Tiedote

Häiriö osassa Cloud9-palvelua

9:45 PÄIVITYS / UPDATE: Selvitys on edelleen käynnissä. Investication still in progress.

10:15 PÄIVITYS / UPDATE: Korjaus etenee, osa instansseista toimii jälleen. Fix in progress, part of instances already working.

10:40 PÄIVITYS / UPDATE: Korjattu. Fixed.

 

Havaitsimme vikatilanteen pienessä osassa Cloud 9 -palvelua. 

Olemme aloittaneet toimenpiteet häiriön ratkaisemiseksi ja pyrimme korjaamaan tilanteen mahdollisimman pikaisesti.

Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa.
 
===
 
We had discovered an issue that caused problems for a small part of our Cloud 9-service.

We are carrying out steps to mitigate the problem and normalize the situation as soon as possible.

We apologize for any inconvenience caused.