Tiedote

Korjattu: Häiriö Cloud 9 -hallintarajapintojen saatavuudessa

Cloud 9 -ympäristön komponentin huollon yhteydessä ilmeni vikatila, joka vaikutti väliaikaisesti ympäristön hallintarajapintojen saatavuuteen.
Häiriö saatiin paikannettua ja korjattua pikaisesti alkamisen jälkeen, ja palvelut ovat taas saatavilla normaaliin tapaan.

Häiriöllä ei ollut vaikutusta käytössä olevaan kapasiteettiin. Pahoittelemme tästä teille mahdollisesti aiheutunutta haittaa.

Alkamisajankohta Ti 21.09.2021 13:25
Päättymisajankohta Ti 21.09.2021  14:00

---

A technical issue occurred during maintenance procedures of a Cloud 9 service component, which caused temporary downtime for the environments service management endpoints.
The issue was quickly located and fixed, and all services are operational again.

The issue didn't have an effect on Cloud 9 -capacity resources. We apologize for any inconvenience this may have caused.

Issue start time:Tuesday 21.09.2021 13:25
Issue resolved time: Tuesday 21.09.2021 14:00