Huoltotöitä Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella / Maintenance in Cloud9 HKI-1 availability zone

Tiedote

Huoltotöitä Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella 10.11.2020

Alkamisajankohta Ti 10.11.2020 - 00:00
Päättymisajankohta Ti 10.11.2020 - 06:00

Suoritamme yleisen palvelutuotannon sekä Webhosting työkuormien migraatioita Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella. Töistä aiheutuu ajoittaisia katkoksia palveluihin. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa.

---------------------------------------------------------------------

Maintenance in Cloud9 HKI-1 availability zone 10.11.2020

Starting time Tue 10.11.2020 - 00:00
Ending time Tue 10.11.2020 - 06:00

We will performing workload migrations in Cloud9 HKI-1 availability zone. Common services and Webhosting service availability will be impacted during the migration. We apologise for the inconvenience.