Huoltotöitä Cloud9 HKI-2 saatavuusalueella maanantain 8.2 ja perjantain 12.2 välisinä öinä

Tiedote

Huoltotöitä Cloud9 HKI-2 saatavuusalueella maanantain 8.2 ja perjantain 12.2 välisinä öinä

Alkamisajankohta 00:00

Päättymisajankohta 06:00

Viimeistelemme Cloud9 alustan arkkitehtuurin uudistamista siirtämällä verkkopalveluita uuden arkkitehtuurin puolelle. Migraatioista aiheutuu muutaman minuutin pituisia tietoliikennekatkoksia noin 50% työkuormista. Töitä suoritetaan jokaisena yönä 00-06 välillä alkaen maanantai-tiistai yönä ja päättyen torstai-perjantai yönä. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa.

---------------------------------------------------------------------

Maintenance in Cloud9 HKI-2 availability zone during Monday 8th - Friday 12th February 2021 nights

Starting time 00:00

Ending time 06:00

We will be finalizing Cloud9 platform modernization by migrating network services to the new architecture platform. These migrations will cause 1-2 minute communication outages to roughly half of customer workloads. Work will be conducted during 00-06 every night starting on Monday-Tuesday night and concluding after Thursday-Friday night. We apologise for the inconvenience.