Huoltotöitä Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella 15.10.2020 - Maintenance in Cloud9 HKI-1 availability zone

Tiedote

Huoltotöitä Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella 15.10.2020

Alkamisajankohta To 15.10.2020 - 00:00
Päättymisajankohta To 15.10.2020 - 06:00

Suoritamme ohjelmistopäivityksiä Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella. Töistä ei odoteta aiheutuvan häiriöitä asiakkaille.

---------------------------------------------------------------------

Maintenance in Cloud9 HKI-1 availability zone

Starting time Thu 15.10.2020 - 00:00
Ending time Thu 15.10.2020 - 06:00

We will performing software updates Cloud9 HKI-1 availability zone. We do not expect any disruptions to customer workloads.