Huoltotöitä Cloud9 HKI-1 ja HKI-2 saatavuusalueilla / Maintenance in Cloud9 HKI-1 and HKI-2 availability zones

Tiedote

Huoltotöitä Cloud9 HKI-1 ja HKI-2 saatavuusalueilla 11-12.5.2021

Alkamisajankohta Ti 11.5.2021 – 00:00
Päättymisajankohta Ti 11.5.2021 – 06:00

Alkamisajankohta Ke 12.5.2021 – 00:00
Päättymisajankohta Ke 12.5.2021 – 06:00

Päivitämme Cloud9 palvelualustan tallennuskapasiteettiin liittyviä ohjelmistoja. Töistä ei odoteta aiheutuvan haittaa asiakkaiden työkuormille.

---------------------------------------------------------------------

Maintenance in Cloud9 HKI-1 and HKI-2 availability zones 11-12.5.2021

Starting time Tue 11.5.2021 – 00:00
Ending time Tue 11.5.2021 – 06:00

Starting time Wed 12.5.2021 – 00:00
Ending time Wed 12.5.2021 – 06:00

We will be upgrading storage capacity software on Cloud9 platform. These upgrades are not expected to have any impact on customer workloads.