Huoltotöitä Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella / Maintenance in Cloud9 HKI-1 availability zone

Tiedote

Huoltotöitä Cloud9 HKI-1 saatavuusalueella 11.11.2020

Alkamisajankohta Ke 11.11.2020 - 00:00
Päättymisajankohta Ke 11.11.2020 - 06:00

Viimeistelemme Cloud9 alustan arkkitehtuurin uudistamista migratoimalla viimeisiä asiakastyökuormia uuden arkkitehtuurin puolelle. Migraatioista aiheutuu lyhyitä katkoksia muutamille asiakaskuormille. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa.


---------------------------------------------------------------------

Maintenance in Cloud9 HKI-1 availability zone 11.11.2020

Starting time Wed 11.11.2020 - 00:00
Ending time Wed 11.11.2020 - 06:00

We will be finalizing Cloud9 platform modernization by migrating the remaining customer workloads to the new architecture platform. Migrations will cause brief downtime to a limited set of customer workloads. We apologise for the inconvenience.