Mon, 24 Jun 2019 22:05:58 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/verkkokatkos-hatahuollon-yhteydessa-0 Kiireellinen verkkohuolto 24.6. https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/kiireellinen-verkkohuolto-246 Päivitys 22:50 verkkohuoltoa tehdään yhä. 25.6. 01:00 tehdään toimenpide joka aiheuttaa katkoksen pieneen osaan yhteyksistä hetkeksi aikaa, arviolta 20 minuuttia. Päivitys 21:00: verkkohuolto on edelleen käynnissä. Saattaa aiheuttaa katkoksia yhteyksissä. Päivitys 16:00: verkkohuolto on edelleen käynnissä. Suoritamme verkkohuoltoa yhdessä laitetoimittajan kanssa. Töillä pyritään palauttamaan tietoliikenneyhteydet normaaliin tilaan. Pahoittelemme häiriötä!   Tue, 25 Jun 2019 12:57:20 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/kiireellinen-verkkohuolto-246 Tietoliikennehäiriö runkoverkossa / Fault in core network https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/tietoliikennehairio-runkoverkossa-fault-core-network PÄIVITYS: 26.6. klo 01:00: Toimenpiteitä on suoritettu ja vaikuttaa siltä että tilanne on normalisoitunut. PÄIVITYS: 25.6. klo 23:00: Pienessä osassa yhteyksissä edelleen esiintyy hitautta ja häiriöitä. Yksittäisiä tapauksia tutkitaan. PÄIVITYS: 25.6. klo 18:00: Suunnitellut huoltotoimenpiteet on suoritettu, seuraamme tilannetta. PÄIVITYS: 25.6. klo 15:30: Häiriön korjaamiseksi runkoverkkoon tehtävät muutokset ovat käynnissä ja niiden odotetaan valmistuvan 25.6 klo 18:00 mennessä. PÄIVITYS: 25.6. klo 13:30: Häiriö paikallistettu. Vian korjaussuunnitelma on laadittu, ja se toteutetaan mahdollisimman pian. Olemme havainneet laajavaikutteisen häiriön runkoverkossamme. Häiriö vaikuttaa huomattavaan osaan asiakkaistamme. Häiriö estää osittain tai kokonaan tiettyihin Internetin osiin Inmics-Nebulan verkosta. Vikaa selvitetään suurella prioriteetilla. Pahoittelemme viasta aiheutuvaa haittaa. == UPDATE: 26.6. 1:00 am: Planned repairs are finished.  Issue has been solved UPDATE: 25.6. 11:00 pm: Small part of connections are still experiencing issues. UPDATE: 25.6. 6:00 pm: Planned repairs are finished. We are still monitoring the issue. UPDATE: 25.6. 3:30 pm: Repairs to the core network are underway and are expected to be completed by 25 June at 18:00. UPDATE: 25.6. 1:30 pm: Plans for mitigation have been created, and the plan will be executed as soon as possible. We have discovered a severe outage in our core network. The outage affects significant portion of our customers. Parts of Internet are currently not reachable from Inmics-Nebula's network. The fault is currently under investigation with high priority. We apologize for any inconvenience. Thu, 04 Jul 2019 14:30:58 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/tietoliikennehairio-runkoverkossa-fault-core-network Verkkokatkos hätähuollon yhteydessä https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/verkkokatkos-hatahuollon-yhteydessa Hei,   Laitevian takia joudumme suorittamaan hätähuollon ja laite on nyt vaihdettu. Tämä aiheutti 20 min katkoksen. Katkos koski osaa internet yhteyksistä, mutta ei koskenut pilvipalveluita. Palvelut toimivat jälleen normaalisti.   Pahoittelemme tästä aiheutunutta haittaa. Mon, 24 Jun 2019 03:44:46 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/verkkokatkos-hatahuollon-yhteydessa INWEB-PALVELUALUSTAN KONFIGURAATIOMUUTOKSET OSIN ESTETTY 17.6.-18.6.2019 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/inweb-palvelualustan-konfiguraatiomuutokset-osin-estetty-176-1862019 Palvelusiirtoihin liittyvän huoltokatkon vuoksi osassa INweb-palvelualustan webhotelleissa konfiguraatiomuutokset on estetty aikana 17.6.2019 klo 16:00 - 18.6.2019 klo 12:00. Tämä tarkoittaa muutoksia esimerkiksi sivustojen käyttämään PHP-versioon, juurihakemiston sijaintiin tai rinnakkaisverkkotunnuksiin. Konfiguraatiomuutokset sallitaan jälleen 18.6.2019 klo 12:00 alkaen.  Pahoittelemme estosta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Mon, 17 Jun 2019 19:19:09 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/inweb-palvelualustan-konfiguraatiomuutokset-osin-estetty-176-1862019 Korjattu: Tietoliikennehäiriö Espoon alueella https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-tietoliikennehairio-espoon-alueella Tietoliikenneverkon häiriötilanne Espoon alueella on saatu korjattu. Kyseessä oli sähkökatkos. The network problems in Espoo area has been fixed. It was a power outage. *********************************************************************************************** Tietoliikenneverkossamme on häiriötilanne Espoon alueella, huoltotoimenpiteet vikatilanteen korjaamiseksi ovat käynnissä. There is currently disturbance occuring in our data communications network in Espoo area. This issue is being attended. Tue, 11 Jun 2019 23:37:28 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-tietoliikennehairio-espoon-alueella Huoltotöitä runkoverkkoomme / A Scheduled Maintenance on core network https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-runkoverkkoomme-scheduled-maintenance-core-network PÄIVITYS 13:28: Vika on korjattu. UPDATE 13:28:  Problem is fixed. PÄIVITYS 12:28: Muutamia INCloud 9 Helsinki-1 saatavuusalueen instansseista kärsivät vielä mahdollisista verkko-ongelmista. Vikaa korjataan UPDATE 12:28: a small portion of our INCloud 9 Helsinki-1 services are still unavailable PÄIVITYS 11:28: pieni osa asiakkaidemme palveluista on vielä saavuttamattomissa, vikaa korjataan UPDATE 11:28: a small portion of our customers' services are still unavailable PÄIVITYS 10:28: pieni osa asiakkaidemme palveluista on vielä saavuttamattomissa, vikaa korjataan UPDATE 10:28: a small portion of our customers' services are still unavailable PÄIVITYS 09:28: pieni osa asiakkaidemme palveluista on vielä saavuttamattomissa, vikaa korjataan UPDATE 09:28: a small portion of our customers' services are still unavailable PÄIVITYS 08:28: pieni osa asiakkaidemme palveluista on vielä saavuttamattomissa, vikaa korjataan UPDATE 08:28: a small portion of our customers' services are still unavailable PÄIVITYS 07:28: pieni osa asiakkaidemme palveluista on vielä saavuttamattomissa, vikaa korjataan UPDATE 07:28: a small portion of our customers' services are still unavailable PÄIVITYS klo 06:25: pieni osa asiakkaidemme palveluista on vielä saavuttamattomissa; vikaa korjataan UPDATE 06:25: a small portion of our customers' services are still unavailable   Hyvä asiakkaamme,   Pyrimme määrätietoisesti kehittämään palveluidemme laatua tarjotaksemme yrityksellesi luotettavan ja kestävän toimintaympäristön. Nyt tulemme käynnistämään kehityshankkeen, jolla tähtäämme erityisesti INcloud 9 -palvelumme käytettävyyden ja toimintavarmuuden parantamiseen. Hanke käynnistyy 11.6. suoritettavalla huollolla. Huollon kesto on kuusi tuntia, minkä aikana palvelussamme ilmenee arvioidusti kahden tunnin katkos. Valitettavasti katkoksen täsmällistä sijoittumista kuuden tunnin huoltoikkunaan emme voi määrittää. Huolto koskee ainoastaan Lauttasaaren konesalia (Helsinki-1 -saatavuusalue), eikä sillä ole vaikutusta Pitäjänmäen (Helsinki-2 -saatavuusalue) konesalista tuotettaviin palveluihin.   Pahoittelemme huollosta aiheutuvaa harmia. Ymmärrämme palveluidemme kriittisyyden liiketoimintasi kannalta.   Mikäli sinulla on kysyttävää huoltoon tai yrityksesi käyttämiin palveluihin liittyen, olethan yhteydessä yrityksellesi määritettyyn yhteyshenkilöön tai asiakastukeemme.   Ystävällisin terveisin, Telia Inmics-Nebula   === The maintenance will be performed at Lauttasaari data center on June 11th, 12am / 06am (EEST)   Dear Customer,   We are determined to develop the quality of our services to provide your company with a reliable and future-proof digital environment. To achieve these goals, we will start a development project that aims to improve the availability of our INcloud 9 service. The project starts with a maintenance that takes place on June 11th.   During the maintenance window, there will be a down time for approximately 2 hours. Unfortunately, the specific time of the outage cannot be estimated. As the maintenance will be performed at Lauttasaari’s data center (Helsinki-1 availability zone), it will not affect the services produced from Pitäjänmäki’s data center (Helsinki-2 availability zone).   We apologize for any inconvenience caused by the maintenance. We understand how critical this service is to our customers and appreciate your patience and understanding.   Should you have any questions about the maintenance, please contact your designated account manager or our customer support.   With kind regards, Telia Inmics-Nebula Tue, 11 Jun 2019 13:32:17 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-runkoverkkoomme-scheduled-maintenance-core-network cp.mynebula.fi ajettu alas https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/cpmynebulafi-ajettu-alas Vanha MyNebula-palvelualusta, jonka hallintapaneeli sijaitsi osoitteessa https://cp.mynebula.fi, on ajettu alas noin klo 20:00. Hallintapaneelin osoite ohjaa nyt uuden hallintapaneelin osoitteeseen (https://inweb.inmicsnebula.fi) ja kyseiselle alustalle on toukokuun aikana siirretty valtaosa vanhan palvelualustan aktiivisista palveluista. Muutos ei kosketa uudempaa MyNebula-portaaliamme (https://my.nebula.fi) joka on jatkossakin kaikkien asiakkaidemme käytettävissä.  Mikäli palveluissanne esiintyy mitään ongelmia, tarkistakaa ensin löydättekö ratkaisun tukisivustoltamme:https://tuki.inmicsnebula.fi/toimintaohjeet-webhotellipaivityksissa/  Voitte myös olla yhteydessä asiakaspalveluumme, jonka yhteystiedot löydätte täältä:https://www.inmicsnebula.fi/fi/yhteystiedot Wed, 05 Jun 2019 23:13:20 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/cpmynebulafi-ajettu-alas INWEB-PALVELUALUSTAN KONFIGURAATIOMUUTOKSET OSIN ESTETTY 4.6.-5.6.2019 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/inweb-palvelualustan-konfiguraatiomuutokset-osin-estetty-46-562019 Palvelusiirtoihin liittyvän huoltokatkon vuoksi osassa INweb-palvelualustan webhotelleissa konfiguraatiomuutokset on estetty aikana 4.6.2019 klo 18:00 - 5.6.2019 klo 12:00. Tämä tarkoittaa muutoksia esimerkiksi sivustojen käyttämään PHP-versioon, juurihakemiston sijaintiin tai rinnakkaisverkkotunnuksiin. Konfiguraatiomuutokset sallitaan jälleen 5.6.2019 klo 12:00 alkaen.  Pahoittelemme estosta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Tue, 04 Jun 2019 18:38:37 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/inweb-palvelualustan-konfiguraatiomuutokset-osin-estetty-46-562019 KIIREELLINEN HUOLTOKATKO RUNKOVERKKOON / URGENT CORE NETWORK MAINTENANCE https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/kiireellinen-huoltokatko-runkoverkkoon-urgent-core-network-maintenance Suoritamme ensi yönä (4.6. klo 00:00 alkaen, arvioitu päättymisaika 01:00) hätähuoltoa runkoverkkoomme. Hätähuolto on välttämätöntä suorittaa runkoverkon toimintavarmuuden takaamiseksi. Pahoittelemme huollosta aiheutuvaa haittaa. === Urgent core network maintenance will be executed within the following night (June 4th, 00 am to 1 am). This maintenance is crucial to ensure reliablity and performance of our core network. We apologize for any inconvenience. Mon, 03 Jun 2019 16:47:17 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/kiireellinen-huoltokatko-runkoverkkoon-urgent-core-network-maintenance Häiriö runkoverkossa : Interference in the core network https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-runkoverkossa-interference-core-network PÄIVITYS 4.6. 13:45 huolto suoritettu: 00:00-01:00 suoritettu hätähuolto korjasi ongelman PÄIVITYS klo 16:55 suoritamme huollon: Runkoverkkoon suoritetaan tulevana yönä huoltotoimenpiteitä runkoverkon suorituskyvyn parantamiseksi: https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/kiireellinen-huoltokatko-runkoverkkoon-urgent-core-network-maintenance PÄIVITYS klo 12:55 suuri osa häiriön piirissä olleista yhteyksistä toimivat jälleen, mikäli havaitsette edelleen normaalista poikkeavaa toimintaa verkkoyhteydessänne, olettehan yhteydessä asiakastukeemme. PÄIVITYS klo 12:25 korjaavia toimenpiteitä on suoritettu ja suuri osa häiriön piirissä olleista yhteyksistä toimivat jälleen PÄIVITYS klo 12:00 korjaustoimenpiteet ovat edelleen käynnissä, tiedotetta päivitetty PÄIVITYS klo 11:00: vaikutus täsmentynyt, tiedotetta päivitetty Olemme havainneet laajavaikutteisen häiriön palveluissamme. Häiriö vaikuttaa pieneen osaan runkoverkkoamme. Vikatilanne ilmenee verkkoyhteyksien ajoittaisina hidasteluina ja muina suorituskykyyn vaikuttavina häiriöinä. Vikaa selvitetään edelleen, ja olemme saaneet rajattua häiriön piirissä olevia yhteyksiä ja tehneet osaan niistä korjaavia toimenpiteitä. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa.   --------------- UPDATE 4.6. 13:45: Maintenance completed: 00:00 to 01:00 emergency service corrected the problem UPDATE 16:55 Maintenance: Maintaining the core network overnight to improve the network performance https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/kiireellinen-huoltokatko-runkoverkkoon-urgent-core-network-maintenance UPDATE 12:55: major part of the interrupted connections are working. if you still detect abnormal activity on your network connection, please contact customer support. UPDATE 12:25: corrective actions have been taken and a large part of the interrupted connections are working again UPDATE 12:00: remedies are still ongoing, the bulletin was updated UPDATE 11:00: impact narrowed, the bulletin was updated We have discovered a major incident within our services. The fault impacts a small portion of our core network. The fault causes intermittent impaired network transmission speeds and other reduced network performance. The fault repairs are still underway. We have narrowed down the impact of the incident. Corrective actions have also already been made. We apologize for any inconvenience. Tue, 04 Jun 2019 13:43:52 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-runkoverkossa-interference-core-network INweb-palvelualustan konfiguraatiomuutokset osin estetty viikonlopun aikana https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/inweb-palvelualustan-konfiguraatiomuutokset-osin-estetty-viikonlopun-aikana PÄIVITYS: Konfiguraatiomuutokset on jälleen sallittu noin klo 10:40 (3.6.2019)   Palvelusiirtoihin liittyvän huoltokatkon vuoksi osassa INweb-palvelualustan webhotelleissa konfiguraatiomuutokset on estetty viikonlopun ajaksi. Tämä tarkoittaa muutoksia esimerkiksi sivustojen käyttämään PHP-versioon, juurihakemiston sijaintiin tai rinnakkaisverkkotunnuksiin. Konfiguraatiomuutokset sallitaan jälleen maanantai-aamuna 3.6.2019.   Pahoittelemme mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Mon, 03 Jun 2019 11:08:47 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/inweb-palvelualustan-konfiguraatiomuutokset-osin-estetty-viikonlopun-aikana Kiireellinen huoltokatko runkoverkkoon / Urgent core network maintenance https://www.inmicsnebula.fi/fi/node/2542 Suoritamme ensi yönä (28.5. klo 00 alkaen) hätähuoltoa runkoverkkoomme. Hätähuolto on välttämätöntä suorittaa runkoverkon toimintavarmuuden takaamiseksi. Huollon kohteena olevan verkkolaitteen läpi kulkevaan liikenteeseen tulee muutamia lyhyitä katkoksia. Pahoittelemme huollosta aiheutuvaa haittaa.   === Urgent core network maintenance will be executed within the following night (May 28th, 00 am to 1 am). This maintenance is crucial to ensure reliablity and performance of our core network. Any network traffic flowing through the device will see a few short interruptions of service.   We apologize for any inconvenience. Mon, 27 May 2019 13:29:51 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/node/2542 Häiriötilanne runkoverkossamme / Major fault in the core network https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairiotilanne-runkoverkossamme-major-fault-core-network PÄIVITYS klo 13:30: tiedotetta päivitetty PÄIVITYS klo 11:55: vikaa selvitetään edelleen PÄIVITYS klo 10:44: vaikutus täsmentynyt PÄIVITYS klo 9:33: tiedotetta päivitetty Olemme havainneet laajavaikutteisen häiriön palveluissamme. Häiriö vaikuttaa pieneen osaan runkoverkkoamme. Vikatilanne ilmenee verkkoyhteyksien ajoittaisina hidasteluina ja muina suorituskykyyn vaikuttavina häiriöinä. Vikaa selvitetään edelleen, ja olemme saaneet rajattua häiriön piirissä olevia yhteyksiä ja tehneet niihin korjaavia toimenpiteitä. Runkoverkkoon suoritetaan tulevana yönä huoltotoimenpiteitä runkoverkon suorituskyvyn parantamiseksi: https://www.inmicsnebula.fi/fi/node/2542   Mikäli havaitsette edelleen normaalista poikkeavaa hidastelua verkkoliikenteessänne, olettehan yhteydessä asiakastukeemme. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa.   === UPDATE 13:30: The bulletin was updated UPDATE 11:55: The issue is still under investigation. UPDATE 10:44: The impact has been narrowed down. UPDATE klo 9:33: The bulletin was updated.   We have discovered a major incident within our services. The fault impacts a small portion of our core network. The fault causes intermittent impaired network transmission speeds and other reduced network performance. The fault repairs are still underway. We have narrowed down the impact of the incident. Corrective actions have also already been made. There will be an urgent core network maintenance during the following night to improve the reliability of the core network: https://www.inmicsnebula.fi/fi/node/2542   If you notice any unusual impaired network performance, please contact our support.   We apologize for any inconvenience. Tue, 28 May 2019 08:55:42 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairiotilanne-runkoverkossamme-major-fault-core-network Korjattu: Laajavaikutteinen häiriötilanne verkossamme / Repaired: Severe network fault https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-laajavaikutteinen-hairiotilanne-verkossamme-repaired-severe-network-fault Laitesalin verkkohäiriö on saatu korjattu. Mikäli havaitsette jotain ongelmia, olettehan yhteydessä meidän tukeen. Pahoittelemme tästä aiheutunutta vaivaa!   PÄIVITYS klo 15:05  Häiriön korjaustoimenpiteet ovat edelleen käynnissä PÄIVITYS klo 13:45  Häiriön korjaustoimenpiteet ovat edelleen käynnissä PÄIVITYS klo 12:20  Häiriön korjaustoimenpiteet ovat edelleen käynnissä PÄIVITYS klo 11:20  Häiriön korjaustoimenpiteet ovat edelleen käynnissä PÄIVITYS klo 10:15: Suurin osa häiriön piirissä olleesta verkkoliikenteestä toimii jälleen. Jatkamme edelleen palveluiden tarkistuksia ja työskentelyä häiriön ratkaisemiseksi PÄIVITYS klo 09:35: korjaustyöt jatkuvat edelleen PÄIVITYS klo 08:35: korjaustyöt etenevät PÄIVITYS klo 07:25: vikaa korjataan edelleen PÄIVITYS klo 06:20: vika on paikallistettu, ja korjaustoimenpiteitä jatketaan suurella prioriteetilla. Hei, olemme havainneet laitesaliverkossamme laajavaikutteisen häiriötilanteen. Vikaa tutkitaan. ===   The network fault in our data center has been repaired. If you find some issue, please contact our support.   We apologize for the inconvenience. UPDATE 15:05: The repair works are still undergoing UPDATE 13:45: The repair works are still undergoing UPDATE 12:20: The repair works are still undergoing UPDATE 11:20: The repair works are still undergoing UPDATE 10:15: Most part of the network fault has been repaired. Repairs are still underway UPDATE 09:35: Repairs are still underway UPDATE 08:35: Repairs are still underway UPDATE 07:25: Repairs are still underway UPDATE 06:20: The fault has been located. Repair actions are underway in high priority. We have discovered a severe fault within our data center network. The fault is being investigated with a top priority. Mon, 20 May 2019 09:35:49 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-laajavaikutteinen-hairiotilanne-verkossamme-repaired-severe-network-fault Tiedote InCloud 9 -palvelun päivityksestä / Important bulletin concerning InCloud 9 service https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/tiedote-incloud-9-palvelun-paivityksesta-important-bulletin-concerning-incloud-9-service Hyvä asiakkaamme, Tavoitteenamme on pitää INcloud 9 -pilvipalvelu aina ajan tasalla ja kehittää siihen jatkuvasti uusia ominaisuuksia. Uusien kehityskohteiden löytämiseksi kuuntelemme aktiivisesti saamaamme palautetta ja käyttäjien toiveita. MITÄ KÄYTÄNNÖSSÄ TAPAHTUU? Nyt INcloud 9 -palveluun lanseerataan uusi ominaisuus: VPNaaS. Tekemiemme käyttäjätutkimusten perusteella VPNaaS on yksi eniten toivottuja ominaisuuksia. Uudistuksen myötä on mahdollista rakentaa VPN-tunneli INcloud 9 -palvelun ja oman toimipisteen välillä. Uuden VPNaaS -ominaisuuden tuotantoon siirto osaksi INcloud 9 kokonaisuutta toteutetaan normaalissa palvelumme huoltoikkunassa 13.5.2019 - 14.5.2019 välisenä yönä kello 02:00 - 06:00 välisenä aikana. MITÄ MINUN PITÄÄ TEHDÄ? Päivityksen ei tulisi näkyä asiakkaille ja palvelujen oletetaan toimivan normaalisti päivityksenkin ajan. Mahdollisissa vikatilanteissa tai kysymyksissä pyydämme olemaan suoraan yhteydessä asiakaspalveluumme. TUKI Mikäli sinulla on asiaan liittyen kysyttävää, löydät asiakastukemme tiedot osoitteesta: https://www.inmicsnebula.fi/fi/yhteystiedot MITEN SAAN UUDEN VPNaaS PALVELUN KÄYTTÖÖN Uuden palvelun käyttöönotto on kuvattu tarkemmin osoitteessa: https://tuki.inmicsnebula.fi/vpnaas-yhteyden-muodostaminen/ Ystävällisin terveisin, Telia Inmics-Nebula ==== Our goal is to keep the INcloud 9 cloud service up-to-date and constantly develop new features. To enable this, we are actively listening to the feedback we have received and the wishes of our users. WHAT HAPPENS IN PRACTICE? Now, a new feature is launched for INcloud 9: VPNaaS. Based on our user surveys, VPNaaS is one of the most desirable features. With this new feature, it is possible to build a VPN tunnel between INcloud 9 and your own private network. Update for Incloud 9 including the new VPNaaS feature will be carried out in the normal service window during May 13-14, 2019 from 02:00 to 06:00. WHAT DO I HAVE TO DO? The update should not be visible to customers and services are expected to run normally during the upgrade. In case of potential fault situations or questions, please contact our customer service directly. SUPPORT If you have any questions about this, you can find our customer support information at: https://www.inmicsnebula.fi/fi/yhteystiedot HOW DO I ENABLE THE VPNaaS The introduction of the new service is described in more detail at: https://tuki.inmicsnebula.fi/vpnaas-yhteyden-muodostaminen/ Best Regards, Telia Inmics-Nebula Mon, 29 Apr 2019 14:37:58 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/tiedote-incloud-9-palvelun-paivityksesta-important-bulletin-concerning-incloud-9-service KORJATTU: Häiriötilanne Cloud 9 -palvelussamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-cloud-9-palvelussamme-2 Hei, Haivaitsimme häiriötilanteen Cloud 9 -pilvipalvelussamme 18:05. Häiriö koskettaa pientä osaa asiakkaistamme. Häiriö saatiin korjattua 19:00.   Pahottelemme tästä aiheutunutta vaivaa. Sun, 24 Mar 2019 19:44:41 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-cloud-9-palvelussamme-2 Tiedote: Hätähuolto kuormantasaajaamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/tiedote-hatahuolto-kuormantasaajaamme Hei, Suoritamme hätähuollon kuormantasaajaamme ensi yönä 21.3. klo 00 - 01. Huolto vaikuttaa pieneen osaan asiakkaistamme. Asiakkaamme, joiden palveluja on tämän huollon piirissä, on tiedotettu sähköpostitse. Pahoittelemme huollosta aiheutuvaa haittaa. Wed, 20 Mar 2019 17:11:00 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/tiedote-hatahuolto-kuormantasaajaamme Huolto valvontajärjestelmässä 19.3.2019 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huolto-valvontajarjestelmassa-1932019 PÄIVITYS 12:15: Huolto ohi PÄIVITYS 09:00: Huolto on aloitettu Huollamme valvontajärjestelmäämme tiistaina 19.3.2019 klo 9:00 - 12:00. Huollon aikana valvontainformaation vastaanottaminen ja käsittely on estynyt tai siinä voi olla viivettä. Valvontajärjestelmän huolto ei vaikuta valvottavien järjestelmien toimintaan. Mikäli havaitsette huollon aikana häiriön järjestelmienne toiminnassa, pyydämme teitä ilmoittamaan välittömästi puhelimitse asiakaspalveluumme.   We are performing maintenance on our monitoring platform on Tuesday 19.3.2019 from 9:00 to 12:00. During the maintenance, data from our monitoring systems might be unavailable or delayed. The maintenance will not affect the operation of monitored systems. If you experience any malfunction of your systems during maintenance, please contact our customer service immediately. Tue, 19 Mar 2019 12:23:46 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huolto-valvontajarjestelmassa-1932019 Korjattu: Häiriö konesaliverkossamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-konesaliverkossamme PÄIVITYS 18:00 Kaikki häiriöt koskien konesaliverkkoa on saatu korjattua, mukaan lukien Webhotel- häiriö. PÄIVITYS 17:30: Webhotel-palveluita korjataan vielä PÄIVITYS 17:00: Palveluiden tarkistus on lähes tehty. Service check is almost completed. PÄIVITYS 16:00: Palveluiden tarkistus on käynnissä. Service check is in progress. PÄIVITYS 15:00: Palveluiden tarkistus on käynnissä. Service check is in progress. PÄIVITYS 14:00: Palveluiden tarkistus on käynnissä. Service check is in progress. PÄIVITYS 13:00: Palveluiden tarkistus on käynnissä. Service check is in progress. PÄIVITYS 12:00: Palveluiden tarkistus on käynnissä. Service check is in progress. PÄIVITYS 11:00: Palveluiden tarkistus on käynnissä. Service check is in progress. PÄIVITYS 10:00: Palveluiden tarkistus on käynnissä. Service check is in progress. PÄIVITYS 09:25: Cloud9 login page is working again Cloud9 kirjautuminen toimii taas PÄIVITYS 09:10: Cloud9 login page fix is still under progess. Cloud9 kirjautumisessa on vielä ongelmaa ja asiaa tutkitaan. PÄIVITYS 08:50: Konesaliverkkomme häiriö on saatu korjattua ja palveluiden tarkistus on käynnissä. The malfunction of our network has been fixed and service check is in progress. PÄIVITYS 08:00: Korjaustoimenpiteet ovat edelleen käynnissä We are still working on a fix PÄIVITYS 07:00: Korjaustoimenpiteet ovat edelleen käynnissä PÄIVITYS 05:30: Korjaustoimenpiteet ovat edelleen käynnissä PÄIVITYS 04:30: Vikaantunut osa verkossa on löytynyt ja korjaustoimenpiteet on käynnissä. Havaitsimme häiriön konesaliverkossa. Tukimme asiaa We have noticed critical disruption in our datacenter network. We are looking into this Fri, 15 Mar 2019 16:40:05 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-konesaliverkossamme KORJATTU: Häiriö Webhotel Pro -palvelun tietokantapalvelimissa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-webhotel-pro-palvelun-tietokantapalvelimissa Päivitys klo 6:50: vika on korjattu. Olemme havainneet häiriön pienessä osassa Webhotel Pro -palvelumme tietokantapalvelimissa. Häiriö koskettaa pientä osaa asiakkaistamme. Vikaa tutkitaan. Tue, 12 Mar 2019 06:51:08 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-webhotel-pro-palvelun-tietokantapalvelimissa KORJATTU: Häiriö sähköpostipalvelussamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-sahkopostipalvelussamme-0 Päivitys 12.3. klo 6:15: häiriö on korjattu. Olemme havainneet häiriön sähköpostipalvelussamme. Häiriö koskee pientä osaa asiakkaistamme. Häiriö estää vian piirissä olevia asiakkaitamme kirjautumaan sähköpostitiliinsä. Tutkimme asiaa. Tue, 12 Mar 2019 06:18:39 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-sahkopostipalvelussamme-0 Webhotelliympäristöjä päivitetään https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/webhotelliymparistoja-paivitetaan Hyvä asiakkaamme Webhotelliympäristöjä päivitetään ja tässä yhteydessä PHP:n oletusversio vaihtuu. Mikäli teillä on tähän liittyviä ongelmia, voitte katsoa ohjeita sivuiltamme.https://www.inmicsnebula.fi/fi/ohjeet/yritysten-verkkosivut/webhotellit/toimintaohjeet-webhotellipaivityksissa Tarvittaessa voitte olla yhteydessä tukeemme: https://www.inmicsnebula.fi/fi/yhteystiedot   Mon, 25 Feb 2019 13:22:06 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/webhotelliymparistoja-paivitetaan KORJATTU: HÄIRIÖTILANNE VIRTUALISOINTIALUSTASSAMME https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-virtualisointialustassamme-5 Edit 09:15: vika on korjattu Olemme havainneet häiriön virtualisointialustassamme. Vika koskettaa pientä osaa asiakkaistamme. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa.   Sun, 24 Feb 2019 10:46:48 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-virtualisointialustassamme-5 [KORJATTU] Häiriö valvontapalvelussa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-valvontapalvelussa Päivitys: 11:37 Häiriö on korjattu Päivitys: 11:30 Korjaustoimenpiteet ovat edelleen käynnissä. Valvontapalvelussamme on havaittu häiriö noin klo 10:30. Korjaustoimenpiteet ovat käynnissä. Häiriö vaikuttaa osaan valvottavista kohteista. Fri, 22 Feb 2019 11:38:23 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-valvontapalvelussa KORJATTU: Häiriö MySQL tietokantapalvelussa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-mysql-tietokantapalvelussa PÄIVITYS klo 13:30: Suurin osa tietokannoista on toiminnassa PÄIVITYS klo 11:50: Arvioitu korjausaika häiriölle noin tunti PÄIVITYS klo 11: Vian korjaus edelleen käynnissä. PÄIVITYS: Vika on paikallistettu ja korjaustoimenpiteet on käynnissä. Havaitsimme ongelman joka koskee pientä osaa MySQL tietokanta asiakkaita. Tutkimme asiaa. Sun, 17 Feb 2019 14:44:53 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-mysql-tietokantapalvelussa Huoltoa Palomuuripalveluun 15.2.2019 klo 00-02 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltoa-palomuuripalveluun-1522019-klo-00-02 Suoritamme huoltotöitä Palomuuripalveluumme 15.2.2019 klo 00-02. Huolto koskettaa pientä osaa asiakkaidemme Palomuuripalveluista. Huolto kohdistuu palomuuriklusterin yksittäiseen laitteeseen. Huollolla ei siis ole näkyvää vaikutusta asiakkaidemme yhteyksiin. Mikäli kuitenkin havaitsette palomuuriyhteyksissänne häiriöitä huollon jälkeen, otattehan yhteyttä asiakastukeemme. Pahoittelemme huollosta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Tue, 12 Feb 2019 09:45:44 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltoa-palomuuripalveluun-1522019-klo-00-02 KORJATTU: HÄIRIÖ INCLOUD9 -PALVELUSSA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-incloud9-palvelussa-0 Havaitsimme vikatilanteen pienessä osassa INcloud 9 -palvelua. Vika on saatu korjattua.   äiriön kohteena olevat palvelimet ovat tässä yhteydessä uudelleenkäynnistyneet. Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa. Fri, 08 Feb 2019 13:43:53 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-incloud9-palvelussa-0 KORJATTU: HÄIRIÖ YHTEYSPALVELUISSA TAMPEREEN ALUEELLA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-yhteyspalveluissa-tampereen-alueella-0 Päivitys 12:05: Tilanne on korjaantunut. - Tampereen alueella on havaittu ongelmaa yhteyspalveluissa. Tutkimme ongelmaa. Fri, 08 Feb 2019 12:35:54 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-yhteyspalveluissa-tampereen-alueella-0 KORJATTU: Häiriö INcloud9 -palvelussa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-incloud9-palvelussa Havaitsimme vikatilanteen pienessä osassa INcloud 9 -palvelua. Vika on saatu korjattua.   Häiriön kohteena olevat palvelimet ovat tässä yhteydessä uudelleenkäynnistyneet. Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa. Mon, 04 Feb 2019 04:34:55 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-incloud9-palvelussa KORJATTU: Häiriötilanne runkoverkossamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-runkoverkossamme Päivitys klo 22:30: Häiriö on saatu korjattua ja palvelut nostettua ylös. Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa.   Päivitys klo 21:45: Pieni osa asiakkaidemme palveluista on edelleen saavuttamattomissa, ja niitä korjataan edelleen. Päivitys klo 20:00: Häiriötilanne runkoverkossa on saatu korjattua. Häiriö aiheutti osaan asiakkaidemme palveluista katkoksia, joita selvitetään parhaillaan. Päivitys klo 19:00: Korjaustoimenpiteitä suoritetaan parhaillaan. Päivitys klo 17:45: Vikaa selvitetään. Päivitys klo 17:00: Vikaa selvitetään edelleen. Olemme havainneet runkoverkossamme häiriötilanteen. Vikaa selvitetään. Thu, 31 Jan 2019 23:39:30 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-runkoverkossamme KORJATTU: Häiriö osassa sähköpostipalveluita https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-sahkopostipalveluita KORJATTU Pahoittelemme häiriötä. Sähköpostipalvelussamme on tällä hetkellä tilapäinen häiriötilanne, huoltotoimenpiteet asian korjaamiseksi ovat käynnissä. There is currently a temporary disturbance occuring in our email service. This issue is being attended. Sat, 26 Jan 2019 13:56:42 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-sahkopostipalveluita KORJATTU: Häiriö INcloud 9 -palvelussa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-incloud-9-palvelussa Vika korjattu 02:45 Havaitsimme vikatilanteen pienessä osassa INcloud 9 -palvelua. Tutkimme asiaa. Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa.   Sat, 26 Jan 2019 03:03:56 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-incloud-9-palvelussa KORJATTU: Häiriötilanne virtualisointialustassamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-virtualisointialustassamme-4 Virtuaalipalvelinympäristössämme on tällä hetkellä tilapäinen häiriötilanne, huoltotoimenpiteet vikatilanteen korjaamiseksi ovat käynnissä. Häiriö koskettaa pientä osaa asiakkaistamme.   Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa. Thu, 24 Jan 2019 17:04:47 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-virtualisointialustassamme-4 KORJATTU: HÄIRIÖTILANNE INCLOUD 9 -PALVELUSSAMME https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-incloud-9-palvelussamme Päivitys: Vika on korjattu. Olemme havainneet häiriön INcloud 9 -palvelussamme. Vika koskettaa pientä osaa asiakkaistamme. Vikaa tutkitaan.  Thu, 24 Jan 2019 13:49:12 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-incloud-9-palvelussamme Katkos VP2 virtuaalipalvelimissa on ohi https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/katkos-vp2-virtuaalipalvelimissa-ohi Päivityskatko on ohi. Suoritamme tietoturvapäivityksiä virtualisointialustaan. Tästä aiheutuu lyhyt katkos pienelle osaa VP2 palvelun asiakkaista. Pahoittelemme aiheutunutta haittaa Tue, 22 Jan 2019 23:29:56 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/katkos-vp2-virtuaalipalvelimissa-ohi Korjattu: HÄIRIÖTILANNE CLOUD 9 -PALVELUSSAMME https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-cloud-9-palvelussamme-1 Vika on korjattu. Häiriön kohteena olevat palvelimet ovat tässä yhteydessä uudelleenkäynnistyneet.   Olemme havainneet häiriön Cloud 9 -palvelussamme. Vika koskettaa pientä osaa asiakkaistamme. Vikaa tutkitaan. Pahoittelemme häiriötä! Sat, 19 Jan 2019 15:56:05 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-cloud-9-palvelussamme-1 Korjattu. Häiriö yhteyspalveluissa tampereen alueella https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-yhteyspalveluissa-tampereen-alueella Vika korjattu. Tampereen alueella on havaittu ongelmaa yhteyspalveluissa. Tutkimme ongelmaa.   Fri, 18 Jan 2019 09:08:05 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-yhteyspalveluissa-tampereen-alueella KORJATTU: HÄIRIÖTILANNE CLOUD 9 -PALVELUSSAMME https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-cloud-9-palvelussamme-0 Korjattu klo 22:10. Olemme havainneet häiriön Cloud 9 -palvelussamme. Vika koskettaa pientä osaa asiakkaistamme. Vikaa tutkitaan. Sun, 13 Jan 2019 22:24:10 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-cloud-9-palvelussamme-0 KORJATTU:HÄIRIÖTILANNE VIRTUALISOINTIALUSTASSAMME https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattuhairiotilanne-virtualisointialustassamme Korjattu klo 18:00. Olemme havainneet häiriön virtualisointialustassamme. Vika koskettaa pientä osaa asiakkaistamme. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa. Sat, 12 Jan 2019 18:10:35 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattuhairiotilanne-virtualisointialustassamme HÄIRIÖ YHTEYSPALVELUISSA TAMPEREEN NALKALAN ALUEELLA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-yhteyspalveluissa-tampereen-nalkalan-alueella Tampereen nalkalan alueen yhteyspalveluissa on havaittu häiriö. Vikaa tutkitaan. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa. Fri, 11 Jan 2019 12:44:33 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-yhteyspalveluissa-tampereen-nalkalan-alueella KORJATTU: Häiriötilanne virtualisointialustassamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-virtualisointialustassamme-3 Päivitys klo 13:00: häiriö on korjattu.   Olemme havainneet häiriön virtualisointialustassamme. Vika koskettaa pientä osaa asiakkaistamme. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa. Thu, 10 Jan 2019 13:01:00 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-virtualisointialustassamme-3 KORJATTU: Häiriö Exchange -sähköpostipalvelussa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-exchange-sahkopostipalvelussa Tietoturvapäivitysten jälkeen havaittiin ongelma, joka vaikutti osaan Exchange -palvelun käyttäjiä. Vika on korjattu. Tue, 08 Jan 2019 09:11:35 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-exchange-sahkopostipalvelussa KORJATTU: HÄIRIÖTILANNE VIRTUALISOINTIALUSTASSAMME https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-virtualisointialustassamme-2 Havaitsimme vikatilanteen virtuaalialustassamme kello 11:40. Häiriötilanteen johdosta pieni osa virtuaalipalvelimista on uudelleenkäynnistynyt. Vikatilanne saatiin korjattua kello 11:55. Häiriö vaikutti pieneen osaan asiakkaistamme. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa. Thu, 27 Dec 2018 13:00:00 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-virtualisointialustassamme-2 KORJATTU: Häiriö sähköpostialustassa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-sahkopostialustassa Sähköpostialustan häiriötilanne on korjattu noin klo 10:00. Kirjautuminen sähköpostilaatikoihin onnistuu jälleen. Osa sähköpostialustan tileistä jouduttiin palauttamaan 27.12.2018 klo 06:00 tilanteeseen, joten kyseisiltä tileiltä voi puuttua klo 06:00 - 09:00 välillä niihin lähetettyjä viestejä. Tänä aikana viestien lähettäjille on toimitettu virheilmoitus, jossa todetaan lähetyksen epäonnistuneen. Viestejä ei voi palauttaa, vaan ne on lähettäjän toimesta lähetettävä uudelleen. Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa.   Havaitsimme häiriötilanteen sähköpostialustassa kello 7:00. Häiriö koskee suurinta osaa asiakkaita. Häiriö vaikuttaa jaettuihin linux-sähköpostilaatikoihin. Korjaustoimenpiteet ovat käynnissä.  Arvioitu korjausaika on klo 12:00. Thu, 27 Dec 2018 10:46:33 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-sahkopostialustassa KORJATTU: HÄIRIÖTILANNE VIRTUALISOINTIALUSTASSAMME https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-virtualisointialustassamme-1 Vika on korjattu, häiriötilanteen johdosta pieni osa virtuaalipalvelimista on uudelleenkäynnistynyt. Virtualisointialustassamme on havaittu vikatilanne n. kello 21:40. Häiriö vaikuttaa pieneen osaan asiakkaistamme. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa. Tutkimme asiaa Fri, 21 Dec 2018 23:23:28 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-virtualisointialustassamme-1 KORJATTU: Laajamittainen häiriö Cloud9 Helsinki2 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-laajamittainen-hairio-cloud9-helsinki2 Päivitys kello 20:30: Palvelun tila on normaali. Seuraamme kuitenkin vielä tilannetta tehostetusti. Päivitys kello 19:15: Vika on korjaantunut lähes kokonaan. Seuraamme tilannetta. Päivitys kello 18:30: Korjaustoimenpiteet ovat työnalla.  Päivitys kello 17:30: Korjaustoimenpiteet ovat työnalla. Päivitys kello 16:30: Vika on saatu rajattua Helsinki2 -saatavuusalueeseen. Korjaustoimenpiteet ovat työnalla. Olemme havainneet häiriön Cloud9 -palveluissa Helsinki2 -saatavuusalueella. Vika vaikuttaa osaan Helsinki2 saatavuusalueen verkkoliikenteestä. Tutkimme vikaa. Wed, 12 Dec 2018 21:08:23 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-laajamittainen-hairio-cloud9-helsinki2 Korjattu: Häiriö sähköpostipalvelussamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-sahkopostipalvelussamme Olemme havainneet häiriötilanteen sähköpostipalvelussamme. Vikaa selvitetään. - Häiriö sähköpostipalvelussamme on korjattu 10.12.2018 noin klo 17:00. Pahoittelemme häiriötä ja tästä aiheutunutta haittaa Tue, 11 Dec 2018 09:54:29 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-sahkopostipalvelussamme Ratkaistu: Häiriö yhteyspalveluissa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ratkaistu-hairio-yhteyspalveluissa Häiriö tietoliikenneverkossamme on korjattu. Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa. Mon, 10 Dec 2018 16:19:02 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ratkaistu-hairio-yhteyspalveluissa KORJATTU: Häiriö yhteyspalveluissa Tampereen keskustan alueella https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-yhteyspalveluissa-tampereen-keskustan-alueella Tampereen keskustan alueen yhteyspalveluissa on havaittu häiriö. Vikaa tutkitaan. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa. Häiriö korjattu. Sun, 09 Dec 2018 11:06:43 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-yhteyspalveluissa-tampereen-keskustan-alueella KORJATTU:Häiriötilanne tietoliikenneyhteyksissä Helsingin Keskustan alueella https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattuhairiotilanne-tietoliikenneyhteyksissa-helsingin-keskustan-alueella Havaitsimme häiriötilanteen tietoliikenneyhteyksissä Helsingin Keskustan alueella.   EDIT: Ongelma saatu korjattua ja yhteyksien pitäisi normalisoitua piakkoin.   Wed, 28 Nov 2018 18:28:59 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattuhairiotilanne-tietoliikenneyhteyksissa-helsingin-keskustan-alueella Huoltoa Palomuuripalveluihimme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltoa-palomuuripalveluihimme Uusimme palomuurilaitteitamme normaalin laite-elinkaariprosessin mukaisesti. Osa nykyisistä laitteista on elinkaarensa osalta siinä vaiheessa, että niiden uusiminen on käynnistettävä korkean käytettävyyden varmistamiseksi. Huolto koskettaa osaa asiakkaitamme. Nämä asiakkaamme on tiedotettu erikseen myös sähköpostitse. Vaikutus Huollon piirissä olevien asiakasverkkojen liikennöinti siirretään uusille palomuurilaitteille. Verkkoliikenteen siirron yhteydessä ilmenee muutamia lyhyitä katkoksia. Mon, 19 Nov 2018 11:24:34 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltoa-palomuuripalveluihimme Häiriö sähköposti alustassa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-sahkoposti-alustassa VIka korjattu 20:00 Havaitsimme häiriötilanteen sähköposti alustassa joka vaikuttaa pieneen osaan asiakkaista. Korjaus toimenpiteet on käynnissä. Sat, 24 Nov 2018 20:07:24 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-sahkoposti-alustassa Häiriötilanne sähköpostipalvelussamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairiotilanne-sahkopostipalvelussamme Olemme havainneet häiriötilanteen sähköpostipalvelussamme. Häiriö koskee asiakkaitamme, joilla on käytössä Sitefactory Mail -palvelu. Vikaa selvitetään. Mon, 29 Oct 2018 14:20:45 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairiotilanne-sahkopostipalvelussamme Verkkohuolto Helsinki (kiinteät verkkoyhteydet) https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/verkkohuolto-helsinki-kiinteat-verkkoyhteydet Paikallisoperaattori suorittaa huoltotoimenpiteitään jotka vaikuttavat kiinteisiin verkkoyhteyksiin alla olevana ajankohtana Suunniteltu aloitusajankohta: 27.10.2018 00:00 Suunniteltu päättymisajankohta: 27.10.2018 08:00 Vaikutusalue: Helsinki Pienelle osalle asiakkaistamme Helsingissä voi tästä johtuen ilmaantua yksittäinen noin 30 minuutin katkos verkkoliikenteeseen huollon aikana. Tue, 23 Oct 2018 14:21:23 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/verkkohuolto-helsinki-kiinteat-verkkoyhteydet Huoltotoimenpiteitä runkoverkkoomme 26.10. https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoimenpiteita-runkoverkkoomme-2610 Suoritamme runkoverkkoomme huoltotoimenpiteitä 26.10. 2018 klo 00-06. Huolto pyritään suorittamaan siten, että sillä ei ole näkyvää vaikutusta verkkoyhteyksiinne. Pyydämme Teitä huomioimaan, että runkoverkkoon kohdistuvassa huollossa voi ilmetä lyhyitä katkoja, joiden laajutta on etukäteen vaikea arvioida. Pahoittelemme huollosta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Tue, 23 Oct 2018 18:18:55 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoimenpiteita-runkoverkkoomme-2610 Verkkohuolto (kiinteät verkkoyhteydet) - 24.10.2018 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/verkkohuolto-kiinteat-verkkoyhteydet-24102018 Paikallisoperaattori suorittaa huoltotoimenpiteitään jotka vaikuttavat kiinteisiin verkkoyhteyksiin alla olevana ajankohtana Suunniteltu aloitusajankohta: 24.10.2018 00:30 Suunniteltu päättymisajankohta: 24.10.2018 05:30 Huoltoa suoritetaan pieneen osaan runkoverkkomme laitteista. Osalle asiakkaistamme voi tästä johtuen ilmaantua yksittäinen katkos verkkoliikenteeseen huollon aikana Wed, 10 Oct 2018 13:51:40 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/verkkohuolto-kiinteat-verkkoyhteydet-24102018 KORJATTU: Häiriötilanne Palomuuripalvelussamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-palomuuripalvelussamme PÄIVITYS: Vikatilanne korjattu klo 16:00. Olemme havainneet Palomuuripalvelussamme vikatilanteen. Vian laajuutta selvitetään. Pahoittelemme vikatilanteesta aiheutuvaa haittaa. Mon, 22 Oct 2018 16:05:38 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-palomuuripalvelussamme Kiireellinen huolto Palomuuripalveluihimme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/kiireellinen-huolto-palomuuripalveluihimme Suoritamme hätähuollon 19.10.2018 klo 00.00 - 01.00 jaettuihin palomuuripalveluihimme. Olemme havainneet häiriön, joka saattaa aiheuttaa ongelmia osalle asiakkaistamme. Korjaavana toimenpiteenä palomuuripalvelun laiteohjelmisto päivitetään uudempaan ohjelmistoversioon, joka korjaa k.o. häiriön. Huollon aikana voi tapahtua muutama lyhyt katkos yhteyksiinne. Mikäli havaitsette huollon jälkeen ongelmia, olettehan yhteydessä meihin. Wed, 17 Oct 2018 13:47:22 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/kiireellinen-huolto-palomuuripalveluihimme Huoltotoimenpiteitä runkoverkkoomme (Tre keskusta) 18.10. https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoimenpiteita-runkoverkkoomme-tre-keskusta-1810 Suoritamme kiireellisen huoltotyön runkoverkkoomme 18.10. klo 00-01. Huolto vaikuttaa Tampereen keskustan alueella osaan yhteyspalveluistamme. Pahoittelemme huollosta aiheutuvaa haittaa. Wed, 17 Oct 2018 17:15:58 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoimenpiteita-runkoverkkoomme-tre-keskusta-1810 KORJATTU: Häiriötilanne Cloud 9 -palvelussamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-cloud-9-palvelussamme PÄIVITYS klo 15:30: Vikatilanne korjattu. Olemme havainneet häiriön Cloud 9 -palvelussamme. Vika koskettaa pientä osaa asiakkaistamme. Vikaa tutkitaan. Wed, 17 Oct 2018 15:42:57 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-cloud-9-palvelussamme KORJATTU: Häiriötilanne virtualisointialustassamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-virtualisointialustassamme-0 PÄIVITYS: Korjattu klo 21:20. Virtualisointialustassamme on havaittu vikatilanne n. kello 21:10. Häiriö vaikuttaa pieneen osaan asiakkaistamme. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa. Thu, 11 Oct 2018 21:57:13 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-virtualisointialustassamme-0 KORJATTU: Vikatilanne Cloud9-alustalla https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-vikatilanne-cloud9-alustalla Huomasimme vikatilanteen Helsinki-1 saatavuusalueella. Tutkimme asiaa. Tämä vaikuttaa pientä osaa asiakkaista. Thu, 04 Oct 2018 06:04:33 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-vikatilanne-cloud9-alustalla Korjattu: Vikatilanne Cloud9-alustalla https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-vikatilanne-cloud9-alustalla-0 Huomasimme vikatilanteen Helsinki-1 saatavuusalueella. Tutkimme asiaa. Tämä vaikuttaa pientä osaa asiakkaista.   Vika on korjattu.Häiriön alaiset instanssit ovat jälleen käynnissä. Tämä vaikutti pieneen osaan asiakkaista. Thu, 04 Oct 2018 09:13:39 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-vikatilanne-cloud9-alustalla-0 KORJATTU: Häiriötilanne sähköpostipalvelussamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-sahkopostipalvelussamme PÄIVITYS 12:45: Vika on korjattu. Olemme havainneet sähköpostipalvelussamme häiriötilanteen. Vika koskee pientä osaa asiakkaistamme. Vian piirissä olevien asiakkaidemme sähköpostilaatikot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä. Vikaa tutkitaan. Tue, 02 Oct 2018 13:36:44 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-sahkopostipalvelussamme KORJATTU: Tietoliikennehäiriö Cloud 9 Helsinki-1 -saatavuusalueella https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-tietoliikennehairio-cloud-9-helsinki-1-saatavuusalueella Verkkoomme kohdistuu tällä hetkellä laajamittainen palvelunestohyökkäys, joka vaikuttaa osaan Cloud 9 -asiakkaistamme. Palvelunestohyökkäysten tavoitteena on luoda keinotekoisesti suuri liikennemäärä ja tätä kautta hidastaa verkkopalveluita. Hyökkäys hidastaa asiakkaidemme palveluiden toimintaa, muttei aiheuta muita uhkia.   Pahoittelemme häiriön aiheuttamaa haittaa. Thu, 20 Sep 2018 09:00:18 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-tietoliikennehairio-cloud-9-helsinki-1-saatavuusalueella KORJATTU: Häiriö osassa HyperV-virtuaaliympäristöä https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-hyperv-virtuaaliymparistoa Virtualisointialustassamme ilmeni häriö kello 20:00. Häiriö vaikuttaa pieneen osaan asiakkaista. Häiriö on korjattu noin klo 20.10. Pahoittelemme häiriötä ja tästä aiheutunutta haittaa Sun, 16 Sep 2018 22:58:29 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-hyperv-virtuaaliymparistoa KORJATTU: Häiriö virtualisointialustassamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassamme-10 KORJATTU: Havaitsimme vikatilanteen virtualisointialustassamme. Suoritimme korjaavat toimenpiteet, ja järjestelmä on jälleen normaalisti toiminnassa. Häiriö kosketti pientä osaa asiakkaidemme palveluista.   Pahoittelemme aiheutunutta haittaa Sun, 16 Sep 2018 14:14:51 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassamme-10 KORJATTU: Häiriötilanne Webhotellipalvelussamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-webhotellipalvelussamme PÄIVITYS 11.9. 2018 klo 15: Aiemmat toimenpiteet ratkaisivat ongelman; palvelussa ei ole enää havaittu poikkeavaa kuormitusta. PÄIVITYS 11.9. 2018 klo 10:00: Palvelunestohyökkäys on nyt saatu hallintaan, ja sivustot toimivat jälleen normaalisti. Seuraamme tilannetta. Webhotellipalvelumme on tällä hetkellä palvelunestohyökkäyksen kohteena. Tästä johtuen osa webhotellipalveluistamme ei ole käytettävissä. Vikatilannetta selvitetään parhaillaan.   Pahoittelemme häiriötilanteesta aiheutuvaa haittaa. Wed, 12 Sep 2018 15:38:00 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-webhotellipalvelussamme KORJATTU: Häiriötilanne virtualisointialustassamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-virtualisointialustassamme KORJATTU: Havaitsimme vikatilanteen virtualisointialustassamme. Suoritimme korjaavat toimenpiteet, ja järjestelmä on jälleen normaalisti toiminnassa. Häiriö kosketti pientä osaa asiakkaidemme palveluista.   Pahoittelemme aiheutunutta haittaa. Sat, 08 Sep 2018 17:21:20 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-virtualisointialustassamme Häiriö webhotel alustalla https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-webhotel-alustalla Päivitys klo 17:15: Palvelunestohyökkäys on saatu hallintaan. Jatkamme tilanteen aktiivista seurantaa.   Jaettuun webhosting-alustaan kohdistuu tällä hetkellä laajamittainen palvelunestohyökkäys, joka vaikuttaa kohdepalvelimella oleviin asiakkaisiin. Palvelunestohyökkäysten tavoitteena on luoda keinotekoisesti suuri liikennemäärä ja tätä kautta hidastaa verkkopalveluita. Hyökkäys hidastaa asiakkaidemme palveluiden toimintaa, muttei aiheuta muita uhkia. Olemme aloittaneet toimenpiteet häiriön ratkaisemiseksi ja pyrimme korjaamaan tilanteen mahdollisimman pikaisesti. Tiedotamme tilanteen etenemisestä verkkosivuillamme. Pahoittelemme häiriön aiheuttamaa haittaa. Mon, 10 Sep 2018 17:24:43 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-webhotel-alustalla KORJATTU: Häiriö virtualisointialustassamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassamme-9 Havaitsimme häiriön virtualisointialustassamme, ja suoritimme tarvittavat toimenpiteet tilanteen ratkaisemiseksi. Häiriö kosketti pientä osaa asiakkaistamme.   Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa. Fri, 31 Aug 2018 21:12:14 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassamme-9 Huoltotoimenpiteitä runkoverkkoomme 29.8. 2018 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoimenpiteita-runkoverkkoomme-298-2018 Hei, suoritamme runkoverkkoomme huoltotoimenpiteitä 29.8. klo 01-04 välisenä aikana. Huoltotoimenpiteillä ei ole näkyvää vaikutusta asiakkaidemme palveluihin. Tue, 28 Aug 2018 16:42:18 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoimenpiteita-runkoverkkoomme-298-2018 KORJATTU: Kotisivutyökalu-palvelussa häiriö https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-kotisivutyokalu-palvelussa-hairio Kotisivutyökalu-palvelussa https://kotisivut.nebula.fi/ on häiriö. Vikaa tutkitaan Vika korjattu. Mon, 27 Aug 2018 14:31:49 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-kotisivutyokalu-palvelussa-hairio Verkkovika Elisan ja Nebulan välillä korjattu. https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/verkkovika-elisan-ja-nebulan-valilla-korjattu Hei,   Elisan ja Nebulan välillä on tällä hetkellä verkkovika. Asiaa tutkitaan parhaillaan.   **************************************************************** Vika on saatu korjattua ja liikenne toimii taas normaalisti.   Pahoittelemme aiheutuneesta haitasta. Mon, 20 Aug 2018 11:49:52 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/verkkovika-elisan-ja-nebulan-valilla-korjattu KORJATTU: Häiriö virtualisointialustassamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassamme-8 Havaitsimme häiriön virtualisointialustassamme, ja suoritimme tarvittavat toimenpiteet tilanteen ratkaisemiseksi. Häiriö kosketti pientä osaa asiakkaistamme.   Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa. Fri, 17 Aug 2018 05:06:06 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassamme-8 Huoltotoimenpiteitä runkoverkkoomme 15.8.2018 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoimenpiteita-runkoverkkoomme-1582018 Suoritamme runkoverkkoomme huoltotoimenpiteitä elokuussa 15.8.2018 klo 00 - 06. Huoltoa suoritetaan pieneen osaan runkoverkkomme laitteista. Osalle asiakkaistamme voi tästä johtuen ilmaantua yksittäinen katkos verkkoliikenteeseen huollon aikana. Fri, 13 Jul 2018 08:24:15 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoimenpiteita-runkoverkkoomme-1582018 KORJATTU: Häiriö osassa xen-virtuaaliympäristöä https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-xen-virtuaaliymparistoa Häiriö osassa xen-virtuaaliympäristöä Alkamisajankohta Ti 14.8.2018 kello 03.00 Osa palvelimista vaatii järjestelmäpäivitysten yhteydessä manuaalisia toimenpiteitä Nebulalta. Ongelmaa korjataan parhaillaan. KORJATTU Häiriö on korjattu Ti 14.8.2018 kello 10:10 Pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa. Tue, 14 Aug 2018 10:54:19 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-xen-virtuaaliymparistoa Häiriö osassa xen-virtuaaliympäristöä https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osassa-xen-virtuaaliymparistoa Osa palvelimista vaatii järjestelmäpäivitysten yhteydessä manuaalisia toimenpiteitä Nebulalta. Ongelmaa korjataan parhaillaan.   Pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa. Tue, 14 Aug 2018 05:24:10 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osassa-xen-virtuaaliymparistoa Viestien lähetys hidastelee outlook.com/o365 palveluihin auth-smtp -palvelusta https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/viestien-lahetys-hidastelee-outlookcomo365-palveluihin-auth-smtp-palvelusta Outlook.com ja o365 palvelu viivästyttävät viestien vastaanottoa auth-smtp -palvelimelta. Syynä roskapostien lähettäminen joiden takia Microsoft on hidastanut viestien välitystä merkitsemällä viestejä deferred / bounced statuksella ja palauttamalla viestit lähettäjän jonoon. Viestit menevät toistaiseksi perille mutta viiveellä. Nebula on pyytänyt hidastelun poistoa mutta MS ei ole asiaa vielä hoitanut.   Wed, 08 Aug 2018 12:09:03 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/viestien-lahetys-hidastelee-outlookcomo365-palveluihin-auth-smtp-palvelusta KORJATTU: Häiriö virtualisointialustassamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassamme-7 Virtualisointialustassamme ilmeni häriö. Häiriö vaikuttaa pieneen osaan asiakkaista. Häiriö on korjattu noin klo 10:40. Pahoittelemme häiriötä ja tästä aiheutunutta haittaa. Sat, 28 Jul 2018 11:10:10 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassamme-7 KORJATTU: Häiriö yhteyspalveluissa Tampereen Epilässä https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-yhteyspalveluissa-tampereen-epilassa Tietoliikenneverkossamme on häiriötilanne Tampereen Epilän alueella. Tutkimme vikaa. PÄIVITYS: Vikatilanne on ohi ja tämän hetkisen tiedon mukaan ei vaikuttanut asiakasyhteyksiin. Wed, 18 Jul 2018 14:26:12 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-yhteyspalveluissa-tampereen-epilassa Hätähuolto virtualisointiympäristössä (VP2) https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hatahuolto-virtualisointiymparistossa-vp2 Suoritamme hätähuollon osaan xen-virtualisointiympäristössä. Huolto tehdään arkiöisin välillä 00-06. Huollon yhteydessä joudumme sammuttamaan hetkeksi osan VP2-palvelimista huollon ajaksi. Katkos per palvelin on noin 20-40 minuuttia. Pahoittelumme häiriöstä. We are performing emergency maintenance on a part of our xen-virtual server environment. Maintenance is carried out between midnight and 6am on weekdays. During the maintenance we must shut down a part of VP2 virtual servers. The outage per server is about 20-40 minutes. We apologize for the inconvenience. Tue, 17 Jul 2018 01:07:17 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hatahuolto-virtualisointiymparistossa-vp2 KORJATTU: Häiriö virtualisointialustassamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassamme-6 Virtualisointialustassamme ilmeni hetkellinen häriö. Häiriö vaikutti pieneen osaan asiakkaista. Häiriö on nyt korjattu ja palvelut ovat jälleen käytettävissä. Pahoittelemme häiriötä. Fri, 13 Jul 2018 10:43:08 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassamme-6 KORJATTU: Häiriö virtualisointialustassamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassamme-5 Yhdessä virtualisointialustassa oli hetkellinen häriö. Häiriö vaikutti pieneen osaan asiakkaista. Häiriö on korjattu ja palvelimet ovat pystyssä. Pahoittelemme häiriötä. Wed, 11 Jul 2018 06:56:21 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassamme-5 Huoltotoimenpiteitä runkoverkkoomme 10.7. 2018 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoimenpiteita-runkoverkkoomme-107-2018 Suoritamme runkoverkkoomme huoltotoimenpiteitä heinäkuun huoltoikkunan aikana 10.7.2018 klo 00 - 06. Huoltoa suoritetaan pieneen osaan runkoverkkomme laitteista. Osalle asiakkaistamme voi tästä johtuen ilmaantua yksittäinen katkos verkkoliikenteeseen huollon aikana. Fri, 25 May 2018 15:23:41 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoimenpiteita-runkoverkkoomme-107-2018 Huoltotoimenpiteitä runkoverkkoomme 10.7. 2018 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoimenpiteita-runkoverkkoomme-107-2018-0 Suoritamme runkoverkkoomme huoltotoimenpiteitä heinäkuun huoltoikkunan aikana 10.7.2018 klo 00 - 06. Huoltoa suoritetaan pieneen osaan runkoverkkomme laitteista. Osalle asiakkaistamme voi tästä johtuen ilmaantua yksittäinen katkos verkkoliikenteeseen huollon aikana. Mon, 09 Jul 2018 14:10:28 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoimenpiteita-runkoverkkoomme-107-2018-0 Asiakaspalvelumme puhelinlinja sulkeutuu aikaisemmin https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/asiakaspalvelumme-puhelinlinja-sulkeutuu-aikaisemmin Sairastapauksen vuoksi asiakaspalvelu puhelinlinja sulkeutuu 9.7.2018 klo. 16:00 Pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa. Mon, 09 Jul 2018 15:25:58 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/asiakaspalvelumme-puhelinlinja-sulkeutuu-aikaisemmin KORJATTU: Häiriö virtualisointialustassamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassamme-4 Virtualisointialustassa oli havaittu hetkellinen häiriö. Tämä vaikutti pieneen osaan asiakkaita. Palvelimet on saatu ylös ja tilanne on ohi. Pahoittelemme häiriötä. Fri, 06 Jul 2018 12:50:22 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassamme-4 KORJATTU: Häiriö virtualisointialustassamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassamme-3 Päivitys: tilanne ohi, kaikki virtuaalipalvelimet ovat jälleen käynnissä Yhdessä virtualisointialustassa on tällä hetkellä häiriö. Tämä vaikuttaa pieneen osaan asiakkaita. Pahoittelemme häiriötä. Thu, 05 Jul 2018 15:11:40 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassamme-3 KORJATTU: Vikatilanne Cloud 9 -pilvipalvelussamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-vikatilanne-cloud-9-pilvipalvelussamme KORJATTU: klo 10:00 Olemme havainneet Cloud 9 -pilvipalvelussamme vikatilanteen, jonka johdosta ei ole mahdollista kasvattaa pilvipalveluinstanssien käyttämiä levypintoja. Tutkimme asiaa. Pahoittelemme vikatilanteesta aiheutuvaa haittaa. Tue, 03 Jul 2018 17:49:51 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-vikatilanne-cloud-9-pilvipalvelussamme [KORJATTU] Häiriö Cloud 9 -palvelussa saatavuusalueella Helsinki-1 (Lauttasaari) https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-cloud-9-palvelussa-saatavuusalueella-helsinki-1-lauttasaari Nebula Cloud 9 huoltotoimenpiteiden (kts. linkki alla) aikana Helsinki-1 saatavuusalueen virtuaalipalvelimissa oli havaittu häiriö joka vaikutti ulosmeneviin verkkoyhteyksiin noin 15 minuutin ajan. Cloud 9 - huoltotiedote  Selvitämme tämän osalta vielä juurisyytä. Ongelma on saatu korjattua noin klo 01:10:00. Pahoittelemme tästä aiheuttunutta haittaa.    Tue, 03 Jul 2018 01:34:02 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-cloud-9-palvelussa-saatavuusalueella-helsinki-1-lauttasaari Huoltotoimenpiteitä Cloud 9 -palveluun https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoimenpiteita-cloud-9-palveluun Mitä tapahtuu ja milloin? Päivitämme 2.7. 2018 - 6.7. 2018 Cloud 9 -pilvipalveluamme. Mitä huollon aikana päivitetään? Päivityksen aikana suurin osa Cloud 9 -palvelun OpenStack-komponenteista päivitetään Queens-jakeluversioon. Tuomme samalla pilvipalvelualustaan uusia ominaisuuksia, mm. tiettyjen resurssien saatavuuden parantamiseen. Huoltotöitä suoritetaan kahdessa huoltoikkunassa: 2.7.2018 klo. 22:00 (EEST) - 3.7.2018 klo. 03:00 (EEST) -- Ikkuna #1, virtuaalipalvelimien ja verkon hallintaan liittyvien komponenttien päivityksiä 3.7.2018 klo. 22:00 (EEST) - 4.7.2018 klo. 03:00 (EEST) -- Ikkuna #2, muihin alustan komponentteihin liittyviä päivityksiä   Miten tämä vaikuttaa teihin? Päivityksestä ei aiheudu katkoksia asiakkaiden virtuaalipalvelimiin, volumeihin tai verkkoliikenteeseen. Päivitysikkunoiden aikana Cloud 9 -palvelun API-rajapinnoissa ja hallintapaneelissa (control.nebulacloud.fi) esiintyy katkoksia. Kaikki pilvipalvelun hallintapaneelin toiminnallisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä huoltokatkojen aikana. Suoritamme järjestelmän päivitystoimenpiteitä myös muina ajankohtina aikavälillä 2.7. - 6.7., mutta näillä toimenpiteillä ei ole näkyvää vaikutusta asiakkaidemme Cloud 9 -palveluihin. === What happens and when? Nebula will update the Cloud 9 service between July 2 and July 6 2018. What will be upgraded? Most of the OpenStack components of Cloud 9 will be upgraded versions of the OpenStack Queens distribution. We will also introduce new features for the cloud engine. There will be two maintenance windows. July 2, 10 pm (22:00) - July 3, 3 am (03:00) -- Window #1, upgrades to virtual server management and network management components July 3, 10 pm (22:00) - July 4, 3 am (03:00) -- Window #2, upgrades to other platform components How does the maintenance affect your Cloud 9 services? The maintenance does not cause any outages to cloud instances, volumes or network traffic. During the maintenance window, there will be outages to services regarding the APIs and the Control Panel (control.nebulacloud.fi). Cloud 9 Control Panel functionalities may not be available during the maintenance. Additional maintenance operations are also performed during the maintenance (July 2 - July 6). However, these operations have no effect to the Cloud 9 services of our customers. Thu, 21 Jun 2018 14:48:25 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoimenpiteita-cloud-9-palveluun KORJATTU: Häiriö virtualisointialustassa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassa-7 Yhdessä virtualisointialustassa on tällä hetkellä häiriö. Tämä vaikuttaa pieneen osaan asiakkaita. Päivitys: tilanne ohi, kaikki virtuaalipalvelimet ovat jälleen käynnissä Pahoittelemme häiriötä. Fri, 22 Jun 2018 19:53:26 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassa-7 KORJATTU: Häiriö yhteyspalveluissa Kirkkonummen Masalassa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-yhteyspalveluissa-kirkkonummen-masalassa Tietoliikenneverkossamme on häiriötilanne Kirkkonummen Masalan alueella. Tutkimme vikaa. Päivitys: Vikatilanne ohi. Fri, 22 Jun 2018 18:36:39 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-yhteyspalveluissa-kirkkonummen-masalassa KORJATTU: Häiriö virtualisointialustassamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassamme-2 Havaitsimme häiriön virtualisointialustassamme, ja suoritimme tarvittavat toimenpiteet tilanteen ratkaisemiseksi. Häiriö kosketti pientä osaa asiakkaistamme.   Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa. Thu, 21 Jun 2018 10:21:58 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassamme-2 Kotisivutyökalu päivittyy 18.6. https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/kotisivutyokalu-paivittyy-186 Muutama asia päivitykseen liittyen, jotka on hyvä tietää: Uuden version käyttöönotto ei ole pakollista. Palvelun hintaan ei tule muutoksia. Mikä muuttuu? Uudistettu ulkoasu, joka on selkeämpi ja käyttäjäystävällisempi. Kymmeniä uusia sivupohjia. Jatkossa voit muokata verkkosivujasi myös mobiililaitteella kuten älypuhelimella tai tabletilla. Verkkosivustasi voidaan jatkossa luoda kätevästi eri kieliversioita asiakkaitasi varten. Muita uusia ominaisuuksia tulossa lähikuukausina. Voitte päivittää Kotisivutyökalun 18.6. jälkeen hallintapaneelissa osoitteessa http://kotisivut.nebula.fi, silloin kun teille parhaiten sopii. Version päivittäminen tapahtuu kirjaimellisesti nappia painamalla eikä version päivittäminen poista sivustoltasi mitään jo tehtyä sisältöä. Suosittelemme lämpimästi, että otatte uuden version käyttöön mahdollisimman pian, sillä vanhaan versioon ei tuoda enää uusia ominaisuuksia. Mikäli teillä on asiaan liittyen kysyttävää, olettehan yhteydessä asiakaspalveluumme. Yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta: /tuotteet/asiakastuki/asiakkaille/asiakaspalvelu Tue, 12 Jun 2018 09:29:10 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/kotisivutyokalu-paivittyy-186 KORJATTU:Vikatilanne Cloud9-alustalla https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattuvikatilanne-cloud9-alustalla Huomasimme vikatilanteen Helsinki-1 saatavuusalueella. Tutkimme asiaa. Tämä vaikuttaa pientä osaa asiakkaista.   Klo 21:55: Vika on saatu korjattua. Pahoittelut tästä aiheutuneesta haitasta Fri, 15 Jun 2018 21:55:50 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattuvikatilanne-cloud9-alustalla KORJATTU: Häiriö virtualisointialustassamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassamme-1 Havaitsimme häiriön virtualisointialustassamme, ja suoritimme tarvittavat toimenpiteet tilanteen ratkaisemiseksi. Häiriö kosketti pientä osaa asiakkaistamme.   Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa. Tue, 12 Jun 2018 18:50:16 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassamme-1 KORJATTU: Ongelma sähköpostien lähetyksessä https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-ongelma-sahkopostien-lahetyksessa Olemme havaineet ongelman sähköpostin lähetyksessä Webhotel- palveluistamme (myös webmail.nebula.fi).   Tutkimme ongelmaa.   Tue, 12 Jun 2018 06:50:47 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-ongelma-sahkopostien-lahetyksessa KORJATTU: Huoltotoimenpiteitä NELB-kuormantasauspalvelussa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-huoltotoimenpiteita-nelb-kuormantasauspalvelussa KORJATTU: Pienessä osassa asiakkaidemme palveluista oli ongelmia NELB-kuormantasaajan toiminnan suhteen 06-07:30 välisenä ajanhetkenä. Suoritamme huoltotoimenpiteitä NELB (Nebula Elastic LoadBalancer)-palvelussa 12.6.2018 klo 00:00 - 06:00 välisenä aikana.  Huollon aikana palvelussa esiintyy lyhyt toimintakatkos, jolloin kuormantasaus ei ole käytössä. Huollon jälkeen toiminta palautuu ennalleen automaattisesti.  Pahoittelemme huollon aiheuttamaa haittaa.  ---   FIXED: There was a small disturbance of NELB services within a small proportion of our customers. The problem was in effect between 06 am to 7:30 am. We will perform maintenance operations to NELB-load balancing service on 12th June 2018, from 00:00 to 06:00.  During maintenance there will be short disruption in service. When maintenance is done load balancing will restore automatically.  We apologize for any inconvenience caused be the maintenance. Tue, 12 Jun 2018 07:42:24 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-huoltotoimenpiteita-nelb-kuormantasauspalvelussa Kesäkuun huoltoikkuna 12.6.2018 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/kesakuun-huoltoikkuna-1262018 Suoritamme tietoliikennelaitteiden huoltotoimenpiteitä 12.6.2018 klo 0:00 - 6:00 välillä. Tietoliikennelaitteiden huoltotoimenpiteet kohdistuvat Lauttasaaren laitesaliimme kyseisenä ajankohtana. Huoltotoimenpiteistä saattaa aiheutua lyhyitä katkoja 12.6.2018 klo 0:00 - 6:00 välillä. Huoltotoimenpiteiden mahdollisesti aiheuttamista häiriöistä emme pysty antamaan tarkkaa ajankohtaa huollon laajuudesta johtuen. Laitteiden uusimisten myötä parannamme laitesalien verkkojen vikasietoisuutta. Fri, 08 Jun 2018 15:07:18 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/kesakuun-huoltoikkuna-1262018 KORJATTU: Häiriö virtualisointialustassamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassamme-0 Olemme havainneet häiriötilanteen virtualisointialustassamme. Häiriö koskettaa pientä osaa asiakkaistamme.   Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa. Wed, 30 May 2018 16:20:57 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassamme-0 KORJATTU: Häiriö virtualisointialustassamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassamme Havaitsimme häiriön virtualisointialustassa ja se vaikutti pieneen osaan palveluista hetkellisesti. Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa. Mon, 28 May 2018 15:45:54 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassamme KORJATTU: HÄIRIÖ YHTEYSPALVELUISSA PORIN KESKUSTAN ALUEELLA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-yhteyspalveluissa-porin-keskustan-alueella Porin keskustan alueen yhteyspalveluissa on havaittu häiriö. Vikaa tutkitaan. Pahoittelemme katkoksesta asiakkaillemme mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Mon, 28 May 2018 11:44:05 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-yhteyspalveluissa-porin-keskustan-alueella Häiriö Cloud 9 -palvelussa saatavuusalueella Helsinki-1 (Lauttasaari) https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-cloud-9-palvelussa-saatavuusalueella-helsinki-1-lauttasaari Olemme havainneet vikatilanteen Cloud 9 -palvelussa saatavuusalueella Helsinki-1 (Lauttasaari). Häiriö vaikutti pieneen osaan palveluista hetkellisesti. Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa. Mon, 28 May 2018 04:06:54 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-cloud-9-palvelussa-saatavuusalueella-helsinki-1-lauttasaari KORJATTU: HÄIRIÖ VIRTUALISOINTIALUSTASSA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassa-6 Havaitsimme häiriön virtualisointialustassa ja se vaikutti pieneen osaan palveluista hetkellisesti. Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa. Sat, 26 May 2018 20:12:59 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassa-6 KORJATTU: Häiriö webmail-palvelussa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-webmail-palvelussa Häiriö kirjautumisessa webmail-palveluun, tutkimme vikaa. Kello 21:55: vika on paikallistettu ja korjaus on työnalla. Kello 22:25: vika on korjattu. Pahoittelemme häiriötä! Tue, 22 May 2018 22:27:14 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-webmail-palvelussa Korjattu: Vikatilanne virtualisointialustassamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-vikatilanne-virtualisointialustassamme-3 Havaitsimme virtualisointialustassamme vikatilanteen, jonka takia pieni osa asiakkaidemme palveluista oli tavoittamattomissa n. 5-10 minuutin ajan. Tässä yhteydessä palvelimet uudelleenkäynnistyivät. Vika on nyt korjattu ja palvelut ovat jälleen normaalisti toiminnassa. Pahoittelemme vikatilanteesta aiheutunutta haittaa. Thu, 17 May 2018 11:20:50 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-vikatilanne-virtualisointialustassamme-3 Häiriö yhteyspalveluissa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-yhteyspalveluissa Olemme havainneet laajan häiriö yhteyspalveluissamme. Vika koskee liittymä ja osaa palomuuripalveluista. Vian selvitys on työn alla   klo 22:25 vika on saatu korjattua ja juurisyyn selvitys on käynnissä Mon, 14 May 2018 22:44:22 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-yhteyspalveluissa KORJATTU: Hitautta sähköpostipalvelussa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hitautta-sahkopostipalvelussa PÄIVITYS klo 10:10: Häiriö aiheuttaa myös kirjautumisongelmia sähköpostijärjestelmään. Olemme havainneet hitautta yhdessä sähköpostijärjestelmässä. Häiriö vaikuttaa osaan sähköpostijärjestelmän käyttäjistä. Tutkimme asiaa. Tue, 08 May 2018 13:11:34 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hitautta-sahkopostipalvelussa Asiakaspalvelu-numero on jälleen käytössä https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/asiakaspalvelu-numero-jalleen-kaytossa Häiriö puhelin järjestelmässä on saatu korjattua ja puhelinlinjamme toimii taas normaalisti   Pahoittelemme tästä aiheutunutta vaivaa.   ******************************************************************************   Valitettavasti teknisen häiriön vuoksi kaikki puhelinlinjamme ovat pois käytöstä. Tutkimme asiaa ja pyrimme saamaan puhelimet takasin toimintaan.   Voitte olla meihin yhteydessä sähköpostitse katkon aikana. Mon, 30 Apr 2018 17:48:58 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/asiakaspalvelu-numero-jalleen-kaytossa Kotisivutyökalun huoltotyö https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/kotisivutyokalun-huoltotyo Suoritamme Kotisivutyökalu-palveluun huoltotöitä. Huoltotöiden aikana pääsy Kotisivutyökalun hallintatyökaluun on estetty. Huoltotöiden aikana Kotisivutyökalulla tehdyillä sivustoilla voi esiintyä hitautta sekä yhteys sivustoihin saattaa pätkiä hetkellisesti. Pahoittelemme huoltotöistä aiheutuvaa haittaa. Tue, 24 Apr 2018 15:52:13 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/kotisivutyokalun-huoltotyo Häiriö havaittu mysql1-hki1 palvelimella https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-havaittu-mysql1-hki1-palvelimella Viime yönä havaittiin ongelma mysql1-hki1 palvelimella. Tämä häriö koski yksittäisiä sivustoja ja se ilmeni yhteyksien epäonnistumisina. Häiriö saatiin korjattua kello13:36.    Pahoittelut aiheutuneesta vaivasta. Mon, 23 Apr 2018 16:57:09 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-havaittu-mysql1-hki1-palvelimella Häiriö yhteyspalveluissa Vantaan Viinikkalassa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-yhteyspalveluissa-vantaan-viinikkalassa Tietoliikenneverkossamme on häiriötilanne Vantaan Viinikkalan alueella. Vianselvitys on käynnissä. Päivitys: Vian syyksi on paljastunut alueella tehtävät sähkötyöt. Vika vaikuttaa muutamaan liittymään ja on ohi klo 18 mennessä. Sun, 15 Apr 2018 11:24:40 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-yhteyspalveluissa-vantaan-viinikkalassa KORJATTU: Hämeenlinnan alueella yhteyspalveluongelmia https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hameenlinnan-alueella-yhteyspalveluongelmia Hämeenlinnan alueella yleinen häiriötilanne jota tutkitaan, vaikuttaa kaikkiin alueen yhteyspalveluihin Vika korjattu. Mon, 21 May 2018 08:50:52 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hameenlinnan-alueella-yhteyspalveluongelmia Huomattavasti lisääntynyt roskapostitus https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huomattavasti-lisaantynyt-roskapostitus Huomasimme, että 11.04. noin kello 17:20 aikoihin meidän sähköpostipalvelimet alkoivat vastaanottamaan suuria määriä roskapostia ulkomailta (Brasiliasta, Alankomaista). Usein roskaposteissa oli väärennetty lähettäjän osoite näyttämään omalta sähköpostilaatikolta.  Tämä on kuitenkin valitettavan yleistä roskapostitusta, eli lähettäjän sähköpostiosoite väärennetään. Roskapostitus omalla sähköpostilaatikolla toisen tahon toimesta on mahdollista sen takia koska sähköpostia pystyy lähettämään kenen tahansa nimellä jos haluaa. Samalla tavalla kuin perinteisiä kirjeitä pystyy lähettämään esimerkiksi naapurin nimellä.  Tiukensimme yöllä roskapostituksen suodatinta, mutta seuraamme vielä asiaa. Thu, 12 Apr 2018 09:43:51 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huomattavasti-lisaantynyt-roskapostitus KORJATTU: Kuormitusta mailfront -palvelimella https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-kuormitusta-mailfront-palvelimella Päivitys - 15:00 - 12.04.2018 Ongelma on korjattu. Tällä hetkellä on havaittu poikkeuksellisen korkeaa kuormitusta yhdellä mailfront -palvelimella. Tämä voi aiheuttaa viivettä sähköpostiviestien toimitukseen. Tutkimme asiaa. Päivitys 14:00: Tutkinta on yhä kesken. Palvelimen suorituskyky heikkenee satunnaisesti ja tämä aiheuttaa ongelmia sisäänkirjautumisessa niin sähköpostiohjelmistojen kuin webmailin kautta, sekä viestien toimituksessa postilaatikkoon. Nykyisen tiedon perusteella yhtään viestiä ei jää hukkaan, vaan toimittamattomat viestit ovat tällä hetkellä palvelimella jonossa ja toimitetaan postilaatikoihin ongelman ratkettua. Ongelma koskee yhtä sähköpostipalvelintamme, joka on pääasiassa Webhotel Pro- sekä Webhotel Advanced -asiakkaiden käytössä. Pahoittelemme asiakkaillemme tästä aiheutuvaa haittaa.   Thu, 12 Apr 2018 15:56:17 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-kuormitusta-mailfront-palvelimella Häiriö palomuuripalvelussa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-palomuuripalvelussa Olemme havainneet häiriötilanteen palomuuripalvelussa huoltotoimenpiteiden jälkeen. Häiriön johdosta osa palomuurin kautta kulkevista yhteyksistä eivät toimi vakaasti. Huoltotoimenpiteet häiriötilanteen korjaamiseksi ovat käynnissä. PÄIVITYS 11.4.2018 klo 14:45: Vikailevat yhteydet on saatu korjattua tapauskohtaisesta. Seuraamme tilannetta, mutta yhteydet vaikuttavat toimivan tällä hetkellä. Wed, 11 Apr 2018 14:46:51 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-palomuuripalvelussa Hätähuolto runkoverkkomme laitteistoon 10.4.2018 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hatahuolto-runkoverkkomme-laitteistoon-1042018 Suoritamme hätähuollon runkoverkkoomme laitteistoon normaalin kuukausittaisen huoltoikkunan aikana 10.4.2018 klo 00:00 - 02:00. Huollon aikana muutamiin yhteyksiin saattaa tulla noin 15-30 minuutin katkos. Pahoittelemme katkoksen aiheuttamaa haittaa. Mon, 09 Apr 2018 12:04:25 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hatahuolto-runkoverkkomme-laitteistoon-1042018 Huoltotöitä palvelumuuripalveluissa 10.4.2018 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-palvelumuuripalveluissa-1042018 Palomuuripalveluihin PM4 / PM5 tehdään ohjelmistopäivityksiä 10.4.2018 00.00 - 02.00 välillä.  Päivityksien yhteydessä yhteyksiin voi tulla muutamia pieniä katkoksia.  Pahoittelemme huollosta aiheutuvaa haittaa. Thu, 01 Mar 2018 17:31:01 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-palvelumuuripalveluissa-1042018 KORJATTU: häiriötilanne Cloud 9 -pilvipalvelussamme Helsinki-2-saatavuusalueella https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-cloud-9-pilvipalvelussamme-helsinki-2-saatavuusalueella KORJATTU: vikatilanne on ohi.   Olemme havainneet vikatilanteen Cloud 9 -pilvipalvelussamme saatavuusalueella Helsinki-2. Vikatilanne vaikuttaa pieneen osaan asiakkaidemme palveluista. Vikatilannetta selvitetään korkealla prioriteetilla.   Pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa haittaa. Thu, 05 Apr 2018 13:17:07 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-cloud-9-pilvipalvelussamme-helsinki-2-saatavuusalueella Korjattu: Vikatilanne virtualisointialustassamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-vikatilanne-virtualisointialustassamme-2 Havaitsimme virtualisointialustassamme vikatilanteen, jonka takia pieni osa asiakkaidemme palveluista oli tavoittamattomissa n. 5-10 minuutin ajan. Tässä yhteydessä palvelimet uudelleenkäynnistyivät. Vika on nyt korjattu ja palvelut ovat jälleen normaalisti toiminnassa. Pahoittelemme vikatilanteesta aiheutunutta haittaa. Sun, 01 Apr 2018 14:07:08 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-vikatilanne-virtualisointialustassamme-2 Drupal julkaisee kriittisen päivityksen 28.3. https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/drupal-julkaisee-kriittisen-paivityksen-283 Ensi viikolla 28.3. Drupal julkaisee kriittisen päivityksen koskien Drupal 7 ja 8 core versioita. Suosittelemme kaikkia ko. julkaisujärjestelmiä ylläpitäviä päivittämään heti kun päivitys on saatavilla. Lisätietoja: https://www.drupal.org/psa-2018-001   Drupal 7 and 8 core critical release on March 28th, 2018 PSA-2018-001: https://www.drupal.org/psa-2018-001 Please update soon as possible Thu, 22 Mar 2018 17:54:18 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/drupal-julkaisee-kriittisen-paivityksen-283 Korjattu: Vikatilanne virtualisointialustassamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-vikatilanne-virtualisointialustassamme-1 Havaitsimme virtualisointialustassamme vikatilanteen, jonka takia pieni osa asiakkaidemme palveluista oli tavoittamattomissa n. 2 - 6 minuutin ajan. Vika on nyt korjattu, ja palvelut ovat jälleen normaalisti toiminnassa. Pahoittelemme vikatilanteesta aiheutunutta haittaa. Fri, 23 Mar 2018 21:38:58 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-vikatilanne-virtualisointialustassamme-1 Huoltotoimenpiteitä NELB-kuormantasauspalvelussa  https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoimenpiteita-nelb-kuormantasauspalvelussa Suoritamme huoltotoimenpiteitä NELB (Nebula Elastic LoadBalancer)-palvelussa 21.3.2018 klo 23:00 - 00:00 välisenä aikana.  Huollon aikana palvelussa esiintyy lyhyt toimintakatkos, jolloin kuormantasaus ei ole käytössä. Huollon jälkeen toiminta palautuu ennalleen automaattisesti.  Pahoittelemme huollon aiheuttamaa haittaa.  --- We will perform maintenance operations to NELB-load balancing service on 21th March 2018, from 23:00 to 00:00.  During maintenance there will be short disruption in service. When maintenance is done load balancing will restore automatically.  We apologize for any inconvenience caused be the maintenance. Mon, 19 Mar 2018 15:39:23 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoimenpiteita-nelb-kuormantasauspalvelussa Päivitämme asiakasympäristöjemme tietoturvaohjelmistoja https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/paivitamme-asiakasymparistojemme-tietoturvaohjelmistoja Aloitamme tiistaista 20.3. 2018 alkaen Trend Micro -tietoturvasovelluksen päivityksen jakelun asiakkaillemme. Päivitys on osa normaalia tietoturvasovellustemme päivityssykliä. Palvelua tuotetaan nimellä Tietoturvasovellus 8.0. Joillain asiakkaillamme saattaa olla palvelu laskutuksessa seuraavilla, aiemmin käytetyillä tuotenimikkeillä: Tietoturva - Virustorjunta ja palomuuri hallinta Nebulan tietoturvapalvelu Nebulan tietoturvapalvelu Plus Wed, 14 Mar 2018 13:37:08 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/paivitamme-asiakasymparistojemme-tietoturvaohjelmistoja KORJATTU: Häiriö webhotellialustalla https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-webhotellialustalla Havaitsimme ongelma joka aiheutti ongelmia sivujen latauksiksissa. Häiriö koskee Webhotel Pro ja Webhotel Advanced palveluita.   Häiriö korjattu noin klo 01:20 Sun, 18 Mar 2018 02:24:10 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-webhotellialustalla KORJATTU: Vikatilanne virtualisointialustassamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-vikatilanne-virtualisointialustassamme-0 Hei,   havaitsimme virtualisointialustassamme vikatilanteen, jonka takia pieni osa asiakkaidemme palveluista oli tavoittamattomissa n. 10-15 minuutin ajan. Vika on nyt korjattu, ja palvelut ovat jälleen normaalisti toiminnassa. Pahoittelemme vikatilanteesta aiheutunutta haittaa. Tue, 13 Mar 2018 10:13:34 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-vikatilanne-virtualisointialustassamme-0 KORJATTU: Hitautta sähköposteissa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hitautta-sahkoposteissa Havaitsimme eilen ongelman koskien sähköpostipalveluitamme(IMAP/POP3). Tämä saattaa aiheuttaa hitautta niiden toiminnassa.   Korjaavia toimenpiteitä on suoritettu ja ongelma on ratkennut Wed, 14 Mar 2018 15:11:30 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hitautta-sahkoposteissa Maintenance in webhotel database servers https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/maintenance-webhotel-database-servers Suoritamme webhotel-ympäristön tietokantapalvelinten (mysql*.nebula.fi) parannustöitä öisin välillä 00-06, alkaen tiistaina 13.3.2018. Parannustyö tehdään yksi tai kaksi palvelinta kerrallaan. Kohteena olevalle palvelimelle pääsy estetään päivityksen ajaksi. Pyrimme pitämään katkoksen mahdollisimman lyhyenä. Työ aloitetaan ensiyönä palvelimista mysql17.nebula.fi ja mysql22.nebula.fi.   Mon, 12 Mar 2018 11:21:40 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/maintenance-webhotel-database-servers KORJATTU: Häiriö levyjärjestelmässä https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-levyjarjestelmassa Edit: Korjattu. Havaitsimme hetkellisen häiriön levyjärjestelmässä. Häiriö vaikutti pieneen osaan palvelimista. Häiriö on levyjärjestelmän osalta ohi, mutta tutkimme vielä palvelimia joita häiriö kosketti.  Pahoittelemme häiriötä!   Sat, 10 Mar 2018 19:43:48 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-levyjarjestelmassa Tärkeä tiedote liittyen asiakkaidemme Windows-palvelinten päivityksiin https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/tarkea-tiedote-liittyen-asiakkaidemme-windows-palvelinten-paivityksiin Olemme havainneet hyvin pienessä osassa asiakkaidemme Windows-palvelinjärjestelmiä tilanteen, jossa kyseisille palvelimille ei tällä hetkellä tarjota viimeisimpiä Microsoftin julkaisemia päivityksiä. Tilanne aiheutuu alkuvuodesta 2018 havaitusta prosessorihaavoittuvuuden (Meltdown/Spectre) johdosta tehtyihin Microsoftin tekemiin muutoksiin. Tietyissä järjestelmäkoonpanoissa on todennäköistä, että korjaavien päivitysten asentaminen aiheuttaisi muita ongelmia, joten näille järjestelmille Microsoft ei automaattisesti julkaise enää päivityksiä. Kyseisten järjestelmien osalta, uusimpien päivitysten asentaminen vaatii tiettyjä erityistoimenpiteitä, jotka suoritamme Nebulan ylläpidossa oleville palvelimille ennen seuraavaa huoltoikkunaa (8.3.2018 klo 00 - 06). Asiaan liittyvä artikkeli Microsoftin sivustolla:https://support.microsoft.com/en-us/help/4072698/windows-server-guidance-to-protect-against-the-speculative-execution Varmistaaksemme asiakasjärjestelmiemme ajantasaisten tietoturvapäivitysten asentumisen, suoritamme artikkelissa määritellyt erityistoimenpiteet. Päivitysten asennukset suoritetaan normaalin huoltoikkunan aikana 8.3.2018 klo 02:00 - 06:00. Seuraamme tilannetta myös huoltoikkunan jälkeen, varmistaaksemme, että asiakkaidemme Windows-palvelinjärjestelmät vastaanottavat jälleen uusimmat päivitykset. Wed, 07 Mar 2018 14:26:11 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/tarkea-tiedote-liittyen-asiakkaidemme-windows-palvelinten-paivityksiin KORJATTU: Vikatilanne virtualisointialustassamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-vikatilanne-virtualisointialustassamme Hei,   havaitsimme virtualisointialustassamme vikatilanteen, jonka takia pieni osa asiakkaidemme palveluista oli tavoittamattomissa n. 15-30 minuutin ajan. Vika on nyt korjattu, ja palvelut ovat jälleen normaalisti toiminnassa. Pahoittelemme vikatilanteesta aiheutunutta haittaa. Wed, 07 Mar 2018 21:31:13 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-vikatilanne-virtualisointialustassamme Päivitystöitä sähköpostijärjestelmässä https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/paivitystoita-sahkopostijarjestelmassa-0 Suoritamme sähköpostijärjestelmäämme parannuksia maaliskuun ja huhtikuun ajan. Tämä voi aiheuttaa lyhyitä käyttökatkoksia yksittäisiin sähköpostilaatikoihin. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa! Tue, 27 Feb 2018 10:19:45 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/paivitystoita-sahkopostijarjestelmassa-0 Korjattu: Häiriö Sitefactory Hosting palveluissa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-sitefactory-hosting-palveluissa-0 Havaitsimme häiriön Sitefactory Hosting palveluissa häiriötilanteen. Häiriö vaikuttaa pieneen osaan palveluista. Vika korjattu. Wed, 21 Feb 2018 06:02:48 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-sitefactory-hosting-palveluissa-0 KORJATTU: HÄIRIÖ YHTEYSPALVELUISSA JYVÄSKYLÄN KELJON ALUEELLA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-yhteyspalveluissa-jyvaskylan-keljon-alueella Jyväskylän Keljon alueen yhteyspalveluissa on havaittu häiriö. Vikaa tutkitaan. Pahoittelemme katkoksesta asiakkaillemme mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Tue, 13 Feb 2018 15:22:42 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-yhteyspalveluissa-jyvaskylan-keljon-alueella Huoltotoimenpiteitä Cloud 9 levytilakapasiteetin hallintaan https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoimenpiteita-cloud-9-levytilakapasiteetin-hallintaan Suoritamme huoltotoimenpiteitä Cloud 9 levytilakapasiteetin hallintajärjestelmään huoltoikkunassamme 13.2.2018 klo 2:00 - 6:00. Huollon aikana levypintojen muutokset ja uusien levypintojen luonti on estetty. Olemassaolevat levypinnat toimivat huollon aikana normaalisti. Huolto suoritetaan vaiheistetusti saatavuusalue kerrallaan. Mon, 12 Feb 2018 13:54:07 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoimenpiteita-cloud-9-levytilakapasiteetin-hallintaan Kuormitusta tietokantapalvelimellamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/kuormitusta-tietokantapalvelimellamme Hyvät asiakkaamme,   olemme havainneet tavallista suurempaa kuormitusta yhdellä tietokantapalvelimistamme. Häiriö vaikuttaa pieneen osaan webhotelliasiakkaistamme. Korjaustoimenpiteet tilanteen ratkaisemiseksi ovat käynnissä. Pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa häiriötä. Tue, 13 Feb 2018 13:16:09 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/kuormitusta-tietokantapalvelimellamme KORJATTU: Häiriö virtualisointialustassa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassa-5 Havaitsimme häiriön virtualisointialustassa ja se vaikutti pieneen osaan palveluista. Vikaa on korjattu Pahoittelemme häiriötä. Fri, 09 Feb 2018 18:41:22 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassa-5 KORJATTU: Häiriötilanne Cloud 9 -palvelussa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-cloud-9-palvelussa Olemme havainneet vikatilanteen Cloud 9 -palvelussa saatavuusalueella Helsinki-2 (Pitäjänmäki). Vika koskettaa pientä osaa asiakkaistamme.  Vikaa korjataan parhaillaan. Arvioitu korjausaika: 14:30 Pahoittelemme häiriötilanteesta aiheutuvaa haittaa. Fri, 09 Feb 2018 14:13:56 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairiotilanne-cloud-9-palvelussa KORJATTU: Häiriö virtualisointialustassa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassa-4 Havaitsimme häiriön virtualisointialustassa; häiriö vaikutti pieneen osaan palveluista.   Vika korjattu, vika vaikutti linux virtuaalipalvelimiin ja häiriön yhteydessä ne uudelleenkäynnistyivät. Wed, 07 Feb 2018 09:03:47 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassa-4 Häiriö Cloud 9 Helsinki-1 -saatavuusalueen verkkoliikenteessä https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-cloud-9-helsinki-1-saatavuusalueen-verkkoliikenteessa Havaitsimme häiriön Cloud 9 palvelumme Helsinki-1 -saatavuusalueen verkkolaitteessa. Häiriö vaikuttaa pieneen osaan Helsinki-1 -saatavuusalueen verkkoliikenteestä. Tällä hetkellä tilanne vaikuttaa vakaalta. Suoritamme korjaustoimenpiteitä verkkolaitteeseen klo 00:00 alkaen ja tässä yhteydessä saattaa tulla noin minuutin mittainen katkos. Pahoittelemme häiriön aiheuttamaa haittaa.   Tue, 06 Feb 2018 15:42:33 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-cloud-9-helsinki-1-saatavuusalueen-verkkoliikenteessa Korjattu: Webmail ongelma joka koskee osaa asiakkaista. https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-webmail-ongelma-joka-koskee-osaa-asiakkaista Webmail ongelma on korjattu ja tilanne normaali jälleen.   Olemme havainneet webmail ongelman, joka koskee osaa asiakkaista.  Asia on tutkinnan alla.   Pahoittelut aiheutuneesta vaivasta. Tue, 30 Jan 2018 11:39:39 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-webmail-ongelma-joka-koskee-osaa-asiakkaista KORJATTU: Häiriö virtualisointialustassa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassa-3 Havaitsimme häiriön virtualisointialustassa ja se vaikutti pieneen osaan palveluista. Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa. Sat, 27 Jan 2018 06:03:14 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassa-3 KORJATTU: Häiriö yhteyspalveluissa Helsingin Heikinlaakson ja Jakomäen alueilla https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-yhteyspalveluissa-helsingin-heikinlaakson-ja-jakomaen-alueilla Tietoliikenneverkossamme on häiriötilanne Helsingin Heikinlaakson ja Jakomäen alueilla, huoltotoimenpiteet vikatilanteen korjaamiseksi ovat käynnissä. There is currently a disturbance occuring in our data communications network in Helsinki Heikinlaakso and Jakomäki areas. This issue is currently under investigation. Tue, 23 Jan 2018 08:24:02 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-yhteyspalveluissa-helsingin-heikinlaakson-ja-jakomaen-alueilla Hätähuolto Cloud 9 -ympäristöön https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hatahuolto-cloud-9-ymparistoon PÄIVITYS: 16.1.2018 klo 01:40: Huolto on suoritettu. UPDATE: Jan 16th 2018 01:40 am: The maintenance has finished.   Suoritimme viime viikon aikana hätähuoltona Meltdown-haavoittuvuuteen liittyviä korjauksia, voidaksemme taata tietoturvallisen palvelualustan asiakkaillemme. Valitettavasti olemme havainneet päivitysten tuotantoon viemisen jälkeen ongelman tietoturvapäivityksessä, jota emme sisäisessä testausympäristössä havainneet. Varmistaaksemme verkkolaitteiden toimintavarmuuden joudumme suorittamaan huollon verkkolaitteisiin poikkeuksellisen lyhyellä varoitusajalla, ensi yönä. Päivityksestä aiheutuu muutaman minuutin katkoksia verkkoliikenteeseen. Katkokset koskevat ainoastaan verkkoyhteyksiä, asiakkaiden palvelimia ei tarvitse käynnistää uudelleen. Katkokset tulevat ajoittumaan ajalle 15.1.2018 klo 23.00 – 16.1.2018 klo 6.00. Aikaikkuna on suunniteltu pitkäksi voidaksemme suorittaa päivitykset mahdollisimman pienissä erissä ja täten minimoida katkosten haittavaikutukset asiakkaillemme. Päivitykset suoritetaan saman yön aikana molempiin saatavuusalueisiin. Katkokset ovat jaksotettu siten, ettei näistä aiheudu katkoksia kuin yhteen saatavuusalueeseen kerrallaan. Pahoittelemme asiakkaillemme tästä aiheutuvaa haittaa. Tue, 16 Jan 2018 01:44:09 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hatahuolto-cloud-9-ymparistoon Tiedote: Huoltotoimenpiteet alkavat Cloud 9 Helsinki-2 -saatavuusalueella https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/tiedote-huoltotoimenpiteet-alkavat-cloud-9-helsinki-2-saatavuusalueella PÄIVITYS: 11.1.2018 klo 06:00: Huolto on suoritettu. UPDATE: Jan 11th 2018 06:00 am: The maintenance has finished. PÄIVITYS: 11.1.2018 klo 02:00: Verkkolaitepäivitykset ovat valmistuneet. UPDATE: Jan 11th 2018 02:00 am: Network device upgrades have finished. PÄIVITYS: 11.1.2018 klo 00:00: Huolto aloitettu Helsinki-2 saatavuusalueen verkkolaitteille. UPDATE: Jan 11th 2018 12:00 am: The maintenance has been started for the network devices of Helsinki-2 availability zone.   Hyvät Cloud 9 -asiakkaamme,   Huoltotoimenpiteet Cloud 9 -palvelussamme alkavat. Huollon aikataulu: 11.1.2018 00:00 - 02:00 Helsinki-2 saatavuusalueen verkkolaitteita päivitetään ja yhteyksissä esiintyy hetkellisiä katkoksia. 02:00 - 06:00 Helsinki-2 saatavuusalueen palvelinalustaa päivitetään. Huollon aikana instanssit ovat saavuttamattomissa noin 10-30 minuuttia. Huollon etenemistä voitte seurata www-sivujemme teknisistä tiedotteista: /ict-ratkaisut/asiakastuki/asiakkaille/tekniset-tiedotteet Tiedotamme teitä myös huollon päättymisestä sähköpostilla.   ====   Dear Cloud 9 Customer,   We are now starting maintenance in our Cloud9 services (Helsinki-2 (Pitäjänmäki) availability zone).   The schedule for the emergency maintenance window: The night between Wednesday and Thursday: Helsinki 2 (Pitäjänmäki) availability zone Network devices From 00:00 am to 02:00 am. Momentary interruptions may occur during the maintenance.Cloud 9 service platform From 02:00 am to 06:00 am. During the maintenance, a single server instance will be inaccessible for 10 to 30 minutes. You can follow the progress of the maintenance at /ict-ratkaisut/asiakastuki/asiakkaille/tekniset-tiedotteet We will also inform you by email when the maintenance is over. Thu, 11 Jan 2018 06:03:10 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/tiedote-huoltotoimenpiteet-alkavat-cloud-9-helsinki-2-saatavuusalueella Tiedote: Suorittimista löytynyt Meltdown-haavoittuvuus https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/tiedote-suorittimista-loytynyt-meltdown-haavoittuvuus Tällä viikolla mediassa on uutisoitu laajasti tutkijaryhmän löytämästä haavoittuvuudesta koskien Intel-suorittimia. Myöhemmissä tutkimuksissa tämä on laajentunut koskemaan miltei jokaista modernia suoritinta. Täten myös Nebulan käyttämät palvelimet ovat alttiita haavoittuvuuden hyväksikäytölle.   Asiantuntijamme ovat seuranneet tilanteen kehittymistä ja laatineet suunnitelmaa korjauksen tuomisesta palveluihimme, kun haavoittuvuuden korjaavat päivitykset ovat tulleet saataville.   Haavoittuvuuden luonteesta johtuen päivitykset tullaan tekemään normaalista huoltoikkunasta poikkeavana hätähuoltona. Työ tulee aiheuttamaan katkoksia palvelimien saatavuuteen.    Päivitykset aloitetaan Cloud 9 -palvelustamme ja sen osalta tulemme suorittamaan päivitykset seuraavasti:   Cloud 9 -palvelun osalta päivitykset suoritetaan saatavuusalue kerrallaan. - Helsinki-1 (Lauttasaari) 10.1.2018 kello 00–06 (tiistain ja keskiviikon välinen yö) - Helsinki-2 (Pitäjänmäki) 11.1.2018 kello 00–06 (keskiviikon ja torstain välinen yö)   Tämän huollon aikana päivitetään myös webhotellialustojamme.   Mediassa on uutisoitu myös asiakkaalle näkyvästä korjauksen haittavaikutuksesta, jonka vuoksi suorittimen tehot saattavat laskea. Arviot vaikutuksesta vaihtelevat ja valitettavasti palveluntarjoajilla ei ole tällä hetkellä keinoa estää tätä.   Muiden palveluiden osalta tiedotamme ajankohdasta tämän varmistuessa. Tiedostamme haavoittuvuuden vakavuuden ja tästä johtuen teemme töitä sen eteen, että kaikki palvelumme saadaan päivitettyä heti kun näihin tehtävien korjaustoimenpiteiden toimivuus on varmistettu.     Nebulan teknisiä tiedotteita voit seurata täältä: /ict-ratkaisut/asiakastuki/asiakkaille/tekniset-tiedotteet Teknistä lisätietoa haavoittuvuudesta on saatavilla osoitteen https://meltdownattack.com kautta.       Briefly in English:   Due to the recent discovery of critical vulnerabilities in modern processors, we are performing an emergency maintenance window.   We are starting from Cloud 9 services as followed:   - Helsinki-1 (Lauttasaari) January 10th 2018 from 00:00 am to 06:00 am (the night between Tuesday and Wednesday) - Helsinki-2 (Pitäjänmäki) January 11th 2018 from 00:00 am to 06:00 am (the night between Wednesday and Thursday)   With regard to other services, we will provide more information about the timetable when it is confirmed. We are working hard to ensure that every system is updated as soon as possible.     Read more about the vulnerabilities at https://meltdownattack.com Fri, 05 Jan 2018 16:13:53 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/tiedote-suorittimista-loytynyt-meltdown-haavoittuvuus Tiedote: Huoltotoimenpiteet alkavat Cloud 9 Helsinki-1 saatavuusalueella https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/tiedote-huoltotoimenpiteet-alkavat-cloud-9-helsinki-1-saatavuusalueella KORJATTU: 10.1.2018 klo 22:30: Alustassa oleva häiriö on korjattu. PÄIVITYS: 10.1.2018 klo 14:15: Huolto on suoritettu Helsinki-1 saatavuusalueen osalta. Muutama virtuaalipalvelin instanssi on kuitenkin vielä alhaalla alustassa olevan häiriön johdosta. Tällä hetkellä näyttää siltä, ettei korjaustoimenpiteitä saada valmiiksi tämän työpäivän aikana. Korjaustoimenpiteet pyritään saamaan valmiiksi huomiseen aamuun mennessä. PÄIVITYS: 10.1.2018 klo 09:15: Korjaustoimenpiteet etenevät ja osa häiriöstä on saatu korjattua ja instanssit johon tämä vaikutti toimivat jälleen. On vielä kuitenkin muutamia instansseja, jotka eivät tästä häiriöstä johtuen toimi. Tämänhetkisen arvion mukaan häiriö saadaan korjattua 1-2 tunnin kuluessa. PÄIVITYS: 10.1.2018 klo 08:45: Muutamia Cloud 9 instansseja on vielä alhaalla odottamattoman fyysisestä alustasta johtuvan häiriön johdosta. Häiriön korjaustoimenpiteet etenevät koko ajan. PÄIVITYS: 10.1.2018 klo 07:00: Suurin osa palvelininstansseista on nyt käytössä, mutta huollon yhteydessä havaitsimme häiriön pilvipalvelun fyysisessä alustassa. Häiriön korjaustoimenpiteet ovat käynnissä. UPDATE: Jan 10th 2018 07:00 am: Most of the server instances are now fully functional. However, a fault was discovered within the Cloud 9 physical server infrastructure during the maintenance. The repairs are underway. PÄIVITYS: 10.1.2018 klo 06:00: Lähes kaikki palvelut on saatu käyntiin, osa palveluista voi olla vielä tavoittamattomissa n. 15-30 min ajan UPDATE: Jan 10th 2018 06:00 am: Almost all of the services have been started; some of the services may still be unavailable for approx. 15-30 minutes. PÄIVITYS: 10.1.2018 klo 02:00: Verkkolaitepäivitykset ovat valmistuneet UPDATE: Jan 10th 2018 02:00 am: Network device upgrades have finished PÄIVITYS: 10.1.2018 klo 00:00: Huolto aloitettu Helsinki-1 saatavuusalueen verkkolaitteille. UPDATE: Jan 10th 2018 12:00 am: The maintenance has been started for the network devices of Helsinki-1 availability zone   Hyvät Cloud 9 -asiakkaamme,   Huoltotoimenpiteet Cloud 9 -palvelussamme alkavat. Huollon aikataulu: 10.1.2018 00:00 - 02:00 Helsinki-1 saatavuusalueen verkkolaitteita päivitetään ja yhteyksissä esiintyy hetkellisiä katkoksia. 02:00 - 06:00 Helsinki-1 saatavuusalueen palvelinalustaa päivitetään. Huollon aikana instanssit ovat saavuttamattomissa noin 10-30 minuuttia. 11.1.2018 00:00 - 02:00 Helsinki-2 saatavuusalueen verkkolaitteita päivitetään ja yhteyksissä esiintyy hetkellisiä katkoksia. 02:00 - 06:00 Helsinki-2 saatavuusalueen palvelinalustaa päivitetään. Huollon aikana instanssit ovat saavuttamattomissa noin 10-30 minuuttia. Huollon etenemistä voitte seurata www-sivujemme teknisistä tiedotteista: /ict-ratkaisut/asiakastuki/asiakkaille/tekniset-tiedotteet Tiedotamme myös Cloud 9 -asiakkaitamme huollon päättymisestä sähköpostilla.   ===   Dear Cloud 9 Customer, We are now starting maintenance in our Cloud9 services. The schedule for the emergency maintenance window is the following: The night between Tuesday and Wednesday: Helsinki 1 (Lauttasaari) availability zone The night between Wednesday and Thursday: Helsinki 2 (Pitäjänmäki) availability zone Network devices From 00:00 am to 02:00 am. Momentary interruptions may occur during the maintenance. Cloud 9 service platform From 02:00 am to 06:00 am. During the maintenance, a single server instance will be inaccessible for 10 to 30 minutes. You can follow the progress of the maintenance at /ict-ratkaisut/asiakastuki/asiakkaille/tekniset-tiedotteet We will also inform our Cloud 9 customers via email when the maintenance is over. Wed, 10 Jan 2018 23:06:04 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/tiedote-huoltotoimenpiteet-alkavat-cloud-9-helsinki-1-saatavuusalueella Tiedote: huoltotoimenpiteitä runkoverkossamme / Core network maintenance https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/tiedote-huoltotoimenpiteita-runkoverkossamme-core-network-maintenance Suoritamme runkoverkkomme huoltotöitä 9.1.2018 kello 00:00 - 04:00. Ne asiakkaamme, joille tämä huolto aiheuttaa katkoksia, on tiedotettu erikseen sähköpostitse. Huollon ei pitäisi vaikuttaa muiden asiakkaidemme Internet-yhteyksiin. Mikäli Internet-yhteyksissä ilmenee häiriöitä vielä huoltotöiden päättymisen jälkeen, pyydämme teitä olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme. Pahoittelemme huollosta aiheutuvaa häiriötä. -------- We are performing maintenance on our core network services on Jan 9th 2018 between 12 am and 4 am. The customers that are affected by the maintenance, have been separately informed via e-mail. The maintenance should not affect our other customers. If there are disturbances in our communication services after the maintenance period, please contact our customer service. We apologize for any inconvenience. Wed, 13 Dec 2017 09:47:26 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/tiedote-huoltotoimenpiteita-runkoverkossamme-core-network-maintenance VALMIS: Verkkohuolto Järvenpään alueella 08.01-09.01.2018 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/valmis-verkkohuolto-jarvenpaan-alueella-0801-09012018 Huolto valmistunut 9.1.2018 12:40   Operaraattori tekee alueella huoltoa: Järvenpää Tämä vaikuttaa myös Nebulan yhteyksiin Muutostyö alkaa: 08.01.2018 03:00  Muutostyö päättyy: 09.01.2018 17:00 Työn aiheuttamien häiriöiden kokonaiskesto on noin 15 minuuttia.  Mikäli yhteytenne ei muutostyön jälkeen toimi, irrottakaa reititin virtajohdosta noin kahden minuutin ajaksi. Käynnistäkää myös muut laitteet uudelleen.   Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa. Tue, 09 Jan 2018 16:19:07 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/valmis-verkkohuolto-jarvenpaan-alueella-0801-09012018 KORJATTU: HÄIRIÖ WEBHOTELLI PALVELUSSA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-webhotelli-palvelussa Häiriö aiheuttaa hidastelua pieneen osaan Webhotelli-palveluiden www-sivustoja. Häiriö on tutkinnan alla ja pyrimme ratkaisemaan ongelman mahdollisimman pian. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa. Fri, 29 Dec 2017 06:23:58 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-webhotelli-palvelussa Päivitystöitä sähköpostijärjestelmässä https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/paivitystoita-sahkopostijarjestelmassa Suoritamme sähköpostijärjestelmäämme parannuksia joulukuun lopun ja tammikuun ajan. Tämä voi aiheuttaa lyhyitä käyttökatkoksia yksittäisiin sähköpostilaatikoihin. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa! Wed, 27 Dec 2017 14:38:47 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/paivitystoita-sahkopostijarjestelmassa HÄIRIÖ YHTEYSPALVELUISSA ESPOON PIHLAJARINTEEN ALUEELLA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-yhteyspalveluissa-espoon-pihlajarinteen-alueella Espoon pihlajarinteen alueen yhteyspalveluissa on havaittu häiriö. Vikaa tutkitaan. Pahoittelemme katkoksesta asiakkaillemme mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Häiriö päättynyt. Mon, 18 Dec 2017 22:32:16 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-yhteyspalveluissa-espoon-pihlajarinteen-alueella KORJATTU: hitautta osassa Webhotel Pro -palvelujamme https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hitautta-osassa-webhotel-pro-palvelujamme Hyvät asiakkaamme,   olemme havainneet pienessä osassa Webhotel Pro -palveluitamme tavallista suurempaa kuormitusta. Kuormitus ei vaikuta sähköpostien toimintaan. Kuormitustilanne ilmenee kyseiseltä palvelimelta tarjottavien sivustojen tavallista pidempinä latausaikoina. Asiaa tutkitaan.   Pahoittelemme aiheutunutta häiriötä palveluihinne. Fri, 22 Dec 2017 10:18:54 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hitautta-osassa-webhotel-pro-palvelujamme HÄIRIÖ YHTEYSPALVELUISSA TOUKOLAN ALUEELLA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-yhteyspalveluissa-toukolan-alueella Helsingin Toukolan alueen yhteyspalveluissa on havaittu häiriö. Vikaa tutkitaan. Pahoittelemme katkoksesta asiakkaillemme mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Mon, 11 Dec 2017 00:14:25 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-yhteyspalveluissa-toukolan-alueella Kotisivutyökalun huoltotyö 7.12 (SIIRRETTY) https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/kotisivutyokalun-huoltotyo-712-siirretty Päivitys 6.12. kello 13:32: Huoltotyö aikataulutetaan uudelleen. Ilmoitamme uudesta aikataulusta piakkoin teknisissä tiedotteissamme.   Suoritamme Nebulan Kotisivutyökaluun huoltotyön 7.12.2017 kello 13:00 - 15:00. Tänä aikana Kotisivutyökalun verkkosivueditoriin ei pääse kirjautumaan. Kotisivutyökalulla luodut verkkosivut kuitenkin toimivat koko huoltotyön ajan ilman katkoja. Kotisivutyökalun kirjautumissivu löytyy osoitteesta: kotisivut.nebula.fi Kirjautumistunnukset voitte tarkistaa MyNebula-hallintapaneelista osoitteesta: cp.mynebula.fi (kuvankaappaus alla). Mikäli tarvitset apua tunnusten kanssa tai sinulla on asiaan liittyen kysyttävää, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme. Yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta: /tuotteet/nebula/yritys/yhteystiedot Thu, 07 Dec 2017 13:33:42 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/kotisivutyokalun-huoltotyo-712-siirretty Huoltotyöt virtuaalipalvelimilla ovat päättyneet https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotyot-virtuaalipalvelimilla-ovat-paattyneet Suoritamme huoltotöitä virtuaalipalvelimissa whpro1-hki1.hosting.fi, whpro3-hki1.hosting.fi sekä whpro5-hki1.hosting.fi. Huoltotoimenpiteiden aikana palveluissa esiintyy pätkimistä. Arvioitu kesto 3 h Mikäli havaitsette häiriöitä vielä huoltotöiden päättymisen jälkeen, pyydämme teitä olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme.  Pahoittelemme tästä aiheutuvaa häiriötä. Tue, 28 Nov 2017 07:51:28 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotyot-virtuaalipalvelimilla-ovat-paattyneet PÄÄTTYNYT:Ylimääräinen huolto Cloud 9 Helsinki-1-saatavuusalueella 24 - 25.11.2017 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/paattynytylimaarainen-huolto-cloud-9-helsinki-1-saatavuusalueella-24-25112017 25.11.2017 klo 8:10: Hyvä asiakkaamme, Huolto on päättynyt ja palvelimet ovat jälleen toiminnassa. Pahoittelemme huollosta aiheuttunutta haittaa.     Dear Customer, Maintenance has finished and servers are operational. We apologize for inconvenience caused by the maintenance.   ---------------------------------------------------------------------------- Hyvä asiakkaamme, Suoritamme huoltotoimenpiteitä 24.11.2017 klo 22:00 – 25.11.2017 10:00 Helsinki-1 -saatavuusalueella (Lauttasaaren konesali). Huollolla parannamme verkkomme vikasietoisuutta. Tämä huolto on yksi korjaavista toimenpiteistä, joilla estämme 12.9.2017 olleiden vikatilanteiden syntymisen. Huollon aikana Helsinki-1 -saatavuusalueen palvelimille tulee verkkokatkoksia. Osa Helsinki-1 -saatavuusalueella olevista instansseista, joille on liitetty LTK-levypintaa, tullaan ajamaan huollon aikana alas. Huollon jälkeen käynnistämme instanssit, jotka ajoimme alas huollon aikana. Huomioittehan myös, että huollon aikana kirjautuminen Cloud 9 hallintaan on estetty. Huollon aikana Helsinki-2 -saatavuusalue (Pitäjänmäen konesali) on koko ajan toiminnassa. Pahoittelemme huollon aiheuttamaa haittaa. An additional system maintenance operation on Cloud 9 Helsinki-1 availability zone on 24th - 25th November 2017 Dear Customer, We will perform an additional system maintenance operations on Helsinki-1 availability zone (Lauttasaari data center) on 24th November 2017, at 22:00 to 25th November 10:00 (EET). The maintenance operation will improve the fault tolerance of our network. It is a part of the corrective measures taken to prevent further disruptions, such as one on 12th September 2017. During maintenance there will be network disruptions in Helsinki-1 availability zone servers. Some instances with LTK-disk surface in Helsinki-1 availability zone, will be shut down during maintenance. The instances that was shut during the maintenance, will be started after the maintenance Please notice that, during maintenance log in to Cloud 9 management is blocked.   During the maintenance, Helsinki-2 availability zone (Pitäjänmäki data center) will be in operation. We apologize for any inconvenience caused be the maintenance. Sat, 25 Nov 2017 08:10:30 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/paattynytylimaarainen-huolto-cloud-9-helsinki-1-saatavuusalueella-24-25112017 Ylimääräinen huolto Cloud 9 Helsinki-1-saatavuusalueella 24 - 25.11.2017 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ylimaarainen-huolto-cloud-9-helsinki-1-saatavuusalueella-24-25112017 Hyvä asiakkaamme, Suoritamme huoltotoimenpiteitä 24.11.2017 klo 22:00 – 25.11.2017 10:00 Helsinki-1 -saatavuusalueella (Lauttasaaren konesali). Huollolla parannamme verkkomme vikasietoisuutta. Tämä huolto on yksi korjaavista toimenpiteistä, joilla estämme 12.9.2017 olleiden vikatilanteiden syntymisen. Huollon aikana Helsinki-1 -saatavuusalueen palvelimille tulee verkkokatkoksia. Osa Helsinki-1 -saatavuusalueella olevista instansseista, joille on liitetty LTK-levypintaa, tullaan ajamaan huollon aikana alas. Huollon jälkeen käynnistämme instanssit, jotka ajoimme alas huollon aikana. Huomioittehan myös, että huollon aikana kirjautuminen Cloud 9 hallintaan on estetty. Huollon aikana Helsinki-2 -saatavuusalue (Pitäjänmäen konesali) on koko ajan toiminnassa. Pahoittelemme huollon aiheuttamaa haittaa. An additional system maintenance operation on Cloud 9 Helsinki-1 availability zone on 24th - 25th November 2017 Dear Customer, We will perform an additional system maintenance operations on Helsinki-1 availability zone (Lauttasaari data center) on 24th November 2017, at 22:00 to 25th November 10:00 (EET). The maintenance operation will improve the fault tolerance of our network. It is a part of the corrective measures taken to prevent further disruptions, such as one on 12th September 2017. During maintenance there will be network disruptions in Helsinki-1 availability zone servers. Some instances with LTK-disk surface in Helsinki-1 availability zone, will be shut down during maintenance. The instances that was shut during the maintenance, will be started after the maintenance Please notice that, during maintenance log in to Cloud 9 management is blocked.   During the maintenance, Helsinki-2 availability zone (Pitäjänmäki data center) will be in operation. We apologize for any inconvenience caused be the maintenance. Fri, 24 Nov 2017 11:26:48 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ylimaarainen-huolto-cloud-9-helsinki-1-saatavuusalueella-24-25112017 Korjattu: Häiriö virtualisointialustassa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassa-2 Vika on korjattu. Havaitsimme häiriön virtualisointialustassa; häiriö vaikutti pieneen osaan palveluista.   Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa. Tue, 21 Nov 2017 16:08:18 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassa-2 KORJATTU: Häiriö yhteyspalveluissa Espoon Uusmäen alueella https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-yhteyspalveluissa-espoon-uusmaen-alueella Tietoliikenneverkossamme on häiriötilanne Espoon Uusmäen alueella, huoltotoimenpiteet vikatilanteen korjaamiseksi ovat käynnissä. There is currently a disturbance occuring in our data communications network in Espoo Uusmäki area. This issue is currently under investigation. Mon, 22 Jan 2018 13:45:32 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-yhteyspalveluissa-espoon-uusmaen-alueella UPS-järjestelmän huolto Pitäjänmäen laitesalissa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ups-jarjestelman-huolto-pitajanmaen-laitesalissa Nebula huoltaa Pitäjänmäen laitesalien sähkönsyötön UPS-järjestelmää 15.11.-16.11 klo 08:00-18:00 välillä. Huollosta ei pitäisi aiheutua katkosta sähkönjakeluun. Mon, 13 Nov 2017 14:56:48 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ups-jarjestelman-huolto-pitajanmaen-laitesalissa HUOLTOTYÖ YHTEYSPALVELUISSA TÖÖLÖN ALUEELLA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotyo-yhteyspalveluissa-toolon-alueella Suoritamme huoltotyön yhteyspalveluissa Töölön alueella 15.11 klo 02:00-02:30. Huolto aiheuttaa pienen katkoksen yhteyspalveluissa. Tue, 14 Nov 2017 10:11:25 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotyo-yhteyspalveluissa-toolon-alueella KORJATTU: Häiriö Sitefactory Hosting palveluissa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-sitefactory-hosting-palveluissa Päivitys 9:50: Häiriö on nyt saatu korjattua ja palvelut toimivat jälleen. Häiriö aiheutui taustalevyjärjestelmän vikatilanteesta. Pahoittelut häiriön aiheuttamasta haitasta. Havaitsimme häiriön Sitefactory Hosting palveluissa tilapäisen häiriötilanteen, huoltotoimenpiteet asian korjaamiseksi ovat käynnissä. Fri, 27 Oct 2017 09:55:15 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-sitefactory-hosting-palveluissa KORJATTU: Häiriö Windows webhotel palveluissa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-windows-webhotel-palveluissa Hyvä asiakkaamme, Aspnet ja sharepoint hosting palveluissa on havaittu häiriö 25.10.2017 klo 1:00 Viankorjaus on käynnissä. Pahoittelut häiriön aiheuttamasta haitasta.   Vika korjattu noin klo 01:50 Wed, 25 Oct 2017 01:56:30 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-windows-webhotel-palveluissa KORJATTU: HÄIRIÖ VIRTUALISOINTIALUSTASSA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassa-1 Havaitsimme häiriön virtualisointialustassa ja se vaikutti pieneen osaan palveluista hetkellisesti. Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa. Tue, 24 Oct 2017 16:45:14 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassa-1 KORJATTU: HÄIRIÖ VIRTUALISOINTIALUSTASSA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassa-0 Havaitsimme häiriön virtualisointialustassa ja se vaikutti pieneen osaan palveluista hetkellisesti. Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa. Mon, 23 Oct 2017 20:56:03 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassa-0 KORJATTU: HÄIRIÖ VIRTUALISOINTIALUSTASSA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassa Vika on korjattu.   Havaitsimme häiriön virtualisointialustassa, häiriö vaikuttaa pieneen osaan palveluista. Vian korjaus on työnalla.  Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa. Wed, 18 Oct 2017 19:51:26 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtualisointialustassa Helen Sähköverkko Oy suorittaa käyttöönottotestejä Pitäjänmäen sähköasemalla. https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/helen-sahkoverkko-oy-suorittaa-kayttoonottotesteja-pitajanmaen-sahkoasemalla Helen Sähköverkko Oy suorittaa käyttöönottotestejä Pitäjänmäen sähköasemalla. Tämän ei pitäisi vaikuttaa Pitäjänmäen laitesaliimme. Aiheesta lisätietoja Helenin sivuilta: https://www.helensahkoverkko.fi/uutiset/2017/pit%C3%A4j%C3%A4nm%C3%A4en-k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6nottotestit/ Mon, 16 Oct 2017 15:41:28 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/helen-sahkoverkko-oy-suorittaa-kayttoonottotesteja-pitajanmaen-sahkoasemalla Häiriö Cloud9 alustassa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-cloud9-alustassa Hyvä asiakkaamme, Havaitsimme Clould9 alustassa vikatilanteen 12.10.2017 klo 7:00. Vikatilanteen johdosta muutamia instansseja uudelleenkäynnistyi ja oli tavoittamattomissa noin 5 min. Vikatilanne on korjattu ja instanssit ovat jälleen käynnissä. Pahoittelut häiriön aiheuttamasta haitasta. Dear Customer We have detected a problem in our Cloud9 platform at 12.10.2017 7:00. Due to the problem a few instances rebooted and where out of service for about 5 minutes. Problem has been solved and instances are back online. We apologize for any inconvenience Thu, 12 Oct 2017 09:31:48 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-cloud9-alustassa HUOLTOTYÖ YHTEYSPALVELUISSA VANTAAN TIKKURILAN ALUEELLA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotyo-yhteyspalveluissa-vantaan-tikkurilan-alueella Vantaan Tikkurilan alueella suoritetaan huoltotöitä. Pahoittelemme katkoksesta asiakkaillemme mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Thu, 12 Oct 2017 05:36:10 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotyo-yhteyspalveluissa-vantaan-tikkurilan-alueella KORJATTU: HÄIRIÖ YHTEYSPALVELUISSA NURMIJÄRVEN ALUEELLA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-yhteyspalveluissa-nurmijarven-alueella Nurmijärven alueen yhteyspalveluissa on haivaittu häiriö. Vikaa tutkitaan. Pahoittelemme katkoksesta asiakkaillemme mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Thu, 12 Oct 2017 03:54:07 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-yhteyspalveluissa-nurmijarven-alueella KORJATTU: HÄIRIÖ YHTEYSPALVELUISSA PIHLAJANMÄEN ALUEELLA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-yhteyspalveluissa-pihlajanmaen-alueella Pihlajanmäen alueen yhteyspalveluissa on havaittu häiriö. Vikaa tutkitaan. Pahoittelemme katkoksesta asiakkaillemme mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Tue, 10 Oct 2017 09:34:15 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-yhteyspalveluissa-pihlajanmaen-alueella Hätähuolto LTK-levyjärjestelmässä 8-9.10.2017 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hatahuolto-ltk-levyjarjestelmassa-8-9102017 Päivitys 9.10.2017 02:30: Asiakaspalvelimet on tarkistettu ja toimivuus on varmistettu. Huolto on nyt ohi. Päivitys 9.10.2017 00:30: Huolto on ohi, asiakaspalvelimien käynnistykset ovat alkaneet. Päivitys 8.10.2017 22:00: Huolto alkaa.   Suoritamme hätähuollon LTK-levyjärjestelmässä sunnuntain ja maanantain välisenä yönä (8-9.10.2017) kello 22.00 – 06.00. Huolto koskee pientä osaa LTK-levypinnoista. Yhteydenotot asiassa sähköpostitse: solutions@nebula.fi Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.   Mon, 09 Oct 2017 02:37:19 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hatahuolto-ltk-levyjarjestelmassa-8-9102017 Cloud 9: Minor disruptions possible in internal DHCP/DNS-services due to urgent security vulnerability patches to system software https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/cloud-9-minor-disruptions-possible-internal-dhcpdns-services-due-urgent-security We have deployed urgent security vulnerability fixes as a precaution to system software components used by Cloud 9 platform. During these updates short disruptions (1-60 seconds) might have occured in internal DHCP- and DNS-services inside virtual customer networks between 4.10.2010 23:00 (UTC+3) and 5.10.2010 01:00 (UTC+3). Since multiple instances of these services are in standard configuration deployed inside all customer networks, normally functioning instances should have not noticed these short interruptions at all. Thu, 05 Oct 2017 01:07:19 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/cloud-9-minor-disruptions-possible-internal-dhcpdns-services-due-urgent-security Cloud 9: Lyhyet häiriöt mahdollisia sisäisissä DHCP/DNS palveluissa järjestelmäohjelmistojen akuuttien tietoturvapäivitysten takia https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/cloud-9-lyhyet-hairiot-mahdollisia-sisaisissa-dhcpdns-palveluissa Olemme varotoimena vieneet käyttöön akuutteja tietoturvaparannuksia Cloud 9 alustassa käytettyihin järjestelmäohjelmistoihin. Näiden päivitysten aikana asiakasverkkojen sisäisissä DHCP- ja DNS-palveluissa on voinut esiintyä lyhyitä (1-60 sekuntia) katkoksia aikaikkunassa 4.10.2017 23:00 - 5.10.2017 01:00. Koska vakiokonfiguraatioissa useampi kappale näitä palveluprosesseja on sijoitettuna jokaiseen asiakasverkkoon, ei normaalisti toimivien instanssien olisi pitänyt nähdä näitä lyhyitä katkoksia millään tavalla Thu, 05 Oct 2017 01:05:32 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/cloud-9-lyhyet-hairiot-mahdollisia-sisaisissa-dhcpdns-palveluissa Korjattu: Häiriö virtuaalisointi alustassa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtuaalisointi-alustassa Hei, havaitsimme noin klo 01:00 häiriön virtuaalisointi alustassa. Häiriö on korjattu noin klo 03:00. Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa Fri, 29 Sep 2017 06:13:16 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-virtuaalisointi-alustassa HUOLTOTYÖ YHTEYSPALVELUISSA TAMPEREEN ALUEELLA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotyo-yhteyspalveluissa-tampereen-alueella Nebula Oy suorittaa tietoliikenneverkon muutostöitä Tampereella torstaina 28.9 klo 16-24 välillä. Muutostöistä aiheutuu noin 10-15 minuutin katkos liittymiin. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa häiriötä. Sun, 24 Sep 2017 22:26:48 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotyo-yhteyspalveluissa-tampereen-alueella Häiriö Cloud 9 Helsinki-1 saatavuusalueella https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-cloud-9-helsinki-1-saatavuusalueella Cloud 9 Helsinki-1 saatavuusalueeseen kohdistui palvelunestohyökkäys. Häiriön aiheuttama liikenne on suodatattu pois ja tilanne normalisoitu klo 13:30. Tue, 19 Sep 2017 13:45:39 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-cloud-9-helsinki-1-saatavuusalueella Ongelma sähköpostin lähettämisessä iOS 11 -laitteilla Office 365:ssä ja Exchange-palvelimilla https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ongelma-sahkopostin-lahettamisessa-ios-11-laitteilla-office-365ssa-ja-exchange Apple tiedottaa ongelmasta verkkosivuillaan: https://support.apple.com/en-us/HT208136   Ongelmia sähköpostin lähettämisessä voi ilmetä, mikäli sähköpostitilisi on ylläpidettynä Outlook.comissa, Office 365:ssä tai Exchange 2016 -palvelimella. Ongelma liittyy iOS 11:n sähköpostisovellukseen ja on kierrettävissä käyttämällä sen sijaan App Storesta löytyvää Microsoftin Outlook-sovellusta, tai käyttämällä selainpohjaista käyttöliittymää. Thu, 21 Sep 2017 08:58:09 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ongelma-sahkopostin-lahettamisessa-ios-11-laitteilla-office-365ssa-ja-exchange CentOS 7 ja RHEL 7 Linuxien kernelissä käynnistämisen estävä bugi Xen-virtualisointialustalla https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/centos-7-ja-rhel-7-linuxien-kernelissa-kaynnistamisen-estava-bugi-xen PÄIVITYS: CentOS 7.5 jakelun kernel-versiossa 3.10.0-862.2.3.el7 kyseinen bugi on korjattu.   CentOS 7 ja RHEL 7 Linux-jakeluiden kernelissä on havaittu ohjelmistovirhe, joka estää käynnistymisen Xen-pohjaisilla virtualisointialustoilla. Asia koskettaa asiakkaitamme, joilla on kyseisiä Linux-jakeluita käyttävä palvelin vanhemmalla Xen-virtualisointialustallamme. Asia ei ole relevantti uudemmalla Cloud 9 -alustallamme. Niiden palvelimien osalta, jotka ovat Nebulan hallinnassa (PHV-palvelu hankittuna), estämme viallisen kernelin käyttöönoton keskitetysti. Asiakkaiden, jotka hoitavat tietoturvapäivityksensä itse, kannattaa ottaa tämä huomioon.  Ohjelmistovirheestä on auki CentOS bugi: https://bugs.centos.org/view.php?id=13763  Korjausta ei ole toistaiseksi julkaistu, joten häiriön estämiseksi kannattaa kernelin päivittyminen uusimpaan versioon estää tai vaihtoehtoisesti siirtyä käyttämään CentOSPlus -repositorystä löytyvää kerneliä.  Kuinka tunnistaa Xen-alustalla toimiva virtuaalipalvelin:  - laskulla tuotteen nimessä on "VP1" tai "VP2"  - komento "systemd-detect-virt" tulostaa "xen"  - komento "grep xvd /var/log/dmesg" tulostaa rivejä  Jos olet ehtinyt jo päivittää vialliseen kerneliin käyttöön, eikä palvelin siksi enää käynnisty, pyydämme olemaan yhteydessä tukeemme.  --- CentOS 7 and RHEL 7 Linux kernels have a bug which prevents boot on Xen virtualization platforms  There is a bug in the latest Linux kernels of CentOS 7 and RHEL 7 distributions. It prevents booting on Xen based virtualization platforms. This affects our customers who have a virtual server using these Linux distributions on our older generation Xen virtualization platforms. Our newer Cloud 9 virtualization platform is not affected. We will prevent the roll-out of the faulty kernel on servers which are maintained by Nebula (active "PHV" product subscription). Customers who handle updates on their own should pay attention.  There is an open CentOS bug at: https://bugs.centos.org/view.php?id=13763  Unfortunately there is currently no fix available. We recommend preventing updating to the faulty kernel or alternatively using a kernel available in CentOSPlus repository.  How to recognize a virtual server running on Xen platform:  - there is "VP1" or "VP2" on the invoice  - running "systemd-detect-virt" outputs "xen"  - running "grep xvd /var/log/dmesg" produces some output  If you have already upgraded to the faulty kernel and your system is down, please contact our support for assistance.   Fri, 11 May 2018 14:12:47 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/centos-7-ja-rhel-7-linuxien-kernelissa-kaynnistamisen-estava-bugi-xen RATKAISTU: Office 365 palvelun kanssa ongelmia https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ratkaistu-office-365-palvelun-kanssa-ongelmia Päivitys: Microsoft kuitannut ongelman ratkaistuksi.   Microsoftilta saamamme tiedon mukaan Office 365 palvelun sähköpostissa on havaittu häiriö. Valitettavasti koska kyseessä on 3. osapuolen palvelu emme pysty antamaan korjausarviota.   Ajankohtaista tietoa microsoftin sivuilla: https://portal.office.com/servicestatus Tue, 19 Sep 2017 22:02:23 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ratkaistu-office-365-palvelun-kanssa-ongelmia RATKAISTU: HÄIRIÖ YHTEYSPALVELUISSA SIPOON ALUEELLA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ratkaistu-hairio-yhteyspalveluissa-sipoon-alueella Sipoon alueen yhteyspalveluissa on haivaittu häiriö. Vikaa tutkitaan. Pahoittelemme katkoksesta asiakkaillemme mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Thu, 14 Sep 2017 08:34:24 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ratkaistu-hairio-yhteyspalveluissa-sipoon-alueella Ratkaistu: Häiriö mysql22.nebula.fi palvelimella https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ratkaistu-hairio-mysql22nebulafi-palvelimella PÄIVITYS 02:45: Palvelin saatu takaisin toimintaan   Olemme havainneet häiriön mysql22.nebula.fi palivelimen toiminnassa. Juurisyy ongelmalle on Lauttasaaren konesalihäiriö.   Korjaustoimenpiteet on käynnissä. Wed, 13 Sep 2017 03:00:33 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ratkaistu-hairio-mysql22nebulafi-palvelimella Ratkaistu: Häiriö Lauttasaaren konesalissa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ratkaistu-hairio-lauttasaaren-konesalissa Laajavaikutteinen häiriö Nebulan Lauttasaaren konesalissa 12.9.2017 Selvitys tapahtuneesta: Tiistaina 12.9.2017 merkittävä osa asiakkaillemme Lauttasaaren konesalista tuotettavista palveluista kärsi laajavaikutteisesta häiriöstä. Häiriö havaittiin Lauttasaaren konesaliverkossa kello 06.00 alkaen. Ongelmanselvitys ja korjaustoimenpiteet käynnistettiin välittömästi allokoimalla toisessa konesalissamme käynnissä olleen tietoliikenneverkon huoltotyön resurssit havaitun ongelmatilanteen selvittämiseksi. Kyseessä oli laajavaikutteinen häiriö, joka aiheutui ohjelmistovirheestä Lauttasaaren konesaliverkossa. Konesaliverkon komponentit ovat kaikki kahdennettuja, mutta ohjelmistovirhe aiheutti kuitenkin käytännössä vaiheittain laajenevan häiriön. Suurin osa häiriön piirissä olleesta kapasiteetista saatiin takaisin käyttöön klo 10:45. Asiakkaiden palveluiden korjaustoimenpiteitä jatkettiin läpi yön kaikilla käytettävissä olleilla resursseilla. Korjaavat toimenpiteet: Tilanne asiakkaiden palveluiden osalta on saatu stabiloitua. Tehtyjen korjaavien toimenpiteiden myötä olemme onnistuneet pienentämään riskiä vastaavasta häiriöstä. Lopullisten konesaliverkon korjaustoimenpiteiden suunnittelu on käynnissä laitetoimittajan kanssa. Pahoittelemme asiakkaillemme häiriöstä aiheutunutta haittaa.   A widespread disruption at Nebula’s Lauttasaari data center on September 12th 2017 Clarification of the incident: A substantial part of the services produced for our customers at Lauttasaari data center suffered a disruption on Tuesday September 12th 2017. The disruption affecting the Lauttasaari data center was first detected at 6:00 am. The examination for the cause of the problem and the corrective measures took place immediately after the issue was detected, by allocating the resources of an ongoing data network maintenance process to resolving the detected issue. The disruption was caused by a programming error in the Lauttasaari data network. Although the components of the data network are duplicated, the programming error caused a gradually spreading outage. Most of the capacity affected by the issue was restored by 10:45. The corrective measures were continued throughout the night by using all available resources. The corrective measures: The issues affecting the customers’ services have been stabilized. Due to the corrective measures, we are now able to reduce the risk of similar issues. We are currently investigating the solutions for the definitive corrective measures with the equipment supplier. We apologize for any inconvenience caused by the disruption.   ---   Olemme havainneet häiriön Lauttasaaren konesalissa, häiriö vaikutti osaan palveluista. Virtualisointialustat Pilvi 9.0 Helsinki-1 saatavuusalue Webhotel Pro-alusta  Sähköpostipalvelut Nebula Boksi mysql22.nebula.fi Vian korjaus on työnalla. Häiriötä korjataan korkealla prioriteetilla. Pahoittelemme häiriötä.   We have discovered failure in our site in Lauttasaari. The failure influence to some of the services. Virtual platforms Cloud 9.0 Helsinki-1 availability zone Webhotel Pro services Email services Nebula Box services mysql22.nebula.fi The failure repairing tasks is under work with highest priority. We apologize for the service interruption.   - Päivitetty 14.09.2017 10:15 Thu, 14 Sep 2017 10:31:10 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ratkaistu-hairio-lauttasaaren-konesalissa RATKAISTU: HÄIRIÖ SÄHKÖPOSTIJÄRJESTELMISSÄ https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ratkaistu-hairio-sahkopostijarjestelmissa Vika korjattu. Pahoittelemme häiriötä. Sat, 09 Sep 2017 14:34:54 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ratkaistu-hairio-sahkopostijarjestelmissa Nebulan Exchange sähköpostijärjestelmässä häiriötila korjattu https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/nebulan-exchange-sahkopostijarjestelmassa-hairiotila-korjattu Häiriötila korjattu. Sähköpostijärjestelmä on taas normaali käytössä. ************************************ Nebulan Exchange sähköpostijärjestelmässä tilapäinen häiriö. Tämä voi aiheuttaa viivästystä sähköpostien toimituksessa.   Pahoittelut häiriön aiheuttamasta haitasta. Tue, 05 Sep 2017 22:44:23 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/nebulan-exchange-sahkopostijarjestelmassa-hairiotila-korjattu RATKAISTU: HÄIRIÖ PITÄJÄNMÄEN KONESALISSA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ratkaistu-hairio-pitajanmaen-konesalissa Olemme havainneet häiriön pitäjänmäen konesalissa, häiriö vaikuttaa pieneen osaan palveluista. Vian korjaus on työnalla. Pahoittelemme häiriötä. Mon, 04 Sep 2017 22:57:23 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ratkaistu-hairio-pitajanmaen-konesalissa HÄTÄHUOLTO 3.9.2017 KLO 00.00 - 06.00 PITÄJÄNMÄEN KONESALIVERKKOON https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hatahuolto-392017-klo-0000-0600-pitajanmaen-konesaliverkkoon Nebula tekee Pitäjänmäen laitesalin tietoliikenneverkkoon huollon 3.9.2017 00.00 – 06.00. Huolto kohdistuu vain pieneen osaan yhteyksistä. Huollon aikana voi esiintyä lyhyitä katkoksia internet-yhteyksissä. Katkoilla ei pitäisi olla vaikutusta asiakkaiden palveluihin. Fri, 01 Sep 2017 14:17:02 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hatahuolto-392017-klo-0000-0600-pitajanmaen-konesaliverkkoon Ratkaistu: Pihlajamäen alueella verkkovikaa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ratkaistu-pihlajamaen-alueella-verkkovikaa Vikatilanne alkanut 11:00, vika rajattu paikallisoperaattorin verkkoon Vian korjaus on työnalla   EDIT: Vika korjattu. Fri, 01 Sep 2017 10:19:22 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ratkaistu-pihlajamaen-alueella-verkkovikaa HÄTÄHUOLTO 31.8. KLO 01.00-03.00 TIETOLIIKENNEVERKKOON https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hatahuolto-318-klo-0100-0300-tietoliikenneverkkoon Nebula tekee laitesalien väliseen tietoliikenneverkkoon huollon 31.8.2017 01.00 – 03.00. Huoltotöiden ei pitäisi aiheuttaa katkoksia Nebulan asiakkaiden verkkoyhteyksiin. Tue, 29 Aug 2017 09:37:57 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hatahuolto-318-klo-0100-0300-tietoliikenneverkkoon RATKAISTU: Verkkoyhteyksissä on havaittu ongelma https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ratkaistu-verkkoyhteyksissa-havaittu-ongelma 17:00 - Ongelma on korjattu 15:00 - Ongelman syy paikallistettu ja korjaustoimenpiteet aloitettu   Olemme havaineet häiriön osassa Nebulan verkkoa. Tutkimme asiaa. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa. Tue, 29 Aug 2017 09:15:23 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ratkaistu-verkkoyhteyksissa-havaittu-ongelma RATKAISTU: Häiriö Webhotelli palvelussa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ratkaistu-hairio-webhotelli-palvelussa Häiriö aiheuttaa hidastelua pieneen osaan Webhotelli palveluiden www-sivustoja. Häiriö on tutkinnan alla ja pyrimme ratkaisemaan ongelman mahdollisimman pian. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa. Fri, 25 Aug 2017 17:08:56 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ratkaistu-hairio-webhotelli-palvelussa Tiedote vanhan webhotelliympäristön alasajosta https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/tiedote-vanhan-webhotelliympariston-alasajosta Suoritimme viime keväänä webhotelliympäristön päivitystyön, jossa asiakkaidemme palvelut siirrettin suorituskykyisempään ja päivitettyyn ympäristöön. Asiaan liittyvä tiedote löytyy täältä: /node/1125 Seuraavaksi tulemme ajamaan alas vanhan webhotelliympäristömme. Useimmille asiakkaillemme tämä ei aiheuta toimenpiteitä, sillä useimpien asiakkaidemme verkkotunnusten liikenne ohjaa jo kohti uutta webhotelliympäristöä. Alasajo tapahtuu vaiheittain 14.8.2017 alkaen. Vanhan ympäristön palvelimet ovat olleet tähän asti toiminnassa välityspalvelimina niille verkkotunnuksille, joiden liikennettä ei ole vielä ohjattu kohti uutta ympäristöä. Nämä verkkotunnukset ovat olleet pääsääntöisesti 3. osapuolen ylläpidossa. Vanhan ympäristön alasajon myötä välityspalvelinominaisuus lakkaa myös toimimasta ja verkkotunnuksen liikenne on nyt viimeistään ohjattava kohti uutta ympäristöä. Huomioittehan, että mikäli verkkotunnuksenne on 3. osapuolen ylläpidossa, Nebula ei voi hallita verkkotunnuksen nimipalvelinohjauksia ja ohjausmuutos suoritetaan verkkotunnustanne ylläpitävän tahon toimesta. Alla on lueteltuna kaikki päivitystöiden piirissä olleet palvelimet sekä niiden vanha ja uusi IP-osoite. Uuden ympäristön IP-osoite 188.117.29.94 Virtualserver1 (vanha IP-osoite: 217.30.180.30) Virtualserver2 (vanha IP-osoite: 217.30.180.22) Virtualserver3 (vanha IP-osoite: 217.30.180.87) Virtualserver4 (vanha IP-osoite: 217.30.180.118) Virtualserver5 (vanha IP-osoite: 217.30.180.119) Virtualserver6 (vanha IP-osoite: 217.30.180.2) Virtualserver7 (vanha IP-osoite: 217.30.180.6) Virtualserver8 (vanha IP-osoite: 217.30.180.74) Virtualserver9 (vanha IP-osoite: 217.30.180.80) Uuden ympäristön IP-osoite 188.117.30.117 Virtualserver10 (vanha IP-osoite: 217.30.180.98) Virtualserver11 (vanha IP-osoite: 217.30.180.99) Virtualserver12 (vanha IP-osoite: 217.30.180.100) Virtualserver13 (vanha IP-osoite: 217.30.180.106) Virtualserver14 (vanha IP-osoite: 217.30.180.122) Uuden ympäristön IP-osoite 188.117.31.188 Virtualserver15 (vanha IP-osoite: 217.30.180.123) Virtualserver16 (vanha IP-osoite: 217.30.180.124) Virtualserver17 (vanha IP-osoite: 83.150.87.57) Virtualserver18 (vanha IP-osoite: 83.145.246.133) Virtualserver19 (vanha IP-osoite: 83.145.246.142) Virtualserver20 (vanha IP-osoite: 83.145.246.152) Uuden ympäristön IP-osoite 77.86.191.65 Virtualserver21 (vanha IP-osoite: 83.145.246.156) Virtualserver22 (vanha IP-osoite: 217.30.180.82) Virtualserver23 (vanha IP-osoite: 83.145.246.167) Virtualserver24 (vanha IP-osoite: 83.145.246.174) Uuden ympäristön IP-osoite 188.117.28.147 Virtualserver25 (vanha IP-osoite: 83.145.197.65) Virtual29 (vanha IP-osoite: 217.30.180.61) Virtual19 (vanha IP-osoite: 217.30.180.44) Virtual35 (vanha IP-osoite: 217.30.180.85) Mikäli teillä on asiaan liittyen kysymyksiä, voitte avata tukipyynnön osoitteessa https://my.nebula.fi Fri, 11 Aug 2017 14:16:42 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/tiedote-vanhan-webhotelliympariston-alasajosta Huoltotyö sähköpostijärjestelmässä https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotyo-sahkopostijarjestelmassa Nebulan sähköpostijärjestelmään suoritetaan 10.8. - 11.8. välisenä yönä huoltotyö. Huoltotyön avulla parannetaan palvelun suorituskykyä. Huoltotyö vaikuttaa suureen osaan Nebulan sähköpostipalveluiden käyttäjistä. Viestin lopussa on lueteltu tarkemmin sähköpostipalvelimet, jotka ovat huoltotyön piirissä. Huoltotyön aikana sähköpostia ei voi lähettää eikä vastaanottaa eikä Webmail-palvelu ole käytettävissä. Huoltotyön aikana vastaanotetut sähköpostit ohjautuvat jonoon, josta ne siirtyvät eteenpäin sähköpostilaatikkoihin heti huoltotyön päätyttyä. Huoltotyön aikana vastaanotetut viestit eivät siis jää toimittamatta. Huoltotyö ei vaadi asiakkaalta mitään toimenpiteitä. Huoltotyö vaikuttaa seuraaviin sähköpostipalvelimiin: mailserver5 mailserver7 mailserver8 mailserver13 mailserver14 mailserver17 mailserver18 mailserver19  mailserver21 Pahoittelemme huoltotyön aiheuttamaa palvelukatkosta. Fri, 11 Aug 2017 14:17:59 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotyo-sahkopostijarjestelmassa RATKAISTU: KORKEA KUORMITUS OSASSA SÄHKÖPOSTIPALVELIMISTAMME https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ratkaistu-korkea-kuormitus-osassa-sahkopostipalvelimistamme Mailfront5 ja mailfront9 -palvelimilla esiintyy ajoittain korkeaa kuormitusta. Tämä näkyy siten, että viestit latautuvat hitaasti ja kirjautumisessa voi olla satunnaisia ongelmia. Asiaa tutkitaan. Pahoittelut aiheutuneesta haitasta. EDIT: korjaustoimenpiteet suoritettu ja kuormitus on pysynyt normaalilla tasolla. Fri, 11 Aug 2017 12:54:14 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ratkaistu-korkea-kuormitus-osassa-sahkopostipalvelimistamme Huoltotöitä yhteyspalveluissa 8.8.2017 klo 1:00 alkaen https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-yhteyspalveluissa-882017-klo-100-alkaen Suoritamme yhteyspalveluihimme huoltotöitä elokuun huoltoikkunassa 8.8.2017 kello 01:00 alkaen. Huollon arvioitu kesto on noin kolmen tunnin verran. Huoltotyön aikana voi ilmetä lyhyitä katkoksia osassa Nebulan tarjoamissa liittymissä. Pahoittelemme huollosta aiheutuvaa haittaa. Tue, 18 Jul 2017 08:44:09 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-yhteyspalveluissa-882017-klo-100-alkaen HUOLTOTYÖ YHTEYSPALVELUISSA HELSINGIN KAMPIN ALUEELLA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotyo-yhteyspalveluissa-helsingin-kampin-alueella Suoritamme yhteyspalveluihimme huoltotöitä Helsingin Kampin alueella 1.8.2017 kello 02:00 alkaen. Huollon arvioitu kesto on noin puolen tunnin verran. Huoltotyön aikana voi ilmetä lyhyitä katkoksia osassa alueen ADSL/VDSL yhteyspalveluita. Mikäli yhteyspalvelussa ilmenee häiriöitä vielä huoltotöiden päättymisen jälkeen, pyydämme teitä olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme.  We are performing maintenance on our communication services in Helsinki Kamppi area at 1.8.2017 02:00. Approximate duration is half an hour. There might be short interruptions at some of the communication services (ADSL/VDSL). If there is any disturbances in our communication services after the maintenance period, please contact our customer service. Mon, 31 Jul 2017 14:33:22 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotyo-yhteyspalveluissa-helsingin-kampin-alueella Verkkohuolto Tapiolan alueella 25.07.2017 alkaen https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/verkkohuolto-tapiolan-alueella-25072017-alkaen Operaraattori tekee Tapiolan alueella muutostöitä tietyön vuoksi. Aikataulu: Suunniteltu alkuaika: 25.7.2017 22:00  Suunniteltu loppuaika: 26.7.2017 06:00  Työn aiheuttamien häiriöiden kokonaiskesto on enintään 8 tuntia.    Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa. Thu, 20 Jul 2017 16:06:30 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/verkkohuolto-tapiolan-alueella-25072017-alkaen Cloud 9: taustajärjestelmien parannustöitä huoltokatkoikkunoissa viikolla 28 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/cloud-9-taustajarjestelmien-parannustoita-huoltokatkoikkunoissa-viikolla-28 Suoritamme Cloud 9 taustajärjestelmien parannustöitä viikolla 28. Huoltotöistä ei aiheudu katkoksia asiakkaiden kapasiteettiin (virtuaalipalvelimet, volumet, verkkoliikenne). Parannustöitä suoritetaan huoltokatkoikkunoissa seuraavasti: - Ti 11.7.2017 klo. 02:00 - 06:00 (helsinki-1) - To 13.7.2017 klo. 02:00 - 06:00 (helsinki-2) Huollon aikana on mahdollista, että API-palveluissa ja hallintapaneelissa (control.nebulacloud.fi) voi esiintyä lyhyitä katkoksia. ------------------------------------------------------------- We will perform improvement work on Cloud 9 back-end systems during week 28. This maintenance will not disrupt customer capacity (virtual servers, volumes, network traffic). Improvement work will take place inside our maintenance windows as following: - Tue 11.7.2017 02:00 - 06:00 (EEST) (helsinki-1) - Thu 13.7.2017 02:00 - 06:00 (EEST) (helsinki-2) During maintenance it is possible that short outages might occur in API-services and control panel (control.nebulacloud.fi).   Thu, 06 Jul 2017 14:42:03 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/cloud-9-taustajarjestelmien-parannustoita-huoltokatkoikkunoissa-viikolla-28 Nebula suorittaa verkkohuollon Pitäjänmäen laitesaliin 11.7.2017 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/nebula-suorittaa-verkkohuollon-pitajanmaen-laitesaliin-1172017 Suoritamme heinäkuun huoltoikkunassa laajamittaisen verkkohuollon Pitäjänmäen laitesalin internet-yhteyksiin. Huollon aikana internet-yhteyksiin tulee useampia lyhyitä katkoksia. Huollon aikana muista laitesaleista tuotetut konesalipalvelut toimivat normaalisti.Huolto vaikuttaa seuraaviin Nebulan tuottamiin palveluihin: Cloud 9 Helsinki-2-saatavuusalue Konesalipalvelut, jotka sijaitsevat Pitäjänmäen laitesalissa Osa VP1- ja VP2-virtuaalipalvelimista MyNebula Webhotel palvelut Webhotel Exclusive palvelut Exchange sähköpostipalvelut Osa palomuuripalveluista Valvontapalvelut Mon, 05 Jun 2017 08:28:22 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/nebula-suorittaa-verkkohuollon-pitajanmaen-laitesaliin-1172017 HÄIRIÖ DNS-NIMIPALVELUISSA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-dns-nimipalveluissa-0 Nebulan nimipalvelimet ovat olleet palvelunestohyökkäyksen kohteena ja tästä johtuen ajoittaista hidastelua nimipalvelukyselyissä on saattanut esiintyä. Tästä aiheutuvat katkokset ovat olleet lyhyitä. Pahoittelut häiriön aiheuttamasta haitasta. Tue, 20 Jun 2017 21:10:38 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-dns-nimipalveluissa-0 KORJATTU: HÄIRIÖ OSASSA VIRTUALISOINTIYMPÄRISTÖJÄ https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-virtualisointiymparistoja-0 Havaitsimme vikatilanteen virtualisoitinalustassa. Vikatilanne aiheuttaa häiriötä osaan Windows VP1 palvelimista. Pahoittelemme häiriötä! PÄIVITYS: Vika korjattu Sun, 18 Jun 2017 16:20:43 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-virtualisointiymparistoja-0 KORJATTU: HÄIRIÖ YHTEYSPALVELUISSA HELSINGIN MEILAHDEN ALUEELLA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-yhteyspalveluissa-helsingin-meilahden-alueella Helsingin Meilahden alueen yhteyspalveluissa on haivaittu häiriö. Vikaa korjataan. Pahoittelemme katkoksesta asiakkaillemme mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Vika korjattu. Thu, 15 Jun 2017 21:17:17 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-yhteyspalveluissa-helsingin-meilahden-alueella KORJATTU: HÄIRIÖ YHTEYSPALVELUISSA YLÖJÄRVEN ALUEELLA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-yhteyspalveluissa-ylojarven-alueella Ylöjärven alueen yhteyspalveluissa on haivaittu häiriö. Vikaa korjataan. Pahoittelemme katkoksesta asiakkaillemme mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Vika korjattu. Thu, 15 Jun 2017 21:18:08 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-yhteyspalveluissa-ylojarven-alueella Solved / Ratkaistu - Cloud 9: helsinki-1: Vikatilanne pienessä osassa uusia LTK-SSD volumeja https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/solved-ratkaistu-cloud-9-helsinki-1-vikatilanne-pienessa-osassa-uusia-ltk-ssd-volumeja Olemme havainneet ongelman yhdessä levyjärjestelmistämme. Vika vaikuttaa osaan LTK-SSD volumeista, jotka on luotu helsinki-1 saatavuusalueelle 01.06.2017 jälkeen. Tunnettuja oireita ovat: - Uusien helsinki-1 saatavuusalueelle luotujen LTK-SSD volumejen provisiointi päättyy ERROR tilaan - 01.06.2017 jälkeen helsinki-1 saatavuusalueelle luodut LTK-SSD volumet saattavat toimia hitaasti - erityisesti kovan kirjoituskuorman alla   - Tutkinta kautta vian korjaus on edelleen menossa. Lisäinfoa on saatavissa sitä mukaan kun tutkinta/korjaus etenee. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa.   *** Ratkaistu: Vika on saatu rajattua ohjelmistovirheeseen levyjärjestelmässä ja olemme palauttaneet osan uudesta kapasiteetista vanhempaan ohjelmistoversioon missä vikaa ei ole. Valitettavasti ohjelmiston vanhempaan versioon palauttamisen testaaminen kesti ajallisesti, jotta saatoimme varmistua sen turvallisuudesta. Uudet helsinki-1 saatavuusalueen LTK-SSD volumet jotka on luotu 28.06.2017 12:00 (EEST) jälkeen eivät enää kärsi tästä ongelmasta. Asiakkaille kenellä on volumeja ohjelmistoviasta kärsivällä levyjärjestelmällä (osa 01.06.2017 jälkeen helsinki-1 saatavuusalueelle luoduista LTK-SSD volumeista) lähetetään erikseen lisäinformaatiota. ---------- Solved: We have managed to scope the problem to a software fault in the storage system. To avoid the problem we have downgraded some of the new capacity to an older version where this issue is not present. Unfortunately testing this downgrade took a while to ensure everything is safe. New LTK-SSD volumes created after 28.06.2017 12:00 (EEST) no longer suffer from this problem. We will send more information to customers who currently have volumes on the affected storage system (some of the LTK-SSD volumes created created after 01.06.2017 (1st June) to helsinki-1 availability zone). Fri, 30 Jun 2017 10:44:37 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/solved-ratkaistu-cloud-9-helsinki-1-vikatilanne-pienessa-osassa-uusia-ltk-ssd-volumeja Huoltotöitä yhteyspalveluissa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-yhteyspalveluissa Suoritamme runkoverkkomme huoltotöitä 5.6.2017 klo. 0:00 alkaen. Huollon arvioitu kesto on noin neljän tunnin verran. Huoltotyö aiheuttaa enintään 3 tunnin katkoksen osaan laajakaistayhteyksistä. Mikäli yhteyspalvelussa ilmenee häiriöitä vielä huoltotöiden päättymisen jälkeen, pyydämme teitä olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa häiriötä Fri, 02 Jun 2017 08:40:54 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-yhteyspalveluissa KORJATTU: Yleistä vikaa Office 365 -palvelussa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-yleista-vikaa-office-365-palvelussa Office 365 -palvelussa on tällä hetkellä yleistä vikaa. VIkaa tutkitaan. Pahoittelemme häiriötä! Vika on korjattu. Thu, 01 Jun 2017 13:43:53 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-yleista-vikaa-office-365-palvelussa Häiriö Tietoturvasovellus 8.0 palvelussa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-tietoturvasovellus-80-palvelussa Olemme havainneet häiriön Tietoturvasovellus 8.0 palvelussa. Ohjelmisto joissain tilanteissa hidastaa koneen toimintaa huomattavasti. Selvitämme häiriötä ohjelmistotoimittajan kanssa yhteystyössä ja pyrimme ratkaisemaan häiriön mahdollisimman nopeasti. Fri, 02 Jun 2017 10:10:23 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-tietoturvasovellus-80-palvelussa KORJATTU: HÄIRIÖ OSASSA VIRTUALISOINTIYMPÄRISTÖJÄ https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-virtualisointiymparistoja Havaitsimme vikaa virtualisoitinalustassa HVP08 sekä HVP09, vikaa korjataan. Pahoittelemme häiriötä! Vika korjattu. Wed, 31 May 2017 09:48:57 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-virtualisointiymparistoja Hätähuolto mysql16 palvelimelle https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hatahuolto-mysql16-palvelimelle Suoritamme huoltotyön mysql16 palvelimelle 26.5. klo 01:00-01:30. Tänä aikana palvelimeen ei saa yhteyttä. Huolto ohitse klo 01:20 Pahoittelemme tästä aiheutunutta haittaa. Fri, 26 May 2017 01:50:11 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hatahuolto-mysql16-palvelimelle Muutostöitä verkkoyhteyksiin 18.5.2017 klo. 01:00 - 03:00 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/muutostoita-verkkoyhteyksiin-1852017-klo-0100-0300 Suoritamme muutostöitä verkkoomme torstaina 18.5.2017 klo. 01:00 - 03:00 välillä. Muutoksen ansiosta vikasietoisuus paranee laitesaliemme välisessä liikennöinnissä. Muutoksen ei pitäisi aiheuttaa katkoksia verkkoliikenteeseen. Mon, 15 May 2017 15:39:26 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/muutostoita-verkkoyhteyksiin-1852017-klo-0100-0300 Häiriö DNS-nimipalveluissa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-dns-nimipalveluissa Nebulan nimipalvelimet ovat olleet palvelunestohyökkäyksen kohteena ja tästä johtuen ajoittaista hidastelua nimipalvelukyselyissä on saattanut esiintyä. Tästä aiheutuvat katkokset ovat olleet lyhyitä. Pahoittelut häiriön aiheuttamasta haitasta Wed, 10 May 2017 10:06:35 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-dns-nimipalveluissa Huoltotöitä Lappeenrannan alueella https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-lappeenrannan-alueella Suoritamme runkoverkkomme huoltotöitä Lappeenrannan alueella 8.5.2017 kello 00:00 alkaen. Huollon arvioitu kesto on noin kuuden tunnin verran. Mikäli yhteyspalvelussa ilmenee häiriöitä vielä huoltotöiden päättymisen jälkeen, pyydämme teitä olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa häiriötä Mon, 01 May 2017 13:07:07 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-lappeenrannan-alueella Linux-sähköpostijärjestelmän huolto / Maintenance on linux email system https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/linux-sahkopostijarjestelman-huolto-maintenance-linux-email-system Suoritamme päivityksen osaan linux-sähköpostijärjestelmää. Palvelu on poissa käytöstä noin 60-90 minuuttia seuraavilla palvelimilla: mailserver5 mailserver7 mailserver8 mailserver13 mailserver14 mailserver17 mailserver18 mailserver19 mailserver21 -- We are updating a part of our linux-based email system. There is an outage of about 60-90 minutes on the mailservers listed above.   Sat, 06 May 2017 05:14:29 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/linux-sahkopostijarjestelman-huolto-maintenance-linux-email-system RATKAISTU: Vikatilanne Lauttasaaren laitesalissa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ratkaistu-vikatilanne-lauttasaaren-laitesalissa Vikatilanne Lauttasaaren yhdessä laitesalissa, vika vaikuttaa osaan palveluista. Vikaa ja sen laajuutta selvitetään. Vikatilanne aiheutti palvelukatkoksen myös asiakaspalveluumme kello 08:30-09:15. Vika on korjattu. Pahoittelemme tästä aiheutunutta haittaa. Fri, 28 Apr 2017 10:25:14 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ratkaistu-vikatilanne-lauttasaaren-laitesalissa XenServer-päivitys versioon 7.1 / Xenserver-upgrade to version 7.1 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/xenserver-paivitys-versioon-71-xenserver-upgrade-version-71 Nebula päivittää jaetut Xenserver-virtuaalijärjestelmät versioon 7.1 lähipäivinä. Päivitys koskee tuotteita Virtuaalipalvelin VP1 ja VP2. Päivitys on läpinäkyvä eikä pitäisi aiheuttaa katkoksia palveluun. Mikäli kuitenkin ongelmia ilmenee, suosittelemme olemaan yhteydessä tukeemme jotta palvelimeltanne tarkistetaan Guest Utilities -paketin versio ja tarvittaessa asennetaan uusin käyttöjärjestelmäänne saatavilla oleva linux kernel. --- In the coming days, Nebula upgrades the shared XenServer systems to version 7.1. This pertains to products Virtual Server VP1 and VP2. The upgrade is transparent and should not cause any outages. Nevertheless, if any problems arise, we recommend to contact our support to check that you are running the newest Guest Utilities -package and the latest linux kernel available for your operating system. Sat, 22 Apr 2017 01:21:28 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/xenserver-paivitys-versioon-71-xenserver-upgrade-version-71 Korkea kuorma mailfront1 -palvelimella / high load on mailfront1 - KORJATTU https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korkea-kuorma-mailfront1-palvelimella-high-load-mailfront1-korjattu Yöllä on tehty korjaavia ja ennalta ehkäiseviä toimentpiteitä ongelman korjaamiseksi. Tilanne on nyt normaali. Tilannetta seurataan vielä tämän päivän ajan, jotta ei yllättäviä ongelmia pääse eskaloitumaan. Pahoittelut vielä aiheutuneesta haitasta.   There has been maintenance operations on the system in the night, to prevent this kind of issues in the future. The status is back to normal and we are monitoring the systems today, to prevent any more issues. Once again, apologize for the inconvenience.   *********************************************************************************************************************************************************************************** Tänään on ollut suuria kuormitusongelmia palvelimella mailfront1 (mailserver25, mailserver24, mailadv2). Vian tutkiminen on aloitettu ja jatketaan koko ajan. Palvelimen toiminnassa voi esiintyä hidastelun lisäksi katkoksia tämän iltapäivän ja -illan aikana. Pahoittelumme häiriöstä. There has been a high load on server mailfront1 (mailserver25, mailserver24, mailadv2) today. We have investigated this and continue to investigate today and this evening. There might be outages along with the slow-down during this afternoon and -night. We apologize for the inconvenience.   Fri, 21 Apr 2017 11:17:25 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korkea-kuorma-mailfront1-palvelimella-high-load-mailfront1-korjattu KORJATTU: Häiriö osassa webhotelliympäristöjä https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-webhotelliymparistoja Häiriö osassa webhotelliympäristöjä. Selvitämme vikaa. Ympäristöjen ip-osoitteet: 188.117.29.94 - Korjattu 01:01  77.86.191.65 - Korjattu 01:13  Pahoittelemme tästä aiheutunutta haittaa. Vika korjattu.     Thu, 13 Apr 2017 01:33:17 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-hairio-osassa-webhotelliymparistoja cp.mynebula.fi webmail palvelussa ongelmia https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/cpmynebulafi-webmail-palvelussa-ongelmia Hei, cp.mynebula.fi webmail palvelussa on tällä hetkellä tekninen vika. Asiaa tutkitaan parhaillaan. Pahoittelumme aiheutuneesta haitasta. Tue, 11 Apr 2017 09:13:42 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/cpmynebulafi-webmail-palvelussa-ongelmia WEBHOTELLIYMPÄRISTÖJEN PÄIVITYKSET JATKUVAT (VIIKKO 13) https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/webhotelliymparistojen-paivitykset-jatkuvat-viikko-13 TIEDOTE PÄIVITETTY 28.3.2017: Päivitys on valmistunut kaikkien tiedotteessa listattujen ympäristöjen osalta. Hyvä asiakkaamme,  Webhotelliympäristöjen päivitystöitä jatketaan viikkolla 13 seuraavasti. 27.3.2017 kello 20:00 - 28.3.2017 kello 08:00 virtualserver8.nebula.fi Uuden ympäristön IP-osoite on: 188.117.29.94 virtualserver17.nebula.fi Uuden ympäristön IP-osoite on: 188.117.31.188virtualserver21.nebula.fi virtualserver22.nebula.fi virtualserver23.nebula.fi virtualserver24.nebula.fi Uuden ympäristön IP-osoite on: 77.86.191.65 virtualserver25.nebula.fi virtual19.nebula.fi virtual29.nebula.fi virtual35.nebula.fi Uuden ympäristön IP-osoite on: 188.117.28.147 Huomioittehan, että mikäli verkkotunnuksenne on ylläpidossa jossakin muualla kuin Nebulalla, tulee verkkosivujen liikenne ohjata päivityksen jälkeen kohti uutta webhotelliympäristöä. IP-osoitteet löydätte yläpuolella olevasta listauksesta. Päivitykset saattavat aiheuttaa katkoksia saatavuudessa toimenpiteen aikana. Sivutilojen muokkaaminen on estetty päivitystoimenpiteiden aikana. Tilannetietoa päivityksen kulusta tullaan päivittämään verkkosivujemme teknisiin tiedotteisiin. Päivitykset ovat osa Webhotelliympäristöjemme uudistusprojetkia, jonka tiedotteen löydätte täältä: /node/1122 Muista lukea läpi Webhotellipäivitysten toimintaohjeet asiakkaille: /ohjeet/yritysten-verkkosivut/webhotellit/toimintaohjeet-webhotellipaivityksissa Mikäli teillä on päivitystoimenpiteisiin liittyen kysyttävää, voitte avata tukipyynnön osoitteessa: https://my.nebula.fi Tue, 28 Mar 2017 07:09:06 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/webhotelliymparistojen-paivitykset-jatkuvat-viikko-13 WEBHOTELLIYMPÄRISTÖJEN PÄIVITYKSET JATKUVAT (Viikko 12) https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/webhotelliymparistojen-paivitykset-jatkuvat-viikko-12 TIEDOTE PÄIVITETTY 21.3.2017: Päivitys on valmistunut seuraavien palvelimien osalta: virtualserver2.nebula.fi, virtualserver4.nebula.fi, virtualserver5.nebula.fi, virtualserver6.nebula.fi, virtualserver7.nebula.fi ja virtualserver9.nebula.fi. TIEDOTE PÄIVITETTY 22.3.2017: Päivitys on valmistunut seuraavien palvelimien osalta: virtualserver10.nebula.fi, virtualserver11.nebula.fi, virtualserver12.nebula.fi, virtualserver13.nebula.fi ja virtualserver14.nebula.fi. Hyvä asiakkaamme,  Webhotelliympäristöjen päivitystöitä jatketaan viikkolla 12 seuraavasti. 20.3.2017 kello 20:00 - 21.3.2017 kello 06:00: virtualserver2.nebula.fi virtualserver4.nebula.fi virtualserver5.nebula.fi virtualserver6.nebula.fi virtualserver7.nebula.fi virtualserver9.nebula.fi Uuden ympäristön IP-osoite on: 188.117.29.94   21.3.2017 kello 20:00 - 22.3.2017 kello 00:00: virtualserver10.nebula.fi virtualserver11.nebula.fi virtualserver12.nebula.fi virtualserver13.nebula.fi virtualserver14.nebula.fi Uuden ympäristön IP-osoite on: 188.117.30.117   23.3.2017 kello 20:00 - 24.3.2017 kello 08:00: virtualserver15.nebula.fi virtualserver16.nebula.fi virtualserver18.nebula.fi virtualserver19.nebula.fi virtualserver20.nebula.fi Uuden ympäristön IP-osoite on: 188.117.31.188 Huomioittehan, että mikäli verkkotunnuksenne on ylläpidossa jossakin muualla kuin Nebulalla, tulee verkkosivujen liikenne ohjata päivityksen jälkeen kohti uutta webhotelliympäristöä. IP-osoitteet löydätte yläpuolella olevasta listauksesta. Päivitykset saattavat aiheuttaa katkoksia saatavuudessa toimenpiteen aikana. Sivutilojen muokkaaminen on estetty päivitystoimenpiteiden aikana. Tilannetietoa päivityksen kulusta tullaan päivittämään verkkosivujemme teknisiin tiedotteisiin. Päivitykset ovat osa Webhotelliympäristöjemme uudistusprojetkia, jonka tiedotteen löydätte täältä: /node/1122 Muista lukea läpi Webhotellipäivitysten toimintaohjeet asiakkaille: /ohjeet/yritysten-verkkosivut/webhotellit/toimintaohjeet-webhotellipaivityksissa Mikäli teillä on päivitystoimenpiteisiin liittyen kysyttävää, voitte avata tukipyynnön osoitteessa: https://my.nebula.f Tue, 28 Mar 2017 07:08:32 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/webhotelliymparistojen-paivitykset-jatkuvat-viikko-12 Huoltotöitä Vantaan Rekolan alueella 20.3.2017 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-vantaan-rekolan-alueella-2032017 Suoritamme runkoverkkomme huoltotöitä Vantaan Rekolan alueella 20.3.2017 kello 00:00 alkaen. Huoltotyö aiheuttaa maksimissaan 6 tunnin katkoksen osaan alueen laajakaistayhteyksistä. Mikäli yhteyspalvelussa ilmenee häiriöitä vielä huoltotöiden päättymisen jälkeen, pyydämme teitä olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa häiriötä Thu, 02 Mar 2017 04:41:21 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-vantaan-rekolan-alueella-2032017 HUOLTOTÖITÄ JYVÄSKYLÄN VAAJAKOSKEN ALUEELLA 20.3.2017 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-jyvaskylan-vaajakosken-alueella-2032017 Suoritamme yhteyspalveluihimme huoltotöitä Vaajakosken alueella 20.03.2017 klo 00:00 alkaen. Huollon arvioitu kesto on noin neljän tunnin verran. Huoltotyön aikana ilmenee noin 3 x 15 min katkosta osassa alueen yhteyspalveluita. Mikäli yhteyspalvelussa ilmenee häiriöitä vielä huoltotöiden päättymisen jälkeen, pyydämme teitä olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa häiriötä. Thu, 02 Mar 2017 13:45:06 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-jyvaskylan-vaajakosken-alueella-2032017 WEBHOTEL-YMPÄRISTÖJEN PÄIVITYKSET JATKUVAT https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/webhotel-ymparistojen-paivitykset-jatkuvat-0 Hyvä asiakkaamme,  päivitystöitä jatketaan 9.3.2017 kello 20:00 - 10.3.2017 kello 08:00. Päivitys koskee seuraavia teknisiä ympäristöjä:  Virtualserver6.nebula.fi Virtualserver7.nebula.fi Virtualserver9.nebula.fi  Huomioittehan, että mikäli verkkotunnuksenne on ylläpidossa jossakin muualla kuin Nebulalla, tulee verkkosivujen liikenne ohjata päivityksen jälkeen kohti uutta webhotelliympäristöä. Uuden ympäristön IP-osoite on: 188.117.29.94  Päivitykset saattavat aiheuttaa katkoksia saatavuudessa toimenpiteen aikana. Sivutilojen muokkaaminen on estetty päivitystoimenpiteiden aikana. Tilannetietoa päivityksen kulusta tullaan päivittämään verkkosivujemme teknisiin tiedotteisiin: /ict-ratkaisut/asiakastuki/asiakkaille/tekniset-tiedotteet  Muista lukea läpi Webhotellipäivitysten toimintaohjeet asiakkaille: /ohjeet/yritysten-verkkosivut/webhotellit/toimintaohjeet-webhotellipaivityksissa Mikäli teillä on päivitystoimenpiteisiin liittyen kysyttävää, voitte avata tukipyynnön osoitteessa: https://my.nebula.fi Tue, 07 Mar 2017 16:35:45 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/webhotel-ymparistojen-paivitykset-jatkuvat-0 Cloud 9 urgent security maintenance / akuutti tietoturvapäivitys https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/cloud-9-urgent-security-maintenance-akuutti-tietoturvapaivitys Cloud 9 alustassamme käytettävästä virtualisointiteknologiasta on löytynyt kriittinen tietoturvahaavoittuvuus. Tällä hetkellä tiedossa ei ole yhtään tapausta jossa haavoittuvuutta olisi hyväksikäytetty. Olemme jo suorittaneet toimia potentiaalisten riskien rajaamiseksi. Relevantit ohjelmistokomponentit on päivitetty jo versioihin, joissa haavoittuvuus on korjattu. Jotta uhka poistuu kokonaan täytyy valitettavasti kaikki ajossaolevat instanssit sammuttaa ja käynnistää uudelleen. Varaamme teille aikaikkunan jonka aikana voitte omatoimisesti sammuttaa ja käynnistää instanssinne uudelleen hallitusti. Tämä itsepalveluikkuna on aktiivinen 6.3.2017 klo. 11:00 eteenpäin. HUOM: Pelkkä soft-reboot/restart toiminto käyttöjärjestelmästä tai hallintapaneelista ei riitä. Pelkkä ns. reboot ei poista uhkaa. Instanssi täytyy erikseen sammuttaa ja käynnistää sitten uudelleen (start). Tietoturva on meille korkea prioriteetti ja tämän vuoksi joudumme suorittamaan päivityksen ja käynnistämään kaikki instanssit joita ei ole käynnistetty uudelleen itsepalveluikkunan aikana pakotetusti lyhyellä varoitusajalla. Huoltoikkuna: Kaikki Cloud 9 instanssit joita ei ole käynnistetty uudelleen 6.3.2017 klo. 11:00 - 8.3.2017 klo. 23:00 välillä käynnistetään automaattisesti uudelleen Nebulan toimesta 8.3.2017 klo 23:00 - 9.3.2017 klo 03:00 välillä. Uudelleenkäynnistykset on jaettu kahteen ikkunaan: - Helsinki-1: 8.3.2017 23:00 UTC+2 - 9.3.2017 01:30 UTC+2 - Helsinki-2: 9.3.2017 02:00 UTC+2 - 9.3.2017 03:00 UTC+2 Varautuminen: - Sammuta ja käynnistä instanssisi uudelleen itse (shutdown + start) - Tarkista että palvelusi nousevat pystyyn kun palvelin käynistetään uudelleen. - Tarkista että varmistukset ovat kunnossa. - Kommunikoi tarvittaessa palveluiden loppukäyttäjille huoltokatkosta. - Huollon jälkeen, varmista että palvelusi toimivat normaalisti ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Critical security vulnerability has been found in the virtualization technology used by Cloud 9. Currently there has not been any incidents where this vulnerability would have been used in any way. We have already taken measures to limit the potential risks. We have updated the relevant software components to versions where the vulnerability is fixed. Unfortunately to eliminate the risk completely all currently running instances need to be stopped and started again. We will offer you a self maintenance window during which you can stop and start your instances yourself in controlled fashion. This self maintenance window is active starting 6.3.2017 11:00 UTC+2. NOTE: Using soft-reboot/restart from the operating system or control panel is not enough. Rebooting the instance does not clear the issue. You need to separately shutdown and start the instance. Since security is a top priority for us we unfortunately need to force the updates and restart all remaining instances on short notice. Maintenance window: All Cloud 9 instances that have not been stopped and started between 6.3.2017 11:00 UTC+2 and 8.3.2017 23:00 UTC+2 will be automatically restarted by Nebula between 8.3.2017 23:00 UTC+2 and 9.3.2017 03:00 UTC+2. Restarts are split into two windows: - Helsinki-1: 8.3.2017 23:00 UTC+2 - 9.3.2017 01:30 UTC+2 - Helsinki-2: 9.3.2017 02:00 UTC+2 - 9.3.2017 03:00 UTC+2 Checklist to prepare for this update: - Use the self-service window to stop and start instances yourself - Make sure your services are configured to start properly with your operating system - Make sure your backups are in good condition - Communicate your end-users the maintenance windows if needed - After the maintenance window be prepared to make sure your services are healthy Tue, 07 Mar 2017 23:25:54 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/cloud-9-urgent-security-maintenance-akuutti-tietoturvapaivitys WEBHOTEL-YMPÄRISTÖJEN PÄIVITYKSET JATKUVAT https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/webhotel-ymparistojen-paivitykset-jatkuvat Hyvä asiakkaamme,  päivitystöitä jatketaan 8.3.2017 kello 20:00 - 08:00. Päivitys koskee seuraavia teknisiä ympäristöjä:  Virtualserver2.nebula.fi  Virtualserver3.nebula.fi  Virtualserver4.nebula.fi  Virtualserver5.nebula.fi  Huomioittehan, että mikäli verkkotunnuksenne on ylläpidossa jossakin muualla kuin Nebulalla, tulee verkkosivujen liikenne ohjata päivityksen jälkeen kohti uutta webhotelliympäristöä. Uuden ympäristön IP-osoite on: 188.117.29.94  Päivitykset saattavat aiheuttaa katkoksia saatavuudessa toimenpiteen aikana. Sivutilojen muokkaaminen on estetty päivitystoimenpiteiden aikana. Tilannetietoa päivityksen kulusta tullaan päivittämään verkkosivujemme teknisiin tiedotteisiin: /ict-ratkaisut/asiakastuki/asiakkaille/tekniset-tiedotteet  Muista lukea läpi Webhotellipäivitysten toimintaohjeet asiakkaille: /ohjeet/yritysten-verkkosivut/webhotellit/toimintaohjeet-webhotellipaivityksissa Mikäli teillä on päivitystoimenpiteisiin liittyen kysyttävää, voitte avata tukipyynnön osoitteessa: https://my.nebula.fi Wed, 08 Mar 2017 09:42:55 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/webhotel-ymparistojen-paivitykset-jatkuvat Webhotellipalvelun virtualserver27.nebula.fi:llä tekninen ongelma on ratkaistu https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/webhotellipalvelun-virtualserver27nebulafilla-tekninen-ongelma-ratkaistu Webhoteli Virtualserver27:llä  tekninen ongelma on ratkaistu. Ongelma on korjattu 19:00 Mikäli teillä on asiaan liittyen kysyttävää, olettehan yhteydessä tukeemme osoitteessa: https://my.nebula.fi/   Pahoittelemme katkoksesta aiheutunutta haitaa.   Thu, 02 Mar 2017 19:24:47 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/webhotellipalvelun-virtualserver27nebulafilla-tekninen-ongelma-ratkaistu Webhotel-ympäristöjen päivitykset alkavat https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/webhotel-ymparistojen-paivitykset-alkavat Hyvä asiakkaamme,  Ensimmäiset päivitykset suoritetaan 22.2.2017 kello 20:00 - 08:00. Päivitys koskee seuraavia teknisiä ympäristöjä:  Virtualserver1.nebula.fi Virtualserver2.nebula.fi  Virtualserver3.nebula.fi  Virtualserver4.nebula.fi  Virtualserver5.nebula.fi  Virtualserver6.nebula.fi  Virtualserver7.nebula.fi  Virtualserver8.nebula.fi  Virtualserver9.nebula.fi  Päivitykset saattavat aiheuttaa katkoksia saatavuudessa toimenpiteen aikana. Sivutilojen muokkaaminen on estetty päivitystoimenpiteiden aikana. Tilannetietoa päivityksen kulusta tullaan päivittämään verkkosivujemme teknisiin tiedotteisiin: /ict-ratkaisut/asiakastuki/asiakkaille/tekniset-tiedotteet  Mikäli teillä on päivitystoimenpiteisiin liittyen kysyttävää, voitte avata tukipyynnön osoitteessa: https://my.nebula.fi  Katso aikaisempi tiedote asiasta: /node/1125 Sat, 25 Feb 2017 16:39:12 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/webhotel-ymparistojen-paivitykset-alkavat Webhotellipalvelin Virtualserver1.nebula.fi päivitys suoritettu https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/webhotellipalvelin-virtualserver1nebulafi-paivitys-suoritettu Webhotelliympäristöjen päivitystyöt aloitettiin 22.2 - 23.2 välisenä yönä. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen, päivitettyinä on toistaiseksi ympäristö virtualserver1.nebula.fi. Muiden ympäristöjen osalta päivitystöitä jatketaan mahdollisimman pian ja tarkempi tiedote ajankohtaista julkaistaan teknisissä tiedotteissamme.  Mikäli teillä on asiaan liittyen kysyttävää, olettehan yhteydessä tukeemme osoitteessa: https://my.nebula.fi  Alkuperäinen tiedote päivityksistä löytyy täältä: /node/1125 Tue, 07 Mar 2017 10:09:34 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/webhotellipalvelin-virtualserver1nebulafi-paivitys-suoritettu HUOLTOTÖITÄ HELSINGIN MEILAHDEN ALUEELLA https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-helsingin-meilahden-alueella Suoritamme yhteyspalveluihimme huoltotöitä Meilahden alueella 21.02.2017 klo 00:00 alkaen. Huollon arvioitu kesto on noin kolmen tunnin verran. Huoltotyön aikana ilmenee noin 3 tunnin katkos osassa alueen yhteyspalveluita. Mikäli yhteyspalvelussa ilmenee häiriöitä vielä huoltotöiden päättymisen jälkeen, pyydämme teitä olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme. Tue, 21 Feb 2017 17:56:30 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-helsingin-meilahden-alueella Huoltotyö palomuuripalvelussa 14.2.2017 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotyo-palomuuripalvelussa-1422017 Päivitämme Lauttasaaren palomuuriklusterin 14.2.2017 klo. 02:00 - 04:00 välisenä aikana uusimpaan ohjelmistoversioon. Palomuurin päivityksen yhteydessä tulee pieniä katkoksia kaikkiin yhteyksiin mitkä menevät palomuurilaitteen kautta. Mikäli havaitsette yhteyksissä ongelmia päivityksen jälkeen niin ottakaa yhteyttä osoitteeseen solutions@nebula.fi Mon, 06 Feb 2017 15:14:40 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotyo-palomuuripalvelussa-1422017 Huoltotöitä Helsingin Kaarelan alueella https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-helsingin-kaarelan-alueella Suoritamme yhteyspalveluihimme huoltotöitä Helsingin Kaarelan alueella 14.2.2017 klo. 00:00 alkaen. Huollon arvioitu kesto on noin kuuden tunnin verran. Huoltotyön aikana ilmenee noin 1-3 tunnin katkos osassa alueen yhteyspalveluita. Mikäli yhteyspalvelussa ilmenee häiriöitä vielä huoltotöiden päättymisen jälkeen, pyydämme teitä olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme. Sat, 04 Feb 2017 01:32:13 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-helsingin-kaarelan-alueella Huoltotöitä Helsingin Kaarelan alueella https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-helsingin-kaarelan-alueella-0 Suoritamme yhteyspalveluihimme huoltotöitä Helsingin Kaarelan alueella 14.2.2017 klo. 00:00 alkaen. Huollon arvioitu kesto on noin kuuden tunnin verran. Huoltotyön aikana ilmenee noin 1-3 tunnin katkos osassa alueen yhteyspalveluita. Mikäli yhteyspalvelussa ilmenee häiriöitä vielä huoltotöiden päättymisen jälkeen, pyydämme teitä olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme. Mon, 06 Feb 2017 15:20:49 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-helsingin-kaarelan-alueella-0 Huoltotöitä laajakaistayhteyksissä https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-laajakaistayhteyksissa-1 Suoritamme runkoverkkomme alueella laajan huoltotyön alla olevalla ajankohtana: 13.02.2017 kello 00:00 alkaen. Huollon arvioitu kesto on noin 4 tuntia. Huoltotyö aiheuttaa noin 3 x 15 minuutin katkoksen Nebulan laajakaistayhteyksiin, minkä jälkeen liittymien pitäisi toimia normaalisti. Pyytäisimme teitä käynnistämään päätelaitteenne uudelleen. mikäli yhteyksissä ilmenee ongelmia huoltotöiden päätettyä. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa häiriötä! Mon, 06 Feb 2017 15:21:57 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-laajakaistayhteyksissa-1 Huoltotöitä laajakaistayhteyksissä https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-laajakaistayhteyksissa Suoritamme runkoverkkomme huoltotöitä alla olevilla alueilla 13.02.2017 kello 00:00 alkaen. Lassila, Helsinki Kivikko, Helsinki Sotunki, Vantaa Huollon arvioitu kesto on noin 4 tuntia. Huoltotyö aiheuttaa noin 3 x 15 minuutin katkoksen osaan alueen laajakaistayhteyksistä, minkä jälkeen liittymien pitäisi toimia normaalisti. Pyytäisimme teitä käynnistämään päätelaitteenne uudelleen. mikäli yhteyksissä ilmenee ongelmia huoltotöiden päätettyä. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa häiriötä! Mon, 06 Feb 2017 15:15:46 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-laajakaistayhteyksissa Hätähuolto adv2.nebula.fi palvelimella on ohi https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hatahuolto-adv2nebulafi-palvelimella-ohi Palvelimella havaittu kriittinen rautavika on nyt korjattu ja palvelin on jälleen normaali tilassa.  Pahoittelemme tästä aiheutunutta haittaa. Thu, 09 Feb 2017 19:26:01 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hatahuolto-adv2nebulafi-palvelimella-ohi Webhotel-ympäristömme päivittyvät https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/webhotel-ymparistomme-paivittyvat-0 WEBHOTEL-YMPÄRISTÖMME PÄIVITTYVÄT Suoritamme Webhotelliympäristöömme päivityksen. Päivityksen päätavoitteena on parantaa asiakkaidemme tietoturvaa sekä Webhotellipalveluiden suorituskykyä. Samalla päivitetään Webhotellialustan komponentit, joiden toimittajan tuki päättyy vuonna 2017. Huomioithan, että päivityksellä voi olla vaikutusta asiakkaidemme Webhotelliympäristössä olevien verkkosivustojen toimintaan. MUUTOKSEN TEKNINEN KUVAUS Webhotelliympäristöjen käyttöjärjestelmä päivittyy Centos 7 -versioon. Tämän lisäksi PHP-versioiksi päivittyvät virallisesti tuetut versiot 5.6 sekä 7.x. Käyttöjärjestelmän päivityksen myötä kotihakemistot vaihtuvat /home/customers -hakemistosta /var/www/customers -hakemistoon ja Apachen-versio vaihtuu Centos 7 -yhteensopivaan versioon. Tarkista toimintaohjeet tiedotteen lopusta, jotta voit varautua näihin muutoksiin. AIKATAULU Muutos suoritetaan helmikuun aikana porrastetusti. Suurin osa ympäristöistä päivitetään 31.3.2017 mennessä. Tulemme tiedottamaan tarkemmin palvelukohtaisesta aikataulusta asiakkaitamme viikkoa ennen päivitysajankohtaa. TOIMINTAOHJEET Katso läpi lista asioista, jotka verkkosivuilla on syytä tarkastaa ja suorittaa ennen päivitystä. Näin voitte varmistua, että ympäristön päivitys ei aiheuta verkkosivustoonne ongelmia. Listan löydätte täältä: /fi/asiakkaille/ohje/yritysten-verkkosivut/webhotellit/toimintaohjeet-webhotellipaivityksissa Mon, 06 Feb 2017 15:18:25 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/webhotel-ymparistomme-paivittyvat-0 Webhotel-ympäristömme päivittyvät https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/webhotel-ymparistomme-paivittyvat WEBHOTEL-YMPÄRISTÖMME PÄIVITTYVÄT Suoritamme Webhotelliympäristöömme päivityksen. Päivityksen päätavoitteena on parantaa asiakkaidemme tietoturvaa sekä Webhotellipalveluiden suorituskykyä. Samalla päivitetään Webhotellialustan komponentit, joiden toimittajan tuki päättyy vuonna 2017. Huomioithan, että päivityksellä voi olla vaikutusta asiakkaidemme Webhotelliympäristössä olevien verkkosivustojen toimintaan. MUUTOKSEN TEKNINEN KUVAUS Webhotelliympäristöjen käyttöjärjestelmä päivittyy Centos 7 -versioon. Tämän lisäksi PHP-versioiksi päivittyvät virallisesti tuetut versiot 5.6 sekä 7.x. Käyttöjärjestelmän päivityksen myötä kotihakemistot vaihtuvat /home/customers -hakemistosta /var/www/customers -hakemistoon ja Apachen-versio vaihtuu Centos 7 -yhteensopivaan versioon. Tarkista toimintaohjeet tiedotteen lopusta, jotta voit varautua näihin muutoksiin. AIKATAULU Muutos suoritetaan helmi-maaliskuun aikana porrastetusti. Suurin osa ympäristöistä päivitetään 31.3.2017 mennessä. Tulemme tiedottamaan tarkemmin palvelukohtaisesta aikataulusta asiakkaitamme viikkoa ennen päivitysajankohtaa. TOIMINTAOHJEET Katso läpi lista asioista, jotka verkkosivuilla on syytä tarkastaa ja suorittaa ennen päivitystä. Näin voitte varmistua, että ympäristön päivitys ei aiheuta verkkosivustoonne ongelmia. Listan löydätte täältä: /fi/asiakkaille/ohje/yritysten-verkkosivut/webhotellit/toimintaohjeet-webhotellipaivityksissa Tue, 28 Mar 2017 07:02:39 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/webhotel-ymparistomme-paivittyvat Webhotel Windows päivittyy https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/webhotel-windows-paivittyy Tulemme suorittamaan Webhotel Windows -palvelun alustaan päivityksen alkuvuodesta 2017. Takaamme tällä asiakkaillemme tietoturvalliset ja vakaat webhotellipalvelut. Päivityksellä saattaa olla vaikutusta asiakkaidemme verkkosivustoihin Webhotel Windows -palvelualustalla. Mikäli et itse vastaa verkkosivujenne sisällön tuottamisesta, voit ohjata tämän viestin eteenpäin oikealle taholle. MUUTOKSEN PIIRISSÄ OLEVAT PALVELUT Webhotel Windows Webhotel 2008 ​MUUTOKSEN TEKNINEN KUVAUS Muutos tarkoittaa sitä, että jatkossa PHP:n versio 5.6 on käytössä kaikilla Webhotel Windows -alustoilla. Tämän lisäksi webhotellit saavat käyttöönsä myös PHP 7 -version. Samassa yhteydessä kaikki PHP-versio 5.6:sta vanhemmat poistuvat kokonaan käytöstä. Kun päivitys tehdään, myös kaikkien Webhotelissa sijaitsevien verkkosivujen komponentit tulee olla yhteensopivia uuden PHP-version kanssa tai päivitys saattaa vaikuttaa verkkosivujen toimintaan. Suosittelemme, että siirrytte välittömästi käyttämään vähintään PHP versiota 5.6 jotta muutokset eivät aiheuta kohdallanne ongelmia, kun ne astuvat voimaan. MUUTOKSEN PIIRISSÄ OLEVAT TEKNISET YMPÄRISTÖT aspnet3.nebula.fi aspnet4.nebula.fi aspnet5.nebula.fi aspnet6.nebula.fi yki.nebula.fi AIKATAULU Muutos suoritetaan 1.2.2017 aamupäivän aikana. TOIMINTAOHJEET Mikäli sovellus verkkosivuillanne käyttää PHP-kieltä, voitte testata tukeeko sovellus PHP:n versiota 5.6 vaihtamalla PHP-versiota yllä mainitun ohjeen mukaisesti. Mikäli sovellus edelleen toimii, voitte jättää uudemman PHP-version käyttöön. Muussa tapauksessa palatkaa vanhaan versioon ja suorittakaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet verkkosivuille. Huomioittehan, että Nebula ei vastaa verkkosivujen sisällön tuottamisesta, vaan tarjoaa verkkosivuille ylläpitoalustan. Mikäli teillä on asiaan liittyen kysymyksiä, voitte avata tukipyynnön MyNebula-portaalin kautta osoitteessa: http://mynebula.fi Wed, 15 Feb 2017 16:20:57 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/webhotel-windows-paivittyy [RATKAISTU] Sähköpostien toimituksessa viivettä Office 365:n https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ratkaistu-sahkopostien-toimituksessa-viivetta-office-365n-0 Olemme havainneet viestien toimituksessa viivettä sähköpostilaatikoihin, jotka sijaitsevat Office 365:ssa. Häiriö koskee viestejä, jotka kulkevat smtp.nebula.fi palvelimen kautta. Vaikutuksen alla ovat mm. webhotel-pro, hosted exchange -palvelut sekä internet-yhteydet, joissa lähtevän postin palvelin on edellä mainittu. Vikatilanteesta on avattu Microsoftille korkeimman prioriteettitason häiriö ja selvitämme asiaa aktiivisesti heidän kanssaan. Tilanne 31.1.2017: Häiriö on edelleen aktiivinen ja ongelmaa tutkitaan korkealla prioriteetilla Nebulan ja vastaanottavan tahon päässä. Tilanne 1.2.2017: Viestit ovat jonossa ja ne toimitetaan kun yhteydet palautuvat normaaliksi. Ongelma aiheuttaa vielä jonkin aikaa ruuhkautumista myös muulle smtp.nebula.fi palvelimen kautta kulkevalle sähköpostiliikenteelle.  Tilanne 1.2.2017 - Kello 21:00: Ongelma on ratkaistu ja smtp.nebula.fi:n jono on purkautumassa. Jono tyhjenee nykyisellä tahdilla noin muutamassa tunnissa. Tilanne 1.2.2017 - Kello klo 22:00: Jono on purkautunut ja ongelma on korjattu. Mon, 06 Feb 2017 15:19:37 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ratkaistu-sahkopostien-toimituksessa-viivetta-office-365n-0 [RATKAISTU] Sähköpostien toimituksessa viivettä Office 365:n https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ratkaistu-sahkopostien-toimituksessa-viivetta-office-365n Olemme havainneet viestien toimituksessa viivettä sähköpostilaatikoihin, jotka sijaitsevat Office 365:ssa. Häiriö koskee viestejä, jotka kulkevat smtp.nebula.fi palvelimen kautta. Vaikutuksen alla ovat mm. webhotel-pro, hosted exchange -palvelut sekä internet-yhteydet, joissa lähtevän postin palvelin on edellä mainittu. Vikatilanteesta on avattu Microsoftille korkeimman prioriteettitason häiriö ja selvitämme asiaa aktiivisesti heidän kanssaan. Tilanne 31.1.2017: Häiriö on edelleen aktiivinen ja ongelmaa tutkitaan korkealla prioriteetilla Nebulan ja vastaanottavan tahon päässä. Tilanne 1.2.2017: Viestit ovat jonossa ja ne toimitetaan kun yhteydet palautuvat normaaliksi. Ongelma aiheuttaa vielä jonkin aikaa ruuhkautumista myös muulle smtp.nebula.fi palvelimen kautta kulkevalle sähköpostiliikenteelle.  Tilanne 1.2.2017 - Kello 21:00: Ongelma on ratkaistu ja smtp.nebula.fi:n jono on purkautumassa. Jono tyhjenee nykyisellä tahdilla noin muutamassa tunnissa. Tilanne 1.2.2017 - Kello klo 22:00: Jono on purkautunut ja ongelma on korjattu. Thu, 02 Feb 2017 17:32:14 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ratkaistu-sahkopostien-toimituksessa-viivetta-office-365n Huoltotöitä laajakaistayhteyksissä https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-laajakaistayhteyksissa-0 Suoritamme runkoverkkomme huoltotöitä alla olevilla alueilla 30.01.2017 kello 00:00 alkaen. Ahola, Tampere Nokian keskusta Huollon arvioitu kesto on noin 4 tuntia. Huoltotyö aiheuttaa noin 3 x 15 minuutin katkoksen osaan alueen laajakaistayhteyksistä, minkä jälkeen liittymien pitäisi toimia normaalisti. Pyytäisimme teitä käynnistämään päätelaitteenne uudelleen. mikäli yhteyksissä ilmenee ongelmia huoltotöiden päätettyä. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa häiriötä! Mon, 06 Feb 2017 15:16:43 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-laajakaistayhteyksissa-0 Huoltotöitä Mankkaan alueella 26.01.2017 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-mankkaan-alueella-26012017 Suoritamme runkoverkkomme huoltotöitä Espoon Mankkaan alueella 26.1.2017 kello 23:00 alkaen. Huollon arvioitu kesto on noin 6 tuntia. Huoltotyö aiheuttaa noin 3 x 15min katkoksen osaan alueen laajakaistayhteyksistä. Mikäli yhteyspalvelussa ilmenee häiriöitä vielä huoltotöiden päättymisen jälkeen, pyydämme teitä olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa häiriötä Mon, 06 Feb 2017 15:13:41 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-mankkaan-alueella-26012017 Huoltokatko kotisivutyökalussa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltokatko-kotisivutyokalussa-0 Kotisivutyökaluun suoritetaan päivitys. Tämä ei vaikuta verkkosivujen normaaliin toimintaan tai näkyvyyteen Internetissä. Kyseisenä aikana kotisivutyökalun hallintapaneeliin ei pääse kirjautumaan eikä sivustoa pääse muokkaamaan. Mon, 06 Feb 2017 15:12:29 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltokatko-kotisivutyokalussa-0 Cloud 9 versiopäivitys https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/cloud-9-versiopaivitys Tilanne: Huolto on valmistunut. ------- Nebula on sitoutunut jatkuvasti kehittämään Cloud 9 palvelua. Versiopäivitys päivittää teknologian OpenStack Newton versioon. Uuden OpenStack version myötä Cloud 9 palvelun käyttäminen nopeutuu, aiempia bugeja korjaantuu ja mahdollistamme uusien palveluiden ja toiminnallisuuksien tuomisen tulevaisuudessa. Vaikutukset ja aikataulu Asiakasvaikutusten minimointia varten huolto suoritetaan vaiheistetusti: Helsinki-1 saatavuusalueen huoltokatko on 9.1. klo. 23:00-06:00  Helsinki-2 saatavuusalueen huoltokatko on 12.1. klo. 00:00-06:00  Helsinki-1 palvelimien päivityksen aikana Helsinki-2 palvelimet toimivat normaalisti sekä päinvastoin. Huomaathan että saatavuusaluekohtaisen huollon aikana kaikki saatavuus-alueen palvelimet käynnistyvät uudelleen. On mahdollista, että saatavuusalueiden huollon yhteydessä tulee lyhyitä molempia saata-vuusalueita koskettavia verkkokatkoja.   Aikataulu Maanantai 9.1.2017 Klo. 23:00 - Huolto alkaa, huoltosivuja näkyvissä. Muutosten tekeminen ei ole mahdollista. Palvelut pyörivät muuten normaalisti. Tiistai 10.1.2017 Klo. 00:00 - Taustajärjestelmiä ja alustan sisäisiä DHCP/DNS palveluita huolletaan. Klo. 02:00 - OpenStack verkon huolto, kummankin saatavuusalueen verkkoliikentessä voi esiintyä ajoittaisia katkoksia. Helsinki-1 virtuaalipalvelimet saattavat käynnistyä uudelleen. Klo. 6:00 - Huolto ohi verkkoliikenteen ja virtuaalipalvelimien osalta. Klo. 8:00 - API rajapinnat ja hallintapaneeli palautettu täysin normaaliin käyttöön. Muutosten tekeminen taas mahdollista. Torstai 12.1.2017 Klo 00:00 - 06:00 - Helsinki-2 päivitetään. Palvelimet käynnistetään uudelleen tänä aikana.   Varautuminen Top 6 varautumistoimenpidettä Tässä top 6 varautumistoimenpidettä, joilla varmistat palvelusi saatavuuden: Hajauta kuormasi kahdelle saatavuusalueelle parhaan saatavuuden varmistamiseksi. Tarkista että palvelusi nousevat pystyyn kun palvelin käynnistetään uudelleen. Tarkista että varmuuskopiot ovat kunnossa
. Kommunikoi palveluiden loppukäyttäjille huoltokatkosta
. Huollon jälkeen, varmista että palvelusi toimivat normaalisti. Pyytäkää tarvittaessa Nebulan asiantuntijoita katselmoimaan ja kehittämään palvelinympäristöänne. Mon, 06 Feb 2017 15:07:29 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/cloud-9-versiopaivitys Häiriö osassa Pilvi 9.0 ympäristöä (korjattu) https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osassa-pilvi-90-ymparistoa-korjattu Osassa Pilvi 9.0 taustaympäristöä on havaittu hitautta, joka saattaa vaikuttaa ympäristössä oleviin virtuaalipalvelimiin. Vika ympäristössä on tällä hetkellä kohdennettu.  Pahoittelemme häiriöstä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa. Mon, 06 Feb 2017 15:06:00 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-osassa-pilvi-90-ymparistoa-korjattu Häiriö yhteyspalveluissa Arabianrannan alueella (korjattu) https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-yhteyspalveluissa-arabianrannan-alueella-korjattu Helsingin Arabianrannan yhteyspalveluissa on havaittu häiriö. Vika on korjattu. Pahoittelemme tästä aiheutunutta haittaa. We have noticed a disturbance in Internet connections in Helsinki Arabianranta region. We apologize for any inconvenience this might have caused for our customers. Mon, 06 Feb 2017 15:04:30 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-yhteyspalveluissa-arabianrannan-alueella-korjattu Kriittinen PHPMailer-päivitys saatavilla / Critical PHPMailer-update available https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/kriittinen-phpmailer-paivitys-saatavilla-critical-phpmailer-update-available PHPMailerista (ennen versiota 5.2.20) on löytynyt kriittinen haavoittuvuus joka mahdollistaa mielivaltaisen koodin suorittamisen asiakkaan tunnuksella. Suosittelemme kaikkia julkaisujärjestelmiä ylläpitäviä päivittämään PHPMailerin välittömästi. https://www.viestintavirasto.fi/2016/haavoittuvuus-2016-140 There is a critical vulnerability in PHPMailer (before version 5.2.20). It allows Remote Code Execution with customers' credentials We recommend all CMS administrators to check their site for PHPMailer and update immediately. Mon, 06 Feb 2017 15:03:22 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/kriittinen-phpmailer-paivitys-saatavilla-critical-phpmailer-update-available Nebulan asiakaspalvelun aukioloajat joulun pyhinä https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/nebulan-asiakaspalvelun-aukioloajat-joulun-pyhina Nebulan asiakaspalvelu on suljettu Joulupyhinä seuraavasti:  la 24.12.2016 - ma 26.12.2016.  Palvelemme jälleen tiistaina 27.12.2016 klo 8.00 alkaen.  Voitte kuitenkin olla meihin yhteydessä My Nebula-portaalin kautta.  Toivotamme Oikein Hyvää Joulua kaikille! Mon, 06 Feb 2017 15:02:37 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/nebulan-asiakaspalvelun-aukioloajat-joulun-pyhina Huoltotöitä palvelimella aspnet5 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-palvelimella-aspnet5 Suoritamme huoltotöitä aspnet5-palvelimella 16.12.2016 klo. 23:30 alkaen. Huolto aiheuttaa muutamia katkoksia palvelimella oleviin sivustoihin. Mon, 06 Feb 2017 15:01:23 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotoita-palvelimella-aspnet5 Huoltotyö Helsingin Kaarelan alueen liittymissä 15.12.2016 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotyo-helsingin-kaarelan-alueen-liittymissa-15122016 Suoritamme yhteyspalveluihimme huoltotöitä Helsingin Kaarelan alueella 15.12.2016 kello 00:00 alkaen. Huollon arvioitu kesto on noin neljän tunnin verran. Huoltotyön aikana voi ilmetä lyhyitä katkoksia osassa alueen yhteyspalveluita. Mikäli yhteyspalvelussa ilmenee häiriöitä vielä huoltotöiden päättymisen jälkeen, pyydämme teitä olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme.  Mon, 06 Feb 2017 15:00:13 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotyo-helsingin-kaarelan-alueen-liittymissa-15122016 Häiriö yhteyspalveluissa Espoon Haukilahden alueella (Korjattu) https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-yhteyspalveluissa-espoon-haukilahden-alueella-korjattu Espoon Haukilahden yhteyspalveluissa on havaittu häiriö. Selvitämme asiaa. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa. We have noticed a disturbance in Internet connections in Espoo Haukilahti region. We apologize for any inconvenience this might have caused for our customers. Mon, 06 Feb 2017 14:59:00 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-yhteyspalveluissa-espoon-haukilahden-alueella-korjattu Mirai-bottiverkko leviää Zyxel-modeemeissa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/mirai-bottiverkko-leviaa-zyxel-modeemeissa Maailmanlaajuinen Mirai-bottiverkko on kaapannut jo yli 10 000 suomalaisten käyttäjien laitetta. Pääasiallisena kohteena ovat olleet Zyxel-modeemit, ja estääksemme haittaohjelman leviämisen, olemme estäneet sen käyttämän TCP/7547 -portin liikennöinnin liittymäasiakkuuksien osalta. Olemme lähettäneet Viestintäviraston raportteja liittymäasiakkaillemme, joiden liittymästä on havaittu Mirai-bottiverkkoon viittaavaa liikennettä. Mikäli käytössäsi on Zyxel-modeemi, suosittelemme ehdottomasti sen uudelleenkäynnistystä, ja laitteen ohjelmiston päivitystä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Lisätietoa asiasta löytyy Viestintäviraston tiedotteesta: https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/varoitukset/2016/varoitus-2016-04.html Haavoittuvat laitteet Tällä hetkellä tiedossa olevat Zyxelin valmistamat modeemit, joita haavoittuvuus koskee: Zyxel AMG1302-T11C Zyxel AMG1312-T10B Zyxel AMG1202-T10B (Ei enää myynnissä) Zyxel P-660HN-T1A (Ei enää myynnissä) Zyxel P660HN-T1Av2 (Ei enää myynnissä) Korjaavat päivitykset löytyvät Zyxelin sivuilta päivitysohjeiden kera.  On hyvin todennäköistä, että haavoittuvuus koskee muitakin laitteita. Mon, 06 Feb 2017 14:57:01 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/mirai-bottiverkko-leviaa-zyxel-modeemeissa Häiriö yhteyspalveluissa Helsingin Alppilan alueella (korjattu) https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-yhteyspalveluissa-helsingin-alppilan-alueella-korjattu Helsingin Alppilan yhteyspalveluissa on havaittu häiriö. Selvitämme asiaa. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa. Mon, 06 Feb 2017 14:55:45 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-yhteyspalveluissa-helsingin-alppilan-alueella-korjattu Huoltokatko Kotisivutyökalussa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltokatko-kotisivutyokalussa Kotisivutyökaluun suoritetaan päivitys. Tämä ei vaikuta verkkosivujen normaaliin toimintaan tai näkyvyyteen Internetissä. Kyseisenä aikana kotisivutyökalun hallintapaneeliin ei pääse kirjautumaan eikä sivustoa pääse muokkaamaan. Mon, 06 Feb 2017 14:53:30 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltokatko-kotisivutyokalussa Tilapäinen häiriötilanne osassa Webhotel Pro ja MySQL palveluissa (korjattu) https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/tilapainen-hairiotilanne-osassa-webhotel-pro-ja-mysql-palveluissa-korjattu Osassa Webhotel Pro ja MySQL palveluissa on havaittu vikatilanne.Ongelma on ratkaistu. Pahoittelemme katkoksesta asiakkaillemme mahdollisesti aiheutunutta haittaa. We have noticed a disturbance in some Webhotel Pro and MySQL services. The problem has been fixed. We apologize for any inconvenience caused for our customers. Mon, 06 Feb 2017 14:54:43 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/tilapainen-hairiotilanne-osassa-webhotel-pro-ja-mysql-palveluissa-korjattu Asiakaspalvelun aukioloajat Itsenäisyyspäivänä https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/asiakaspalvelun-aukioloajat-itsenaisyyspaivana Nebulan asiakaspalvelu on suljettu Itsenäisyyspäivänä 6.12. Voitte kuitenkin olla meihin yhteydessä MyNebula-portaalin kautta. Palvelemme jälleen 7.12 klo 8.00. Hyvää itsenäisyyspäivää koko Nebulan henkilöstön puolesta! Mon, 06 Feb 2017 14:51:17 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/asiakaspalvelun-aukioloajat-itsenaisyyspaivana Häiriö yhteyspalveluissa Kauniasten ja Espoon alueella https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-yhteyspalveluissa-kauniasten-ja-espoon-alueella PÄIVITYS: Häiriö korjaantunut noin klo 15:30 Kauniaisten ja Espoon alueen yhteyspalveluissa on havaittu häiriö. Vika johtuu sähkönjakelukatkoksesta alueella. Pahoittelemme katkoksesta asiakkaillemme mahdollisesti aiheutunutta haittaa. We have noticed a disturbance in Internet connections in Kauniainen region. We apologize for any inconvenience this might have caused for our customers. Mon, 06 Feb 2017 14:52:25 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-yhteyspalveluissa-kauniasten-ja-espoon-alueella Nebula suorittaa hätähuollon osassa Lauttasaaren laitesalin verkkoa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/nebula-suorittaa-hatahuollon-osassa-lauttasaaren-laitesalin-verkkoa Huolto on päättynyt. Pahoittelemme syvällisesti viivästymistä alkuperäisestä aikataulusta PÄIVITYS KLO 06:55 Suurin osa palveluista saatu nostettua klo 07:00 mennessä yksittäisiä palvelimia/palveluita lukuunottamatta Ongelmia korjataan mahdollisimman suurella prioriteetilla PÄIVITYS KLO 05:35 Nebula Pilvi 9, VP1 ja VP2-virtuaalipalvelinten  sekä Linux/Exchange sähköpostipalveluiden nosto aloitettu. Palvelut ovat ylhäällä arviolta klo 06:00 PÄIVITYS KLO 04:45:  Huoltotyö päättyy arvioitua myöhemmin, arvioimme huoltotyön valmistuvan noin klo. 08:00 Olemme havainneet ohjelmistovirheen osassa Lauttasaaren laitesalimme verkkolaitteita. Suoritamme tietoliikennelaitteiden ohjelmistopäivityksen jolla korjaamme tämän virheen ja parannamme tietoliikenneverkon palvelutasoa. Huoltotyö vaikuttaa laajasti Nebulan tuottamiin palveluihin. Huollon aikana muista laitesaleista tuotetut konesalipalvelut toimivat normaalisti. Huolto vaikuttaa seuraaviin Nebulan tuottamiin palveluihin: · Cloud 9 Helsinki-1-saatavuusalue · Osa konesalipalveluista, jotka sijaitsevat Lauttasaaren laitesalissa · Osa VP1- ja VP2-virtuaalipalvelimista · Nebula Puhti · Nebula Pilvi · Webhotel-palvelut · Exchange 2010 -sähköpostipalvelut · Osa palomuuripalveluista ja MPLS-verkkopalveluista · Osa varmuuskopiointipalveluista · Valvontapalvelu Cloud 9 Helsinki-2-saatavuusalue toimii normaalisti huollon aikana joten suosittelmme että palvelut siirretään aktiiviseksi Helsinki-2-saatavuusaselueelle. Mikäli teillä on LTK-levypintaa Helsinki-1-saatavuusalueen instansseilla, nämä palvelimet kannattaa ajaa alas hallitusti ennen huoltoa. Mikäli instanssilla ei ole erillistä LTK-levypintaa ei palvelimia välttämättä tarvitse ajaa alas, mutta nämä instanssit kärsivät useasta verkkoliikenteen katkoksesta huollon aikana. Tässä muistilista mitä kannattaa tehdä ennen huoltoa: •Hajauta kuormasi kahdelle saatavuusalueelle parhaan saatavuuden varmistamiseksi •Tarkista että palvelusi palautuvat toimintaan kun palvelin käynnistetään uudelleen •Tarkista että varmuuskopiot ovat kunnossa •Kommunikoi palveluiden loppukäyttäjille huoltokatkosta •Huollon ollessa ohi varmista että palvelusi toimivat normaalisti •Voitte tarvittaessa pyytää apua Nebulan asiantuntijoilta palvelinympäristöönne liittyen. Mikäli palvelimelle on tilattu erillinen PHV-ylläpitopalvelu huolehdimme tarvittavista huoltoon liittyvistä toimenpiteistä. Konesalipalvelut Mikäli konesalipalvelunne sijaitsevat Lauttasaaren konesalissa ja palvelimillenne on tuotu erillistä LTK-levypintaa, suosittelemme ajamaan nämä alas huollon ajaksi. Katkos koskee kaikkia verkkoyhteyksiä joten myös erilliset LTK-levypinnat ovat tavoittamattomissa huollon aikana. VP1- ja VP2-virtuaalipalvelimet Huolto koskettaa osaa VP1- ja VP2-virtuaalipalvelimista. Sammutamme huollon vaikutusalueella olevat virtuaalipalvelimet ennen huoltoa ja käynnistämme palvelimet uudelleen kun huolto on valmistunut. Huollon jälkeen on myös hyvä varmistaa että kaikki palvelut toimivat normaalisti. Nebula Puhti Suosittelemme että ajatte palvelimet hallitusti alas ennen huoltoa ja huollon jälkeen käynnistätte palvelimet uudelleen. Huollon jälkeen on myös hyvä varmistaa että kaikki palvelut toimivat normaalisti. Nebula Pilvi Suosittelemme että ajatte palvelimet hallitusti alas ennen huoltoa ja huollon jälkeen käynnistätte palvelimet uudelleen. Huollon jälkeen on myös hyvä varmistaa että kaikki palvelut toimivat normaalisti. Webhotel-palvelut Huollon aikana sähköpostin lukeminen ei välttämättä onnistu ja osa www-sivuista on tavoittamattomissa. Exchange 2010 -sähköpostipalvelut Exchange-palvelu ei toimi huoltokatkon aikana. Mikäli teillä on vanhempi Exchange 2007 -palvelu käytössä, niin tämä kuitenkin toimii huollon aikana. Osa palomuuripalveluista ja MPLS-verkkopalveluista Huolto koskettaa myös osaa palomuuripalveluista ja yritysverkkoratkaisuista joissa yhteyspiste on huollon kohteena olevassa konesalissa. Huollon aikana yhteydet tulevat katkeamaan useita kertoja. Varmuuskopiontipalvelu Huollon aikana kaikkia varmuuskopioita ei pystytä tekemään joten osa varmuuskopioinneista saattaa jäädä välistä huollon aikana. Valvontapalvelu Huollon aikana valvontapalvelumme ei toimi luotettavasti emmekä välttämättä pysty reagoimaan normaalilla nopeudella valvontaan tuleviin hälytyksiin. Pahoittelemme huoltotyöstä aiheutuvaa haittaa. Voitte seurata huollon etenemistä sen aikana verkkosivuiltamme osoitteessa http://nebula.fi/ Mon, 06 Feb 2017 14:49:42 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/nebula-suorittaa-hatahuollon-osassa-lauttasaaren-laitesalin-verkkoa Huoltotyö Vantaan alueen liittymissä 22.11.2016 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotyo-vantaan-alueen-liittymissa-22112016 Suoritamme yhteyspalveluihimme huoltotöitä Vantaan alueella 22.11.2016 kello 00:00 alkaen. Huollon arvioitu kesto on noin kaksi tuntia. Pahoittelemme myöhäistä tiedotusajankohtaa ja huollosta aiheutuvaa haittaa. Mon, 06 Feb 2017 14:47:30 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotyo-vantaan-alueen-liittymissa-22112016 Runkoverkon vikatilanne korjattu https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/runkoverkon-vikatilanne-korjattu Olemme havainneet runkoverkossa vikatilanteen, joka vaikuttaa osaan asiakasyhteyksistä. Ongelma ilmenee yhteyksien hitaudella ja mahdollisella pätkimisellä. Ongelman selvitys aloitettiin välittömästi, ja tiedotamme aiheesta myöhemmin lisää. Päivitys klo 17:10: Vika rajattu 3. osapuoleen, vianselvitystä jatketaan yhteistyössä.  Päivitys klo 18:30: Vika korjattu 3. osapuolen toimesta, tilanne normalisoitui noin klo 18:20. Mikäli yhteytenne ei vielä toimi normaalisti, käynnistäkää päätelaitteet uudelleen ennen yhteydenottoa asiakaspalveluumme. Pahoittelemme vikatilanteesta aiheutuvaa haittaa. Mon, 06 Feb 2017 14:46:14 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/runkoverkon-vikatilanne-korjattu Huoltotyö Järvenpään alueen liittymissä 21.11.2016 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotyo-jarvenpaan-alueen-liittymissa-21112016 Suoritamme yhteyspalveluihimme huoltotöitä Järvenpään alueella 21.11.2016 kello 09:00 alkaen. Huollon arvioitu kesto on noin kuusi tuntia. Huoltotyön aikana yhteyteen tulee noin 90 minuutin katkos. Mikäli yhteyspalvelussa ilmenee häiriöitä vielä huoltotöiden päättymisen jälkeen, pyydämme teitä olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme. Mon, 06 Feb 2017 14:30:35 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/huoltotyo-jarvenpaan-alueen-liittymissa-21112016 Häiriö yhteyspalveluissa Kauniasten alueella https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-yhteyspalveluissa-kauniasten-alueella Kauniaisten alueen yhteyspalveluissa on haivaittu häiriö. Vikaa on korjattu. Pahoittelemme katkoksesta asiakkaillemme mahdollisesti aiheutunutta haittaa. We have noticed a disturbance in Internet connections in Kauniainen region. The problem has been resolved. We apologize for any inconvenience this might have caused for our customers.   Mon, 06 Feb 2017 14:19:17 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairio-yhteyspalveluissa-kauniasten-alueella CentOS 6 ja RHEL 6 Linuxien kernelissä käynnistämisen estävä bugi Xen-virtualisointialustalla https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/centos-6-ja-rhel-6-linuxien-kernelissa-kaynnistamisen-estava-bugi-xen CentOS 6 ja RHEL 6 Linux-jakeluiden kernelissä on havaittu (versiosta kernel-2.6.32-754.1.1.el6.x86_64 alkaen) ohjelmistovirhe, joka estää käynnistymisen Xen-pohjaisilla virtualisointialustoilla. Asia koskettaa asiakkaitamme, joilla on kyseisiä Linux-jakeluita käyttävä palvelin vanhemmalla Xen-virtualisointialustallamme. Asia ei ole relevantti uudemmalla Cloud 9 -alustallamme. Niiden palvelimien osalta, jotka ovat Nebulan hallinnassa (PHV-palvelu hankittuna), estämme viallisen kernelin käyttöönoton keskitetysti. Asiakkaiden, jotka hoitavat tietoturvapäivityksensä itse, kannattaa ottaa tämä huomioon.  Asiasta on artikkeli Red Hatin tietämyskannassa (vaatii Red Hat -tukisopimuksen): https://access.redhat.com/solutions/3551871  Korjausta ei ole toistaiseksi julkaistu, joten häiriön estämiseksi kannattaa kernelin päivittyminen uusimpaan versioon estää. Vaihtoehtoisesti virheen esiintymisen voi estää lisäämällä kernelin käynnistys-optioihin "eagerfpu=off" esim. ajamalla seuraava komento ennen palvelimen uudelleenkäynnistystä: grubby --update-kernel=ALL --args=eagerfpu=off  Kuinka tunnistaa Xen-alustalla toimiva virtuaalipalvelin:  - laskulla tuotteen nimessä on "VP1" tai "VP2"  - komento "systemd-detect-virt" tulostaa "xen"  - komento "grep xvd /var/log/dmesg" tulostaa rivejä  Jos olet ehtinyt jo päivittää vialliseen kerneliin käyttöön, eikä palvelin siksi enää käynnisty, pyydämme olemaan yhteydessä tukeemme.  --  CentOS 6 and RHEL 6 Linux kernels have a bug which prevents boot on Xen virtualization platforms  There is a bug in the latest Linux kernels of CentOS 6 and RHEL 6 distributions (starting from version kernel-2.6.32-754.1.1.el6.x86_64). It prevents booting on Xen based virtualization platforms. This affects our customers who have a virtual server using these Linux distributions on our older generation Xen virtualization platforms. Our newer Cloud 9 virtualization platform is not affected. We will prevent the roll-out of the faulty kernel on servers which are maintained by Nebula (active "PHV" product subscription). Customers who handle updates on their own should pay attention.  There is an article about this in Red Hat knowledgebase (available to Red Hat support customers only): https://access.redhat.com/solutions/3551871  Unfortunately there is currently no fix available. We recommend preventing updating to the faulty kernel or alternatively adding "eagerfpu=off" to kernel command line. This can be done for example with the following command before restarting the server: grubby --update-kernel=ALL --args=eagerfpu=off  How to recognize a virtual server running on Xen platform:  - there is "VP1" or "VP2" on the invoice  - running "systemd-detect-virt" outputs "xen"  - running "grep xvd /var/log/dmesg" produces some output  If you have already upgraded to the faulty kernel and your system is down, please contact our support for assistance.  Thu, 23 Aug 2018 14:31:44 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/centos-6-ja-rhel-6-linuxien-kernelissa-kaynnistamisen-estava-bugi-xen ICT-alan lakkouhka peruuntuu - palvelemme asiakkaitamme normaalisti https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ict-alan-lakkouhka-peruuntuu-palvelemme-asiakkaitamme-normaalisti Palvelualojen työnantajat Palta ja Ammattiliitto Pro ovat hyväksyneet valtakunnansovittelijan antaman sovintoesityksen ICT-alan toimihenkilöiden uudesta työehtosopimuksesta. Ensi viikon maanantaista 27.11. alkavaksi kaavailtu mahdollinen lakko ja voimassa ollut ylityökielto ovat näin ollen peruuntuneet. Palvelemme asiakkaitamme normaalisti. Fri, 24 Nov 2017 13:29:48 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ict-alan-lakkouhka-peruuntuu-palvelemme-asiakkaitamme-normaalisti Tärkeä tiedote kaikille Nebulan Webhotel-palveluiden asiakkaille https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/tarkea-tiedote-kaikille-nebulan-webhotel-palveluiden-asiakkaille-1 Tulemme päivittämään vaiheittain kaikki Webhotelli-alustat loppuvuoden sekä kevään 2017 aikana. Suurimmat muutokset ovat käyttöjärjestelmien päivitys ja yhtenäistäminen sekä siirtyminen uudempiin PHP-versioihin. Takaamme tällä asiakkaillemme tietoturvalliset webhotellipalvet sekä tehokkaammat palvelinympäristöt. Käytännössä muutokset tarkoittavat sitä, että jatkossa PHP 5.6 on käytössä kaikilla webhotel-alustoilla. Tämän lisäksi osa webhotel-alustoista saa käyttöönsä myös PHP 7 version. Samassa yhteydessä kaikki PHP versio 5.6:sta vanhemmat poistuvat kokonaan käytöstä. Suosittelemme, että siirrytte välittömästi käyttämään vähintään PHP versiota 5.6 jotta muutokset eivät aiheuta kohdallanne ongelmia kun ne astuvat voimaan. AIKATAULU 15.12.2016 vanhemmat versiot kuin PHP 5.6 tulevat poistumaan käytöstä. Asiakkaat joita tämä muutos koskettaa tulevat saamaan aiheesta henkilökohtaisesti sähköpostia. Ensimmäisessä vaiheessa muutos koskettaa seuraavia webhotelli-alustoja: Virtualserver1 Virtualserver2 Virtualserver3 Virtualserver4 Vuonna 2017: vanhemmat versiot kuin PHP 5.6 tulevat poistumaan käytöstä. Tarkempi aikataulu muodostuu loppuvuoden 2016 aikana. TOIMINTAOHJEET Mikäli sovelluksesi käyttää PHP-kieltä, tarkista ja kokeile tukeeko sovellus PHP versio 5.6 tai PHP versio 7. Vaihda PHP-versiota alla olevan ohjeen mukaan. Mikäli sovellus edelleen toimii, voit jättää uudemman PHP-version käyttöön. Muussa tapauksessa palaa vanhaan versioon ja ole yhteydessä sovellustoimittajaasi asian kuntoon saattamiseksi. PHP-version käyttöönottoohjeet löydät täältä: /fi/asiakkaille/ohje/yritysten-verkkosivut/webhotellit/php-ohjelmointi Mon, 06 Feb 2017 14:57:59 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/tarkea-tiedote-kaikille-nebulan-webhotel-palveluiden-asiakkaille-1 KORJATTU: Haavoittuvuus Webhotel Pro -palvelussa, salasanojen vaihtamista suositellaan https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-haavoittuvuus-webhotel-pro-palvelussa-salasanojen-vaihtamista-suositellaan   Hyvä asiakkaamme, Olemme havainneet haavoittuvuuden osassa Webhotel Pro -palveluita. Asiasta on lähetetty tiedote sähköpostitse kaikille haavoittuvuuden piirissä oleville asiakkaille. Haavoittuvuus on koskenut vain Webhotel Pro -palveluun kuuluvaa www-sivutilapalvelua. Tietokannat, sähköpostipalvelut tai muut lisäpalvelut eivät ole olleet haavoittuvuuden piirissä. Haavoittuvuus on mahdollistanut komentojen suorittamisen korotetuilla käyttöoikeuksilla, joihin asiakkaillamme ei tavallisesti ole pääsyä. Olemme välittömästi havainnon jälkeen suorittaneet korjaustoimenpiteet, joilla estetään tietoturvahaavoittuvuuden hyödyntäminen. Meillä ei ole näyttöä siitä, että haavoittuvuutta hyödyntäen olisi tapahtunut väärinkäytöksiä. Varotoimenpiteenä suosittelemme kuitenkin vaihtamaan Webhotel Pro -palvelun FTP/SSH-salasanan sekä salasanat, jotka on tallennettu sivutilaan (esimerkiksi sisällönhallintajärjestelmän hallintatunnukset ja tietokannan salasana). Webhotel Pro -palvelun FTP/SSH-salasana on mahdollista vaihtaa seuraavan linkin kautta: https://ssl.nebula.fi/password/ Tietokantakäyttäjän salasanan vaihtamiseksi löydätte ohjeet verkkosivuiltamme: /ohjeet/yritysten-verkkosivut/webhotellit/mysql-tietokantojen-hallinta#3 Salasanan vaihtamiseksi tarvitset tietoosi nykyisen käyttäjätunnuksen sekä salasanan, jotka voit tarkistaa alkuperäisestä sähköpostitse toimitetusta tilausvahvistuksesta, ellei salasanaa ole sen jälkeen vaihdettu. Ohjeistus salasanan vaihtamiseen (kohta "Kotisivun FTP-salasanan vaihtaminen"): /ohjeet/yleiset-ohjeet/salasanan-vaihtaminen-webhotelli-ja-sahkopostipalvelut Lisätietoja voitte tarvittaessa tiedustella asiakaspalvelustamme sähköpostitse (nebula@nebula.fi) tai MyNebula-asiakaspalveluportaalin kautta: https://my.nebula.fi ------ Dear customer, We have detected a vulnerability in some of our Webhotel Pro services. This notification has been sent to all customers that are affected by this vulnerability. The vulnerability was related to the Webhotel Pro website service only. Databases, email and other additional services were unaffected. The vulnerability made it possible to execute commands with elevated permissions, that our customers normally don't have access to. We have made immediate repairs to the environment upon discovering the vulnerability. We have no evidence of any malicious acts that would have been carried out using the vulnerability. As a precaution, we still recommend you change the FTP/SSH password to your service, along with any passwords that are being stored within your website service (for example content management system's admin passwords and database passwords). To change the FTP/SSH password to your service, you may use this link: https://ssl.nebula.fi/password/ To change your MySQL database password, you may follow the instructions here: /ohjeet/yritysten-verkkosivut/webhotellit/mysql-tietokantojen-hallinta#3 To change the password, you need to know your current username and password. You can recover these from your original service confirmation email, unless you have since changed the password. Instructions to changing the password can be found here: /ohjeet/yleiset-ohjeet/salasanan-vaihtaminen-webhotelli-ja-sahkopostipalvelut Any questions regarding the matter can be directed to our customer service, who can be contacted via email at nebula@nebula.fi or via MyNebula service portal: https://my.nebula.fi   Tue, 28 Nov 2017 12:08:19 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-haavoittuvuus-webhotel-pro-palvelussa-salasanojen-vaihtamista-suositellaan smtp.nebula.fi - lähtevä liikenne osittain estynyt https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/smtpnebulafi-lahteva-liikenne-osittain-estynyt Sähköpostipalvelimen smtp.nebula.fi kautta lähtevä liikenne on estynyt tiettyjä roskapostisuodattimia käyttäville vastaanottajille. Tämä vaikuttaa mm. webmailin kautta lähetettyihin viesteihin. Ongelma on jo ratkaistu, mutta saattaa vielä hetken vaikuttaa lähtevään liikenteeseen. Pahoittelemme häiriötä. Wed, 19 Apr 2017 13:38:35 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/smtpnebulafi-lahteva-liikenne-osittain-estynyt Microsoft Exchange -haavoittuvuus havaittu 13.4. https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/microsoft-exchange-haavoittuvuus-havaittu-134 Microsoft on julkaissut uuden päivityksen 13.4. koskien Exchange-palvelimien tietoturvaa: https://techcommunity.microsoft.com/t5/exchange-team-blog/released-april-2021-exchange-server-security-updates/ba-p/2254617 Tämä koskee Exchangen versioita 2013, 2016, 2019. Olemme toteuttaneet tietoturvapäivitykset Telia Inmics-Nebulan Exchange-sähköposti- ja kalenteripalvelujen palvelimiin Microsoftin ohjeistuksen mukaisesti. Päivitys ei aiheuttanut katkoa palvelussa. Wed, 14 Apr 2021 15:42:52 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/microsoft-exchange-haavoittuvuus-havaittu-134 NBL- ja Fonet-sähköpostipalvelut ovat päättyneet https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/nbl-ja-fonet-sahkopostipalvelut-ovat-paattyneet NBL- ja Fonet-sähköpostipalvelut ovat päättyneet 31.5. 2018. Sähköpostiosoitteet, jotka päättyvät @nbl.fi tai @fonet.fi ovat lakanneet toimimasta kyseisellä päivämäärällä. Palvelun sähköpostilaatikoilla ei voi enää jatkossa lähettää tai vastaanottaa sähköpostia eikä vanhoja sähköpostiviestejä pääse enää lukemaan. Palveluiden lopettamisen taustalla on tietosuoja-asetuksen velvoitteet, asiakkaidemme tietoturvan parantaminen sekä toimintojemme tehostaminen. Lue lisää korvaavasta Microsoft Office 365 -sähköpostipalvelusta osoitteesta: /tuotteet/tuotteet/sahkoposti/microsoft-office-365 Fri, 01 Jun 2018 10:46:25 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/nbl-ja-fonet-sahkopostipalvelut-ovat-paattyneet Häiriötilanne Sähköpostipalvelumme lomavastaajassa https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairiotilanne-sahkopostipalvelumme-lomavastaajassa Olemme havainneet häiriön Sähköpostipalvelumme lomavastaaja-toiminnossa (https://ssl.nebula.fi/autoresponder/). Vika koskettaa Linux-pohjaisia sähköpostipalvelujamme (laskurivit Webhotel Pro, Sähköpostipalvelut). Vika EI koske Office 365 -sähköposteja tai Exchange-pohjaisia sähköpostipalveluja (laskurivit Sähköposti ja Kalenteri, Hosted Exchange). Kyseisen sivuston kautta ei tällä hetkellä voi asettaa lomavastaajaa käyttöön, eikä poistaa lomavastaajaa käytöstä.   Vianselvitys on käynnissä. Mon, 29 Oct 2018 10:51:27 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/hairiotilanne-sahkopostipalvelumme-lomavastaajassa WEBHOTELLIPÄIVITYSTEN TIEDOTTAMINEN https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/webhotellipaivitysten-tiedottaminen Hyvä asiakkaamme, olemme saaneet satunnaisesti yhteydenottoja, että helmi-maaliskuussa tehtyjen Webhotelliympäristöjen päivitystiedotteet eivät ole tavoittaneet teitä. Tiedote on toimitettu kaikkien niiden sopimusten hallinnollisille ja teknisille yhteyshenkilöille, joilla on ollut tiedotushetkellä laskutuksessa päivityksen piirissä ollut palvelu. Suosittelemme myös tarkistamaan roskapostikansionne. Olemme pahoillamme, mikäli viesti ei ole tavoittanut teitä. Voimme varmistaa, että viestit ovat lähteneet onnistuneesti matkaan. Viestejä on toimitettu kymmenille tuhansille asiakkaillemme. Sähköpostiliikenteen monimuotoisuuden sekä erilaisten muuttujien vuoksi on jopa tavanomaista, että viesti ei ole satunnaisesti joitakin asiakkaita tästä massasta ole tavoittanut. Olemme toistaiseksi myös todenneet, että ainakin erilaiset kolmansien osapuolien sähköpostin roskaposti- / virussuodattimet ovat saattaneet vaikuttaa viestien perille menemiseen. Viestit ovat myös saattaneet mennä henkilölle, joka ei enää toimi organisaatiossanne Nebulan sopimuksen yhteyshenkilönä. Tämän takia sopimuksen yhteystiedot on hyvä aina aika ajoin päivittää.  Haluamme kuitenkin korostaa, että nyt tehty päivitystyö on ehdoton ja tehtiin asiakkaidemme palveluiden jatkuvuuden sekä tietoturvan takaamiseksi. Käytössänne on nyt alustan uusin käyttöjärjestelmä sekä komponentit, jotka myös nostavat palvelun suorituskykyä entisestään. Asiasta tiedottaminen on aloitettu tammikuussa ja tiedotuksia on toimitettu aina maaliskuun loppuun saakka. Sähköpostitiedotuksissa on viitattu teknisiin tiedotteisiin verkkosivuillamme: /ict-ratkaisut/asiakastuki/asiakkaille/tekniset-tiedotteet Mikäli teillä on asiaan liittyen kysyttävää tai haluatte esimerkiksi päivittää sopimuksenne yhteystiedot, voitte avata työpyynnön tukeemme MyNebula-portaalissa osoitteessa: my.nebula.fi Thu, 30 Mar 2017 09:07:11 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/webhotellipaivitysten-tiedottaminen NBL- ja Fonet-sähköpostipalvelut päättyvät https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/nbl-ja-fonet-sahkopostipalvelut-paattyvat NBL- ja Fonet-sähköpostipalvelut päättyvät. Sähköpostiosoitteet, jotka päättyvät @nbl.fi tai @fonet.fi lakkaavat toimimasta 31.5.2018. Palvelun sähköpostilaatikoilla ei voi enää jatkossa lähettää tai vastaanottaa sähköpostia eikä vanhoja sähköpostiviestejä pääse enää lukemaan. Palveluiden lopettamisen taustalla on tietosuoja-asetuksen velvoitteet, asiakkaidemme tietoturvan parantaminen sekä toimintojemme tehostaminen. Lue lisää korvaavasta Microsoft Office 365 -sähköpostipalvelusta osoitteesta: /tuotteet/tuotteet/sahkoposti/microsoft-office-365 Mikäli sinulla on aiheeseen liittyen kysyttävää, olethan asiakastukeemme yhteydessä. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta: /tuotteet/nebula/yritys/yhteystiedot Fri, 01 Jun 2018 10:34:30 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/nbl-ja-fonet-sahkopostipalvelut-paattyvat Tärkeä tiedote kaikille Nebulan Webhotel-palveluiden asiakkaille https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/tarkea-tiedote-kaikille-nebulan-webhotel-palveluiden-asiakkaille-0 Tulemme päivittämään vaiheittain kaikki Webhotelli-alustat loppuvuoden sekä kevään 2017 aikana. Suurimmat muutokset ovat käyttöjärjestelmien päivitys ja yhtenäistäminen sekä siirtyminen uudempiin PHP-versioihin. Takaamme tällä asiakkaillemme tietoturvalliset webhotellipalvet sekä tehokkaammat palvelinympäristöt. Käytännössä muutokset tarkoittavat sitä, että jatkossa PHP 5.6 on käytössä kaikilla webhotel-alustoilla. Tämän lisäksi osa webhotel-alustoista saa käyttöönsä myös PHP 7 version. Samassa yhteydessä kaikki PHP versio 5.6:sta vanhemmat poistuvat kokonaan käytöstä. Suosittelemme, että siirrytte välittömästi käyttämään vähintään PHP versiota 5.6 jotta muutokset eivät aiheuta kohdallanne ongelmia kun ne astuvat voimaan. AIKATAULU 15.12.2016 vanhemmat versiot kuin PHP 5.6 tulevat poistumaan käytöstä. Asiakkaat joita tämä muutos koskettaa tulevat saamaan aiheesta henkilökohtaisesti sähköpostia. Ensimmäisessä vaiheessa muutos koskettaa seuraavia webhotelli-alustoja: Virtualserver1 Virtualserver2 Virtualserver3 Virtualserver4 Vuonna 2017: vanhemmat versiot kuin PHP 5.6 tulevat poistumaan käytöstä. Tarkempi aikataulu muodostuu loppuvuoden 2016 aikana. TOIMINTAOHJEET Mikäli sovelluksesi käyttää PHP-kieltä, tarkista ja kokeile tukeeko sovellus PHP versio 5.6 tai PHP versio 7. Vaihda PHP-versiota alla olevan ohjeen mukaan. Mikäli sovellus edelleen toimii, voit jättää uudemman PHP-version käyttöön. Muussa tapauksessa palaa vanhaan versioon ja ole yhteydessä sovellustoimittajaasi asian kuntoon saattamiseksi. PHP-version käyttöönottoohjeet löydät täältä: /fi/asiakkaille/ohje/yritysten-verkkosivut/webhotell...   Mon, 06 Feb 2017 14:26:21 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/tarkea-tiedote-kaikille-nebulan-webhotel-palveluiden-asiakkaille-0 Ongelmia sähköpostin lähetyksessä yhteydenottolomakkeilta https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ongelmia-sahkopostin-lahetyksessa-yhteydenottolomakkeilta Olemme saaneet satunnaisesti yhteydenottoja, että webhotellipalvelussamme olevien verkkosivustojen yhteydenottolomakkeilta lähetettyjen sähköpostiviestien kulussa on ollut ongelmia. Asiaa on tutkittu ja häiriön aiheuttaja on löydetty - 3. osapuolen roskapostinsuodattimia ylläpitävä taho, on merkinnyt Nebulan kotisivupalvelimen mustalle listalle toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Tämän vuoksi sähköpostin vastaanottajan roskapostinsuodatus joko merkitsee viestit roskapostiksi tai estää viestin perillemenon kokonaan. Olemme olleet 3. osapuoleen yhteydessä merkinnän poistamiseksi ja odotamme merkinnän poistumista lähivuorokausina. KORJAAVAT TOIMENPITEET Mikäli verkkosivustosi käyttää lähtevän postin palvelimena (SMTP) kotisivupalvelimen osoitetta (esimerkisi whpro1-hki1.hosting.fi), se tulisi muuttaa Nebula lähtevän postin palvelimeksi, joka on: smtp.nebula.fi  Muutos suoritetaan normaalisti verkkosivuston sisällönhallintajärjestelmässä. Olethan muutoksen osalta yhteydessä verkkosivustoasi hallinnoivaan osapuoleen. Webhotellipalvelinta ei ole ensisijaisesti tarkoitettu käytettäväksi lähtevän sähköpostin palvelimena. Samalla tulisi myös varmistaa, että sähköposti lähtee luotetusta osoitteesta, joka päättyy yrityksen verkkotunnukseen: @yritys.fi Tulemme pidemmällä aikavälillä tekemään muutoksia webhotelliympäristöjen sähköpostiliikenteeseen, jotta vastaavilta tilanteilta on mahdollista välttyä jatkossa. Tulemme tiedottamaan muutoksista tarkemmin lähempänä ajankohtaa. Thu, 13 Apr 2017 16:21:31 +0300 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/ongelmia-sahkopostin-lahetyksessa-yhteydenottolomakkeilta KORJATTU: Tiedote: Jemma-palvelussa toimintahäiriö https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-tiedote-jemma-palvelussa-toimintahairio Hyvä asiakkaamme,   Jemma-palvelumme on toistaiseksi poissa käytöstä. Selvitämme vikaa parhaillaan. Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa.   KORJATTU: 13.12.2017 klo 10:20 Wed, 13 Dec 2017 10:22:07 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/korjattu-tiedote-jemma-palvelussa-toimintahairio Asiakaspalvelun aukioloajat https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/asiakaspalvelun-aukioloajat Asiakaspalvelumme on suljettu loppiaisena 6.1.2017. Palvelemme jälleen normaalisti maanantaina 9.1.2017 klo 08:00 alkaen. Voit kuitenkin jättää tukipyyntöjä vuorokauden ympäri kaikkina päivinä MyNebula-portaalin kautta osoitteessa: https://my.nebula.fi Tue, 30 Jan 2024 14:22:36 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/asiakaspalvelun-aukioloajat Tärkeä tiedote kaikille Nebulan Webhotel-palveluiden asiakkaille https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/tarkea-tiedote-kaikille-nebulan-webhotel-palveluiden-asiakkaille Tulemme päivittämään vaiheittain kaikki Webhotelli-alustat loppuvuoden sekä kevään 2017 aikana. Suurimmat muutokset ovat käyttöjärjestelmien päivitys ja yhtenäistäminen sekä siirtyminen uudempiin PHP-versioihin. Takaamme tällä asiakkaillemme tietoturvalliset webhotellipalvet sekä tehokkaammat palvelinympäristöt. Käytännössä muutokset tarkoittavat sitä, että jatkossa PHP 5.6 on käytössä kaikilla webhotel-alustoilla. Tämän lisäksi osa webhotel-alustoista saa käyttöönsä myös PHP 7 version. Samassa yhteydessä kaikki PHP versio 5.6:sta vanhemmat poistuvat kokonaan käytöstä. Suosittelemme, että siirrytte välittömästi käyttämään vähintään PHP versiota 5.6 jotta muutokset eivät aiheuta kohdallanne ongelmia kun ne astuvat voimaan. AIKATAULU 15.12.2016 vanhemmat versiot kuin PHP 5.6 tulevat poistumaan käytöstä. Asiakkaat joita tämä muutos koskettaa tulevat saamaan aiheesta henkilökohtaisesti sähköpostia. Ensimmäisessä vaiheessa muutos koskettaa seuraavia webhotelli-alustoja: Virtualserver1 Virtualserver2 Virtualserver3 Virtualserver4 Vuonna 2017: vanhemmat versiot kuin PHP 5.6 tulevat poistumaan käytöstä. Tarkempi aikataulu muodostuu loppuvuoden 2016 aikana. TOIMINTAOHJEET Mikäli sovelluksesi käyttää PHP-kieltä, tarkista ja kokeile tukeeko sovellus PHP versio 5.6 tai PHP versio 7. Vaihda PHP-versiota alla olevan ohjeen mukaan. Mikäli sovellus edelleen toimii, voit jättää uudemman PHP-version käyttöön. Muussa tapauksessa palaa vanhaan versioon ja ole yhteydessä sovellustoimittajaasi asian kuntoon saattamiseksi. PHP-version käyttöönottoohjeet löydät täältä: /fi/asiakkaille/ohje/yritysten-verkkosivut/webhotell... Mon, 06 Feb 2017 13:30:34 +0200 https://www.inmicsnebula.fi/fi/tiedotteet/tarkea-tiedote-kaikille-nebulan-webhotel-palveluiden-asiakkaille