Tiedote

Huoltotöitä Cloud9 HKI-2 saatavuusalueella 16.9.2021

Alkamisajankohta To 16.9.2021 - 00:00
Päättymisajankohta To 16.9.2021 - 02:30

Suoritamme muutostöitä Cloud9 alustan tietoliikenteeseen. Töiden ei odoteta vaikuttavan asiakkaiden palvelun laatuun.

---------------------------------------------------------------------

Maintenance in Cloud9 HKI-2 availability zone 16.9.2021

Starting time Thu 16.9.2021 - 00:00
Ending time Thu 16.9.2021 - 02:30

We will performing network changes to Cloud9 platform. This work is not expected to have any impact on customer workloads.