Hätähuolto Jyväskylän INdatacenter palomuuripalveluissa / Emergency maintenance on Jyväskylä INdatacenter firewall services

Tiedote

Suoritamme palomuuripalveluumme hätähuollon Jyväskylän alueella Ma 9.8.2021 kello 21:00 alkaen.

Huollon arvioitu kesto on noin viisi tuntia.

Huoltotyön aikana ilmenee lyhyitä katkoksia osassa alueen jaettuja palomuuripalveluita. Mikäli palveluissanne ilmenee häiriöitä vielä huoltotöiden päättymisen jälkeen, pyydämme teitä olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme. 

 

We are performing emergency maintenance on our shared firewall services in Jyväskylä area on 9th of August 2021 starting at 21:00.

Approximate duration is five hours.

There will be short interruptions on some of our shared firewall services. If there is any disturbances in your services after the maintenance period, please contact our customer service.