Huoltotöitä Cloud9 alustassa 9.6. / Maintenance in Cloud9 service platform

Tiedote

Huoltotöitä Cloud9 alustassa 09.06.2020

Alkamisajankohta Ti 09.06.2020 - 00:00
Päättymisajankohta Ti 09.06.2020 - 03:00

Suoritamme ohjelmistopäivityksiä Cloud9 alustaan. Töistä ei odoteta aiheutuvan häiriöitä asiakkaille.
---------------------------------------------------------------------

Maintenance in Cloud9 service platform.

Starting time Tue 09.06.2020 - 00:00
Ending time Tue 09.06.2020 - 03:00

We will performing software updates to Cloud9 platform. We do not expect any disruptions to customer workloads.