Tiedote

Häiriötilanne osassa Webhotel -palveluita

Olemme havainneet häiriön joka vaikuttaa osaan Webhotel -palveluita. Ongelma voi ilmetä ajoittaisena sivuston vastaamattomuutena.

Selvitämme tilannetta.

Päivitys 19:05: Laitevian korjaus on menossa.

Korjattu 19:50.

------------------------------------

We have noticed a fault in some of the Webhotel -services. This might show as an occasional unresponsiveness or slowness of the services.

Currently investigating the situation.

Update 7:05pm: Device failure repairing is ongoing.

Fixed 7:50pm.