Huoltotöitä Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella 8.6.2021

Tiedote

Suoritamme Cloud9 tietoliikennepalveluissa muutostöitä HKI-1 saatavuusalueella. Muutokset vaikuttavat Internet -liikenteen reititykseen, konesaliverkon palveluihin sekä kuormanjakopalveluun (NELB). Töistä aiheutuu ajoittaisia lyhyitä tietoliikennekatkoksia. Pahoittelemme muutoksista aiheutuvaa haittaa.

---------------------------------------------------------------------

Maintenance in Cloud9 HKI-1 availability zone 8.6.2021

Starting time Tue 8.6.2021 – 00:00
Ending time Tue 8.6.2021 – 06:00

We will perform configuration changes that effect service level of Cloud9 communication services in HKI-1 availability zone. Services affected by these changes are Internet -routing, datacenter networks and load balancing (NELB). These changes will cause brief disruptions to communications. We apologize for any inconvenience caused by these changes.