Huoltotöitä S1 ja S2 konesaliverkoissa / Maintenance in S1 and S2 datacenter networks

Tiedote

Huoltotöitä S1 ja S2 konesaliverkoissa 12.11.2020

Alkamisajankohta To 12.11.2020 - 00:00
Päättymisajankohta To 12.11.2020 - 06:00

Suoritamme S1 ja S2 tilojen konesaliverkkojen elinkaarihallinnan mukaisia laitevaihtoja. Asiakaskohtaisesta ratkaisusta riippuen töistä aiheutuu muutamia 5min katkoksia tai yksi tunnin pituinen katkos. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa.


---------------------------------------------------------------------

Maintenance in S1 and S2 datacenter networks 12.11.2020

Starting time Thu 12.11.2020 - 00:00
Ending time Thu 12.11.2020 - 06:00

We will be performing lifecycle management related datacenter networking equipment replacement activities in our S1 and S2 facilities. The impact varies according to customer specific solutions between a few 5 minute disruptions and a single 1 hour disruption. We apologise for the inconvenience.