Tiedote

Häiriö palvelinympäristössä

Päivitys 04.02.2021 17:00: Olemme saaneet vikaa rajattua ja häiriö kohdistuu enää muutamaan asiakkaaseen.

Päivitys 29.01.2021 12:50: Korjaustoimenpiteet jatkuvat viikonlopun yli, arviota niiden lopullisesta valmistumisesta ei vielä ole. 

Päivitys 27.01.2021 14:15: Korjaustoimenpiteet jatkuvat, arviota niiden lopullisesta valmistumisesta ei vielä ole.

Päivitys 26.01.2021 11:00: Korjaustoimenpiteet jatkuvat, arviota niiden lopullisesta valmistumisesta ei vielä ole.

Päivitys 24.01.2021 20:45: Korjaustoimenpiteet jatkuvat.

Päivitys 22.01.2021 18:00: Korjaustöitä jatketaan yli viikonlopun, työt vian korjaamiseksi tulevat jatkumaan vielä ensi viikolla.

Päivitys 22.01.2021 08:00: Korjaustoimenpiteet jatkuvat, arviota niiden lopullisesta valmistumisesta ei vielä ole.

Päivitys 21.01.2021 19:20: Korjaustoimenpiteet jatkuvat, arviota niiden lopullisesta valmistumisesta ei vielä ole.

Päivitys 21.01.2021 09:15: Korjaustoimenpiteet jatkuvat. Tarkempaa arviota korjauksen lopullisesta valmistumisesta ei vielä ole.

Päivitys 20.01.2021 17:20: Korjaustoimenpiteet jatkuvat. Tarkempaa arviota korjauksen valmistumisesta ei vielä ole.

Päivitys 20.01.2021 2:15: Korjaustoimenpiteet jatkuvat. Tarkempaa arviota korjauksen valmistumisesta ei vielä ole.

Päivitys 19.01.2021 15:40: Korjaustoimenpiteet jatkuvat.

Päivitys 19.01.2021 13:10: Häiriön korjaus valmistuu aikaisintaan 20.1, työt tilanteen korjaamiseksi ovat kuitenkin käynnissä jatkuvasti.

Päivitys 19.01.2021 12:20: Vikaa korjataan edelleen.

Päivitys 19.01.2021 10:30: Korjaukset ovat edenneet mutta ovat vielä käynnissä, pahoittelemme töiden kestoa.

Päivitys 19.01.2021 9:10: Vian korjaustyöt ovat edelleen käynnissä.

Päivitys 19.01.2021 8:00: Vian selvitys on edelleen työn alla.

Päivitys 19.01.2021 6:20: Vian korjaus etenee laitetoimittajan avustuksella.

Päivitys 19.01.2021 4:50: Vian selvitys jatkuu edelleen.

Päivitys 19.01.2021 3:20: Vika on rajautunut yhteen levyjärjestelmään ja aiheuttaa häiriöitä pieneen osaa palvelimia.

Palvelinympäristössämme on tällä hetkellä tilapäinen häiriötilanne, huoltotoimenpiteet vikatilanteen korjaamiseksi ovat käynnissä.

Pahoittelemme häiriöstä aiheutuvaa haittaa.

---

Update 04.02.2021 17:00: We have managed to limit the fault and it impacts only to few customers.

Update 29.01.2021 12:50: Repairs on this issue are still ongoing.

Update 26.01.2021 11:00: Repairs on this issue are still ongoing.

Update 24.01.2021 20:45: Repairs on this issue are still ongoing.

Update 22.01.2021 8:00: Repairs on this issue are still ongoing. Unfortunately, there is no more specific estimate available when the repairs are finished.

Update 21.01.2021 9:15: Repairs on this issue are still ongoing.

Update 20.01.2021 2:15: Root cause has been identified to single data storage system.  Repairs on this issue are still ongoing. Unfortunately, there is no more specific estimate available when the repairs are finished.

There is currently a disturbance occurring in our server services, This issue is being attended.

We apologize for any inconvenience.